היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 20
עבודה מס' 41016
הצגת התיאוריות בנפרד, התיאוריה הקוברנטית\סוציולוגית, האינטרנט,ייחודו של האינטרנט והמגבלה של קשר אינטרנט
2,692 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 20502
בדיקת הטיעונים לצנזורה, פגיעה באינטרס הציבורי ממשלתי ופגיעה בחופש ובצנעת הפרט.
3,628 מילים (כ-11 עמ'), 12 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 50189
הגדרה, חשיבות, מקרים בעיתיים ןמתי יש להגביל חופש זה.
1,359 מילים (כ-4 עמ'), 5 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 60145
הצגת הגישות והתיאוריות השונות בנוגע לעשיית מדיניות ציבורית ולאומית ובדיקת הקשיים והבעיות המונעות את יישומה של מדיניות ציבורית מסוימת ואת השגתן של מטרות ציבוריות ולאומיות.
8,487 מילים (כ-26 עמ'), 40 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 70502
מחקר איכותני פנומנולוגי שנערך באמצעות ראיונות חצי מובנים.
34,188 מילים (כ-105 עמ'), 80 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 62971
כיצד מתמודדת התקשורת הזרה עם מגבלותיה ואיך, למרות אותן מגבלות, מצליחה התקשורת הזרה להשפיע על מעמדם של הצדדים בסכסוך בדעת הקהל העולמית.
10,387 מילים (כ-32 עמ'), 42 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 70012
האם משמעות הרכיב "שלא כדין" בסעיף 4 לחוק מצומצמת לפריצת או עקיפת מגבלת שימוש טכנולוגית מבוססת קוד תוכנה בלבד, או שמא כוללת גם הפרת מגבלת שימוש חוזית.
8,122 מילים (כ-25 עמ'), 40 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 20210
הצגת הנושא, תיאור האיומים, התערבות המעצמות, הכח הגרעיני, מגבלותיה של ישראל ועוד.
6,015 מילים (כ-18.5 עמ'), 25 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50176
קבוצות פורמליות ולא פורמליות, תנאים לקבה"ח בקבוצה, תהליכים, יתרונות וחסרונות, מגבלות השימוש בקבה"ח ודגם .JO HAR
3,574 מילים (כ-11 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 20