היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 211
עבודה מס' 71256
האם קיים קשר בין שימוש הצרכן בפעילות מקוונת באתר הבנק לבין גיל ורמת השכלת משתמש?
7,196 מילים (כ-22 עמ'), 14 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 71166
האם קיים קשר בין התמכרות לטכנולוגיה ובין מאפיינים דמוגרפיים שונים של הפרט?
8,573 מילים (כ-26.5 עמ'), 13 מקורות, 309.95 ₪
עבודה מס' 71154
כיצד בינה מלאכותית משפיעה על שוק התעסוקה בעולם ובישראל?
5,879 מילים (כ-18 עמ'), 22 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 71149
האם קיים קשר בין שכיחות השימוש ברשתות חברתיות לבין שכיחות קריאת ספרים בקרב בני דור הZ?
2,986 מילים (כ-9 עמ'), 17 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 70921
התמכרותם של בני נוער לשימוש ברשתות חברתיות וכיצד התמכרות זו משפיעה על תפקודם של בני נוער מהיבטים שונים.
9,131 מילים (כ-28 עמ'), 30 מקורות, 319.95 ₪
עבודה מס' 70912
מהו מקומם של ההורים בהגנה על ילדיהם מפני הסכנות באינטרנט?
5,636 מילים (כ-17.5 עמ'), 18 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 70472
סקירת 5 מאמרים אקדמיים הנוגעים לנושא.
7,820 מילים (כ-24 עמ'), 5 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70342
סקירת ספרות וניתוח ממצאי סקר קצר בשאלה: באיזה אופן באה לידי ביטוי פעילות המשתמש בפייסבוק בכל הנוגע לחשיפת מידע אישי?
5,495 מילים (כ-17 עמ'), 28 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 70218
גילוי תקלות גורפות בארגון באמצעות כריית נתונים וגילוי ידע, וזאת על ידי תוכנות מתאימות וניתוח נתונים מקיף.
2,610 מילים (כ-8 עמ'), 7 מקורות, 144.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 211