היישום אינו מחובר לאינטרנט

"המדריך המלא לכתיבה אקדמית" מאת אלי יזרעאלי
מתנה לכל הרוכש עבודה ביו-בנק

איך כותבים עבודה? מאיפה מתחילים? מה ההבדל בן מחקר כמותי לאיכותני? איך מחפשים מקורות?

ביובנק חושבים עליך גם לאחר שרכשת עבודה, ומעניקים לכל הרוכשים את כל התשובות, בקובץ אחד - "המדריך המלא לכתיבה אקדמית" מאת אלי יזרעאלי (מעל 120 עמודים).

המדריך, שזכה לשבחים רבים מאז פרסמו, יוענק ללא תשלום, לכל הרוכש עבודה ב - Ubank.

* את הקובץ יש לפתוח עם תוכנת Acrobat Reader


פרטים אודות הספר

תוכן עניינים

שער ראשון: החיבור האקדמי
פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
פרק ב': מבנה החיבור
פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
פרק ד': דרך ההגשה
שער שני: עבודת המחקר
פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
פרק ב': המחקר הכמותי
פרק ג': המחקר האיכותני
פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
פרק א': מה מחפשים?
פרק ב: איפה מחפשים?
פרק ג': איך מחפשים?
סוף דבר

מבוא - המחקר והחיבור האקדמי

עבודת המחקר מהווה את הבסיס לפעילותה של אוניברסיטה ואילו החיבור האקדמי, הינו הדרך השיטתית שבה מציג החוקר את מחקרו, שיטת המחקר, דרך התמודדותו עם שאלת המחקר, ניתוח הממצאים, הדיון והמסקנות.

למחקר האקדמי שלבים שונים, ובדרך-כלל הוא אינו מתחיל מנקודת האפס כי אם מהשלב שבו לא נגעו עוד מחקרים קודמים בתחום הנחקר. משום כך, על כל מחקר אקדמי להתבסס על ממצאי מחקרים קודמים, המשמשים עבורו בסיס להשערות שונות. קיימים סוגים שונים של מחקר אקדמי, אך תמיד אמור החוקר להכיר את הרקע למחקרו מהנאמר במחקרים קודמים, או כפי שנוהגים לכנות זאת מצב המחקר.

המחקר כולל שלבים שונים וגם חיפוש בספריות הינו מחקר. אין אדם נעשה חוקר בין יום, כי אם עליו להתאמן לכך, תוך תרגול מתמשך בכתיבת חיבורים אקדמיים, חיפוש חומר מוקדם בספרות וחזרה על כללי הכתיבה האקדמית.

משום כך, מוטל על הסטודנט המתחיל לכתוב עבודות קצרות, כאשר בהמשך יכתוב עבודות פרו-סמינריוניות, לאחר מכן עבודות סמינריוניות ורק כשיהיה מאומן היטב בכתיבה זו יוכל לכתוב תזות לתואר שני או שלישי. התזות הן בדרך-כלל מחקרים של ממש, המהווים את התשתית למחקר העתידי.

את החומר הנלמד בשיעורים, אפשר מן הסתם לקרוא בספרים ובמאמרים שונים. מכיוון שכך, ניתן לראות בעבודת הסמינריון את המטרה העיקרית של הסטודנט במהלך התואר הראשון. לפני כתיבת הסמינריון, מאומן הסטודנט בעבודת הפרו-סמינריון אשר מהווה סמינריון מוקטן. החיבור אקדמי ההתחלתי או הרפרט מהווים עבודה פרו-סמינריונית מוקטנת.

ספר זה אמור ללוות את הסטודנט בשלבים השונים של לימודיו, להנחותו בכתיבת החיבור האקדמי, משלביו הראשונים ועד עריכת מחקרים בשלבים מתקדמים יותר. בין השאר אכלול בו מושגים שונים בתחומי המחקר תוך הדגמתם, כאשר מפתח העניינים (Index) בסוף הספר עשוי לסייע למחפש להגיע בקלות ובמהירות לערך בו הוא מעוניין.

הפרקים בספר יופיעו בסדר האמור לסייע לכותב החל מהשלבים הראשונים, ומשום כך יעסקו הפרקים הראשונים בסוגי החיבורים האקדמיים, בסגנון, באינדקס, בחיפושי חומר וכו', כאשר בשלבים מתקדמים יותר אעסוק בתחומים הקשורים למחקר מתקדם יותר, כמו מרכיבי המחקר ומושגיו, ניתוח סטטיסטי, סוגי תוכנות וכו'.

לפיכך יחולק הספר לשלושה שערים מרכזיים. השער הראשון יעסוק בחיבור האקדמי. השער השני יעסוק בעבודת המחקר והשער השלישי יעסוק בדרכי חיפוש לצורך איתור ספרות בנושאים השונים. לאחר השער השלישי יובא נספח (Appendix) שיכיל דוגמאות להבדלים בדרישות הכתיבה בחוגים שונים ובאוניברסיטאות שונות. בסיום תופיע רשימת מקורות (Bibliography) ומפתח העניינים.

לאחר ההקדמה יופיע מידע חיוני לסטודנט בנוגע למוסדות העשויים לסייע לו במהלך לימודיו האקדמיים וכן בנוגע להטבות המגיעות לו מעצם היותו סטודנט.

מן הביקורת:

יזרעאלי מציע לנו ניתוח מקסים ומרתק של כתיבה אקדמית המשולב ברעיונות מעשיים הנובעים מנסיונו עתיר השנים בכתיבה וביקורת. בגישתו החיננית מצליח ספר זה לפזר את הערפול על סגנונות הכתיבה האקדמית ולמקד את הכותב ליעילות הגדושה בחוכמה מעשית.

ספר זה יוערך ביותר על ידי כל מי שנזקק לכתיבה אקדמית, חיבור, מחקר או תזה. זהו ספר חובה על שולחנו של כל חוקר וסטודנט.

ד"ר קובי גוטרמן - ראש החטיבה האקדמית במכללת אחוה.

החיבור האקדמי הוא כלי הכרחי לכל סטודנט, ועם זאת הוא נושא שתכנית הלימודים מעניקה לו זמן מועט, אם בכלל. ספרו של אלי יזרעאלי ממלא חסך שכל מרצה מכיר היטב. יזראלי נותן לקורא תובנה ממשית על מהות החיבור האקדמי, החל מסקירת המחקר הקודם בנושא נתון, ועד לרשימה הביבליוגרפית. המדריך יהיה לעזר רב לסטודנט.

ד"ר יעקב וייצנר

HUNTER COLLEGE OF THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK