היישום אינו מחובר לאינטרנט

מאבק תושבי הדרום נגד מדיניות הממשלה בדבר הפיכת אתר ה 'דודאים' לאתר פסולת ארצי

עבודה מס' 065039

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מדוע הפך אתר "דודאים" לאתר פסולת ארצי למרות מאבקם של תושבי הדרום.

9,117 מילים ,21 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

מטרתנו במחקר זה, היא להבין ולנתח את פעולתה של קבוצת אינטרס אזורית, פריפריאלית בניסיון לשנות מדיניות זו, הנוגעת לאזורה. ניתוח של פעולת הקבוצה במאבקה נגד הקמת אתר הפסולת הארצי יתרום לנו הן ברמה התיאורטית והן ברמה המעשית. ניתוח ובחינת פעולות הקבוצה במאבק לשינוי המדיניות הציבורית נגד הבאת הפסולת מאזור המרכז לדרום יעמיק את הבנתנו לגבי אופן פעולתה של קבוצת אינטרס אזורי במאבק לשינוי מדיניות ציבורית שנוגעת לאזורה. מעשית, עבודה זו יכולה לתרום להבנת כוחו של הדרום והשפעתו על קובעי המדיניות.

נושא ומטרת העבודה: מאבק תושבי הדרום נגד מדיניות הממשלה בדבר הפיכת אתר ה 'דודאים' לאתר פסולת ארצי, במטרה להבין ולנתח את פעולתה של קבוצת אינטרס אזורית, פריפריאלית בניסיון לשנות מדיניות הנוגעת לאזורה.
פרדוקס: למרות מאבקם של תושבי הדרום נגד הפיכת אתר 'דודאים' לאתר פסולת ארצי בכל זאת התקבלה החלטה להוביל את הפסולת של המרכז לדרום במקום ליצור זיקה של צמידות בין מקום איסוף האשפה לבין אתר סילוקה.
שאלת המחקר: מדוע הפך אתר "דודאים" לאתר פסולת ארצי למרות מאבקם של תושבי הדרום.
השערות :
1.נקודות החולשה המאפיינות את אזור הנגב ממזער את כוחו של הנגב כקב' בעלת אינטרס בקביעת מדיניות שנוגעת לאזורה ולכן הפך אתר פסולת דודאים לאתר ארצי.
2. עפ"י משפט הבוחר החציוני, נשער כי בעיות במדיניות ציבורית הנוגעות לכלל ציבור התושבים ישקפו עבור הפוליטיקאים את עמדת הבוחר החציוני, לעומת קבוצת אינטרס פריפריאלית המשקפות אינטרס אזורי מקומי.
אנו משערים שבעיות הקשורות למרכז הארץ ונוגעות לרוב קהל הבוחרים מטרידות יותר את אנשי השלטון, לפיכך הפוליטיקאים ינסו לרצות את אנשי המרכז ולא את אנשי הפריפריה.
3. ע"פ תיאורית הבחירה החברתית, פרטים בחברה מונעים משיקולי עלות תועלת ולא מתוך רציונאל ערכי. על פי תפיסה זו נשער כי תופעת הטרמפיסט תבטא במקרה 'דודאים', שבה נלחמו רק האזורים הנפגעים מקרבתם לאתר ולא התאגדו כל תושבי הדרום לפעולה המונית, והתאפיינו כטרמפיסטים, וזאת למרות שהפיכת אתר "דודאים" לאתר פסולת ארצי פוגע בכלל תושבי הדרום.
המתודולוגיה בה בחרנו להשתמש, הינה סקירה וניתוח חומר ספרותי רלוונטי.

תוכן העניינים:
מבוא
1.הגדרת המחקר
1.1 נושא ומטרת העבודה
1.2 פרדוקס
1.3 שאלת המחקר
1.4 השערות
1.5 מתודולוגיה
2.סקירה ספרותית
2.1 יחסי גומלין בין גרעין לשוליים
2.2 בעיות באזור הנגב
2.3 רקע היסטורי בנוגע להפיכת אתר דודאים לאתר פסולת ארצי.
3. דיון תוך הצגת השחקנים הפועלים במאבק בעד ונגד הפיכת אתר דודאים לאתר פסולת ארצי
3.1 פוליטיקאים ארציים
3.2 פוליטיקאים מקומיים
3.3 תושבי הנגב
3.4 בירוקרטים ובראשם המשרד לאיכות הסביבה
4. מסקנות לאור השערות המחקר
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

חוקרים בתחום הפיתוח האזורי מציינים מבנה ברור של 'גרעין-שוליים', מאפיין במידה רבה מדינות מפותחות רבות בעולם. הגרעין - מרכז המדינה, והשוליים - אזורי הפריפריה הרחוקים. ידועים יתרונות הגרעין :היצע רב יותר של הזדמנויות לפרט, עם אפשרויות לקידום כלכלי, לשכר גבוה ולפרנסה מגוונת, כמו כן תשתית חברתית טובה ויציבה, המושתת לא רק על צרכים בסיסיים בתחום החינוך והבריאות, אלא גם על צרכים מודרניים יותר בתחום המנהל, התקשורת, הבידור. באזורי הפריפריה הרחוקים השכר נמוך, מגוון התעסוקה ואפשרות הקידום נמוכים. בדרך כלל שוררת שם אוירה של פסימיות, ומתפתחים במקום רגשות קיפוח וניכור כלפי המרכז.בין הגרעין לבין השוליים מתקיימים יחסי גומלין מרחביים בתחום הפוליטי, הכלכלי והחברתי, המאופיינים בעיקר בתהליך השתלטות הגרעין על השוליים בתחומים אלה. השתלטות זו נובעת מיתרונו של הגרעין כמוקד הפעילות הפוליטית - כלכלית- חברתית באותה מדינה. תופעה זו זכתה לכינוי (Domination Theory) "תיאורית ההשתלטות"(2).
--------------------------------------------------------------------
2. י. גורדוס, מימד המרחבי הטריטוריאלי של אי השיויון, 2001.

תגים:

זיהום · קבוצות · אינטרס · זבל · אשפה · מרכז · פריפריה · נגב · NIMBY · באר · שבע

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מאבק תושבי הדרום נגד מדיניות הממשלה בדבר הפיכת אתר ה 'דודאים' לאתר פסולת ארצי", סמינריון אודות "מאבק תושבי הדרום נגד מדיניות הממשלה בדבר הפיכת אתר ה 'דודאים' לאתר פסולת ארצי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.