היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [46–54] מתוך 2294
עבודה מס' 70345
השוואת מדיניות ישראל במבצע אנטבה לעומת עסקת ג'יבריל, וחקירת השפעתם על נושא החטיפות בימינו.
7,222 מילים (כ-22 עמ'), 16 מקורות, 82.95 ₪
עבודה מס' 70341
בחינה עיונית של הקשר בין עיסוק בספורט וערכים דמוקרטיים.
7,222 מילים (כ-22 עמ'), 29 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 70326
סקירת עלייתן של נושאות המטוסים ככלי לחימה משנה אסטרטגיה בקנה מידה גלובלי, תוך התייחסות לקרב מידוויי.
6,261 מילים (כ-19.5 עמ'), 11 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 70324
בדיקת השאלה באמצעות ניתוח תוכן איכותני שהתבצע בעיקר בעזרת מאמרים, ספרים העוסקים בתחום, ניירות עמדה, כתבי עת ועוד.
8,962 מילים (כ-27.5 עמ'), 31 מקורות, 395.95 ₪
עבודה מס' 70323
דיון בפולמוס הציבורי המתרחש סביב תופעה זו בצה"ל, תוך התייחסות להיבטים היסטוריים ותיאורטיים, לדעות הציבור וכן לשיח סביב פרסום מסמך "דף מפקד לקרב" שפרסם לפקודיו סא"ל עופר וינטר במהלך מבצע "צוק איתן".
6,162 מילים (כ-19 עמ'), 27 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70321
דיון בשאלה האם מעמדם של רבנים מקנה להם זכויות חופש ביטוי עודפות בעיני הציבור, ובחינת מקרה הספר "תורת המלך".
4,568 מילים (כ-14 עמ'), 22 מקורות, 208.95 ₪
עבודה מס' 70320
כיצד השתמשו תנועות האופוזיציה במצרים במדיה החברתית לטובת קידום מחאתן, וכיצד השפיעה המדיה החברתית במצרים על אופי ההפיכה?
6,503 מילים (כ-20 עמ'), 17 מקורות, 269.95 ₪
עבודה מס' 70319
סקירת תפיסת האיום הירדנית כפי שבאה לידי ביטוי בשנים 1949-1967.
12,006 מילים (כ-37 עמ'), 28 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70318
האם ההחלטה להתערב במשברים נבעה משיקולים גלובאליים של עימות עם ברית המועצות, והאם החשש מפני קיומו של עימות כזה היה מוצדק.
7,576 מילים (כ-23.5 עמ'), 23 מקורות, 549.95 ₪

עבודות [46–54] מתוך 2294