היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67166
זמנית, לא ניתן לרכישה
עבודה מס' 65477
הצעה למחקר הבודק את הקשר בין המשתנים על מנת שהארגון יוכל להגביר את התפוקה במינמום משאבים בקרב עובדי חברת פבריקנט את סלנט בע"מ.
4,069 מילים (כ-12.5 עמ'), 24 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67319
ההבדל בקשר בין הוגנות תגמול ושביעות רצון לבין רמת כוונות עזיבה בקרב עובדים ילידי הארץ, עולים חדשים ועולים וותיקים במפעל "לחמי".
24,493 מילים (כ-75.5 עמ'), 80 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 67321
בדיקת השאלה האם מתקיימים תהליכי סטנדרטיזציה בשלב ראיון המועמדים.
6,429 מילים (כ-20 עמ'), 22 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 65692
במחקר שיאמוד את מידת הקשר שבין שביעות רצון לבין שביעות רצון הלקוח, ואיכות השירות.
3,131 מילים (כ-9.5 עמ'), 15 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65689
הקשר בין מחויבות ארגונית ושביעות רצון להתנהגויות של אזרחות ארגונית בחברת טולמנס
11,683 מילים (כ-36 עמ'), 46 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66118
סוגיית חופש העיסוק והגבלתו בהתייחס לאינטרסים המתנגשים של העובד והמעביד, תוך דיון במעמדו של חופש העיסוק בתקופה שלפני חקיקת חוק היסוד ולאחריו.
10,789 מילים (כ-33 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65397
המקרה של חברת פלאפון.
9,950 מילים (כ-30.5 עמ'), 23 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68143
בחינת התופעה משלושה היבטים: כלכלי, משפטי ומוסרי.
9,632 מילים (כ-29.5 עמ'), 18 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100