היישום אינו מחובר לאינטרנט

עלות מול תועלת של הקמת אתר פסולת בישוב מג'דל שמס רמת הגולן

עבודה מס' 071241

מחיר: 299.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח אמפירי של השוואת נתוני הקמה ותפעול אתר הטמנה במג'דל שמס, אל מול כמות הפסולת שניתן להטמין באתר זה לאור האוכלוסייה הקיימת באזור זה.

5,125 מילים ,19 מקורות ,2020

תקציר העבודה:

פסולת מצוקה (יבשה) כוללת פסולת בניין, פסולת גושית ממשקי בית, ופסולת שאינה מכילה חומרים אורגניים רקבוביים מאזורי תעסוקה. פסולת זו מזהמת מאד את הסביבה והאוויר ועשויה לגרום לזיהומים ומחלות בקרב האוכלוסייה הקרובה. בכל הישובים הדרוזים ברמת הגולן ובעיקר מג'דל שמס (הישוב הדרוזי הגדול ברמת הגולן), אין כיום אתר לאיסוף פסולת מצוקה. כתוצאה מכך הרבה תושבים סובלים מפסולת זו מאחר שרוב התושבים זורקים את הפסולת שלהם לצידי הכביש וליד אתרים תיירותיים. מצב זה פוגע מאד בבריאות התושבים, איכות הסביבה באזור וכמובן בתיירות בגולן שנחשב לענף חשוב מאד המביא פרנסה גדולה לתושבים הדרוזים בגולן. מכאן קיימת חשיבות רבה להקמת אתר לאיסוף פסולת מצוקה בסביבת הכפר מג'דל שמס שישרת את תושבי הישוב תחילה וגם את תושבי שאר הכפרים הדרוזים ברמת הגולן בעתיד.
מחקר זה בא לבחון את הכדאיות הכלכלית של הקמת אתר פסולת מוצקה במועצה המקומית מג'דל שמס. על מנת לבחון זאת, מציג המחקר עלויות של הקמת אתר, ריביות של הלוואה כספית של הקמת אתר, עלויות שוטפות של פעילות האתר וכל אלה אל מול הרווחים הצפויים מפעילות קבלנית באתר של פסולת של כלל תושבי רמה"ג.
מתוך כך, שאלת המחקר הנבחנת בעבודה זו הינה: מהי העלות מול התועלת שבהקמת אתר פסולת מוצקה במג'דל שמס לטובת מענה הטמנה ברמה"ג?
ניתוח הנתונים שנאספו הצביעו על כך שרק לאחר 14 שנות עבודה של האתר הטמנה במג'דל שמס אשר יתן שירות לכלל אזרחי רמה"ג האתר למעשה עובר לרווחיות ומציג תועלת כלכלית הגוברת על העלות הכלכלית של הקמתו (144,000 ₪ רווח בשנה 14). החל משנה זו האתר נמצא ברווחיות של כ-230 אלף ₪ בכל שנה בה הוא פעיל ונותן שירות.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
3. התועלת באתר הטמנה במועצה מקומית מג'דל שמס
3.1 תיאור המועצה המקומית
3.2 תיאור הצורך באתר הטמנה במחוז
3.3 אתר המטמנה במג'דל שמס
4. מתודולוגיה
4.1 כלי המחקר
4.2 נתוני המחקר
4.3 משתני המחקר
5. ממצאים
5.1 הוצאות האתר
5.1.1 עלויות הקמה
5.1.2 עלות הלוואה להקמת האתר
5.1.3 עלויות שוטפות לשנה
5.1.4 סה"כ עלויות האתר לאחר שנה
5.2 עלויות חיצוניות
5.2.1 עלויות חיצוניות בהובלה
5.2.2 עלויות חיצוניות בהטמנה
5.2.3 עלות באבדן חיי אדם
5.2.4 סה"כ עלויות האתר לאחר שנה
5.3 רווחי האתר לשנה
5.4 שנים להחזרת ההוצאה ומעבר לרווחיות
6. דיון ומסקנות
7. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

פסולת הינה תוצר לוואי של אורח החיים האנושי, וכל תחזיות העתיד מראות שנמשיך לייצר אותה כפי העבר. לפסולת נדרש טיפול בכדי למנוע את הסיכונים ודרדור איכות הסביבה לדורות הבאים- זיהום קרקע ומי תהום, פגיעה באיכות אויר ופליטת גזי חממה ומפגעים בריאותיים ואקולוגים כמו ריח והפצת מחלות. זרם הפסולת העיקרי לטיפול הינו פסולת מוצקה עירונית (Municipal Solid Waste - MSW) הנוצר בארץ בשיעור של כ-1.6 ק"ג/נפש/יום מול ממוצע במדינות OECD 1.25 ק"ג/נפש/יום. הצורך בטיפול נובע מההרכב המעורב הכולל חומרים מגוונים בעלי השפעה סביבתית שלילית ורכיב אורגני משמעותי. בכל שנה מיוצרים בישראל כ- 5.5 מיליון טון פסולת עירונית, בקצב גידול כ-1.8% שנתי (ינון, 2018).

תגים:

ישראל · איכות הסביבה · אקולוגיה · פסולת · אשפה · הטמנה · מגדל שמס · יתרון · חסרון · כלכלה · רווח · קיימות · פסולת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עלות מול תועלת של הקמת אתר פסולת בישוב מג'דל שמס רמת הגולן", סמינריון אודות "עלות מול תועלת של הקמת אתר פסולת בישוב מג'דל שמס רמת הגולן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.