היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 2315
עבודה מס' 70698
בחינת טענותיו של ליבוביץ להפרדה בין דת ומדינה.
5,568 מילים (כ-17 עמ'), 10 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 70696
מהן הסיבות שהובילו להקמתה של המחתרת היהודית?
16,233 מילים (כ-50 עמ'), 12 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 70695
כיצד השתמשו הבריטים והאמריקאים בתעמולה במהלך מלחמת העולם השנייה?
11,265 מילים (כ-34.5 עמ'), 13 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 70690
כיצד הטכנולוגיה באה לידי ביטוי באספקטים שונים הנוגעים להגירה ולמדיניות ההגירה בארה"ב בעשור האחרון.
5,327 מילים (כ-16.5 עמ'), 58 מקורות, 149.95 ₪
עבודה מס' 70683
מה בין מגמות כלכליות עולמיות לבין עיצובן של פרקטיקות מדיניות?
1,880 מילים (כ-6 עמ'), 9 מקורות, 99.95 ₪
עבודה מס' 70679
האם במתווה הגז נכנס עקרון הנאמנות הציבורית, וכיצד.
8,326 מילים (כ-25.5 עמ'), 26 מקורות, 599.95 ₪
עבודה מס' 70674
כיצד בא לידי ביטוי תפקיד הדירקטוריון בחברה ציבורית וכיצד המדינה מפקחת על תפקודם.
6,672 מילים (כ-20.5 עמ'), 20 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 70672
שימוש בג"ץ בגישת האקטיביזם השיפוטי והוויכוח בקרב אנשי מקצוע בדבר.
3,677 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 149.95 ₪
עבודה מס' 70671
מה היה ייצוג המתנחלים בתקשורת הישראלית במהלך השבוע הראשון של הפינוי מגוש קטיף (2005)? האם הייתה לגיטימציה למתנחלים ולא רק לפינוי עצמו בסיקור התקשורתי?
6,249 מילים (כ-19 עמ'), 33 מקורות, 399.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 2315