היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [37–45] מתוך 733
עבודה מס' 70137
מחקר תיאורטי על השאלה כיצד מודדים רווחה.
6,030 מילים (כ-18.5 עמ'), 19 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70132
השפעת צמיחה כלכלית על רמת אבטלה בישראל.
9,930 מילים (כ-30.5 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70128
כיצד התארגנותם ופעילותם של איגודים מקצועיים משפרת את מצבם של מהגרי העבודה (העובדים הזרים) בישראל?
3,618 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 70120
תחרות מסוג טאלוק - בחינת המוטיבציה לאורך הזמן בסדרת תחרויות עוקבות בהן למנצח בתחרות הראשונה ניתן יתרון בתחרות השנייה.
4,122 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 70116
האם המלצת אנליסטים משפיעה על התשואה העודפת של המניה?
5,327 מילים (כ-16.5 עמ'), 14 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70110
ניהול רווחים באמצעות פעולות חשבונאיות מול ניהול רווחים באמצעות פעולות ריאליות לפני ואחרי חוק סרבנס אוקסלי.
8,150 מילים (כ-25 עמ'), 15 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 70088
הרקע להקמת הוועדה, מטרותיה, המלצותיה, היישום והביקורת עליה.
4,415 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 70064
האם ישנו קשר בין שביעות רצון נשים חרדיות בעבודה, למידת ההצלחה באיזון בין המשפחה והקריירה?
5,012 מילים (כ-15.5 עמ'), 10 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70035
העבודה מבוססת על המאמר Heyes, (2005) - "The Economics of Vocation or Why is a Badly Paid Nurse a Good Nurse?".
4,418 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [37–45] מתוך 733