היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 755
עבודה מס' 70792
בחינת התכנון האופטימלי של תחרויות מוטות בסביבת טאלוק ודיון בתחרות מרובת שחקנים שבה השחקנים מעריכים את הפרס באופן שונה.
4,005 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 599.95 ₪
עבודה מס' 70769
בחינת הזיקה בין מבנה ענף כרית היהלומים בסיירה לאונה, כפי שהתפתח מאז שהמדינה קיבלה עצמאות בשנת 1961 ועד תום מלחמת האזרחים.
10,820 מילים (כ-33.5 עמ'), 24 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 70768
האם וכיצד משפיעה העלאה או הורדה של שערי הריבית על ידי בנק ישראל על שוק המניות בבורסה?
7,163 מילים (כ-22 עמ'), 27 מקורות, 239.95 ₪
עבודה מס' 70766
בחינה תיאורטית של הקצבאות ותרומתן לכלכלה.
10,660 מילים (כ-33 עמ'), 38 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 70759
בחינת ההשפעה הכלכלית של העלייה בתוחלת החיים על עלויות מערכת הבריאות.
6,564 מילים (כ-20 עמ'), 25 מקורות, 239.95 ₪
עבודה מס' 70748
באופן תיאורטי, במידה וניתן להתאים את מתווה הגז של אוקראינה ועומאן לישראל, מהו מתווה הגז האופטימלי למדינת ישראל?
6,227 מילים (כ-19 עמ'), 20 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 70739
העבודה עוסקת בעיקר בזכות השביתה בשירותים חיוניים, שכן שביתות במגזר הציבורי הן למעשה לרוב השבתה של שירות חיוני.
3,878 מילים (כ-12 עמ'), 17 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 70733
מצבם של העובדים המאוגדים במדינת ישראל לאור תהליכים גלובאליים וצמצום מעורבות המדינה בכלכלה ובשוק התעסוקה בישראל.
6,177 מילים (כ-19 עמ'), 25 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 70729
כיצד באה לידי ביטוי העסקה פוגענית כלפי עובדי קבלן בישראל של שנות ה-2000?
10,283 מילים (כ-31.5 עמ'), 44 מקורות, 499.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 755