עבודות [1-9] מתוך 422 :: [עמוד 1 מתוך 47]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 70461 SHOPPING CART DISABLED
היסטוריית הגנת אי שפיות, 2015.
הצגת מקרים מהארץ ומהעולם.
5,251 מילים (כ-16 עמודים), 17 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא עבודה זו הוא "הגנת אי שפיות". הגנת אי השפיות היא אחד ממיני הזכויות המשפטיות שמעניקה החברה המודרנית לאנשים הסובלים ממחלות נפש שונות, שהגיעו לספסל הנאשמים בבית משפט. דוגמאות נוספות הן: "אי כשירות לעמוד לדין", ו"ענישה מופחתת בשל הפרעה נפשית" (גרינשפון, מרגולין וויצטום, 2009). מושג זה משלב בתוכו שני עולמות - הפסיכיאטרי-שרואה בנאשם אובייקט טיפולי, והעולם המשפטי, הרואה בנאשם גם אדם שיש להגן עליו מפני משפט לא צודק (לדוגמא - אשפוז פסיכיאטרי במקום מאסר רגיל, לאחר שעבר עבירה), וגם לפעמים כאובייקט שיש להגן על החברה מפניו. כמובן בכדי שהנאשם יזכה בהגנה מסוג זה, צריך הוא לעמוד בפני מספר תנאים (כרמון, 2013), ובתנאים אלו תדון העבודה.
בעבודה זו, יוסברו המושגים "אי שפיות" ולאחר מכן כנגזרת משפטית שלו גם "הגנת אי שפיות". בסיס עבודה זו, יהוו מקרים היסטוריים, אשר המושג "הגנת אי שפיות" בא לידי הביטוי בהם, בשלב זה או אחר. מקור מקרים אלו הן מהיסטוריה העולמית: אגמנון ואכילס מיוון העתיקה, ציד המכשפות מימי הביניים(Robinson, 1996), ניסיון התנקשות בראש ממשלת אנגליה על ידי דניאל מקנוטן במאה ה-19 (Lafave, 2004), רודריק מקלין שירה על מלכת אנגליה ויקטוריה (בזק, 2000), ג'יון הינקלי שירה על הנשיא האמריקאי רונלד רייגן(Ewing, 2006).
כמו כן, יוצגו מקרים מההיסטוריה הישראלית - ערעור פלילי פורץ דרך של זלמן מנדלברוט בראשית המדינה, וערעור פלילי של ויקטור מיזאן שקיבע את ההלכה המשפטית שהחלה בע"פ מנדלברוט, מקרים טרגיים שזעזוע את המדינה- תיקים פליליים נגד מרינה דוידוביץ', גד כרמי ויריב ברוכים שהמשותף בהם, הוא שבסופו של הדבר, בית משפט העניק להם את "הגנת אי שפיות", לעומת המקרים של שושנה ברזאני, יוסף גרמה ועליזה פאנו, שלא זכו בהגנה זו. בסופו של הדבר, תסוכם התפתחות החקיקה בארץ ישראל בנושא "הגנת אי שפיות" (נבו, 2015).

תוכן עניינים
מבוא
1. הגדרת המושג "הגנת אי שפיות"
2. מקרי "הגנת אי שפיות"
2.1 סקירה היסטורית בעולם העתיק
2.2 סקירה היסטורית בעולם- ממאה 19 עד ימינו
2.3 סקירה היסטורית מאז קום מדינת ישראל
3. סיכום התפתחות החקיקה בנושא "הגנת אי שפיות" בישראל
סיכום
מקורות

מתוך העבודה:
נכון להיום, מבחינה המשפטית, "הגנת אי שפיות" מוגדרת על ידי המחוקק הישראלי ב"חוק העונשין", תשל"ז 1977, בפרק ה' 1, שעוסק בסייגים לאחריות פלילית, כך: "לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה אם, בשעת המעשה, בשל מחלה שפגעה ברוחו או בשל ליקוי בכושרו השכלי, היה חסר יכולת של ממש: (1) להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו: או (2) להימנע מעשיית המעשה." סעיף 34ח (תיקון 39) (לדרמן,שפירא-אטינגר ולביא, 2010).
 
עבודה מס' 70428 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח הסרט "קח את עיניי", 2016.
תיאור וניתוח התמות העולות מן הסרט "קח את עיניי" ביחס לאישה החשופה לאלימות, ביחס לגברים האלימים, וביחס לילדיהם.
5,233 מילים (כ-16 עמודים), 4 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו מתוארות ומנותחות התמות העולות מן הסרט "קח את עיניי" ביחס לאישה החשופה לאלימות, ביחס לגברים האלימים, וביחס לילדיהם. כמו כן מנותחים האמצעים האמנותיים השזורים בסרט, שנועדו להעצים את התמות המוזכרות.

תוכן העניינים:
פרק ראשון - התמות העולות בסרט
- התמות ביחס לדמות האישה
- התמות ביחס לדמות הגבר
- התמות ביחס לדמות הילד
פרק שני - אמצעים אמנותיים בסרט המבטאים את התמות
פרק שלישי - ניתוח התמות העולות בסרט
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
פילאר, גיבורת הסרט, הינה בעלת דימוי עצמי נמוך ואמביוולנטיות ביחס להישארות עם בעלה, כפי שיפורט בפרק השני. בנוסף, היא חווה אלימות חוזרת ונשנית על כל גווניה: פיסית (ע"פ הדו"חות הרפואיים), מילולית (קללות והשפלות), נפשית (למשל כשבעלה כולא אותה עירומה במרפסת), ופסיכולוגית-מנטלית (הפנמת תפיסה קורבנית המיוצגת בביטוי "קח את עיניי"), שתוצאותיה הם אובדן כבוד, אובדן שליטה ואובדן בטחון. היא חיה בטרור ופחד (רועדת בבעתה בסיטואציות בהן אנטוניו אלים כלפיה), וחווה חרדה קיומית לבטחונה הפיסי והנפשי (הדבר ניכר כשאנטוניו מדבר איתה מבעד לשער בבית אחותה והיא רועדת, או כשנועל אותה עירומה במרפסת והיא עושה את צרכיה במקום). היא לא יכולה לצפות מתי תותקף ולא יכולה למנוע זאת, כלומר חיה בחוסר וודאות ובחרדה מתמדת בציפייה להתפרצות.
 
עבודה מס' 70414 SHOPPING CART DISABLED
המדיניות הקיימת בישראל כלפי מניעת אלימות בספורט, 2013.
סקירת ספרות וארבעה ראיונות עומק עם בעלי תפקידים שונים בעולם הספורט.
11,670 מילים (כ-36 עמודים), 32 מקורות, 399.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
משחר ההיסטוריה ענף הספורט היווה אפיק לגיטימי וחיובי בתרבות האנושית. עיקר תשומת הלב נעה סביב תיעולן של פעילויות הנתפסות כשליליות ותרגומן לפעולות מקובלות ורצויות בחברה. יחד עם זאת, פעילות גופנית צורכת זמן ממושך ואנרגיה בין יחידים וקהילות. בנסיבות מסוימות תחרויות ספורט עלולות להעמיד ספורטאים, מאמנים וצופים במצבים בהם הכללים והנורמות המקובלות בספורט יכולים להישבר "בקלות", ועלול ים להיווצר עימותים אגרסיביים. (Endresen & Olweus, 2005)
אלימות מוגדרת כהתנהגות המאופיינת בהפגנת רגשות חופשית שאינה מתחשבת לחלוטין בנורמות תרבותיות וביחסים חברתיים סדירים (ברום וסלזניק, 1979 כמוזכר בגלילי, לידור ובן פורט, 2009). סוגיית האלימות בספורט עלתה לכותרות בשנים האחרונות, לאור מספר מקרים קיצוניים בהם אירעו פגיעות גוף בקרב צופים במגרשים. בניסיון להתמודד עם תופעת האלימות בספורט, המדיניות בישראל כוללת מחד את החוק למניעת אלימות בספורט התשס"ח 2008, שתכליתו להפחית את מימדי התופעה, ומאידך את הקוד האתי של משרד התרבות והספורט ב-2008.
החוק אינו נותן הגדרה מפורשת של המושג "אלימות בספורט". אולם על פי פרק ד' של החוק, שכותרתו "אכיפה ועונשין" ניתן להצביע על ההתנהגויות החורגות מכללי הספורט המקובלים. סוגי ההתנהגויות שנכללות בקטגוריה זו: הפרעה לסדר הציבורי, התנהגות אלימה, הכנסת חפצים אסורים, התבטאות גזענית וכניסה לשדה המשחק ללא אישור. לעתים, לא רק המעשה האלים נתפס בר ענישה, אלא גם הכוונה לבצעו (ספר החוקים 2182, התשס"ח 2008).
הקוד האתי הגנרי נועד לשרטט את קווי היסוד של האתיקה המקצועית בקרב המעורבים בספורט בישראל. חשיבותו נועדה להבטיח סדר חברתי באמצעות כללי אתיקה המגדירים את ההתנהגות המקצועית והערכית הראויה. כללי התנהגות אלה משרתים את מטרות הארגון ומסייעים להתמודד עם שאלות ערכיות, המתעוררות במהלך הפעילות השוטפת ותורמים לשיפור תפקודו של הארגון (משרד התרבות והספורט, 2008).
ממצאי מחקר זה העלו כי הנושא המרכזי ביותר אשר צריך להוות בסיס למדיניות הישראלית הוא החינוך להתנהגות בלתי אלימה בספורט, תוך חיזוק ההתנהגות החיובית. נושא החינוך בשלבים המוקדמים ככל האפשר עלה כבעל פוטנציאל לשינוי אמיתי ומניעת התופעה וזאת בניגוד לטיפול החוקי, האכיפתי, אשר מטפל במקרים לאחר שהתרחשו בפועל.

תוכן עניינים
תקציר
מבוא
סקירת ספרות- מבוא תיאורטי
1. אלימות בספורט והגדרותיו
2. מקומה של אתיקה בארגוני הספורט
3. תפיסות תיאורטיות המסבירות אלימות בספורט
4. תרומתם של גורמים נוספים לאלימות בספורט
5. חינוך לערכים דרך ספורט
6. המדיניות כלפי מניעת אלימות בספורט בישראל
6.1 חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח- 2008
6.2 קוד הבסיס: כללי אתיקה לספורט בישראל קוד להגינות והתנהגות ספורטיבית
6.3 המדיניות הישראלית, הלכה למעשה
מתודולוגיה
ממצאים
1. חינוך ואלימות בספורט
חינוך במסגרות השונות
הורים וחינוך בהקשר לתופעת האלימות בספורט.
2. תרבות ישראלית ואלימות בספורט
3. פתרונות
3.1 הקוד האתי
3.2 תשתיות
3.3 תכניות התערבות
4. אכיפה
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה

* הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את הראיונות.

מתוך העבודה:
בישראל נעשה שימוש נרחב בידע ובניסיון שנצברו במדינות אחרות בתחום זה. בעקבות זאת בשנת 2012 גובש הקוד להגינות ולהתנהגות ספורטיבית בישראל על ידי שרת התרבות והספורט לימור ליבנת יחד עם המרכז לאתיקה בירושלים (משרד התרבות והספורט, 2011). החלטה זו נועדה לקדם מדיניות אחידה הפועלת תחת קורת הגג של מנהל הספורט. הטמעת הקוד האתי מחייבת את כל אחד מגופי הספורט השונים לעמוד בכללי האתיקה שנקבעו. אי עמידה בו תגרור סנקציות כלכליות (מעריב, 2012 ספטמבר 27).
 
עבודה מס' 70376 SHOPPING CART DISABLED
מדוע דווקא בתש"ח - מגדר ואונס צבאי במלחמת העצמאות , 2010.
מדוע דווקא בתש"ח התרחש אונס צבאי על ידי כוחות יהודיים ובשאר מלחמות ישראל אין הישנות של התרחשות זו?
7,360 מילים (כ-22.5 עמודים), 21 מקורות, 84.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בתופעת האונס, ובפרט באונס צבאי. ראשיתה של העבודה תעסוק במושגים והגדרות, מהו אונס צבאי, מה מבדיל אותו מאונס ומה הן הגישות להסבר תופעות אלו. לאחר מכן אסקור את התרחשותם של מקרי אונס צבאי בהיסטוריה בכלל ומלחמות ישראל בפרט. לאחר שנלמד כי התרחשותו של אונס צבאי הנו חלק כמעט בלתי נפרד מתופעת המלחמה אפרט את המניעים המרכיבים את האונס הצבאי - מאפייני הקונפליקט, מאפייני הארגון ומאפייני החברה.
בכדי להבין את שאלת המחקר - ואת שם העבודה - יש להקדים את המאוחר ולציין כי אונס צבאי התרחש במלחמות ישראל, אך רק במלחמת תש"ח. שאלת המחקר היא מדוע דווקא בתש"ח התרחש אונס צבאי על ידי כוחות יהודיים ובשאר מלחמות ישראל אין הישנות של התרחשות זו?
בכדי לענות על שאלה זו יש לבחון את ייחודיות מלחמת השחרור והתנאים אשר התקיימו במלחמה זו, תנאים שאפשרו ואולי אף יזמו אונס מסוג זה. במקביל אבדוק איזו השתנות ותמורות התרחשו במניעי האונס הצבאי כך שאונס צבאי חדל מלהתרחש במלחמות הבאות - מלחמות שלא איחרו לבוא. אם כך את התשובה לשאלת המחקר אנסה לספק תוך בחינת המניעים המרכיבים את האונס הצבאי בתש"ח ולאחר מכן.
יש להדגיש כי המקורות לעבודה מסוג זה הנם מצומצמים, ויש לקיים היקשים רבים והכללות על מנת להגיע למסקנות כלשהן. ידע תיאורטי רב למדתי מעבודתה של טל ניצן "גבולות הכיבוש", ואת הניתוח ביצעתי על בסיס ספרות של ארגוני ההגנה, צה"ל והיסטורית ישראל. עבודה זו נשענת על עדויות אשר יש ספק באמינותן בדבר התרחשותו של אונס צבאי, יתרה מזאת, ההסברים וההיקשים שאציג לאורך העבודה, יש שיראו אותם כציניים ותלושים מן המציאות, אך העדפתי הנה, ראשית, לא להתעלם מדבר קיומם של מקרי אונס צבאיים בהיסטוריה שלנו, ושנית לנסות ולהסביר כיצד קרה שהתרחשו?

תוכן העניינים:
מבוא
1. מושגים
אונס
גישות להסבר מניעי האונס
אונס צבאי
2. אונס צבאי בהיסטוריה
3. אונס צבאי במלחמות ישראל
4. המניעים המרכיבים את האונס הצבאי
מאפייני הקונפליקט
מאפייני הארגון הלוחם
מאפייני החברה
5. מדוע דווקא בתש"ח
מרכיבי החוסן או מה השתנה?
ממאבק להגדרה עצמית - לשמירה על סדר ושיטור
מארגונים מחתרתיים וגופים צבאיים למחצה לצבא מקצועי ומאורגן הכפוף למרותה של המדינה
ממלחמה סימטרית לחיכוך א-סימטרי

סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
למושג מספר הגדרות ופירושים המשתנים בין מדינות ודינים שונים, אמנה מספר פירושים רלוונטיים:
אונס הוא ביצוע יחסי מין בכפייה, בניגוד לרצונו של הקורבן. הקורבן יכול להיות גבר או אישה, והתוקף, המכונה אנס, יכול גם הוא להשתייך לאחד משני המינים, אם כי המקרה הנפוץ הוא אונס אישה בידי גבר (ויקיפדיה). בחוקי מדינת ישראל, אונס הוא עבירת מין הכוללת החדרת איבר מאיברי גופו של אדם או החדרת חפץ כלשהו על ידי אדם לאיבר מינה של האישה, ללא הסכמתה החופשית(2). לפי ההגדרה בחוק, פעולת האונס מופנית אך ורק כלפי נשים. תקיפה מינית של גבר אינה מוגדרת בחוק כאונס אלא כביצוע מעשה סדום(3). למרות ההגדרה הפשוטה יחסית אשר ישראל מכנה למושג, אין הגדרה זו חלה ומוסכמת על כלל הארגונים המטפלים בנושא ברחבי העולם. במדינות ובארגונים רבים התופעה נקראת תקיפה מינית אשר כוללת בתוכה מקרים רבים בהרבה.
 
עבודה מס' 70347 SHOPPING CART DISABLED
עבריינות צווארון לבן, 2015.
מי הם עברייני צווארון הלבן ומה היא מדיניות הענישה לגביהם?
7,673 מילים (כ-23.5 עמודים), 10 מקורות, 399.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
את המונח 'עבירות צווארון לבן' טבע לראשונה הסוציולוג האמריקאי אדווין סאתרלנד (Edwin Sutherland, 1949) אשר הסב את תשומת הלב לממדיה הנרחבים של עבריינות זו בספרו: "White Collar Crime".
עד לעת ההיא, נהוג היה לחשוב שעבריינות היא בעיקר נחלתם של המעמדות הנמוכים. ריבוי העברות שבהן מעורבים אנשי צווארון לבן, בכללם פקידי בנקים, אנשי עסקים, סוכני חברות ביטוח, בכירים במשרדי ממשלה וכיוצא באלה, מציג תופעת שחיתות רחבה במגזרים שונים בחברה. במונח 'עבריינות של צווארון לבן' - 'White Collar crime' - כוללים חוקרים הגדרות שונות. אך יש לציין כי לא נמצאה עד היום הגדרה מקיפה לחלוטין למונח זה.

בעבודה זו אשתמש בתיאוריות קרימינולוגיות על-מנת ליתן הסברים לעבריינות צווארון לבן כמו גם על-מנת להציע דרכים ראויות להילחם בעבירות אלו ולצמצם את היקפן.

תוכן העניינים:
1 מבוא
2 עבריינות צווארון לבן - התפתחות מושגית והיסטורית
2.1 עברייני צווארון לבן או עבריינות צווארון לבן?
2.2 מאפיינים התנהגותיים לעברייני צווארון לבן
2.3 היחס לעברייני צווארון לבן בחברה ובמשפט
2.4 דמוניזציה ושיפוט מוסרי
3 סיכום
4 ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
קונפליקט זה קיים מפני שאנו נוטים לחשוב על מונח זה ביחס לקבוצות עבריינים שהם עשירים, מכובדים, חברות או אנשים פרטיים. שפירא (2001), ציין בהרצאתו, כי עברייני צווארון לבן הם קטגוריה סוציולוגית ולא קטגוריה משפטית. שפירא ביסס את טיעונו על מחקרו של הסוציולוג אדווין סטרלנד (Sutherland, 1949) אשר מאז פרסום ספרו "עבירות צווארון לבן" הפך מושג זה להיות מונח מרכזי. בשנת 1949 סטרלנד חקר סטטיסטיקות קרימינולוגיות אשר ניסו לבדוק את אפיון העבריינים.
 
עבודה מס' 70334 SHOPPING CART DISABLED
אלימות אוהדים בספורט, 2014.
סקירת מחקרים בנושא.
4,939 מילים (כ-15 עמודים), 29 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תופעת אוהדי קבוצות הספורט נבחנה בספרות המחקר המקצועית ברחבי העולם. התופעה סקרנה חוקרים רבים מתחום הסוציולוגיה והפסיכולוגיה שחלקם מציגים טרמינולוגיות המושאלות מעולם הדת הכוללות טקסים ופולחנית ומהווים אחד ההסברים לתופעה (Hoffman, 1992). חוקרים אחרים מציגים את שלל האמונות התפלות שכוללות קמעות, בגדים ועוד המקבילים לאלו שניתן למצוא בקרב אנשים מאמינים ובדומה לטקסים דתיים (Weiner, 1986). מחקרים נוספים בנושא קהל אוהדי הספורט מציעים מינוחים מעולם הפסיכולוגיה החברתית שכוללים "זהות חברתית", ומסבירים את ההשלכות של ההשתייכות לקבוצת קהל האוהדים של מועדון ספורט (Jones, 2000).
את התופעה הכוללת גילויים של אלימות בקרב אוהדים ומשתתפים במגרשי הספורט ניתן לשמוע בחדשות ולקרוא בעיתונים חדשות לבקרים, גם במדינת ישראל וגם במדינות העולם והיא אינה פוסחת על שום תרבות.

עבודה זו תבחן את נושא האלימות בקרב אוהדים ותנסה לתת הסברים וקשרים לדברים המביאים לכך.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון- תופעת אוהדי הספורט וגילויי אלימות במגרשים
פרק שני - הסיבות לגילויי אלימות בספורט
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בספרות המחקר ניתן למצוא מחקרים רבים ותיאוריות רבות אשר מנסים לתת הסבר לתופעת אוהדי הספורט ולבאר את גילויי האלימות המתרחשים ביציעים ובמגרשי הספורט. מאמרים ומחקרים רבים בנושא אוהדי הספורט מתבססים על התיאוריה הסוציולוגית של "זהות חברתית". הווה אומר שהמשמעות של השתייכות לקבוצה חברתית כמו לדוגמא קבוצת האוהדים של מועדון כדורגל או מועדון כדורסל ולדרך השתקפותה בעיני האחרים קיימות השלכות והשפעות מהותיות על תפיסתם ועל הערכת העצמי של אוהדי המועדון (Jones, 2000).
 
עבודה מס' 70330 SHOPPING CART DISABLED
העיסוק בפעילות ספורט והשפעתו על ההתנהגות האלימה בקרב בני נוער, 2013.
סקירת מחקרים בנושא אלימות ובנושא השפעת העיסוק בספורט על האלימות.
5,987 מילים (כ-18.5 עמודים), 37 מקורות, 169.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעשורים האחרונים אנו עדים בכל רחבי העולם לתופעה של עלייה בגילוי ההתנהגות האלימה במקומות שונים, בתרבויות שונות, בכל קשת הגילאים ככלל ובקרב בני נוער בפרט.
פעילות ענפה לצמצום תופעות שכוללות עבריינות ופשע, שימוש בסמים, הימורים, שתיית אלכוהול על ידי בני נוער וכמובן התנהגות אלימה, קיימת בארגונים ממשלתיים או פרטיים המנסים למצוא פתרונות. במדינות רבות מתועדפת פעילות זו כאחד מהנושאים החברתיים הבוערים העיקריים והמשמעותיים הנמצאים על שולחן הדיונים המדיני-חברתי, ובכלל זה גם מדינת ישראל.
עבודה זו כוללת סקירת ספרות בנושא ההתנהגות האלימה שהתגברה בעשורים האחרונים במטרה לנסות ולמצוא, בראש ובראשונה את המקורות המביאים את האדם באופן כללי ובני הנוער באופן ספציפי להתנהגות אלימה וזאת לצורך מציאת פתרונות ומודלים אשר יסייעו למגר מקורות אילו.

מתוך הספרות המקצועית, ניתן להצביע על כך כי במהלך השנים, מתפתחות התיאוריות, מתרחבות ומקיפות יותר וכוללות משתנים רבים יותר, יחד עם התפתחות תחומי המדע השונים וענפי המחקר בעולם, לרבות מחקרים חברתיים, פיזיולוגיים ופסיכולוגיים. הספורט נבחן ככלי מעצב אישיות בקרב בני נוער ומתבגרים, מאמרים ומחקרים רבים פורסמו בנושא על מנת לנסות ולמצוא את הקשרים.
שאלת המחקר  הינה:
האם העיסוק בספורט מצמצם התנהגות אלימה בקרב בני נוער?

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1: תופעת האלימות והסיבות להתנהגות אלימה
פרק 2 - התנהגות אלימה בקרב בני נוער ובבית הספר
פרק 3 - הפעילות הספורטיבית ככלי לצמצום האלימות
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
לקראת סוף שנות השלושים של המאה הקודמת, לראשונה, מספר חוקרים הגו תיאוריה אשר מנסה להסביר מהן הסיבות המביאות לתופעת ההתנהגות האלימה. תיאוריה זו קרויה בשם תאוריית תסכול-תוקפנות (Miller, 1941). תיאוריית תסכול-תוקפנות גורסת כי תסכול מהווה חסימה של התנהגות המכוונת למטרה, והדבר הנובע מכך הוא שחסימה זו מביאה בחלוף הזמן לדחף אגרסיבי אשר מוביל להתנהגות אלימה. אחד מן החוקרים שהיה מאבותיה המייסדים של תיאוריית תסכול-תוקפנות, בשם מילר, טען במאמר נוסף שפורסם כעבור מספר שנים כי יש לשנות ולהרחיב את ההנחות של התיאוריה.
 
עבודה מס' 70214 SHOPPING CART DISABLED
הפשע היהודי המאורגן בארצות הברית בראשית שנות ה-20 של המאה ה-20., 2011.
התמקדות בגנגסטרים היהודים והאיטלקים.
6,834 מילים (כ-21 עמודים), 16 מקורות, 494.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפשע המאורגן הוא תופעת פשיעה המציינת צורה ייחודית של עבריינות מאורגנת ומקצועית, תוך כדי הסתייעות בבעלי תפקידים מרשויות השלטון.
במסגרת עבודתי יובהרו מונחים הקשורים לתופעת הפשע ומאפייניה, לעבריינות המאורגנת בכלל ולפשע המאורגן בפרט. אשרטט קווים לדמותם של הבולטים והמפורסמים מבין הפושעים היהודים.
במרוצת ההיסטוריה האמריקנית, חיי הפשע היו לאמצעי שבעזרתו יכול היה העני, חסר ההשכלה והזר, להגיע להצלחה חומרית ולעמדת השפעה. יהודים, כמהגרים וכקבוצות אתניות אחרות, השתמשו בפשע כבסולם לשם עלייה מהירה בחברה ולשם רכישת השפעה.
על רקע איסור ייצור ושיווק משקאות אלכוהוליים בתחילת שנות ה- 20 ומשבר כלכלי גדול שהחל בשנת 1929 ב"יום חמישי השחור" ונמשך עד אמצע שנות השלושים, המצב הכללי היה קשה. תחת תנאים אלו, השכבות החלשות של האוכלוסייה הידרדרו בקלות לעיסוק בפשע.
התקופה הנדונה נודעה כתקופה בלתי מוסרית וממשל ארצות הברית על אף ניסיונותיו, לא הצליח לבלום את מגמת אי המוסר ששררה בחברה האמריקאית.
עבודה זו סוקרת את התפתחות הפשע המאורגן היהודי בארצות הברית בתחילת המאה ה-20 ובמיוחד בשנות ה-20; מאפייני ההגירה של יהודים, בעיקר ממזרח אירופה, תנאי המחיה הקשים כמהגרים, הנקשרים בתיאוריות סוציולוגיות להתפתחות פשע; גדול הפשע היהודי באמריקה, מאיר לנסקי, ועוד דמויות בולטות אחרות. בין ראשי העולם התחתון נמנו גם יהודים ילידי ארצות הברית. במקביל להתפתחות הפשע המאורגן בארצות הברית, התבסס הפשע המאורגן האיטלקי. הקבוצות היהודיות והקבוצות האיטלקיות היו לאבן דרך בהתפתחות והתנהלות הפשע המאורגן.

שאלת מחקר
1. מהם הקווים המאפיינים לדמותם של הגנגסטרים היהודים?
2. מהם דפוסי פעילותם ומערכת יחסי הגומלין בין המאפיונרים היהודים, המאפיונרים האיטלקים לחברה האמריקאית בכלל, לקהילה היהודית בפרט.
כדי לענות על שאלות אלו אתמקד בגנגסטרים יהודים ידועים אשר פעלו בתקופה הנדונה בארצות הברית. אתמקד במאיר לנסקי, ארנולד רוטשטיין ובנג'ימין סיגל בגסי ואערוך השוואה בין מאפייניהם העיקריים בעולם התחתון.
בנוסף אסקור את הנסיבות ההיסטוריות של ארצות הברית שעודדו התפתחות הפשע במחצית הראשונה של המאה העשרים. אפרט נסיבות של היהודים והאיטלקים כמהגרים ל"ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות" שהיוו גורמי הנעה לעיסוק בפשיעה ובעבריינות בתקופה האמורה והפכו אותם לבעלי מעמד בעולם הפשע.

תוכן:
1. מבוא
שאלת מחקר
2. ארצות הברית בין שתי מלחמות עולם (1918-1939)
תקופת היובש
3. מאפייני ההגירה היהודית ממזרח אירופה לארצות הברית ובחינת הקשר בין הגירה לפשיעה
העידן הגרמני
העידן המזרח אירופי
השפעת הגירה על התפתחות פשע
4. הפשע המאורגן בארצות הברית
הפשע המאורגן בארצות הברית
מקום היהודים בפשע המאורגן בארצות הברית
מקום האיטלקים בפשע המאורגן בארצות הברית
5. קווים לדמותם של הגנגסטרים היהודים בארצות הברית-פשע מאורגן יהודי-אמריקאי-ישראלי
מאיר לנסקי
התהוותו כעבריין
לנסקי בעולם הפשע
לנסקי והימורים
לנסקי וישראל
בנג'ימין "בגסי" סיגל
לאס וגאס
ארנולד "המוח" רוטשטיין
פרשת הטיית התוצאות באליפות ארצות הברית בבייסבול
6. יחסה ומעורבותה של הקהילה היהודית בפשיעה המאורגנת
סוף תקופת הפשע היהודי המאורגן באמריקה, האמנם?
7. סיכום
ציר זמן
אפיון הגנגסטרים היהודים בארצות הברית
8. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בין השנים 1920 - 1933 נעשה ניסיון בלתי מוצלח, שנודע בשם "תקופת היובש" (Prohibition), להילחם בפשיעה ובשחיתות. דווקא האיסור שהוטל באמצעות תיקון לחוקה על מכירת משקאות אלכוהוליים, הביא לגאות בפשיעה ולהתעצמות חסרת תקדים של ארגוני הפשע ובראשם המאפיה.
(אביב חדש, אנציקלופדיה אינטרנטית)
 
עבודה מס' 70133 SHOPPING CART DISABLED
רשתות חברתיות והשפעתן על התנהגות בני נוער, 2013.
סקירה של נושא האלימות המקוונת, ודרכי ההתמודדות של ההורים ומערכת החינוך עם תופעה זו.
7,455 מילים (כ-23 עמודים), 39 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעשור האחרון רשתות חברתיות באינטרנט הפכו למרחב שיח דומיננטי ביותר בקרב בני נוער. זמינות ומיידיות התגובות הופכים את האינטרנט לכלי הסוציאליזציה השכיח ביותר בקרב ילדים מתבגרים, ונותן כביכול מענה לצרכיהם, כגון: התקשרות מיידית עם קבוצת שווים ללא גבולות גיאוגרפיים, אפשרות להציג את עצמך בכל דרך אפשרית במדיות מגוונות, גיבוש זהות אמיתית או פיתוח זהות בדויה רצויה, וכל זה עם אפשרות להישאר בעילום שם.
"פגיעה מקוונת" - CYBER BULLYING - מוגדרת כפגיעה מכוונת וחוזרת הנעשית בכלים דיגיטליים שמטרתה לפגוע באדם אחר באמצעות האינטרנט ובאמצעי תקשורת אחרים. כל כלי פרסום, הפצה, ושיתוף ברשת האינטרנט- דוא"ל, קבוצות דיון, אתרים, רשתות חברתיות, משחקי רשת ועוד- עשוי לשמש לצורך פגיעה מקוונת: הטרדה, הפצת שמועות, השפלה, לעג, השמצה, התחזות, הולכת שולל, הפצת מידע אישי, הרחקה, נידוי והחרמה, הפחדה, איומים וסחיטה.  
במחקר שנערך בקרב תלמידי חטיבות הביניים בישראל נמצא כי כ-16% מן המשתתפים נפגעו באלימות ברשת וכ-33% היו עדים לאלימות ברשת. ילדים ובני נוער שמשתמשים ברשתות חברתיות נתונים בסיכון מוגבר לפגיעה מקוונת. בחוזר מנכ"ל משרד החינוך משנת 2009 פגיעה מקוונת מוגדרת כאירוע אלימות חמור המחייב דיווח ותגובה הולמת. (מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2011). בסקר שנערך לאחרונה בקרב תלמידי שתי חטיבות ביניים דיווחו 6.9% מן המשתתפים כי נחשפו לאלימות ברשת כקורבנות, 7.8% השתתפו כתוקפים ו-22.2% נחשפו כעדים. נמצא מתאם גבוה בין מי שנקטו אלימות מחוץ לרשת לבין מי שנקטו אלימות ברשת (טרבלוס, היימן ואולניק-שמש, 2011).

עבודה זו מהווה סקירה של נושא האלימות המקוונת, וסוקרת את דרכי ההתמודדות של ההורים ומערכת חינוך עם תופעה זו.
הפרק הראשון מציג את תחום הרשתות החברתיות בכלל, כאשר הפרק השני סוקר את הרשתות החברתיות באינטרנט וכיצד השפיע האינטרנט על סוגי קשרים ועל מאפייני התקשורת הבין- אישית. הפרק השלישי מהווה סקירה של מאפייני גלישת מתבגרים באינטרנט, והפרק הרביעי מתמקד באלימות מתבגרים ובני נוער באינטרנט- מהי אלימות בכלל, אלימות מקוונת בפרט, ומהם ביטויי האלימות המרכזיים שנראים ברשתות חברתיות. הפרק החמישי סוקר את דרכי ההתמודדות הנפוצות עם אלימות מקוונת מצד הגורמים המערכתיים- מערכת החינוך וההורים, ובסיום דיון קצר בנושא זה.

תוכן עניינים:
מבוא
1. רשתות חברתיות מהן
    1.1 סוגי קשרים חברתיים ומשמעותם
2. תקשורת מקוונת ורשתות חברתיות באינטרנט
1. 2 השפעת האינטרנט על רשתות חברתיות
2.2 מאפייני התקשורת באינטרנט
3. מאפייני גלישת מתבגרים באינטרנט
4.  אלימות ברשתות חברתיות
4.1  אלימות בקרב בני נוער
4.3 אלימות ברשתות חברתיות
4.2 אלימות ברשת- ביטויים מרכזיים
5. דרכי התמודדות עם אלימות ברשת
6. דיון ומסקנות
7. רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
שחקני הרשת מקיימים ביניהם מערכת של קשרים שמבוססת על תקשורת מסוגים שונים כגון פנים מול פנים ותקשורת מתווכת מחשב. מנתחי רשתות חברתיות מתארים וממפים את הרשתות החברתיות הקיימות באמצעות מעקב אחר זרימת המידע, על מנת ללמוד מהן על ההשפעות של יחסים אלו על אנשים וארגונים. לפי מנתחי הרשתות מאפיינים של הרשת עשויים להסביר ולהשפיע על ההתנהגות והעמדות של החברים בה(2).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אלימות במשפחה
כללי
נוער
סמים
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 422 :: [עמוד 1 מתוך 47]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>