היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [46–54] מתוך 733
עבודה מס' 69998
הטיה של הדוחות החשבונאיים על ידי מנהלי חברות בתקופת כהונתם הראשונה.
6,318 מילים (כ-19.5 עמ'), 55 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 69995
השתתפות נשים בכוח העבודה בישראל-מגמות לאורך זמן ומשתנים מסבירים, תוך התמקדות בצה"ל.
6,906 מילים (כ-21 עמ'), 18 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69991
האם קיים קשר בין מדיניות ביטוח האבטלה בישראל.
10,407 מילים (כ-32 עמ'), 34 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 69988
במחקר זה אנו בוחנים, במדגם של חברות ישראליות, את מידת הרגישות של שכר המנכ"ל לביצועי החברה, וכן לגורמים המשפיעים על השכר.
11,262 מילים (כ-34.5 עמ'), 20 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69981
השפעות הזדקנות האוכלוסייה ומערכות הפנסיה על חסכון הפרטים בעולם עם אי וודאות באורך חיים.
3,281 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69935
דיון בשלושה תחומים מרכזיים: קצבת ילדים, קצבת אימהות חד הוריות וקצבת זקנה.
7,907 מילים (כ-24.5 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69877
ניהול פרוייקט ע"י פתרון בעיית זמן-עלות (תכנות לינארי) בשילוב TQM.
8,475 מילים (כ-26 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69855
בחינת הפתרונות והדרכים המוצעים לשמירה/ גידול הכספים בקופת החיסכון הפנסיוני.
6,791 מילים (כ-21 עמ'), 30 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 69847
כיצד ריבית נמוכה משפיעה על בועות נכסי הנדל"ן ומה ההשלכות של בועות אלו?
11,645 מילים (כ-36 עמ'), 26 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [46–54] מתוך 733