היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 96
עבודה מס' 66034
סקירה תיאורטית וניתוח הקמת מרכז גישור על פי התיאוריות.
4,206 מילים (כ-13 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66049
יחסי גומלין מפלגת הפועל המזרחי כמרכז משנה למרכז על פי דגם מרכז ופריפריה בתקופת המנדט
5,682 מילים (כ-17.5 עמ'), 8 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 61255
בחינת המדיניות הישראלית הן ברמת השלטון המקומי והן ברמת השלטון המרכזי.
9,604 מילים (כ-29.5 עמ'), 23 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 61250
בחינת נתונים שנלקחו מתוך הסקר החברתי הכללי שבוצע ע"י המרכז הלאומי לחקר דעת הקהל בארה"ב.
4,812 מילים (כ-15 עמ'), 23 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 61208
סקירת המדיניות המוניטרית של ישראל בשנים 1985-2000.
2,656 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61639
הדיבוק ומטרותיו וכיצד המרכז נוגע בשוליים, מבחינת השפעתו של האיחוז על כלל החברה וגם על פרטיה.
3,027 מילים (כ-9.5 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66134
ניסיון להראות כיצד האיחוד האירופי ניסה להטביע חותמו כשחקן מרכזי באזור תוך כדי שהוא מכניס עצמו לסבכי הסכסוך האזורי בניסיון להביא לפתרונו.
7,781 מילים (כ-24 עמ'), 5 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61914
"הטבח בג'נין" כדוגמה.
10,431 מילים (כ-32 עמ'), 29 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66212
בחינת התמודדותה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית עם סוגיית הפעלת כוח בחקירות השב"כ באמצעות אירועים מרכזים (נאפסו, קו 300).
17,664 מילים (כ-54.5 עמ'), 40 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 96