היישום אינו מחובר לאינטרנט

הנעת מורים לחינוך גופני המרכזים את פרויקט כיתות הספורט בחטיבת ביניים במרכז הארץ

עבודה מס' 062034

מחיר: 277.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת ההנעה של שני רכזי הספורט באמצעות ראיונות.

5,611 מילים ,30 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

עבודה זו סקרה הנעת מורים לחינוך גופני המרכזים את פרויקט כיתות הספורט בחטיבת ביניים במרכז הארץ.
הסיבה לבחירת נושא העבודה נעוצה בעובדה, שהחוקר חש כי במקום עבודתו לשני המורים אשר מרכזים את פרויקט כיתות הספורט, אין מוטיבציה לבצע את תפקידם כראוי, למרות שפרוייקט זה חשוב מאוד, מאחר וכיתות הספורט נושאות את הדגל הייצוגי בביה"ס.

בעבודה נסקרו הגדרות שונות למונח מוטיבציה, מודלים שונים להנעת עובדים, תורות תהליך של הנעה בעבודה, דרכים להנעת עובדים בכלל ומורים בפרט.

בהמשך נסקר תיאור ביה"ס הנדון ותואר פרוייקט כיתות הספורט על מטרותיו השונות וביניהן: יצירת כיתה שתישא את הדגל בכל שכבת גיל בחטיבה, העלאת מספר התלמידים, האדרת כבוד ביה"ס בזכות ההשגים הספורטיביים ושיווק במסע הפרסום לבתי"ס יסודיים בעיר.

הנתונים נאספו באמצעות ראיונות "אתנוגרפיים פתוחים" עם שני המורים המרכזים את הפרויקט.

ממצאי הראיונות חולקו ל 13 גורמי השפעה בהתאם לתשובות המרואיינים, ובהתאם לממצאי הספרות שנסקרו:
מניעים לעסוק בהוראה, מניעים לתפקיד ריכוז כיתת ספורט, עבודת צוות, ישיבות צוות, קבלת החלטות, תקשורת בין המורים ותקשורת בצוותים, משוב והערכה על העבודה, אפשרויות קידום בביה"ס, תגמולים מקובלים בביה"ס, תגמול אישי, ציפיות לתגמולים, תפקוד המורים בעבודתם, הנכונות להמשיך ולעסוק במקצוע.

תוכן העניינים:
תקציר מנהלים
1. מבוא
2. סקירה ספרותית
2.1 הגדרות
2.2 מודלים להנעת עובדים
2.2.1 הניהול המדעי
2.2.2 תורת הצרכים
2.2.3 תורת שני הגורמים
2.2.4 המודל הספירלי
2.3 תורות תהליך של הנעה בעבודה
2.3.1 תורת ההוגנות
2.3.2 תורת הציפיות
2.3.3 תורת הציפיות המורחבת
2.3.4 התיאוריה ההכרתית (תורת המטרה)
2.4 הנעת מורים
2.4.1 עבודת צוות
2.4.2 קבלת החלטות
2.4.3 תקשורת בצוותים
3. תיאור הארגון
4. שיטת איסוף הנתונים
4.1 איסוף הנתונים
5. ממצאים
6. דיון
7. סיכום ומסקנות
8. המלצות
ביבליוגרפיה

מקורות:

Adams,J.S.(1963). Wage inequities, productivity and work quality. J Appl. Psychol.,46, 161-164.
Barth,R.(1990). Improving schools from within. San Francisco: Jossey-Bass.
Belasco,J., Alutto.(1972). Decisional participation and teacher satisfaction. Educational Administration Quarterly, 8, 44-58.
Bogdan,R.C, Biklen,S.K (1982). Qualitative Research for Education, an introduction to theory and methods. Boston,Allyn Bacon,Inc.
Conway,J.(1976). Test of linearity between teachers' participation in decision making and their perception of their schools as organizations. Administrative Science Quarterly, 21, 130-139.
Davis and S.W. Newstorm (eds) (1989). Human Behavior at Work. 8th edition McGraw-Hill.
Glatthorn,A, Newberg,N.(1984). A team approach to instructional leadership. Educational Leadership, February, 60-62.
Globerson,A.(1978). Higher Education and Employment: A case study of Israel. N.Y. Praeger.
Gloser,B. Strauss,A.l.(1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Chicago,Aldline.
Herzberg,F.(1969).Work and the Nature of Man. Cleveland, New York, World Publishing company,Co.
Locke,E.A.(1968). Towards a theory of task motivation and incentives. Org. Behav. Hum. Perf.,3,157-189.
Maslow,A.(1972). Self-Actualization. California: Superscope Library
McGregor,D.(1967). The professional manager, New York: McGraw Hill.
Porter,L. Lawler,E.(1968). Managerial Attitudes and performance, Irwin Dorsey Homewood, Illinois.
Schneider,G.(1984). Teacher involvement in decision making: Zones of acceptance, decision conditions and job satisfaction. Journal of Research and Development in Education, 18, 25-32.
Singer,R.N., Dick,W.(1980). Teaching Physical Education: A System Approach. Boston: Houghton Mifflin Co. I-006 0044
Taylor,F.W.(1911).The Principles of Scientific Management. New York: Norton.
Teevan,R.C.(1967). Motivation. New York: McGraw Hill.
אורנר,א.(1993). משאבי אנוש - המדריך לניהול כח אדם. הוצ' "אח" בע"מ.
איתאב, .(1987). מילון למונחי משאבי אנוש. תל אביב: איתאב בית הוצאה לאור.
אלפרט,ב.(1992). אנוגרפיה בהכשרה פדגוגית כלים להתבוננות וחקירה.
בר חיים, א. והופשטטר,ה.(1998). ניהול משאבי אנוש. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה יחידות 1 - 2 - 3 - 4.
גלוברזון,א. וכרמי,ע.(1988). אנשים באירגון. אוניברסיטת תל אביב הוצ' ספריית המינהל.
הנגבי, ר., פייגין, נ.(1998). שיתוף מורים לחינוך גופני בקבלת החלטות בבתי ספר. בתנועה, ד(4), 368-395.
זיו,א.(1981). פסיכולוגיה בחינוך. הוצ' יחדיו.
צבר בן יהושע,נ.(1999). המחקר האיכותני בחינוך ובהוראה. הוצ' מודן
רים,י, ארז,מ, זיידנרוס, ה.(1974). הנעה, סיכון, ערכים - פרקים נבחרים בפסיכולוגיה חברתית. הטכניון, ספריית המינהל.
רסקין,ה.(1991). תכניות הלימודים בחינוך הגופני. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.
רסקין,ה.(1977). יסודות בחינוך הגופני - ספר תורתי. תל אביב: ניידט.
שחר,ח., שרן,ש.(1990). אירגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. הוצ' שוקן.
שמעוני, ע.(1996). עבודת צוות בחינוך גופני. החינוך הגופני והספורט, אפריל, 6-8.

תגים:

מינהל · חינוכי · תגמול · התעמלות · הנעה · מוטיבציה · ראיונות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הנעת מורים לחינוך גופני המרכזים את פרויקט כיתות הספורט בחטיבת ביניים במרכז הארץ", סמינריון אודות "הנעת מורים לחינוך גופני המרכזים את פרויקט כיתות הספורט בחטיבת ביניים במרכז הארץ" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.