היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [46–54] מתוך 755
עבודה מס' 70250
בדיקה אמפירית.
8,024 מילים (כ-24.5 עמ'), 16 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70247
השפעת מלחמות ששת הימים ומלחמת יום כיפור על הכלכלה הישראלית ובפרט על הצבא והביטחון הלאומי בישראל.
3,816 מילים (כ-11.5 עמ'), 18 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70239
סקירת מחקרים ובדיקה אמפירית.
8,126 מילים (כ-25 עמ'), 59 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 70237
העבודה בוחנת את השפעת השינויים הדמוגרפיים והכלכליים על משבר הפנסיה העולמי במדינות ה- OECD, בדגש על מדינת ישראל, הכוללים את משבר הפנסיה העולמי, הנובע מעלייה בתוחלת החיים, ירידה בילודה ובקצב הצמיחה.
15,707 מילים (כ-48.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70206
האם שכר מנהלים בכירים בחברות ציבוריות הוא פונקציה של תוצאותיה העסקיות?
6,180 מילים (כ-19 עמ'), 10 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 70199
מחקר עיוני בנושא שיטות התמחיר: תמחיר מבוסס פעילויות (תמחיר ABC) מול תמחיר מסורתי.
8,579 מילים (כ-26.5 עמ'), 18 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70198
בדיקה אמפירית של השאלה: האם יש השפעה של פרסום הדו"חות הכספיים השנתיים ומועד פרסומם על מחיר המניה דבר המשקף שינוי בציפיות השוק.
8,035 מילים (כ-24.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70188
כיצד באה לידי ביטוי ההשתתפות של נשים בכלל ושל נשים ערביות בפרט בשוק העבודה בישראל?
6,642 מילים (כ-20.5 עמ'), 20 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70184
בדיקת כדאיות הקמה של בית קזינו בישראל.
10,212 מילים (כ-31.5 עמ'), 24 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [46–54] מתוך 755