היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [10–18] מתוך 2294
עבודה מס' 70530
האם קיימת מדיניות ישראלית בנושא ומהי.
4,473 מילים (כ-14 עמ'), 20 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 70529
בחינת עמדות הממשלה בנושא הסכם השילומים.
7,033 מילים (כ-21.5 עמ'), 24 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 70525
התהוות הנתק המעשי בין החרדים והצבא כאבן בוחן לסוגיית גיוסם במציאות הנוכחית.
11,837 מילים (כ-36.5 עמ'), 31 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 70520
בחינה מוסרית של ההרתעה הגרעינית, בהסתצך על החוקרים אבנר כהן ומייקל וולצר.
4,697 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 137.95 ₪
עבודה מס' 70515
מה הביא לכישלון הניסיון לדמוקרטיזציה בעיראק בשנים אלה?
7,480 מילים (כ-23 עמ'), 29 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70510
בחינת השתלבותם של עולי אתיופיה בשוק העבודה בישראל והשפעת מאפייניהם על השכר וכיצד זה בא לידי ביטוי בשוק העבודה.
7,626 מילים (כ-23.5 עמ'), 22 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 70509
הקשר בין מדיניות דיור בישראל למצב הדיור לנשים מוכות בישראל - השוואה בין ישראל לקנדה.
6,484 מילים (כ-20 עמ'), 27 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 70508
ויקי כנפו - סקירה וניתוח של מנהיגותה.
2,848 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 109.95 ₪
עבודה מס' 70503
בחינת תחושות המצור הניבטים בנאומים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בתקופת 'צוק איתן' לאחר חטיפת שלושת הנערים.
6,051 מילים (כ-18.5 עמ'), 18 מקורות, 219.95 ₪

עבודות [10–18] מתוך 2294