היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 75
עבודה מס' 69288
השוואה בין תוכנית הלימודים בהוראת המקרא בית הספר הממלכתי: גן, א'- י"ב (תשל"א) לבין תוכנית הלימודים במקרא מגן הילדים ועד כיתה י"ב בחינוך הממלכתי (תשמ"ה)
4,410 מילים (כ-13.5 עמ'), 5 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 40491
הבכורה במקרא,מאפיינים, מקומו בחיי המשפחה, השבט והאומה, מעבר זכויות הבכורה ומעבר המלוכה כהשלכה של הבכורה.
6,644 מילים (כ-20.5 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 65695
סקירת משמעות המילה "נער" במקרא תוך התייחסות לגיל הנער, לתפקידו החברתי, להתנהגותו.
1,807 מילים (כ-5.5 עמ'), 7 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 62002
מעמד הבנים, מעמד הבנות ושאלת הירושה במקרא.
21,531 מילים (כ-66 עמ'), 23 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70778
איזו פונקציה - גלויה וסמויה - מילאו משחקי הילדים בתקופת המקרא?
5,513 מילים (כ-17 עמ'), 23 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 65001
ניתוח דמותו של משה המקראי בדגש על היותו ילד מאומץ, לאור חומר תיאורטי.
2,100 מילים (כ-6.5 עמ'), 6 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 61871
מעמדה של האלמנה בתקופת המקרא.
5,994 מילים (כ-18.5 עמ'), 13 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60799
יחסו של שפינוזה לפירוש המקרא, כפי שעולה מספרו: המאמר התיאולוגי מדיני.
8,248 מילים (כ-25.5 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 41557
מאפייני הפרשנות של רש"י, רשב"ם, ראב"ע, רד"ק ורמב"ן; ויישום עקרונות הפרשנות הללו בפרק טו' בספר בראשית.
8,124 מילים (כ-25 עמ'), 9 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 75