היישום אינו מחובר לאינטרנט

שילוב בעלי מוגבלויות בשוק העבודה בישראל- חוקים ומודלים לחדשנות

עבודה מס' 071234

מחיר: 249.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת אופן השתלבותם של בעלי מוגבלויות בשוק העבודה בישראל, והחוקים ומגמות שנועדו לצמצם את הפער הקיים בנושא זה.

5,727 מילים ,21 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

בשנים האחרונות במדינת ישראל, קיימת מגמה של קידום ופיתוח זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה. מגמה זו, הנה כפועל יוצא מחקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ועיקרון השוויון, ולאחר מכן מחקיקת חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות, ומתוך צו השעה לתת לאנשים עם מוגבלויות הזדמנויות שוות בשוק העבודה כפי שניתנות לאנשים רגילים, וזאת מתוך נקודת מוצא כי היותו של אדם עם מוגבלויות אינה שוללת ממנו את האפשרות להשתלב בעבודה כפי שמשתלב אדם ללא מוגבלות. הטיב להגדיר זאת הרקנייס: "נכותו של אדם אינה שוללת אפריוריות את יכולתו להשתלב בעבודה".
השתלבות אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה הנה תהליך המושפע מגורמים שונים ומגוונים, בין היתר, תלויה במצבו הבריאותי של כל מוגבל ותלויה במוטיבציה שלו לעבודה, היצע העבודה בשוק העבודה והלגיטימציה וההכרה של המעסיקים באנשים עם מוגבלות כשווים וכזכאים לקבל הזדמנות שווה כפי שאנשים רגילים מקבלים וכפועל יוצא מכך, רצונו שנכונותו של המעסיק להתאים את סביבת העבודה לעובדים מוגבלים. על כל אלה קיימים המודלים השונים לשילוב בעלי מוגבלויויות בשוק העבודה ועליהם נוספת חקיקה חדשנית המעודדת את העסקתם כגון: מתן תמריצים למעסיקים המעבידים אנשים עם מוגבלויות, מתן ייצוג הולם, נגישות, והתאמת סביבת העבודה לאנשים עם מוגבלות.
אם כן, מטרת המחקר הנוכחי הינה לסקור מודלים חדשניים לשילוב בעלי מוגבלויות בתעסוקה בישראל ולבחון את יתרונות המודלים מבחינת הציבור ומבחינת החברות המגייסות עובדים. שיטת המחקר הינה השיטה העיונית. שיטה זו תתבסס על ממצאי מחקרים קודמים בנושא, כתבות אינטרנט וכתבי עת ותסקור את הספרות על פיהם.
בחלק הראשון של מחקר זה בחרתי ראשית להציג את סוגי המוגבלויות השונות, לסקור את הגישות השונות הקיימות לשילוב בעלי מוגבלויות בשוק העבודה, לאמוד על החוקים השונים במדינה שקמו מתוך הצורך החברתי לשילובם של המוגבלים השונים בשוק העבודה. בחלקו השני של המחקר אבחן מודלים חדשניים לשילובם של המוגבלים בשוק העבודה מתוך כוונה לבחון תמורות שחלו במדיניות שילובם של אלה וכיצד החברה, החברות והמדינה פועלות בתחום זה.
בחלקו האחרון של המחקר, אבצע ניתוח לסקירה הספרותית ואדון בעיקרי הממצאים אשר עלו מתוך סקירה זו, זאת על מנת לנסות ולענות על שאלת המחקר אשר הבילה אותי במחקר זה והיא: האם בישראל, קיימים מודלים חדשניים שמטרתם לעודד שילוב בעלי מוגבלויות בשוק העבודה?
הבנת הסוגיות הרבות בנושא הנ"ל וניסיון מתן מענה הולם לנושא רגיש זה יכולה לשפוך אור על רב על נושא זה ולאפשר בעתיד פתרונות הולמים מבחינה מדינית וחוקתית לצמצום הפערים בחברה בהיבטים שונים במשק הישראלי.

תוכן עניינים:
1. תקציר
2. מבוא
3. סקירת ספרות
3.1 מוגבלים בשוק העבודה- סוגי המוגבלויות
3.1.1 פיגור שכלי
3.1.2 אוטיזם
3.1.3 נכויות פיסיות
3.1.4 עיוורים ולקויי ראיה
3.2 מאפייני אוכלוסייה נבחרים
3.2.1 גיל ומגדר
3.2.2 מוגבלות לימודים והשכלה
3.3 החסמים השונים העומדים בפני המוגבל
3.4 עובדים בעלי מוגבלויות- מגמות ושינויים הסטוריים
3.5 שילוב בעלי מוגבלויות במשק הישראלי
3.5.1 ועדת כץ- ניצוץ של אור עבור המוגבלים
3.5.2 נציבות שוויון זכויות לבעלי מוגבליות
3.5.3 חוקים נוספים
3.6 עמותות וארגונים פעילים
3.6.1 המוסד לביטוח לאומי
3.6.2 רש"ת לאנשים עם פיגור שכלי
3.6.3 מעול אנושי להון אנושי
3.6.4 הנגשת תשתיות במודל רב-נכותי ישובי
3.6.5 מודל שילוב מוגבלים במוקדי שירות טלפונים
4. דיון ומסקנות
4.1 מגבלות המחקר הנוכחי
4.2 הצעות למחקרי המשך
5. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

על מנת להבין את סוגיית שילובם של בעלי המגבלויות בשוק העבודה בארץ ובעולם, עלינו תחילה להבין מיהם אותם מוגבלים, מה מאפיין אותם מייחד אותם משאר האוכלוסייה. רק כך נוכל להבין את מורכבות שילובם בתעסוקה. על פי התפיסות המתקדמות בתחום המוגבלויות, מוגבלת אינה טבועה באדם, אלא היא תולדה של פער בין מאפייני האדם לבין מאפייני סביבתו (אלפסי, 2009). בסביבה המתוכננת ונבנית על בסיס הנחה של "אדם ממוצע", אנשים רבים, המאופיינים ע"י שונות מהאדם "הממוצע", חווים הגבלות על תפקודם, אף שבסביבה מותאמת היו יכולים לתפקד באופן משביע רצון. כאשר מדובר במוגבלות, לרוב מתייחסים לתהליכים הקשורים לתופעות הנובעות משונות במישור הפיסי, החושי, הנפשי, הנוירולוגי או הקוגנטיבי (פלדמן ובן משה, 2006).

תגים:

שוק העבודה · העסקה · עבודה · ארגון · אמון · שילוב · תמיכה · עידוד · מגבלה · חוק · לקוי · מוגבל · מוגבלים · צרכים מיוחדים · תעסוקה · פער · צמצום · שוויון · שיוויון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שילוב בעלי מוגבלויות בשוק העבודה בישראל- חוקים ומודלים לחדשנות", סמינריון אודות "שילוב בעלי מוגבלויות בשוק העבודה בישראל- חוקים ומודלים לחדשנות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.