היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגדרתם המשפטית של משרתי אנשי הקבע

עבודה מס' 070660

מחיר: 199.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם המשרתים בצבא קבע בצה"ל יכולים להיחשב כעובדי צה"ל על פי מבחן ההשתלבות?

3,520 מילים ,20 מקורות ,2018

תקציר העבודה:

בעבודה זו ננסה לבדוק האם משרתי הקבע בצה"ל הם עובדים ככל עובד אחר בשוק העבודה ולכן שאלת המחקר של עבודה זו היינה: האם המשרתים בצבא קבע בצה"ל יכולים להיחשב כעובדי צה"ל על פי מבחן ההשתלבות?
בפרק הראשון אסקור מהם יחסי עובד מעביד על פי החוק בישראל והמבחנים שנקבעו והם אלו המקובלים שעל פיהם ניתן לפסוק בקשר להגדרת מעמד 'עובד' ומעביד, תוך שימת לב מיוחדת ל"מבחן ההשתלבות". בפרק השני אסקור את תחולת חוקי המגן על אוכלוסיית משרתי הקבע בצה"ל ואבדוק האם מתקיימת מערכת יחסים של עובד מעביד על אוכלוסייה זו והאם חוקי המגן חלים עליה. בפרק השלישי אנסה להתמודד עם שאלת מעמדם של אזרחים עובדי צה"ל מהמקום המהותי תוך לקיחה בחשבון של כל האלמנטים החריגים והמיוחדים בהם מתאפיין שרותם בצה"ל, בדיון זה אנתח את מכלול החששות בהקניית מעמד עובד למשרתי הקבע ואציע פתרונות אפשריים תוך סריקת מאמרים אקדמיים בנושא.
לבסוף אסכם ואפרט את המסקנות הנובעות מעבודה זו תוך שילוב דעתי האישית.

תוכן העניינים:
מבוא
הגדרת יחסי עובד מעביד ומבחן ההשתלבות
תחולת חוקי המגן ויחסי עובד מעביד- אנשי הקבע בצה"ל
דיון ומענה על שאלת המחקר - האם המשרתים בצבא קבע בצה"ל יכולים להיחשב כעובדי צה"ל על פי מבחן ההשתלבות?
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

היחסים בין עובד למעביד נתפסים בפסיקה כיחסים חוזיים. חוזה העבודה הוא חוזה יחס ותוכנו מעוצב במידה יוצאת-דופן על ידי המחוקק ועל ידי גורמים "חיצוניים" אחרים (כמו הסכמים קיבוציים). אם זאת, ברירת המחדל היא שחוזה עבודה - כמו כל חוזה אחר - כפוף לדיני החוזים הכלליים(2).
משפט העבודה נועד להסדיר בעיקר יחסים בין עובד למעביד, כך שנקודת המוצא בהחלת משפט העבודה על מקרה ספציפי הוא בזיהוי של הצדדים כעובד וכמעביד.
סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה מסמיך באופן ייחודי את בתי הדין לעבודה לדון בשאלה המקדמית בדבר עצם קיום יחסי עובד ומעביד. סעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה תשכ"ט-1969 קובע בסק' 24 (א)(1) כי לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון בתובענות בין עובד או חליפו למעביד או שעילתן ביחסי עובד מעביד, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד מעביד ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין.
יחסי העבודה הם יחסים דינמיים, כך שלא ניתן לתת הגדרה סטטית לשאלה מיהו עובד, לשם כך התוו בית הדין הארצי לעבודה ובית המשפט העליון, בפסקי דין אחדים, מספר מבחנים לקביעת מיהו עובד.
המבחנים העיקריים הם:
מבחן השליטה והכפיפות: מבחן האומר שעובד הוא אדם שנתון למרותו ולפיקוחו של אדם אחר, מקבל ממנו הוראות כיצד לעבוד או מחויב על פי הסכם לציית להוראותיו.
מבחן הקשר האישי: עובד הוא מי שחייב לבצע עבודה באופן אישי, כלומר אינו רשאי למצוא לעצמו מחליף או עוזר.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגדרתם המשפטית של משרתי אנשי הקבע ", סמינריון אודות "הגדרתם המשפטית של משרתי אנשי הקבע " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.