היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [28–36] מתוך 435
עבודה מס' 69871
כיצד בא לידי ביטוי האיום התמידי של ארגוני הפשע על הכלכלה במדינה הריבונית, ומהם הגורמים המסייעים להמשך קיומו של איום תמידי זה?
5,163 מילים (כ-16 עמ'), 18 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 69853
ההשפעות על האב ועל הילד ותכניות התמודדות המוצעות לילדים.
8,795 מילים (כ-27 עמ'), 61 מקורות, 398.95 ₪
עבודה מס' 69815
סקירת ספרות וסקר פעילות פנאי בקרב 33 בני נוער.
4,177 מילים (כ-13 עמ'), 17 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69746
אונס , 2013
סקירת התופעה וניתוח המקרה של טד באנדי.
4,215 מילים (כ-13 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69735
סקירה כללית של התופעה.
3,862 מילים (כ-12 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69720
בחינת תפיסת הציבור את מהגרי העבודה והפליטים בישראל.
8,668 מילים (כ-26.5 עמ'), 23 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69712
סקירת התופעה ודרכי ההתמודדות עמה.
5,941 מילים (כ-18.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69707
תיאור ייחודיותה של התופעה ובייחודיות של הלחימה בשחיתות ציבורית ושל החקירה בעבירות הכלכליות ובעבירות הצווארון הלבן.
7,782 מילים (כ-24 עמ'), 18 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69706
סקירת הבעיה מהיבט האישה המוכה, הגבר המכה והילדים.
4,243 מילים (כ-13 עמ'), 21 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [28–36] מתוך 435