היישום אינו מחובר לאינטרנט

מקורות המים במשנה ובתלמוד

עבודה מס' 050498

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: חשיבות המים, אספקתם, תחזוקה ומניעת זיהום כפי שהדברים באים לידי ביטוי במשנה ובתלמוד.

6,181 מילים ,19 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

כל אדם מכיר את המים מסביבתו בה הוא חי. יחד עם זאת זה נושא שנחקר ונלמד במקרא לעומק ולרוחב. בתנ"ך אפשר למצוא מעין שפה סמלית, שבה המים מקבלים משמעות נוספת ואחרת למשמעות הרגילה (ועל כל בהמשך העבודה) דבר המאפשר לנו דרך הבנה חדשה ומעניינת להבנה של מעשים ופרטים שונים שלא היינו מבינים בדרך הרגילה.

כאמור, על חשיבות המים נכתב ונלמד רבות במסגרות השונות עוד מימי קדם, גם חז"ל, גם בתלמוד ובמשנה חקור ובדקו ונכתב רבות על חשיבות הנושא, ועד עצם היום הזה הנושא הזה מעסיק חוקרים מתחומים רבים: חוקרים מתחום חקר הסביבה, ביולוגים, ואנשי מקצוע רבים אחרים. המים היוו תמיד, ומהווים גם כיום מקור חיוני ובסיס לכל צורות החיים. זהו משאב חיוני לכל חי: לאדם, לבהמה ולצומח, שבהיעדרו אין חיים! זה אחד הדברים ההכרחיים שקיימים בטבע שהחיוניות שלהם לקיום החיים אינה מוטלת בספק.

יחד עם זאת אסור להתעלם מהכוח ההרסני שיש למים - כלומר, משחית במקרים מסוימים. ישנם מצבים שהמים יכולים להוות כוח משחית-במקרים של מבול, שיטפונות, התפרצות מים חזקה, אז הם עלולים להרוס ולהשמיד את כל הנקרה בדרכם.

בעבודה זו אני אתמקד בחשיבות נושא המים כפי שהדברים מובאים במשנה ובתלמוד;
אעמוד על המעלות הטובות שבמים ובדברים הרעים שעלולים להתרחש בגלל המים, אעסוק גם בסוגיות כמו: מהי חשיבותם של המים (כפי שהדברים מובאים במקורות), איך מתבצעת אספקת מים, אך מתחזקים מים, איך מונעים זיהם מים, איך מתקנים מים מזוהמים מהם מקורות המים ועוד.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירה כללית לגבי נושא המים וחשיבותו לאדם, לבהמה ולעולם כולו כצורך קיומי.
פרק מספר 1 - חשיבותם הרבה של המים:
א' - מים כמקור חיים, חיוניותם וחשיבותם - במשנה משמעויות.
ב' - חשיבתם של המים כמטהרים מטומאה לגוף ולנפש כאחד.
פרק 2 - מקורות המים:
א' - יצירת מקורות מים והצורך בפיתוח מקורות מים חדשים.
ב' - אספקת מקורות מים וזכויות השימוש במים, כשהמים נתפסים כרכוש ציבורי
לכל דבר ועניין, תוך הסדרת בעיות חלוקה.
פרק 3 - זיהום מים:
א' - אופן אחזקה של מתקני מים, ובשאלה מי צריך לשאת בהוצאות של ההחזקה
התקינה ומי צריך לשאת בהוצאות התיקון.
ב' - מניעת זיהום מים - כיצד צריך לנהוג כדי להימנע מלזהם את המים, ואך נוהגים
כשמתעוררת בעיה הקשורה במים מזוהמים.
ג' - איסור השימוש במים המזוהמים.
ד' - סתימת מקורות מים, ואיסור השחתתם.

מקורות:

אלבק חנוך, שישה סדרי משנה, סדר טהרות, ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק, תשל"ו.
אלבק חנוך, שישה סדרי משנה, סדר מועד, ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק, תשי"ב.
בזק, י, "מעשי ונדליזם ואיסור 'בל תשחית", תנחומין, א (תש"ם), עמ' 339-329.
בן - נון, יואל, "באר אחאב ומערת פמייס" תחומין ג', תשמ"ב, 476-473.
בן מימון, משה, משנה תורה, מכון משנת הרמב"ם.
זיכל, מ, (עורך), איכות הסביבה (אקולוגיה) במקורות היהדות פרוייקט השו"ת, אוניברסיטת בר - אילן, רמת - גן תש"ן.
חסדי דוד, סדר נזיקין א', כרך רביעי, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, ירושלים: הוצאת ח. וגשל, תשנ"ד.
יוסף פטריך, "אמת - המים מעיטם לבית - המקדש והלכה צדוקית אחת", קתדרה: בתולדות ארץ - ישראל וישובה, 1980, 23-11.
לוריא, ב"צ, ההלכה על "מים חיים" לאור המציאות הגיאוגרפית, עמ' רל"ג- רל"ז.
מאיר גרזמן, "השופך מים ברשות הרבים" בתוך סיני: ירחון לתורה ולמדעי היהדות צ"ח: רל"ט - רמ"ר, תשמ"ו.
משי זהב, מנחם מענדל, פרושי המשנה להמאירי כרך ב'. ירושלים: ת"ו, תשל"א, הוצאת איתרי.
סמט, ישראל, "פלגי מים", משמעות המים מבראשית ועד תשליך ,עמ' 119-102.
קליין, דוד בן ציון, "נזקי ריח בהשקיה", תחומין ז', תשמ"ו, 412-410.
קהתי, פנחס, "משניות", סדר מועד.
רבינוביץ, הושע. "מידת האחריות לנזק אקולוגי בהשקיה", תחומין ז', תשמ"ו, 409-403.
רקובר, נחום, "הגנת הסביבה", סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, משרד המשפטים, חוברת כ"ו.
תלמוד בבלי, מסכת מועד קטן, מבואר ומתורגם ומנוקד עי" הרב עדין שטיינדלץ, ירושלים: המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים.

תגים:

יהדות · מקרא

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מקורות המים במשנה ובתלמוד", סמינריון אודות "מקורות המים במשנה ובתלמוד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.