היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 889
עבודה מס' 71272
האם האזרח בישראל מוכן לצרוך אנרגיה ירוקה ובלתי מזהמת על חשבון כלכלתו האישית, תוך תלות בגילו ובהשכלתו?
5,479 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 269.95 ₪
עבודה מס' 71256
האם קיים קשר בין שימוש הצרכן בפעילות מקוונת באתר הבנק לבין גיל ורמת השכלת משתמש?
7,196 מילים (כ-22 עמ'), 14 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 71253
האם לעבודה מהבית ביצועים פחותים מאשר עבודה מתוך הארגון?
6,400 מילים (כ-19.5 עמ'), 14 מקורות, 319.95 ₪
עבודה מס' 71251
בחינת ותיקוף הקשר בין הפרמיה החודשית לנהגי הגרר במדור שירותי דרך וגרירה על מרכיביה לבין שביעות רצון העובדים.
4,030 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 71247
האם לאפשרות תשלומים מקוונת באמצעות אפליקציות תשלומים ישנה השפעה על כוונת רכישה בקרב לקוחות?
6,965 מילים (כ-21.5 עמ'), 18 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 71244
בחינת ההשלכות של עבודה מהבית לעומת עבודה מהמשרד בתקופת הקורונה.
7,544 מילים (כ-23 עמ'), 24 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 71241
ניתוח אמפירי של השוואת נתוני הקמה ותפעול אתר הטמנה במג'דל שמס, אל מול כמות הפסולת שניתן להטמין באתר זה לאור האוכלוסייה הקיימת באזור זה.
5,125 מילים (כ-16 עמ'), 19 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 71239
ההשפעה של גריטת רכבים ישנים על הרוגים מתאונות דרכים, הכנסות מדינה ממיסי קניית רכבים חדשים וצמצום גזים מזהמים.
5,584 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 71237
בדיקת הקשר בין משתנים דמוגרפיים להעדפות נסיעה בקרב מדגם של 73 משתתפים.
6,363 מילים (כ-19.5 עמ'), 19 מקורות, 299.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 889