עבודות [1-9] מתוך 22 :: [עמוד 1 מתוך 3]
עבור לעמוד: 1 2 3 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "זיהום":

עבודה מס' 65023 SHOPPING CART DISABLED
זיהום אוויר , 1998.
התמקדות בזיהום אוויר באזור חיפה
3,487 מילים (כ-10.5 עמודים), 11 מקורות, 152.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תהליכי הקידום והפיתוח בחברה האנושית בדורות האחרונים מלווים, בצד עלייה ניכרת ברמת החיים, גם בשינויים עצומים בהרכב ובאיכות הסביבה בה אנו חיים. הגורמים לשינויים אלה הם:
גידול מהיר באוכלוסיית העולם.
- ההתפתחות המהירה של התעשייה והחקלאות ופיתוח שיטות טכנולוגיות חדשות.
- גידול והתפשטות הערים.

נושא איכות הסביבה בכללותו קשור קשר ישיר להתפתחות המטרופולין, ומכאן הקשר שלו לנושא הקורס הנלמד.

מכל מקום הצטברות גורמים אלה הביאה במקומות שונים בעולם לשיעור ניכר, ההולך וגדל של זיהום באוויר, במים, בקרקע, בים ובמזון, להיווצרות בעיות של סילוק פסולת, להתהוות מפגעי רעש וקרינה; כתוצאה מכל אלה אובחנו פגיעות בבריאות האדם, החי והצומח, נגרמו נזקים לטבע ולנוף ונוצרו מפגעים אסתטיים חמורים.
ההשלכות של איכות הסביבה אם כן נוגעות גם לאיכות החיים של התושבים על פני כדור הארץ וגם לתוחלת החיים.
הציבור בעולם למד לתבוע ולדרוש זכויותיו הטבעיות לאוויר נקי, למים חיים, שקט ונוף.
לחץ ציבורי זה הוביל את הפוליטיקאים והרשויות לעסוק ולעשות למען איכות הסביבה.
במדינת ישראל חלה תמורה בתחום המודעות והעשייה באיכות הסביבה, ונושאים שהוזנחו עשרות שנים זוכים לטיפול מואץ, אך לא מספיק, בימינו (בלנק, דע איכות הסביבה: 14).
שנת תשנ"ד (1994) הוכרזה ע"י ממשלת ישראל כ"שנת איכות הסביבה", בשנה זו הגבירו משרדי הממשלה השונים את שיתוף הפעולה ביניהם על מנת להעמיד את הציבור על חשיבות השמירה על איכות הסביבה. ובאומרי איכות הסביבה אני הכוונה הינה לזיהום אוויר, לזיהום המים, למניעת רעש, לסילוק פסולת מוצקה, לגנים לאומיים ושמירת הטבע והנוף ועוד.

בעבודה זו אתרכז בנושא זיהום האוויר בחיפה.
אם תשאלו את עצמכם מדוע בחרתי דווקא בעיר חיפה הרי לכם הנימוק המשכנע: המוניטין שצברה העיר חיפה, ולמעשה כל מפרץ חיפה, הוא של האזור המזוהם ביותר בארץ, מוניטין זה "נשמר" כמעט באדיקות זה שנים, הדברים נכונים גם כיום, חרף העובדה שעל פי נתוני תחנות הניתור של איגוד ערים חיפה לאיכות הסביבה ושל חברת החשמל, קיימת ירידה ברורה בריכוזי מזהם האוויר הבעייתי ביותר של האיזור: גופרית דו חמצנית (SO2). (אלעד, פוליטיקה: 27).
בנושאים סביבתיים מאד קשה לבחון את הדברים ביחס של עלות - תועלת, כמו כן חשוב להדגיש כי לצמצום זיהום האוויר יש מחיר כלכלי, המעבר מדלק רגיל לדלק דל גופרית ייקר את מחיר החשמל. השאלה הנשאלת אם כן אם החברה מוכנה לשלם מכיסה עבור אוויר נקי. אין עשיית קסמים - אם ברצוננו להנות מאוויר נקי אנו צריכים לשלם מחיר כלכלי.
אם נזכור שהאוויר הוא משאב מוגבל וההתייחסות אליו, מצידנו תהיה בהתאם, הכל ייראה אחרת.

תוכן עניינים:
מבוא
זיהום האוויר - מקורות ומאפיינים
תעבורה מנועית
תעשייה
תחנות כוח (חברת חשמל)
חימום בתים
זיהום אוויר מקומי, אזורי וגלובלי
טופוגרפיה ומטאורולוגיה באזור חיפה
חברת החשמל והיערכותה לשמירת איכות האוויר
הנחיות טכניות למפעלי התעשייה למניעת זיהום אוויר
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
לא קיימת הגדרה מוסכמת לגבי מהותו של זיהום האוויר. יש המגדירים אותו כתוספת לאוויר הנוצרת ע"י האדם, בד"כ מדובר על תוספת של גזים, תוספת זו מעל ריכוז מסוים באוויר לאורך פרקי זמן מסוימים, גורמת מפגעים לסביבה ומהווה מטרד לאדם.
הגזים נפלטים בעת שריפה בלתי שלמה של דלק פחממני (בנזין, נפט, מזוט, פחם) המכיל גם תוספת של גופרית ועופרת. מאחר שהבערה נעשית בד"כ בתנאים לא אופטימליים נפלטים לאוויר גזים מזהמים כמו: גופרית דו חמצנית (SO2), פחמן חד חמצני (CO) ודו חמצני (CO2), תחמוצת החנקן (NOx) ועשן הנראה לעין, המורכב מחלקיקי דלק שרוף למחצה וחלקיקי עופרת.
 
עבודה מס' 12001 SHOPPING CART DISABLED
זיהום מים בישראל.
בדיקת חנקות, מקורות הזיהום וההשפעה על השותים אותם.
970 מילים (כ-3 עמודים), 0 מקורות, 64.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הקדמה
מבין מזהמי המים השונים תופסים החנקות והכלורידים מקום נכבד, הן משום ריבוי המקורות הטבעיים, או האנושיים המספקים אותם, והן משום השפעותיהם המוכרות על שותי המים ועל איכותם של מאגרים ואגמים. (1)./1
ניטריטים וכלורידים מגיעים לסביבתנו הקרובה ממקורות שונים, כגון: השקיה במי קולחין, שימוש בדשנים, אתרי אשפה ומקורות נוספים שיפורטו בהמשך העבודה.
עקב העלייה בכמות חומרים אלה בסביבתנו בשנים האחרונות ועקב חשיפת הקשרים בין חומרים אלו למחלות ובעיות שונות אשר מתפתחות בעיקר אצל תינוקות וילדים, החלטנו להתמקד בעבודתנו בסוג זיהום זה.
 
עבודה מס' 65993 SHOPPING CART DISABLED
הרחבת תשתית הרכבות כפתרון לבעית זיהום אויר, 2005.
בחינת הכדאיות הכלכלית בפיתוח תשתית הרכבת כפתרון לבעית זיהום אויר
2,189 מילים (כ-6.5 עמודים), 7 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
זיהום אוויר-זאת בעיה שמתמודדת עימה אנושות מאז המצאת רכבים וכלי תחבורה אחרים, שפולטים לאטמוספרה מזהמים שונים הפוגעים באיכות הסביבה ובבריאות של הציבור. כמובן קיימים גורמים אחרים שאחראים על זיהום אוויר כמו: מפעלים למשל, אבל התחבורה היא גורם העיקרי לזיהום  אוויר,כלי רכב מהווים % 58 מהגורמים המזהמים את האטמוספרה בשנה. לכן עידוד תחבורה ציבורית ובמיוחד מסילתי יכולה לתת פתרון לבעיות זיהום אוויר (לקוח מאתר הכנסת, קישור מס' 8). מבדיקות המשרד לאיכות הסביבה עולה שהתחבורה אחראית לרוב זיהום האוויר בישראל. מעל חצי מפליטות החנקן, מעל 60% מפליטות פחמימנים ולמעלה מ 90% מפליטת פחמן דו חמצני מגיע מכלי רכב! תחבורה ציבורית המפחיתה את השימוש במכוניות פרטיות ומשתמשת בדלקים נקיים תפחית בצורה משמעותית את זיהום האוויר במיוחד בערים  (לקוח מאתר "הירוק", קישור מס' 7) .אוטובוס למשל מפחית את עלות הזיהום לעומת מכונית כמעט פי 2 ורכבת ביותר מפי 3(ראה נספח מס' 1).

בשנים האחרונות הופיעו מספר פרויקטים במשרד האוצר ומשרד התשתיות לגבי בניית תשתית רכבות בכל הארץ,שתחבר את כל קצוות הארץ.
ולכן אנו החלטנו להתמקד בפרויקט שלנו בניתוח עלות התועלת של הרחבת תשתית רכבת באזורים בארץ בהם לא קיימת עדיין תשתית זו.הרעיון המרכזי של הפרויקט הוא,הרחבת תשתית הרכבות כפתרון לצמצום בעיית זיהום האוויר בארץ.תשתית הרכבות החדשה תעבור לכל אורך מרכז הארץ מצפון ועד דרום, כלומר ממטולה, דרך קריית שמונה וכל הגליל, דרך עמק יזרעאל וכך הלאה עד לדרום הארץ, כאשר תשתית חדשה זו, תחובר לתשתית הרכבות הקיימת באזור תל-אביב וחיפה והדגש יהיה על ריבוי תחנות בכל עיר ועיירה על מנת לספק גישה יותר קלה ונוחה לתחנת רכבת. בפרויקט הנ"ל אנו רוצים לבדוק את צד המרוויחים, צד המפסידים, תועלות ועלויות, כלומר כדאיות פרויקט כולו.

הפרויקט יסתמך על הניסיון הפרויקטים הדומים, שנעשו בעבר. בחרנו בפרויקט הנ"ל, כי אנחנו חושבים, ששימוש ברכבת ככלי תחבורה מרכזי יעזור להוריד רמת זיהום אוויר, וכמו כן יעזור לכל התושבים בצפון והגליל והדרום להיות יותר מקושרים ביניהם ,שיוכלו לנוע  ביתר קלות ומהירות בין אזורי הארץ בהן לא עוברות רכבות.הפרויקט הזה יחסוך זמן וכסף להרבה אנשים.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
רקע היסטורי
מצב כיום
מקומה של רכבת בפיתוח אזורי והתפרוסת פעילויות
שיטת עלות-תועלת
חישובים
ממצאים
חלופות לפרויקט
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
רכבת משא כוללת כ-30 קרונות,וביום עוברות כ-2 רכבות משא.קרון משא אחד שווה למשאית אחת.לקחנו הנחה שבשנה ישנם 240 ימי עבודה.כמו,כן ניקח שמשכורת נהג משאית היא כ-5000 שקל לחודש.הנחה נוספת היא שנהג משאית מוביל שתי משאות ביום.
רכבת נוסעים מכילה כ-7 קרונות.קרון רגיל כולל כ-167 מקומות ישיבה.בקרון קומתיים ישנם כ- 505 מקומות ישיבה (לקוח מאתר של רכבת ישראל ,קישור מס' 9).ישנם 240 ימי עבודה, כלומר 240 ימי נסיעה של הרכבות.כמו כן,כ- 8 רכבות עוברות ביום (בכל הקווים) בפרויקט שלנו.הנחה נוספת, שתהיה תפוסה מלאה ותהיה חצי של חיילים וחצי של אזרחים ברכבות.
 
עבודה מס' 64301 SHOPPING CART DISABLED
זיהום האוויר: עלויות ונזק סביבתי - פליטת מזהמים מרכבים המונעים בבנזין, 2005.
ניתוח שתי שיטות להפחתת זיהום האוויר
3,501 מילים (כ-11 עמודים), 12 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"אויר הרים צלול כיין" זה לא התיאור המתאים לאיכות האוויר במדינתנו הקטנה. על פי הסטטיסטיקות, על כל 20 הרוגים, אדם אחד בממוצע מת כתוצאה מזיהום אוויר. שתי הסיבות העיקריות לזיהום אויר הם תעשייה ותחבורה. 60% מזיהום האוויר נגרם ע"י תחבורה. כאשר 45% מהזיהום נגרם ממכוניות פרטיות המונעות ע"י בנזין. כיוון שמדובר באחוז זיהום משמעותי החלטנו להתמקד בעבודתנו בכלי רכב פרטיים מסוג בנזין.
ככל שהזמן עובר בעיית הזיהום הולכת ומחמירה כתוצאה מגידול כמות כלי הרכב משנה לשנה וכמו כן בגלל הצטברות לכלוך במכוניות ישנות הגורם לפליטת יתר של חומרים מזהמים.
בשנים האחרונות חלה התעוררות עולמית בנוגע לבעיית זיהום האוויר מתחבורה וגובש קונצנזוס לגביי טיפול בשורש הבעיה ע"י פיתוח אלטרנטיבות. "אפקט הפרפר" מתדפק גם על דלתותינו והממשלה מתייחסת ברצינות לבעיית זיהום האוויר ע"י עידוד צריכת דלקים אלטרנטיביים וקניית מכוניות חלופיות.
בעבודה זו ניתחנו שתי שיטות להפחתת זיהום האוויר הנובע מפליטת גזים מזהמים לחלל האוויר מרכבי בנזין, המהווים חלק מהותי מכלל זיהום האוויר הנגרם מתחבורה.
החלופה הראשונה אותה ניתחנו הינה מעבר לדלק אלטרנטיבי- בגפ"מ (גז פחממני מעובה), דבר הניתן לביצוע על ידי התקנת מיכל בתא המטען של הרכב (או לחלופין, קניית רכב חדש עם מיכל מותקן). החלופה השנייה הינה מעבר לרכב אלטרנטיבי- רכב היברידי המשלב מנוע חשמלי לצד מנוע בנזין.
זיהום האוויר יוצר נזק כלכלי אדיר למשק המוערך בכ- 2.4 מיליארד ש"ח בשנה. בעבודה זו מצאנו שניתן לצמצם את זיהום האוויר, ותוך כך את הנזק הכלכלי למשק בצורה ניכרת. בחלופה הראשונה השגת המטרה כרוכה בעלות תקציבית נמוכה יותר מאשר העלות התקציבית של החלופה השנייה ובצמצום גדול יותר בנזק הסביבתי בגין הזיהום. כמו כן - עלות האחזקה, הפסדי ההכנסות לממשלה וההתנגדויות המעטות יחסית - מעמידים את החלופה הראשונה בעדיפות וכיעילה יותר מהחלופה השנייה. יישום החלופה הראשונה ניתן לביצוע בצורה מיידית ובצורה רחבה בטווח הקצר, בעוד שיישום החלופה השנייה יכול ומועד לקחת זמן רב מאוד.
תוצאות הניתוח שערכנו מראות כי יעילותה, עלותה ויישומה של החלופה הראשונה עדיפה על פני החלופה השנייה- ולפיכך תומכים אנו בחלופה זו.

מתוך העבודה:
חלופה ראשונה: דלקים אלטרנטיביים-
גפ"מ הינו גז פחמני מעובה והוא תוצר לוואי בתהליך זיקוק הנפט.
בחלופה זו נציע תדלוק על ידי גפ"מ L.P.G - Liquefied Petroleum Gas
בכדי לתדלק גפ"מ נדרשת הרכבת מיכל תדלוק חילופי/נוסף. בתהליך ההסבה לא מחליפים או פוגעים במכלולי המנוע המקוריים: ערכת ההסבה נוספת על המכלולים הקיימים ומותאמת לכל דגם רכב באופן אופטימאלי. עלות ההסבה הינה על בעל הרכב ופרק הזמן הנדרש על מנת להירשם במשרד הרישוי ולהתקין את המכל הוא כ-72 שעות. ההתקנה נעשית במוסכי הסבה על ידי טכנאים מוסמכים תחת אישור מכון התקנים
 
עבודה מס' 64715 SHOPPING CART DISABLED
זיהום מים, 2005.
זיהום המים בעולם בכלל ובמפעלי תעשיה בפרט
9,809 מילים (כ-30 עמודים), 43 מקורות, 383.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בלי מים אין חיים. כך הדברים הם במדבר בין אם המדבר חם ובין אם הוא קר. במקומות שאין מים, אין צמחיה, אין בעלי חיים והאדם מתקשה מאד לחיות בהם.

האו"ם הכריז על שנת 2003 כשנת המים הבינלאומית. הכרזה זו נועדה להגביר את המודעות למספר סוגיות בנושא מים: המים כמשאב במחסור, הצורך בחיסכון, חלוקה צודקת של מים, קידום טכנולוגיות חדשניות וניהול צריכת מים בהתאם למשאב בכל אזור. האו"ם מצפה מהמדינות העשירות לתמוך ולעזור למדינות המתפתחות בהן נמצאים מיליארד וחצי בני אדם ללא אספקת מים.

ב- 16-23 במרץ 2003, בקיוטו יפן, התקיים הכינוס התלת שנתי למים. בכנס זה נפגשים מדענים, מומחי מים, נציגי ממשלות וארגונים לא ממשלתיים לעסוק בנושאי מים. מפגש זה חשוב במיוחד השנה, משום שועידת יוהנסבורג הכריזה על כינוס זה ככינוס שהמדינות צריכות להצהיר על דרך יישום ההצהרות ביוהנסבורג, בנושאים הנוגעים למים וסניטציה.

מה מניע פעילויות כאלה בעולם? מדוע הפך העשור האחרון של המאה ה20- והלאה כעידן המתעניין בגורל המים בעולם? מה המצב בישראל?

המים הם אחד הנושאים המרכזיים שמעסיקים ויעסיקו את האנושות. כפי שידוע 70% מכדור הארץ מכוסים במים ולכאורה נראה כי מחסור במים אינו עומד כנושא מרכזי על סדר היום של המאה. אולם, בחינה מדוקדקת יותר מעלה כי רק אחוז קטן של מים זמינים לשימוש האנושות. יחד עם זאת הזמינות של מחציתם מוגבלת בשל מיקומם במעמקי האדמה ומה עוד שהם נתונים בסיכון של הזדהמות עקב חלחול של מי שופכין וזיהום תעשייתי. ההתפתחות המדעית והתעשייתית של האנושות, הגברת השימוש בכימיקלים והופעת מולקולות חדשות בכימיקלים שבעת הפיכתן לשפכים מזהמים את המים מסכנים את האיזון העדין שהתקיים עד היום בטבע. המיקרואורגניזם המצויים במים שתפקידם לפרק את המזהמים אינם מסוגלים לטהר את המים כבעבר.
נוצר בעולם מצב שבו מפעלי תעשיות רבים אינם מתחשבים בנזק שגורם זיהום המים לאנושות (ובסופו של דבר גם הם כלולים בקטגוריה). כיום עולה המודעות למצב ומדינות רבות חוקקו חוקים וקבעו כללים בנדון - אך אין זה די ולא בצורה תקיפה מספיק.

במדינת ישראל נושא המים מורכב. הסיבה העיקרית לעובדה שבמדינת ישראל המים הם נושא בעייתי מקורה בכך שארץ ישראל נמצאת על גבול המדבר. תנאי האקלים במדינת ישראל הם תנאי האופייניים לארצות הים התיכון. בצפון כמויות המשקעים גבוהות בעוד שבדרום, בנגב ,כמויות המשקעים נמוכות מאוד ומגיעות למילימטרים בודדים. במצב הדברים הזה שבו קיים חוסר איזון, נוצר מצב בו חיים יכולים להתקיים רק בצפון הארץ, אלא אם כן יועברו מים מהצפון אל הדרום.
בעיה נוספת, מרכזית, בכל הקשור לשאלת המים בארץ ישראל קשורה לכמות האוכלוסייה באזורים השונים. עד לפני כחמישים שנה, היתה אוכלוסיית המדינה שישית מהאוכלוסייה כיום. אף שהאוכלוסייה גדלה במליוני נפש כמויות המים לא גדלו כלל, כמויות אלה אינן מצליחות לספק את הצריכה של כל תשבי ארץ ישראל. לכך יש להוסיף כי התעשייה הרבה שהתפתחה בשטחי ארץ ישראל גם היא צרכנית מים גדולה וכמובן החקלאות שמהווה צרכן מים מרכזי בכל מקום בעולם.

עבודה זו עוסקת בזיהום המים בעולם בכלל ובזיהום המים ע" מפעלי תעשיה בפרט. לאחר סקירה על מצב המים בעולם מובאת סקירה על זיהום המים, הנזקים שהוא גורם, מקומה של התעשייה בזיהום, הפן האתי והמוסרי בכל הנוגע לזיהום בכלל וזיהום מים בפרט. פרק הסיכום מכיל מסקנות ודרכים בהן ניתן להילחם בתופעה וכיצד יש לפעול כדי למונעה בדרכים שהם מעין פתרונות "מקל וגזר".

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1: רקע
זיהום מים בעולם
מקומות בעולם
זיהום מים וסוגיו
מצב המים וזיהום המים בישראל
פרק 2: התפיסות האתיות
השיח המוסרי
מוסר ועסקים כחלק מהתרבות
שלוש תפיסות אתיות -המאזן האקולוגי ושמירת הסביבה
התפישה האגוצנטרית
התפישה ההומוצנטרית
התפיסה האקוצנטרית
נקודות אתיות-מוסריות של האדם כלפי הטבע (אתיקה סביבתית)
זיהום מים ע"י התעשייה - הנקודה האתית
פרק 3 - דיון
עסקים, תרבות ואתיקה
טבע, אדם וזיהום
זיהום מים ע"י התעשייה
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
עפ"י ה- State Hydrological Institute מקורות המים משמשים נושא להתעסקות כמו מקורות טבע אחרים בעולם. המים הוא החומר הכי נפוץ על כדור הארץ, בכמויות שונות ובזמינות שונה והוא משמש תפקיד חשוב ומשמעותי בסביבה המקיפה ובחיי האדם. החשיבות הרבה היא במים טריים ונקיים כי בלעדיהם אין קיום לכל חיים עלי אדמות. המים באים בשלוש מצבים: נוזל, מוצק (קרח) וגז (אדים). הם נמצאים בצורות שונות: שלג, ים, נחלים ונהרות, מי תהום.
 
עבודה מס' 66682 SHOPPING CART DISABLED
זיהום אוויר - דילמות של מנהלים, 2008.
בעיית זיהום האוויר ממפעלי תעשיה ודילמות מוסריות של מנהלים בתהליך קבלת ההחלטות על פי מילטון פרידמן, אריסטו, קאנט ורולס.
9,199 מילים (כ-28.5 עמודים), 27 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודתי הצגתי את בעיית זיהום האוויר ממפעלי תעשיה ודילמות של מנהלים בתהליך קבלת ההחלטות. התמקדתי בשלושה מקורות עיקריים של זיהום האוויר בישראל: תחנות כוח, מפעלי תעשייה ותחבורה. חקרתי השפעות של זיהום האוויר על הסביבה ובני אדם, וניתן להסיק כי ההשפעה של זיהום האוויר על הסביבה, אקלים, בני אדם ובעלי חיים הינה שלילית. בהמשך הצגתי חקיקה קיימת בנושא זיהום האוויר בישראל, בדקתי יעילות ואפקטיביות שלה, והשוואתי חקיקה ישראלית בנושא זיהום האוויר  לחקיקה של ארה"ב ומדינות גוש היורו. בהיבט המוסרי בדקתי מה מניע את המנהלים בקבלת ההחלטות שלהם ואיך הם מתמודדים עם דילמות מוסריות כאשר התבססתי על מספר תיאוריות מוסריות : מילטון פרידמן, אריסטו, קאנט ורולס. הגעתי למסקנה שמה שמניע רוב המהלים במשק ישראלי זה כסף והגדלת רווחים (כמו שפרידמן טען), למרות שיש כאלה שפועלים על פי מודל בעלי עניין ומנסים להתחשב בסביבה, אך לא ניתן לדעת מה מניע אותם: ערכים אישיים, רצון הטוב וכוונות טובות (כמו שקאנט טען) או אינטרס עצמי נאור - פשוט משתלם להם לעשות את זה באותו זמן כי זה יביא לגידול ברווחים בטווח הארוך. בסוף  הצגתי פרויקט גלובלי להתמודדות עם זיהום האוויר והצגתי פעולות שיכולות להקטין זיהום האוויר בישראל בצורה ניכרת.

תוכן העניינים:
מבוא
מקורות זיהום אוויר
השפעות של זיהום אוויר על הסביבה ובני אדם
חקיקה בנושא זיהום אוויר בישראל ובעולם
היבט מוסרי
הצעות אופרטיביות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
במדינת ישראל קיים קושי חמור בתחום הטיפול בבעיית זיהום האוויר. כיום, אין במדינת ישראל חוק ראשי אחד המסדיר את כל ההיבטים השונים המתייחסים להגנה על איכות האוויר. המסגרת החוקית הקיימת כיום בישראל לשם טיפול בנושא מניעת זיהום האוויר אינה אלא אסופה של הסדרים שונים, אשר רחוקים מלתת מענה להיבטיה הנרחבים והמורכבים של הבעיה. הבעייתיות העיקרית של ההסדרים הקיימים הינה כפילות סמכויות, הגורמת לעיכוב וסרבול של כל יוזמה לפעילות בנושא מניעת זיהום האוויר .סמכויות פעולה רלוונטיות נמצאות תחת ידיים של משרדי ממשלה שונים אשר מייצגים במקרים רבים אינטרסים שונים ואף מנוגדים, ובכל מקרה מסרבלים את הטיפול בבעיה.
 
עבודה מס' 50600 SHOPPING CART DISABLED
זיהום בים התיכון, 2000.
רקע כללי על הים, מקורות הזיהום, המזהמים השונים והשפעותיהם ופתרונות שונים למצב.
2,207 מילים (כ-7 עמודים), 4 מקורות, 142.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הים התיכון הינו מה"ימים - העמוסים" ביותר. 18 המדינות הנמצאות לחופיו, שהן מן המתועשות ביותר - (כ - 10% מיצור הפלדה העולמי, 15% מסך זיקוק הנפט העולמי), עם קצב גידול תעשייתי גדול ביותר (6%), ובתוכן אוכלוסיה בת 350 מיליון  המתרכזת בהיקף נרחב ליד החופים (כ- 100 מליון), עם גידול דמוגרפי יחסי גדול.
הנתונים הללו  - והעובדה שבים התיכון שגודלו מהווה בסה"כ 1% מסך שטחי הימים - עוברים 35% מסך מטעני הנפט עושה אותו חשוף לסכנות זיהום בפוטנציאל גבוה, מיקומו הגיאוגרפי ואקלימו הנוח לאורך החופים - מושך אליו תיירות רבה, והצפיפות לאורך חופיו מגיעה לכדי 5 אנשים למטר אורך חוף.
חשיבות  הים וסביבותיו הינה בחום מימיו אשר גורמת לויסות אקלים  כדור הארץ, ובקרת כמות ה- 2 CO   באמצעות פוטוסינטזה.
תעשיית הדייג המהווה מקור עצום לחלבון מהחי  (למעלה מ- 80% מהחלבון שצורכת האנושות), וכל קריסה של מקור מזון זה תביא ממש לרעב! (לפי דוח של האו"ם - גם כיום אוכלוסית הדגים על סף הכחדה).

ביבליוגרפיה:
1. "איכות הסביבה בישראל", המשרד לאיכות הסביבה, דו"ח שנתי מס'  16, ירושלים , תש"ן . 1990
2. "שמירת איכות הים והחוף", שמעון גולן , דצמבר 1985.
3. "איכות הסביבה של הים", אליק אדלר, מנהל אגף ים וחופים, המשרד לאיכות הסביבה.
4. "הים אינו פח אשפה" אורי זיק, גרינפיס הים התיכון.
 
עבודה מס' 69406 SHOPPING CART DISABLED
הזיהום הסביבתי של מפעלי הכימיקלים ברמת חובב -ניתוח מוסרי, 2011.
בחינת אחריותן המוסרית של חברות הכימיקלים ברמת חובב להשלכות הזיהום האקולוגי לסביבה ולאוכלוסיית הנגב.
9,999 מילים (כ-31 עמודים), 16 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודתי זו, אבקש להציג את הנזקים הנגרמים כתוצאה מזיהום תעשייתי והתייחסותו של הסקטור העסקי להיבטים הכלכליים הצרים של ארגוניהם מבלי להביא בחשבון את הקשר המחבר בין הסביבה הארגונית, הסביבה החברתית והסביבה הבינלאומית, שהסביבה האקולוגית חיונית להן וקובעת את איכות החיים של היושבים על כדור הארץ.
בעבודתי אבקש לטעון, כי הזיהום התעשייתי פוגע ברובדי חיים שונים של החברה, כמו באיכות הסביבה, באיכות חיי התושבים ובבריאותם, בטבע, בבעלי החיים ובחברה בכלל.
בעבודה אבחן את שאלת המחקר: "מהי מידת אחריותן המוסרית של חברות הכימיקלים ברמת חובב על השלכת הזיהום האקולוגי לסביבה ולאוכלוסיית הנגב?" בנוסף אבדוק האם וכיצד חברות הכימיקלים פועלות על מנת לצמצם את הנזק הסביבתי שנובע מזיהום מפעליהן ברמת חובב והאם הן מטפלות בנזקים אשר נגרמו כבר לאוכלוסיה ולסביבה. מטרת העבודה היא בעיקר לבחון האם התנהגותם של הגופים אלו היא מוסרית ומה ניתן לעשות על מנת להפחית את הפגיעה זו.
בחלקה הראשון של העבודה אציג את ההיבט הכלכלי של מפעלי הכימיקלים ברמת חובב,אציג את פעילותם הכלכלית של המפעלים ואבחן את  המיתוסים. בנוסף אדון ביקורות של הכלכלה הקלאסית אשר תואמות למקרה רמת חובב.
בחלקה השני של העבודה, אבחן את ההיבטים החוקיים והמשפטיים של פעילות חברות הכימיקלים והנזק המצטבר כתוצאה מזיהום זה. אבחן את הנושא גם ברמת הריסון הפנימי של המפעלים ורק ברמת הריסון החיצוני, משמע החקיקה הקיימת ומידת אכיפתה על ידי הגופים המוסמכים לכך. בסיומו של פרק זה אדון במגבלותיו של הריסון החיצוני  ובביקורות.
בחלקה השלישי של העבודה, אבחן בדרכים שונות את ההיבט המוסרי של פעילותן של חברות הכימיקלים ברמת חובב. הבחינה תבוצע ע"י ניתוח מודל בעלי העניין. בנוסף, אציג כלים נוספים מחומר הלימוד לבחינת התנהגותן המוסרית של המפעלים ברמת חובב . כגון, מאמרו של הופמן על יחס הפירמה לסביבה, תועלתנות, כשל נטורליסטי, אינטרס עצמי נאור ועוד.
בסיום העבודה,אסכם את הנושא, תוך הצגת מסקנות אישיות בנוגע לסוגיות המוסריות אשר הוצגו במהלך העבודה.

תוכן עניינים:
מבוא - הצגת נושא העבודה והבעיה המוסרית
היבט כלכלי -  סקירה כללית של פעילותן העסקית של מפעלי הכימיקלים ברמת חובב והצגת הנזקים הסביבתיים כתוצאה מפעילות זו
הצגת המיתוסים בעולם העסקים בהקשר למפעלי הכימיקלים המזהמים וכן ניתוח הביקורות על המיתוסים
דיון בביקורות על הנחות היסוד של הכלכלה הקלאסית בהקשר למפעלי רמת חובב
היבט חוקי/משפטי - הריסונים הפנימיים והחיצוניים, החקיקה הקיימת, מגבלותיה ואכיפתה
היבט מוסרי - אחריותן המוסרית של חברות הכימיקלים ברמת חובב
ניתוח פעילות החברות באמצעות מודל בעלי העניין
יישום נושאים נוספים מחומר הלימוד, מאמרו של הופמן, תועלתנות
סיכום ומסקנות אישיות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
* האם יעילות כלכלית ו"היד הנעלמה" מבטיחים רווחה כלכלית - לא. לא תמיד כוחות השוק פועלים לטובת כולם. מי שייפגע הם החלשים ולהם אין מי שידאג. במקרה של רמת חובב, היעילות הכלכלית של המפעלים ברמת חובב, לא מטיבה עם כולם. מצד אחד היא מטיבה עם בעלי המניות בקידום רווחים וכן עם הכלכלה הישראלית באמצעות יצוא החומרים הכימיקלים לחו"ל. אולם מצד שני נפגעים החלשים, נפגעים כל תושבי הנגב, אשר סביבתם ובריאותם בסכנה.
 
עבודה מס' 41500 SHOPPING CART DISABLED
הזיהום בכינרת, 1993.
רקע כללי, תכונות הכינרת וההשלכות של פעילות האדם-התאיידות, מליחות,הטית המעינות המלוחים; גורמי הזיהום, הביוב ומי השתיה וצעדים למניעת הזהום.
7,189 מילים (כ-22 עמודים), 18 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מרביתם של האגמים המצויים על פני כדור הארץ (מספרם נאמד ב-  100000), מצויים באזור הממוזג של צפון אירופה וצפון אמריקה. הקבוצה השניה בגדלה נמצאת באזור הטרופי. ואילו באזור הסוב-טרופי, הצחיח ברובו, שבו מצויה גם ארצנו, מעטים הם האגמים ונדירים. אקלים אזורי אינו נוח בדרך כלל לקיומם של אגמים.
ואכן, הקיץ ארוך וחם, עונת הגשמים קצרה וההתאיידות גבוהה הינם המרכיבים של אקלימה הקשה של בקעת הירדן לימה מתוקה. בתנאים כאלה נתונה הימה בסכנות של המלחה, התייבשות והזדהמות. אך קיומה התקין של הכינרת כימת מים מתוקים מזה 17000, שנה בקירוב בא ללמדנו שיסודותיה איתנים ואצור בה כוח חיות רב.
עברה הגיאולוגי ומצבה הגיאוגרפי המיוחד העניקו לכינרת את היסודות הראשונים לקיומה: בית קיבול עמוק, אגן היקוות גדול ועתיר גשמים, גלגל רוחות, מעיינות מים ועוד. אך בזאת בלבד לא די לקיומה של ימה. קיומה התקין של הכינרת מתבסס על מערכת מורכבת של תהליכים ביולוגיים, כימיים ופיסיקליים המתחוללים בימה. מערכת זו, אף שהיא מסובכת למדי היא מאוזנת להפליא ומבטיחה את שיווי המשקל האקולוגי של הימה עם סביבתה. יחד עם
זאת קיימים הן גורמים טבעיים והן פעילויות האדם העלולים להוציא את המערכת המסובכת הזאת משווי משקל ובכך לגרום להזדהמות המים ואף להתייבשות הימה. כפי שניראה בהמשך, זיהום המים בכינרת קשור בצורה חזקה בתהליכים הביולוגיים והגיאולוגיים המתרחשים בתוכה, התערבות האדם בתהליכים אלו עלולה להרוס את המאזן הטבעי שנוצר במשך אלפי שנים.
בעבודה הנוכחית אנו נתאר את תכונותיה של הימה והתהליכים המתרחשים בה הן במצבה הטבעי והן בהתערבותו של האדם. לאחר מכן נתאר את הגורמים העלולים להביא להזדהמות המים ונציע כלים המסוגלים להתמודד עם גורמים אלו.

תוכן עניינים:
1.     מבוא
2.     תכונות היסוד של כינרת והשלכות פעילות האדם
    2.1.     תולדות המחקר
    2.2.     ההתאיידות
    2.3.     המליחות
    2.4.     הטיית המעיינות המלוחים
3.     בעיית זהום הכינרת
    3.1.     גורמי זיהום הכינרת
    3.2.     ביוב, זיהום ומי שתייה
    3.3.     צעדים נגד זיהום הכינרת
4.     ביבליוגרפיה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 22 :: [עמוד 1 מתוך 3]
עבור לעמוד: 1 2 3 :: עמוד הבא >>