היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67166
מחקר בנושא העצמה במוקד שירות, שנעשה באמצעות ראיונות עם נציגות שירות.
10,126 מילים (כ-31 עמ'), 4 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 65477
הצעה למחקר הבודק את הקשר בין המשתנים על מנת שהארגון יוכל להגביר את התפוקה במינמום משאבים בקרב עובדי חברת פבריקנט את סלנט בע"מ.
4,069 מילים (כ-12.5 עמ'), 24 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67319
ההבדל בקשר בין הוגנות תגמול ושביעות רצון לבין רמת כוונות עזיבה בקרב עובדים ילידי הארץ, עולים חדשים ועולים וותיקים במפעל "לחמי".
24,493 מילים (כ-75.5 עמ'), 80 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 67321
בדיקת השאלה האם מתקיימים תהליכי סטנדרטיזציה בשלב ראיון המועמדים.
6,429 מילים (כ-20 עמ'), 22 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 65692
במחקר שיאמוד את מידת הקשר שבין שביעות רצון לבין שביעות רצון הלקוח, ואיכות השירות.
3,131 מילים (כ-9.5 עמ'), 15 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65689
הקשר בין מחויבות ארגונית ושביעות רצון להתנהגויות של אזרחות ארגונית בחברת טולמנס
11,683 מילים (כ-36 עמ'), 46 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66118
סוגיית חופש העיסוק והגבלתו בהתייחס לאינטרסים המתנגשים של העובד והמעביד, תוך דיון במעמדו של חופש העיסוק בתקופה שלפני חקיקת חוק היסוד ולאחריו.
10,789 מילים (כ-33 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65397
המקרה של חברת פלאפון.
9,950 מילים (כ-30.5 עמ'), 23 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68143
בחינת התופעה משלושה היבטים: כלכלי, משפטי ומוסרי.
9,632 מילים (כ-29.5 עמ'), 18 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100