היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 20113
סקירת גורמים שונים הקשורים לאיכות חיי העבודה ולעידוד העובדים, תוך הצגת יישום תיאוריות הלכה למעשה.
3,426 מילים (כ-10.5 עמ'), 9 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 21140
סקירת התאוריות והגורמים השונים הקשורים לאיכות חיי העובד, ובדיקת חברה גדולה המיישמת תאוריות של עידוד עובדים הלכה למעשה.
8,021 מילים (כ-24.5 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61869
1,398 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 78.95 ₪
עבודה מס' 62804
6,386 מילים (כ-19.5 עמ'), 8 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68396
השוואה תיאורטית על פי 11 עקרונות המהווים בסיס להשוואה בין הסביבות השונות.
7,313 מילים (כ-22.5 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70512
מחקר איכותני ובחינת מאמרים ומחקרים מתוך ספרות מחקר בתחום.
5,023 מילים (כ-15.5 עמ'), 33 מקורות, 269.95 ₪
עבודה מס' 67180
פתרונות כלליים כיצד ניתן לנהל וליעל עידוד הנקה בקרב היולדות, תוכניות עולמיות לעידוד הנקה, הכנסה וניהול של שיטת הביות כאחד הגורמים לעידוד הנקה בארץ ובעולם.
5,831 מילים (כ-18 עמ'), 17 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 31436
תפקידיו וסמכויותיו של בנק ישראל, מכשירים פיננסים של הבנק, היחסים עם הממשלה ודרכי העידוד שלו בפעילות יזמית במשק.
5,738 מילים (כ-17.5 עמ'), 6 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 31657
הכנסת מערכת שכר עידוד תוך סקירת התאוריות מול המציאות בארגון והמלצות אופרטיביות.
14,025 מילים (כ-43 עמ'), 6 מקורות, 199.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12