היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [19–27] מתוך 207
עבודה מס' 69230
בחינה תמציתית של מס' מאמרים בנושא.
1,810 מילים (כ-5.5 עמ'), 8 מקורות, 72.95 ₪
עבודה מס' 68977
השפעת המדיה הדיגיטלית על תהליכי תכנון באדריכלות, על התוצר הסופי, על הקשר בים האדריכל לעבודתו ועוד.
2,669 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68761
סקירת מתודולוגיית COBIT - מתודולוגיה לביקורת, בקרה ושליטה בתחום מערכות המידע.
4,450 מילים (כ-13.5 עמ'), 8 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68754
פרויקט על בסיס שפת פרולוג.
1,092 מילים (כ-3.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68663
מחקר שבוצע בקרב עובדי "דפי זהב".
12,916 מילים (כ-39.5 עמ'), 57 מקורות, 580.95 ₪
עבודה מס' 68492
מסחר אלקטרוני כפי שהוא משתלב במארג הכללי של הלוגיסטיקה, תוך ניתוח התועלות וההשלכות מהמסחר האלקטרוני הן לרוכשים הפרטיים והמסחריים והן למוכרים באמצעותו.
9,731 מילים (כ-30 עמ'), 26 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68415
בניית מערכת שמטרתה לייעץ על תוכנית אימונים מגוונת אשר תתאים לכל מתאמן.
6,481 מילים (כ-20 עמ'), 8 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 68317
בחינת הגורמים המשפיעים על התנהגות צרכנית בקניות באינטרנט.
8,855 מילים (כ-27 עמ'), 31 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68310
סקירה של טקסטים מתוך פורומים העוסקים בהיכרויות.
7,840 מילים (כ-24 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [19–27] מתוך 207