היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [37–45] מתוך 2294
עבודה מס' 70397
האם הכישלון המודיעיני במלחמת המפרץ השניה בעיראק יש בכוחו להשפיע על הערכות המודיעיניות בדבר תקיפה עתידית של מתקני הגרעין באיראן?
4,067 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 70396
האם עקרון המידתיות מיושם במלואו בהחלטת בג"ץ בדבר חוקיות גדר ההפרדה ואופן הבחינה של תוואי הקמתה?
9,831 מילים (כ-30 עמ'), 17 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 70395
בחינת יחסי ישראל-טורקיה ושאלת הצטרפותה של טורקיה לאיחוד האירופי.
11,633 מילים (כ-36 עמ'), 42 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 70385
מהו הסייבר טרור, האם וכיצד עושות קבוצות טרור שימוש במרחב הקברניטי לשם קידום מטרותיהן.
3,874 מילים (כ-12 עמ'), 16 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 70369
ניתוח המשבר וקבלת ההחלטות.
6,437 מילים (כ-20 עמ'), 13 מקורות, 104.95 ₪
עבודה מס' 70366
האם ראוי להגדיר זילות בית משפט בתור עבירה פלילית ואם כן מהו היקף האיסור?
4,422 מילים (כ-13.5 עמ'), 14 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 70355
סקירת מצב המדינות קדם להסכם השלום, תהליך ההתלבטות וקבלת ההחלטות, והסכם השלום עצמו (וועידת קמפ דיוויד).
6,847 מילים (כ-21 עמ'), 9 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 70353
העבודה סוקרת את הקמתה, עלייתה, והפיכתה של התנועה הירוקה מתנועה חברתית לתנועה בעלת פן פוליטי.
2,461 מילים (כ-7.5 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70349
סקירת הרקע, בחינת תפיסותיו של מנחם בגין וניתוח מספר היבטים של הוויכוח הפוליטי.
7,924 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 65.95 ₪

עבודות [37–45] מתוך 2294