היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [19–27] מתוך 733
עבודה מס' 70337
בדיקת ההשערה כי הרגולציה על שידורי הספורט בישראל הנה מחמירה ומבטאת התערבות גסה ולא מידתית בתעשייה.
12,382 מילים (כ-38 עמ'), 40 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70312
סקירה תמציתית של עולם האפליקציות הרפואיות ככלי להגברת היענות לטיפול, והצגת 6 מאמרים נבחרים מהשנים הבודדות האחרונות בנושא.
7,454 מילים (כ-23 עמ'), 15 מקורות, 109.95 ₪
עבודה מס' 70311
סקירת מחקרים במטרה לענות על השאלה: כיצד בעיית הנציג מתבטאת בפגיעה ברווחי תאגידים?
5,830 מילים (כ-18 עמ'), 33 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 70307
ניתוח מודלים ומחקרים תוך התייחסות להשפעתם של איגודי עובדים ושכר גבוה ומדיניות ממשל כלפי תחרות על משך המשבר.
7,109 מילים (כ-22 עמ'), 24 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 70303
מודלים של פנסיה בהיבט הכלכלי תוך התמקדות במודל הצ'יליאני.
5,791 מילים (כ-18 עמ'), 27 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70266
האם יש להעלות שיעורי המס והתמלוגים המוטלים על רווחי החברות?
4,901 מילים (כ-15 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70250
בדיקה אמפירית.
8,024 מילים (כ-24.5 עמ'), 16 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70247
השפעת מלחמות ששת הימים ומלחמת יום כיפור על הכלכלה הישראלית ובפרט על הצבא והביטחון הלאומי בישראל.
3,816 מילים (כ-11.5 עמ'), 18 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70239
סקירת מחקרים ובדיקה אמפירית.
8,126 מילים (כ-25 עמ'), 59 מקורות, 725.95 ₪

עבודות [19–27] מתוך 733