היישום אינו מחובר לאינטרנט

זיהום מים

עבודה מס' 064715

מחיר: 421.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: זיהום המים בעולם בכלל ובמפעלי תעשיה בפרט

9,809 מילים ,43 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

בלי מים אין חיים. כך הדברים הם במדבר בין אם המדבר חם ובין אם הוא קר. במקומות שאין מים, אין צמחיה, אין בעלי חיים והאדם מתקשה מאד לחיות בהם.

האו"ם הכריז על שנת 2003 כשנת המים הבינלאומית. הכרזה זו נועדה להגביר את המודעות למספר סוגיות בנושא מים: המים כמשאב במחסור, הצורך בחיסכון, חלוקה צודקת של מים, קידום טכנולוגיות חדשניות וניהול צריכת מים בהתאם למשאב בכל אזור. האו"ם מצפה מהמדינות העשירות לתמוך ולעזור למדינות המתפתחות בהן נמצאים מיליארד וחצי בני אדם ללא אספקת מים.

ב- 16-23 במרץ 2003, בקיוטו יפן, התקיים הכינוס התלת שנתי למים. בכנס זה נפגשים מדענים, מומחי מים, נציגי ממשלות וארגונים לא ממשלתיים לעסוק בנושאי מים. מפגש זה חשוב במיוחד השנה, משום שועידת יוהנסבורג הכריזה על כינוס זה ככינוס שהמדינות צריכות להצהיר על דרך יישום ההצהרות ביוהנסבורג, בנושאים הנוגעים למים וסניטציה.

מה מניע פעילויות כאלה בעולם? מדוע הפך העשור האחרון של המאה ה20- והלאה כעידן המתעניין בגורל המים בעולם? מה המצב בישראל?

המים הם אחד הנושאים המרכזיים שמעסיקים ויעסיקו את האנושות. כפי שידוע 70% מכדור הארץ מכוסים במים ולכאורה נראה כי מחסור במים אינו עומד כנושא מרכזי על סדר היום של המאה. אולם, בחינה מדוקדקת יותר מעלה כי רק אחוז קטן של מים זמינים לשימוש האנושות. יחד עם זאת הזמינות של מחציתם מוגבלת בשל מיקומם במעמקי האדמה ומה עוד שהם נתונים בסיכון של הזדהמות עקב חלחול של מי שופכין וזיהום תעשייתי. ההתפתחות המדעית והתעשייתית של האנושות, הגברת השימוש בכימיקלים והופעת מולקולות חדשות בכימיקלים שבעת הפיכתן לשפכים מזהמים את המים מסכנים את האיזון העדין שהתקיים עד היום בטבע. המיקרואורגניזם המצויים במים שתפקידם לפרק את המזהמים אינם מסוגלים לטהר את המים כבעבר.
נוצר בעולם מצב שבו מפעלי תעשיות רבים אינם מתחשבים בנזק שגורם זיהום המים לאנושות (ובסופו של דבר גם הם כלולים בקטגוריה). כיום עולה המודעות למצב ומדינות רבות חוקקו חוקים וקבעו כללים בנדון - אך אין זה די ולא בצורה תקיפה מספיק.

במדינת ישראל נושא המים מורכב. הסיבה העיקרית לעובדה שבמדינת ישראל המים הם נושא בעייתי מקורה בכך שארץ ישראל נמצאת על גבול המדבר. תנאי האקלים במדינת ישראל הם תנאי האופייניים לארצות הים התיכון. בצפון כמויות המשקעים גבוהות בעוד שבדרום, בנגב ,כמויות המשקעים נמוכות מאוד ומגיעות למילימטרים בודדים. במצב הדברים הזה שבו קיים חוסר איזון, נוצר מצב בו חיים יכולים להתקיים רק בצפון הארץ, אלא אם כן יועברו מים מהצפון אל הדרום.
בעיה נוספת, מרכזית, בכל הקשור לשאלת המים בארץ ישראל קשורה לכמות האוכלוסייה באזורים השונים. עד לפני כחמישים שנה, היתה אוכלוסיית המדינה שישית מהאוכלוסייה כיום. אף שהאוכלוסייה גדלה במליוני נפש כמויות המים לא גדלו כלל, כמויות אלה אינן מצליחות לספק את הצריכה של כל תשבי ארץ ישראל. לכך יש להוסיף כי התעשייה הרבה שהתפתחה בשטחי ארץ ישראל גם היא צרכנית מים גדולה וכמובן החקלאות שמהווה צרכן מים מרכזי בכל מקום בעולם.

עבודה זו עוסקת בזיהום המים בעולם בכלל ובזיהום המים ע" מפעלי תעשיה בפרט. לאחר סקירה על מצב המים בעולם מובאת סקירה על זיהום המים, הנזקים שהוא גורם, מקומה של התעשייה בזיהום, הפן האתי והמוסרי בכל הנוגע לזיהום בכלל וזיהום מים בפרט. פרק הסיכום מכיל מסקנות ודרכים בהן ניתן להילחם בתופעה וכיצד יש לפעול כדי למונעה בדרכים שהם מעין פתרונות "מקל וגזר".

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1: רקע
זיהום מים בעולם
מקומות בעולם
זיהום מים וסוגיו
מצב המים וזיהום המים בישראל
פרק 2: התפיסות האתיות
השיח המוסרי
מוסר ועסקים כחלק מהתרבות
שלוש תפיסות אתיות -המאזן האקולוגי ושמירת הסביבה
התפישה האגוצנטרית
התפישה ההומוצנטרית
התפיסה האקוצנטרית
נקודות אתיות-מוסריות של האדם כלפי הטבע (אתיקה סביבתית)
זיהום מים ע"י התעשייה - הנקודה האתית
פרק 3 - דיון
עסקים, תרבות ואתיקה
טבע, אדם וזיהום
זיהום מים ע"י התעשייה
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

עפ"י ה- State Hydrological Institute מקורות המים משמשים נושא להתעסקות כמו מקורות טבע אחרים בעולם. המים הוא החומר הכי נפוץ על כדור הארץ, בכמויות שונות ובזמינות שונה והוא משמש תפקיד חשוב ומשמעותי בסביבה המקיפה ובחיי האדם. החשיבות הרבה היא במים טריים ונקיים כי בלעדיהם אין קיום לכל חיים עלי אדמות. המים באים בשלוש מצבים: נוזל, מוצק (קרח) וגז (אדים). הם נמצאים בצורות שונות: שלג, ים, נחלים ונהרות, מי תהום.

מקורות:

אגודת מהנדסי המים (2000) "זיהום המים הוא פשע לאומי", בתוך: מהנדסים, אדריכלים וטכנולוגים. עמ' 6-8.
אחירון-פרומקין, ת. (דצמבר 1995) "מים עכורים - על מצבם של אגמים וימות בעולם", בתוך: אקולוגיה וסביבה, גיליון 4, עמ' 213-223.
בר-יוסף, י. ומוכאלי, א. (יוני 2001) "זיהום אקוויפר החוף בחולות יבנה ואשדוד", בתוך: מים הנדסת מים, גיליון 48, עמ' 4-16.
גבע, א. (2000). מוסר ועסקים מושגים ועקרונות. האוניברסיטה הפתוחה.
ויינרב, א. (1980) בעיות בפילוסופיה של המוסר, האוניברסיטה הפתוחה. יח' 4.
זאב, נ. (אפריל 1994) "איכות סביבה בהיבט אבולוציוני עתידי", בתוך: סביבות, חוברת 32.
זיהום מי הנחלים - דו"ח שנתי 49 מבקר המדינה 1999, עמ' 70-79.
מאור, ח. (1993) "זיהום מים", בתוך: מגדיר איכות הסביבה. המשרד לאיכות הסביבה.
נחל אלכסנדר, אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=1155 kwd=1426
סביר, ב., הראל, י. (2002) "במורד הזרם: זיהום והמלחה של מקורות מים", בתוך: מים. ריכוז ופיתוח, צביה פיין. צוותי פיתוח ישראלים, ירדנים ופלשתינים.
פוטנציאל זיהום מי-תהום בשומרון המערבי - מבקר המדינה 1993-1994. עבודה שנעשתה במכון הגיאולוגי ע"י ולדמיר בוייקו, איילה פרלמן ויצחק חלמייזר. בהנחיית דר' מימרן. הוצאה: המשרד לאיכות הסביבה, ירושלים.
קצ'נסקי, מ. (ללא תאריך) "המים במאה ה21-", בתוך: אינטרנט.
http://www.amalnet.k12.il/meida/water/maamar.asp?cur= lv=aa main_id=801 code_name=A_mosh

Ahmad, Q.K. (June 2003) "Towards Poverty Alleviation: The water Sector Perspective", in: Water Resources Development, Vol. 19, No. 2, pp. 263-277.
Anderson, Kim A. and P. Michael Davidson (July 1997) Drinking Water Recreational Water Quality: Microbiological Creteria. University of Idaho College of Agriculture.
Bookchin, M.(April, 1989) "A Social Ecology
Publichttp://info.ag.uidaho.edu/resources/PDFs/CIS1069.pdfation,", in: Left Green Perspective - Internet. http:// lgp social-ecology.org/issue/lgp15.html
British Colombia Ministry of Environment, Lands and Parks (1999) Water Quality.
Brook, D. (Oct. 2001) "The Ongoing Tragedy of the Commons", in: The Social Science Journal, Vol. 38, No. 4, pp. 611-618.
Crabtree, V. (Feb. 2003) "Mistaken Homocentricity of Religion", in: Bane of Monotheism. http://www.vexen.co.uk/religion/homocentricity.html
Chew, H.H. (1998) Martin Buber's Philosophy of Dialogue as a Foundation for Environmental Ethics. M.A. Dissertation. http://web.singnet.com.sg/~chlim/Buber.html
Dasgupta, S., Huq, M., Wheeler, D. Zhang, C. (1996) Water Pollution Abatement by Chinese Industry: Cost Estimates and Policy Implications. Policy Research Working Paper No. 1630.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=569221
Dorworth, L., McCormick, R. Miller, B.K. (2001) "Nonpoint Sources Pollution: A Threat to Our Water", in: Power - Protecting Our Water and Environment Resources.
http://www.planningwithpower.org/pubs/id-256.htm
Environmental Ethics (2002) Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Environment Canada (Oct. 1998) Water Pollution. Science and Environment Bulletin.
Frederiksen, HD (December 2003) "The World Water Crisis: Ramification of Politics Trumping Basic Responsibility of the International Community", in: Water Resources Development, Vol. 19, No. 4, pp. 593-615.
Hinrichsen, D. (July/Aug. 1996) "The World's Water Woes: Pollution, Population and Wast are Creating Dangerous Water Scarcities throughout the Globe", in: International Wildlife.
Hirt, G. (2002) Business Ethics and Social Responsibility. DePaul University, McGraw-Hill Higher Education.
Hofstede, G. (1991) Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: McGraw-Hill Book Company.
Hofstede, G. (2001) (2nd edition) Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutes and Organizations Across Nations. Thousand Oaks, California: Sage.
Iwra (2005) WATER for Sustainable Development towards Innovative Solution. XII World Water Congress, 22-25 November, 2005.
www.iwra.siu.edu/conferences/new_delhi2005.pdf
Lonergan, S.C. Brooks, D.B. (1995) "Water Quality: The Ecological Crisis", in: The Role of Fresh Water in the Israeli-Palestinian Conflict. International Development Research Center.
Lou, E. (1990) "A Licence to Pollute", in: Far Eastern Economic Review, Vol. 148, No. 19, pp. 23-25.
Kauffman, G.J. (no date) The Ethical Dilemma of the Natural Resources Policymaker: Perspective from a State Water Coordinator. University of Delaware, Newark, Delaware.
Merchant, C. (1990). "Environmental ethics and political conflict: A view from California", in: Environmental Ethics, 12(1), 45-69.
Misurovic, A. (2003) "Management of Drinking, Surface, and Underground Water Pollution by Waste from Aluminum Industry", in: Critical Review in analytical Chemistry, 33(4), pp. 313-319.
Rao, S.M. (1996) "The Effect of Reports of Environmental Pollution on Stock Prices", in: Journal of Financial and Strategic Decisions, Vol. 9, No. 1, pp. 25-32.
Rivard-Infant, C. (2004) "Drinking Water Contaminants, Gene Ploymorphisms and Fetal Growth", in: Environmental Health Perspectives, Vol. 112, No. 11, pp. 1213-1216.
Ross, B. Amter, S. (2000) "Poisoned Water, Contaminated History", in: Dissent, Vol. 47, No. 3, pp. 53-58.
Smith, R.S. (2001) World Water Day 2001: Pollution from Industry, Mining and Agriculture. World Health Organization.
www.who.int/water_sanitation_health/industrypollution/en/print.html
State Hydrological Institute (no date) Summary of the Monograph "World Water Resources at the Beginning of the 21st Century" Prepared in the Framework of IHP UNESCO.
http://webworld.unesco.org/water/ihp/db/shiklomanov/summary/html/summary.html
Swaidan, Z. Hayes, L.A. (March 2005) "Hofstede Theory and Cross Cultural Ethics Conceptualization, Review and Research Agenda", in: Journal of American Academy of Business, Vol. 6, No. 2, pp. 10-16.
Tchounwou, P.B., Patlolla, A.K. Centeno, J.A. (2003) Carcinogenic and Systemic Health Associated with Arsenic Exposure - A Critical Review", in: Toxicological Pathology, 31, pp. 575-588.
World Water Commission (2000) A Water Secure World - Vision for Water, Life and the Environment (Marseilles, World Water Council).
Zaslavsky, D. (June 14, 2000) Definition of Israel's Water Problems. A speech given in Bar-Ilan University in the Theme : Efficient Use of Limited Water Resources: Making Israel a Model State.

תגים:

איכות · סביבה · אתיקה · עסקית · מוסר · תעשיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "זיהום מים", סמינריון אודות "זיהום מים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.