עבודות [1-9] מתוך 728 :: [עמוד 1 מתוך 81]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 70460 SHOPPING CART DISABLED
בעלות מרוכזת או מבוזרת בחברה והשפעתה על רווחי פירמות, 2016.
האם בעלות מרוכזת או מבוזרת בחברה משפיעה על רווח החברה וכיצד?
3,387 מילים (כ-10.5 עמודים), 24 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקר זה בוחן את סוגיית השליטה ריכוזית אל מול שליטה מבוזרת והשפעתו על הרווח  בחברות ציבוריות. במרביתן של החברות הציבוריות בישראל קיימת קבוצת שליטה, קבוצה המחזיקה במרבית מניות החברה ושולטת בהצבעות והחלטות החברה. לא אחת לקבוצת השליטה ישנה  את יכולת למשוך טובות הנאה מן החברה על חשבון יתר בעלי המניות Cheung, Rau & Stouraitis, 2006)). ואף במקרים לא מעטים באפשרותו של בעל השליטה בקבוצה, לערוך שימוש בהלוואות, בהנפקות פרטיות ובעסקאות בעלי עניין במטרה להעביר הון או חוב בין החברות השונות שבקבוצת העסקים שלו וכך לקיים מעין שוק הון פנימי Almeida & Wolfenzon, 2006)).
למעשה בעלות ריכוזית היא בעלות של חברה על ידי בעלי מניות רבים, לכל בעל מניות יש אחוז קטן בשליטה בחברה ולכן אין ביכולתו להשפיע על החלטות בפירמה. בעיה אפשרית העלולה להתעורר במצב זה היא בעיית הסוכן, שזהו מצב שבו למנהל החברה בפועל יש ניגוד אינטרסים עם בעלי המניות. ניגוד שכזה יכול לבוא לידי ביטוי כאשר מטרות המנכ"ל הן להרוויח יותר כסף או להמשיך ולהינות מההטבות המגיעות עם יוקרת המקצוע, בעוד שמטרות בעלי המניות הן רווח או למקסם את שווי שוק החברה.  בעיית הנציג המתפתחת במקרה של בעלות מבוזרת הינה למעשה החשש שהמנהלים, בעלי השליטה בפועל, יפעלו לטובתם העצמית שלהם ולא לטובת בעלי המניות ומאופיינת בניגוד עניינים ופערי מידע (Fama & Jensen, 1983).
חשוב לציין בעניין זה כי הספרות המחקר המקצועית בתחום זה מכירה ביתרונותיהן של קבוצות עסקיות ובעלות ריכוזית במשקים מתפתחים, אשר למעשה משמשות תחליף למוסדות חסרים או חלשים בכך שהן מספקות לחברות בקבוצה העסקית אשראי עובדים מיומנים וכיוצא בזה. עם זאת, ישראל אינה נחשבת מדינה מתפתחת בהיבט זה (Khanna, et al.,2007).

במסגרת המחקר הנוכחי נסקרת ספרות מחקרית רלוונטית וכן נערך מחקר אמפירי הבוחן את השפעות הבעלות על רווחיות של חברות ציבוריות בישראל במטרה לענות על שאלת המחקר:
האם בעלות מרוכזת או מבוזרת בחברה משפיעה על רווח החברה וכיצד?
המחקר הוא מחקר כמותי המבוסס על סקירת ספרות. המחקר האיכותני יהיה הבסיס לחלק המחקרי ויבוצע באמצעות סקירת מאמרים ומחקרים מתוך ספרות המחקר המקצועית בתחום המימון.
על מנת לערוך את המחקר הכמותי נערך שימוש בשיטת מודל הריבועים הפחותים - רגרסיה לינארית.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
מתודולוגיה
ממצאים
סיכום דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
מחקר שנערך על ידי מחלקת המחקר של BDO (2006), אשר נבחנו למעלה מחמש מאות חברות הרשומות למסחר בבורסה של תל אביב, נמצא כי כ-45% מהחברות הציבוריות בישראל הנן בבעלות ובמעורבות משפחתית. חברה משפחתית הוגדרה כחברה אשר מקיימת שני תנאים מצטברים: שליטה בידי משפחה אחת עד שלוש משפחות, ונוכחות משפחתית בדירקטוריון (משמע, לפחות שני דירקטורים בני אותה משפחה). המחקר מצביע על כך כי בחברות הנכללות במדד תל אביב 100 זוהו 37 חברות ציבוריות משפחתיות, כמו כן כי ממוצע מספר הדירקטורים שהם בני משפחה הנו שלושה בחברה, וכי במרבית המקרים שיעור אחזקת המשפחה בהון החברה גבוה מכ- 50%, ובקבע מהמקרים אף גבוה מכ-80%.
 
עבודה מס' 70418 SHOPPING CART DISABLED
מסחר בינלאומי - ייצוא רימונים מישראל לרוסיה, 2016.
בחינת ההזדמנות העסקית ליצוא רימונים לרוסיה.
3,993 מילים (כ-12.5 עמודים), 8 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בתחילת שנות ה-2000 החלו מספר תהליכים אשר גרמו לעלייה בצריכת הרימונים בשוק המקומי. את התהליך הראשון יש לייחס להתבססות הכלכלית של העולים מברית המועצות אשר הכירו פרי זה טרם העלייה לישראל. התהליך השני קשור למגמה כלל עולמית של עלייה בצריכתם של מוצרי פירות וירקות המוגדרים כפירות על, בעקבות מחקרים שונים בעולם עלתה המודעות לתכונות הבריאותיות של הרימונים ובשנת 2002 החל יצוא רציף של רימונים לשוקי חו"ל בעיקר למערב אירופה.

במהלך השנים, עם הגידול בכמויות, הפך הייצוא מריכוזי למבוזר. חלקן היחסי של החברות הגדולות בייצוא הלך ופחת, בעוד שמספר החברות המייצאות כמות קטנה הלך וגדל, מספר החברות שייצאו רימונים גדל מעשר ב- 2007 ל-25 ב- 2010 .בעונת 2007 התרכזו כשלושה רבעים מהייצוא בידיי שתי חברות ו-11% בלבד בידיי שבע חברות.

תוכן עניינים:
מבוא
זיהוי ההזדמנות העסקית
1. השוק הפוטנציאלי:
2. מתחרים:
3. המוצר ואופן שיווקו:
כלכלת רוסיה והסכם הסחר החופשי
ניתוח פערי תרבות עסקית
תיאור מערכת ההובלה
מסלול ההובלה וזמניה
יצוא הרימונים - מחירים ועלויות
סיכום
ביבליוגרפיה

* הערת מערכת: בעבודה לא צוינו מראי מקום.

מתוך העבודה:
2. מתחרים:
היקף השיווק והגידול של רימונים בעולם קשה מאד להערכה גם בשנת 2015. הסיבה לכך היא שרבים משטחי הגידול של הרימונים בעולם אינם מסחריים ומשמשים לצריכה מקומית, עובדה זו מקשה על הערכת היקפי הגידול של הרימונים. בעיה נוספת היא היעדר קוד מכס עבור רימונים. כיום מסווג הרימון ברשומות היצוא תחת קטגוריית "פירות אחרים" ההערכה היא שייצור הרימונים העולמי מסתכם ביותר מ- 2.15 מיליון טון והמסחר ברימונים (יצוא) בסך של לפחות 125 אלף טון.
עם הרחבת שטחי הגידול של הרימונים בישראל, עלה יצוא הרימונים מכ- 9,000 טון בשנת 2009 לכ- 20 עד 22אלף טון בשנים 2011 עד 2014, בשנת 2014 יוצאו מישראל 22 אלף טון רימונים. מרבית הפרי שווק למדינות האיחוד האירופי ולמדינות ברית המועצות לשעבר. ישראל, טורקיה, דרום אפריקה וספרד הן ספקיות הרימונים העיקריות לאיחוד האירופי.
 
עבודה מס' 70406 SHOPPING CART DISABLED
מימון וניהול פיננסי: השפעת המצב הכלכלי על שיעורי הפריון במדינות ה-OECD, 2016.
סקירה תאורטית וניתוח סטטיסטי.
12,792 מילים (כ-39.5 עמודים), 22 מקורות, 549.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה שלפנינו היא לבדוק כיצד ועד כמה המצב הכלכלי במדינה משפיע על שיעורי הפריון. המצב הכלכלי מורכב בעיקר מ-3 פרמטרים: שיעורי צמיחה, רמת אבטלה ותמ"ג לנפש, שהם המשתנים המסבירים, והמשתנה הנוסף המוסבר הוא שיעור הפריון.
בתחילת העבודה ניתנת סקירה של מחקרים, הדנים בהשפעת מצב הכלכלה על שיעורי הפריון. מצבה הכלכלי של מדינה משפיע על הרבה מאוד פרמטרים, ובתוכם על התרבות ותכנון חיי המשפחה. בספרות נמצא, שישנם דעות שונות בנידון. למשל: מצד אחד טוענים דיילן ואחרים, שכאשר תנאי הכלכלה טובים שיעורי הפריון עולים, אך במצבים של מיתון או משבר הם יורדים (Dilan et al., 2010). מצד שני, טוען החוקר ג'ונס ששיעורי הילודה הינם גבוהים במדינות עצמם, כשיש בהם גיוון אתני ו/או המוסדות חלשים. כמו כן, קבוצות אתניות יכולות לכפות שיעורי פריון גבוהים בקרב משקי הבית המרכיבים אותן באמצעות נורמות חברתיות. לפיכך, הגורמים לפוריות גבוהה עלולים להיות פוליטיים ולא רק כלכליים (Janus, 2011).
בהמשך העבודה מפורטים המרכיבים השונים הכלולים בכלכלת מדינה ומשתנה הפריון במדינות השונות. נבחנה השאלה, כיצד מעריכים כלכלה של מדינה ואיך היא משפיעה על התרבות, על האנשים במדינה ועל מגמות הילודה במשך השנים. הרצון להביא ילדים לעולם הינו משהו טבעי הטבוע באדם, והוא רצון להמשיך את הדורות ולחנך את הדור הבא על פי ערכים, שבהם האדם מאמין. מכל מקום, כיום ישנם אנשים רבים שחושבים אחרת ולא רואים סיבה מספיק טובה כדי להביא ילדים או לחילופין להביא יותר מילד או שניים. הללו טוענים, בין היתר, שהבאת ילד לעולם גורמת להוצאות משק בית גבוהות יותר, הורדת שעות והפחתת משכורת בעבודה ויוצרות בעיות כלכליות. ברם, למרות שהם אינם משאירים אחריהם צאצאים, הם לא מוטרדים מהשאלה מי יטפל בהם עצמם, כשהם יזדקנו ויזדקקו לסיוע.
לאחר מכן מגיע שלב המחקר, הכולל שימוש בנתונים ממספר אתרים וקבצים כלכליים שנאספו בחודשים מרץ ואפריל, לגבי 4 משתנים ו-30 מדינות ב-OECD, על פני השנים 1961-2014. לצורך בדיקת המחקר נבדקו הנתונים על ידי רגרסיה, כדי לראות את השפעת שלושת המשתנים הכלכליים על משתנה הפריון. תוצאות העבודה מראות, כי אמנם המצב הכלכלי במדינות המתקדמות משפיע על שיעורי הפריון, אך מכל מקום רק משתני האבטלה והתוצר לנפש משפיעים באופן שלילי מובהק, ואילו למשתנה הצמיחה לא נמצאת השפעה מובהקת על שיעורי הפריון, הניתנת להוכחה. הלכך, במודל השפעת הכלכלה על הילודה מופיעים רק משתני האבטלה והתוצר לנפש.
לצורך המחקר נאספו נתונים עבור 30 מדינות ב-OECD בין השנים 1961 ועד 2014, לגבי שלושה משתנים בלתי תלויים: שיעורי צמיחה, רמת אבטלה, תמ"ג לנפש וכן עבור משתנה הפריון התלוי. נמצא, כי אמנם המצב הכלכלי משפיע על שיעורי הפריון, אך רק משתני האבטלה והתמ"ג לנפש משפיעים באופן שלילי מובהק, ואילו למשתנה הצמיחה לא נמצאת השפעה מובהקת, שניתן להוכיח ממנה על שיעורי הפריון.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות ומחקרים
3. הערכת כלכלה של מדינה
3.1 תוצר מקומי גולמי לנפש (תמ"ג לנפש)
3.2 קצב צמיחת הכלכלה
3.3 רמת אבטלה של מדינה
4. שיעורי הפריון
4.1 חשיבות ילודה למדינה
4.2 שיקולים כלכליים בהבאת ילדים, שיקולי זמן חופשי לצורך טיפול בילדים
4.3 גורמים המשפיעים על שיעור הפריון ב-OECD
4.4 מדיניות לעידוד ילודה
5. כלכלה וילודה במדינות ה-OECD
5.1 מדינות אירופה
5.2 ארצות הברית
5.3 מדינות נוספות
6. כלכלה וילודה בישראל
6.1 המשק בישראל
6.2 מצב הילודה בישראל
6.3 השפעה כלכלית על רמת הפריון
7. השפעת משבר 2008
7.1 השפעת המשבר על מדינות אירופה
7.2 השפעת המשבר על ארצות הברית
8. כלכלה וילודה בראייה כלל עולמית
9. לאור משבר המהגרים באירופה
10. תיאור הנתונים ושיטת המחקר
10.1 מתודולוגיה ומקורות הנתונים
10.2 מגמות במדינות ה-OECD על בסיס נתוני המחקר
10.3 סטטיסטיקה תיאורית
10.4 ממצאים
10.4 דיון ותוצאות
11. סיכום
12. ביבליוגרפיה
13. נספחים

מתוך העבודה:
מצבה הכלכלי של מדינה משפיע על הרבה מאוד פרמטרים ובתוכם, על התרבות ותכנון חיי המשפחה. החוקרים מנסים להבין, מהם הגורמים המשפיעים על רמת הפריון לעלות או לרדת במדינות המפותחות, בפרט במצב של היום, בו רוצים להבין מדוע שיעורי הילודה יורדים פלאים (ראה תרשים 1). נשאלת השאלה, כיצד והאם משפיע המצב הכלכלי על שיעורי הילודה ותכנון גודל המשפחה במדינות מפותחות? מצד אחד, ניתן לחשוב שככל שמצב המשק טוב יותר, נוצרת אפשרות לגדל יותר ילדים ולתת להם חינוך וכל הנדרש בעבורם. מצד שני, כאשר מסתכלים על מדינות המערב ניתן להבחין די בבירור, שהמגמה בעשורים האחרונים היא להביא פחות ילדים, על אף שרמת החיים והיכולות הטכנולוגיות טובות בהרבה, ממה שהיו לפני מספר עשורים.
 
עבודה מס' 70375 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין התנודתיות הנגלית לבין התנודתיות ההיסטורית על מדד ת"א 25, 2016.
בחינת הקשר בין התנודתיות הנגלית - Implied Volatility - לבין התנודתיות ההיסטורית, על מדד ת"א 25, בשנים 2015-2014.
2,112 מילים (כ-6.5 עמודים), 6 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
משקיעים רבים מנסים להתחקות אחר התנודתיות העתידית של השוק, וזאת בשאיפה להכות את השוק, קרי, להשיג רווח גבוה יותר בהשוואה למדד הייחוס.
אומדני הציפיות של ציבור המשקיעים משתקפים בתנודתיות הגלומה בשערי האופציות על מדד המניות.
תנודתיות זו מכונה לעיתים בספרות "מדד הפחד"(1) - Volatility Index (VIX) - אומדן לסיכון, או אי-וודאות, שמבטא את ה"פחד" של המשקיעים מפני המגמה הצפויה בעתיד של שערי המניות.
סטיות התקן הגלומות במחיריהן של אופציות נוטות לעלות ככל ששוק מניות נעשה תנודתי יותר, בשל העובדה שמשקיעים נוטים לחשוש מכתיבת אופציות, ואילו קוני האופציות מוכנים לשלם יותר, כדי להגן על עצמם מפני תנודתיות.
בעבודה זו אנו מחשבים את סטיית התקן הגלומה, ובוחנים את הקשר בין מדד זה לבין התנהגות שערי המניות ומידת התנודתיות שלהן בפועל.
המוטיבציה העיקרית של עבודה זו נובעת, כאמור, מהחשיבות שיש לחיזוי תנודתיות בשווקים הפיננסים, עבור ציבור המשקיעים.
גידול באי הוודאות, קרי בסטיית התקן הגלומה, יביא לגידול במידת התנודתיות שערי מניות, ויגדיל בהכרח את מחיר האופציות, שידרוש ציבור המשקיעים, על מניות אלו.
Eraker(2007) טען שהפער בין סטיות התקן ההיסטוריות לבין ה-VIX הוא פרמיית התנודתיות, שמבטאת חוסר ודאות לגבי התנודתיות, וניתנת לניצול על מנת להשיג תשואות עודפות.
שתי הדרכים העיקריות למדידת תנודתיות הן:
1. סטיות תקן המבוססות על נתונים היסטוריים של שערי המניות;
כאשר סטיית התקן ההיסטורית היא הסטייה שהייתה עד היום בנכס הבסיס.
2. סטיות תקן גלומות על בסיס מחירי האופציות במסחר בבורסה;
כאשר סטיית התקן הגלומה היא הסטייה המתקבלת כאשר מציבים בנוסחת Black & Scholes (2) את כל הפרמטרים, ובמקום להזין סטיית תקן, מזינים את מחיר השוק, ובאמצעותו מחלצים את סטיית התקן. בעוד סטיית התקן הגלומה היא הערכה של השחקנים לגבי הסטייה העתידית, הסטייה ההיסטורית היא הסטייה שהייתה בפועל בעבר.
עבודה זו מתבססת בין היתר, על מחקרם של  MACBETH&MERVILLE(1979), שביקשו להשוות בין מחירי שוק של אופציות רכש, לבין מחירים שחוזה מודל Black & Scholes.
על רקע כל אלה, בעבודה זו אנחנו בוחנים הקשר בין יכולת החיזוי של סטיית התקן הנגלית, על מדד ת"א 25, לתנודתיות בפועל ולשערי המניות העתידיים.

תוכן עניינים:
1. מבוא ומוטיבציה
2. סקירת ספרות
3. המודל ובסיס הנתונים
4. תוצאות
5. דיון וסיכום
6. ביבליוגרפיה
7. נספח (קובץ אקסל נפרד)

מתוך העבודה:
המאמר העיקרי עליו ביססנו את עבודתנו הינו המאמר המתבסס על מחקרם של MERVILLE ו- MACBETH (1979). במאמר זה, בחנו החוקרים את סטיית התקן הנגלית לאורך תקופה של שנתיים, במטרה לבדוק את הקשר שלה לסטיית התקן הנצפית בשוק.
תוצאות המחקר הצביעו על הממצאים כדלהלן:
א. הקשר בין השונות הנגלית, מחיר המימוש וזמן הפקיעה:
נמצא כי סטיית התקן משתנה מיום ליום, והשונות הנגלית יורדת ככל שמחיר המימוש עולה, עבור כלל נתוני האופציות שבחנו החוקרים.
כן נמצא כי כי השונות הנגלית משתנה במידה והאופציה מחוץ, ליד או בתוך הכסף.
לפי מודל Black & Scholes, מחיר המניה ניתן לתיאור על ידי תהליך בעל תוחלת וסטיית תקן קבועים, כאשר אופציות בתוך הכסף, או לחילופין מחוץ לכסף, יניבו אותה סטיית תקן.
 
עבודה מס' 70367 SHOPPING CART DISABLED
כלכלת הארגון: גישת חיסכון בעלויות עסקה, 2014.
סקירת תיאוריית חסכון בעלויות עסקה שפותחה ע"י Coase ובהמשך הורחבה על ידי Williamsom.
2,279 מילים (כ-7 עמודים), 17 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אציג את ההרחבה של תיאוריה זו כפי שפותחה בהמשך על ידי Williamson (1979), כאשר תיאורית עסקת עלות מבקשת להסביר וריאציות ממשל של חליפין כלכלי. פרק 2 יציג סקירה כללית של התיאוריה, פרק 3 יתמקד בשתי ההנחות ההתנהגותיות המרכזיות העומדות מאחורי הצדדים היוזמים עסקה, פרק 4 יציג את מימדי התיאוריה השונים, פרק 5 יציג ניתוח של מאפיינים שהוצגו בשני הפרקים שקדמו לו , פרק 6 מתאר שיקול מרכזי עימו מתמודדת היצרנית ואילו פרק 7 הוא הפרק המסכם את העבודה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 עסקה ועלות עסקה
2.2 צורות ממשל
3. הנחות התנהגותיות
3.1 רציונאליות מוגבלת
3.2 אופורטוניזם
4. מימדי העסקה
4.1 אי וודאות
4.2 תדירות
4.3 ייחודיות הנכס
5. צורות ממשל
פרק 6. "יצר או קנה"
פרק 7. סיכום
8. רשימה בביבליוגרפית

מתוך העבודה:
'חסכון בעלויות עסקה' (TCE) הייתה נתונה לשורה של התפתחויות בכלכלה במהלך השנים 1930-1970 (Coase, 1937, 1960; Hayek,
1945; Simon, 1951; Arrow, 1969) התנהגות ארגונית (Barnard, 1938; Simon,1947; Selznick, 1949) דיני חוזים (Llewellyn, 1931; Summers, 1969) והיסטוריית עסקים (Chandler, 1962). פרק זה מתמקד בהתפתחות מן הכיוון הכלכלי של התיאוריה.
 
עבודה מס' 70359 SHOPPING CART DISABLED
הערכת שווי ישרוטל, 2015.
סקירה וניתוח כלכלי של החברה והערכת שווי מלאה בשיטת DCF ובשיטת המכפילים ליום 31.12.2014
4,519 מילים (כ-14 עמודים), 2 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:
1. הכרת העסק וניתוח הסביבה העסקית
1.1 הקדמה כללית
1.2 הסביבה המאקרו כלכלית
1.3 ניתוח הענף
1.4 סקירת חברת ישרוטל
1.5 ניתוח SWOT
2. ניתוח כלכלי של החברה
2.1 יחסים פיננסיים
2.2 דוחות פרופורמה
3. הערכת השווי
3.1 מתודולוגיה
3.2 הערכת שווי בשיטת היוון תזרימי מזומנים
3.2.1 בניית תחזית תזרימי המזומנים
3.2.2 מחיר ההון
3.2.3 התזרים החזוי
3.3 הערכת שווי בשיטת המכפילים

מתוך העבודה:
ענף המלונאות מתאפיין בנזילות נמוכה וביחס לשאר ענפי המשק זהו אחד הענפים עם רמות הנזילות הנמוכות ביותר.
לא קיימים הפרשים גדולים בין שני יחסי הנזילות, עובדה זו מעידה כי הענף מאופיין ברמת מלאי נמוכה.
משמעותו של היחס המהיר הוא שבמקרה הצורך של פירעון חובות מיידי, החברות יצליחו לפרוע רק כ- 30%-40% מהחוב שעתיד להיפרע בשנה הקרובה, דבר שמשקף רמת סיכון גבוהה (דבר הנכון לענף כולו).
 
עבודה מס' 70358 SHOPPING CART DISABLED
בחינת אפקט תחילת החודש על מדד ת"א 100 בשנים 2000-2013, 2014.
בדיקת האפקט במקרה של ישראל, על בסיס מחקרו של Ariel מ- 1987.
4,687 מילים (כ-14.5 עמודים), 9 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
משקיעים וחוקרים רבים מנסים לאתר אנומליות בשוק ההון המובססות על היעדר יעילות שוק חלשה וזאת בשאיפה להכות את השוק (כלומר להשיג רווח גבוה יותר בהשוואה למדד הייחוס). הספרות המחקרית בנושא איתרה מספר אפקטים מסוג זה, בין היתר: אפקט תחילת חודש, אפקט ינואר, אפקט החגים וכו'. מחקר זה בוחן את אפקט תחילת החודש במקרה של ישראל וזאת על בסיס מחקרו של Ariel משנת 1987. השערת המחקר היא כי עיקר התשואה המושגת בכל חודש נתון מתקבלת כתוצאה מימי המסחר הראשונים בעוד בחלקו השני של כל חודש התשואה המושגת הינה אפסית. השערת המחקר נבחנה על נתוני מדד ת"א 100 בשנים 2000-2013. במסגרת עבודה זו נערכו שני ספיציפקציות להרצת רגרסיה: (1) ספציפיקציה ראשונה מבוססת על המודל שגיבש Ariel המחלק את חודש קלנדרי לשלושה חלקים: תשעת ימי המסחר הראשונים, תשעת ימי המסחר האחרונים ויתר הימים באמצע החודש. הרצת הרגרסיה בספציפיקציה זו לא נמצאה מובהקת. (2) בספציפיקציה השנייה החלטנו לבחון כל חודש קלנדרי תחת שתי קבוצות בלבד: תשעת ימי המסחר הראשונים אל מול יתר ימי המסחר. בהרצה זו קיבלנו תוצאה מובהקת התואמת את השערת המחקר: התשואה היומית הממוצעת בתשעת ימי המסחר הראשונים עומדת על 0.086% בעוד ביתר ימי המסחר התשואה היומית הממוצעת אינה שונה במובהק מאפס. מסקנת מחקר זה, בדומה למחקרים קודמים שסקרנו במסגרת עבודה זו, היא כי בשל קיומם של עמלות מסחר בעת קנייה ומכירת מניות היכולת להכות את השוק בהתבסס על הממצאים שהתקבלו הינה נמוכה ביותר עד אפסית.

תוכן עניינים:
1. תקציר
2. מבוא
3. סקירת ספרות
4. המודל
5. בסיס הנתונים
6. תוצאות
7. דיון וסיכום
8. ביבליוגרפיה
9. נספח

מתוך העבודה:
המאמר העיקרי עליו ביססנו את עבודתנו הינו המאמר המתבסס על מחקרו של Robert A. Ariel - "A Monthly Effect in Stock Returns" משנת 1987. במאמר זה בחן Ariel את ממוצע התשואות באינדקסים מסויימים של מניות לאורך תקופה של 19 שנים במטרה להוכיח שקיימת אנומליה מסויימת בשוק ההון שקיומה עלול לפגום בהיותו של שוק ההון יעיל בצורה חלשה. תוצאות המחקר הוכיחו כי ממוצע התשואות של המניות שנבדקו הינו חיובי עבור חציו הקלנדרי הראשון של החודש (חצי זה כולל גם את היום האחרון של החודש הקודם) ואינו שונה באופן מובהק מאפס בחצי השני של החודש הקלנדרי. דעתו של החוקר היא כי האנומליה הזו הינה עצמאית ואינה קשורה לאנומליות אחרות הקיימות בשוק ההון כגון 'אפקט ינואר', אליו נתייחס בהמשך.
 
עבודה מס' 70351 SHOPPING CART DISABLED
צדק חלוקתי בהקצאת איברים להשתלה, 2015.
דיון בשאלה: האם השיקולים להקצאת איברים להשתלה הוגנים?
4,080 מילים (כ-12.5 עמודים), 12 מקורות, 139.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תחום השתלת האיברים, מהבחינה טכנולוגית ורפואית, התקדם באופן ניכר במהלך העשורים האחרונים. המכשול המרכזי העומד מול התקדמות זו, במדינת ישראל, כמו במדינות אחרות, הוא המחסור הקבוע בהקצאת איברים להשתלה. גם מדינת ישראל, בדומה למדינות אחרות בעולם מחפשת אחר דרכים להרחבת מספר תורמי האיברים להשתלה, באמצעות חוקים ותקנות בדרכים נוספות. אחת הדרכים לכך, היא באמצעות עידוד תרומת איברים, שמהווה ניסיון מאזן בין האינטרס החברתי של הגדלת תרומת האיברים ובין שיקולים מעולם האתיקה והמוסר, כמו שמירה על זכויות הפרט ומשפחתו וכן מניעת שוק סחר באיברים ("הקצאת איברים להשתלה", הכנסת, 2005).
את רוב האיברים להשתלה ניתן להקצות לאחר המוות. השתלה מן החי מותרת בישראל מקרובים בדרגה ראשונה ומקרובים בדרגה שנייה. תרומת איבר יכולה להידחות מהסיבות: פסילה רפואית (יתר לחץ דם, סוכרת וכו'); קביעה שהתרומה אינה ממניעים אלטרואיסטיים; אבחנת בדיקה פסיכולוגית שנערכת שמציגה ממצאים שתרומת האיבר עלולה לפגוע בתורם רגשית, וכדומה ("הקצאת איברים להשתלה", הכנסת, 2005).

שאלת הדיון שעומדת בבסיס עבודה זו היא - האם השיקולים להקצאת איברים להשתלה הוגנים.

תוכן עניינים:
מבוא
שאלת הדיון
רקע עובדתי ונתונים
תיאור הבעיה וניתוח מקורות הבעיה
המצב המקובל העולם
המחיר החברתי של הבעיה
אלטרנטיבות ודרכים לפתרון היצע האיברים להשתלה
חסמים
מרווחים ומפסידים
חוות דעת אישית
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
סוגיית השיקולים של הצדק החלוקתי של הקצאת איברים להשתלה נובעת, בראש ובראשונה, מבעיה פשוטה למדי - עודף ביקוש על פני היצע מוגבל. דהיינו, מוגבלות משאבי האיברים להשתלה. אחד המקורות המרכזים לקיומו של ביקוש הגבוה מול ההיצע הנמוך (מעבר להתפתחות המהירה והמשמעותית התחום הטכנולוגי הרפואי של ניתוחי השתלות) נובעת מעלייה בתוחלת החיים בעולם (Daniels, 1990).
 
עבודה מס' 70350 SHOPPING CART DISABLED
אופציות לעובדים, 2014.
האם קיים קשר בין תגמולי עובדים ומנהלים באמצעות אופציות לבין רווחיות החברה כפי שמדווחים בדוחות הכספיים?
5,816 מילים (כ-18 עמודים), 32 מקורות, 139.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
התגמולים הניתנים למנהלים ולעובדים בחברות ציבוריות כוללים מספר מרכיבים לרבות: שכר, בונוס תלוי ביצועים, אופציות הניתנות בהתאם לביצועים או אופציות על מניות ותוכניות פנסיה. בארה"ב מעניקים למנהלים בחברות יותר מאשר בארצות אחרות במערכת הבנקאות למשל מעניקים למנהלים בכירים אופציות ומניות. אופציות נתפסת אומנם כתגמול המתמרץ מנהלים, אך אופן יישומה דוחק לקרן זווית את מדידת הביצועים. ברוב המקרים הוזנח הקישור בין ביצועי המנהלים לבין חלקם בעוגת התגמולים וגודלה היחסי של חבילת האופציות.
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם קיים קשר בין תגמולי עובדים ומנהלים באמצעות אופציות לבין רווחיות החברה. מדגם המחקר כלל 61 חברות מענף הנדל"ן, הטכנולוגיה, ההשקעות ואחזקות, חברות בתחום המסחר והשירותים, התעשייה, ביטוח ובנקים. בכדי לבחון את שאלת המחקר, נעשה שימוש במספר מדדים כלכליים בין השנים 2013 -2009: תשואה על ההון, תשואה על הנכסים ושיעור הרווח הנקי. במסגרת המחקר הנוכחי נעשה שימוש במודלים של רגרסיה לינארית עם משתני דמה על מנת לענות לשאלת המחקר ולמצוא, האם תגמול עובדים / נושאי משרות באמצעות כתבי אופציות מסביר את ביצועי החברה וכן מה מידת ההסבר כאשר קיימת.
ממצאי הבדיקה העלו מספר מסקנות: לתגמול עובדים/מנהלים באמצעות אופציות לא קיימת תרומה מובהקת לניבוי מדדי הרווחיות של החברה, פעילות בענפי הטכנולוגיה והנדל"ן מסבירה את התשואה על ההון והתשואה על הנכסים ולא בהכרח אופן התגמול (אופציות), לענף הפיננסים קיימת תרומה לניבוי התשואה על הנכסים. ממצאי הבדיקה מפריכים את ההשערה לפיה לתגמול באופציות קיימת השפעה /תרומה לניבוי הרווחיות של החברה.
השערות המחקר
השערת המחקר המרכזית טוענת כי יימצא קשר בין תגמולי עובדים ומנהלים באמצעות אופציות לבין רווחיות החברה. כמו כן השערת המחקר נבדקה תוך התייחסות לסעיפים הבאים:
1. תגמול באופציות מנבא את התשואה על ההון
2. תגמול באופציות מנבא את התשואה על הנכסים
3. תגמול מנבא מימד שיעור הרווח הנקי

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
מתודולוגיה
תוצאות
דיון, מסקנות וסיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
בשנת 1972 פורסם התקן האמריקאי אשר הסדיר לראשונה את הטיפול החשבונאי בהנפקת אופציות לעובדים. התקן קבע כי את ההטבה יש למדוד לפי השווי הפנימי הנאיבי של האופציה, קרי, עודף העלות של מחיר השוק על מחיר האופציה ותוספת המימוש של האופציה בתאריך המדידה. במדידה זו אין כל התחשבות בערך הכלכלי של אלמנט הזמן המהווה פרמטר מרכזי בהערכת שווי אופציה על פי תקן FAS 123 (כפי שיורחב בהמשך) שכן המימוש מתבצע רק בעתיד. התקן האמריקאיAPB 25- מתייחס באופן כוללני לתוכניות הנפקת ניירות ערך של החברה למנהלים ועובדים, או לקביעת פיצוי כספי בהתחשב במחיר השוק של המניות או בשינוי במחירן(8).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
בין לאומית
המזרח התיכון
ישראל
כללי
מיקרו
מקרו
עבודה
ציבורית
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 728 :: [עמוד 1 מתוך 81]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>