היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 207
עבודה מס' 70472
סקירת 5 מאמרים אקדמיים הנוגעים לנושא.
7,820 מילים (כ-24 עמ'), 5 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70342
סקירת ספרות וניתוח ממצאי סקר קצר בשאלה: באיזה אופן באה לידי ביטוי פעילות המשתמש בפייסבוק בכל הנוגע לחשיפת מידע אישי?
5,495 מילים (כ-17 עמ'), 28 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 70218
גילוי תקלות גורפות בארגון באמצעות כריית נתונים וגילוי ידע, וזאת על ידי תוכנות מתאימות וניתוח נתונים מקיף.
2,610 מילים (כ-8 עמ'), 7 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 70209
סקירת הנושא וסקר קצר.
1,698 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 70145
הצעה ליישום רכישות מקוונות דרך האתר של חברת כתר פלסטיק בע"מ.
14,005 מילים (כ-43 עמ'), 36 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 70044
תיאור תשתית PACS ויישום מערכת PACS.
5,803 מילים (כ-18 עמ'), 26 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70033
ניתוח הרשת החברתית בהקשר של יחסי חברה-טכנולוגיה.
2,025 מילים (כ-6 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69930
האם החדירה למערכות מחשב וקריאת מסר מהמחשב, מהווה עבירה על ס' 4 לחוק המחשבים או עבירה על ס' 2 לחוק האזנת סתר?
6,337 מילים (כ-19.5 עמ'), 41 מקורות, 556.95 ₪
עבודה מס' 69838
ניתוח העסק והצעת יישומים חדשים.
9,082 מילים (כ-28 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 207