עבודות [1-9] מתוך 272 :: [עמוד 1 מתוך 31]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 70149 SHOPPING CART DISABLED
דת ה- זורואסטרא, 2013.
סקירה כללית תוך התייחסות לשמש כאלמנט בדת זו.
1,574 מילים (כ-5 עמודים), 6 מקורות, 98.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
סקירה במקורות הספרותיים השונים מעלה, כי תנועתה היומית של השמש במרום, החל מזריחתה במזרח ועד שקיעתה במערב, משפיעה על כל אספקט בחיי האדם בכל התקופות לאורך ההיסטוריה.  
בהתאם לכך, אין זה מפתיע שהשמש הפכה לסמל מרכזי של כוח, פיקוח, חכמה, צדק, טהרה וכו' בקרב מספר דתות, ושתנועת השמש בעלת תרומה מכרעת ליצירת הדיכוטומיה הראשית, שמעצבת את נפש האדם ואת צורת התבוננותו בקוסמוס, וליצירת ניגודים של אור - חושך, לבן - שחור, טוב - רע וחיים - מוות.
במסגרת העבודה, בחרתי לעסוק באחת הדוגמאות, שמשלבת בתוכה הן את הסמלים והן את הניגודים, היא דת זורואסטרא, הדת הרשמית של פרס, מתקופת האימפריה האחמנית ועד לסוף תקופת האימפריה הסאסאנית.

תוכן:
תקציר
ההיבטים הבין תחומיים המקשרים בין אלמנטים שונים סביב השמש
מושגים/מילות מפתח
רקע מדעי
דעה
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
דת זורואסטרא ("זרתה" - זקן; "אוסטרא" - גמל; בעל גמלים זקנים) הייתה הדת הרשמית של פרס, מתקופת האימפריה האחמנית (539 לפנה"ס - 331 לפנה"ס) ועד לסוף תקופת האימפריה הסאסאנית במאה ה-7.
 
עבודה מס' 70087 SHOPPING CART DISABLED
כיסוי ראש ועיטור פניהן של הנשים המוסלמיות, 2013.
היבטים סימבולים לכיסוי ראש ועיטור פניהן של הנשים המוסלמיות על פי הקוראן והחדית'.
3,686 מילים (כ-11.5 עמודים), 7 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
על מנת להבין את זכותן של הנשים לעטות את ראשן וגופן, ברצוני לבחון בעבודה זו את הקודים התרבותיים בלבושן של נשים מוסלמיות בעבר, הנסמכים על המקורות הנורמטיביים הקנוניים - הקוראן והחדית'. שאלת המחקר: כיצד השפיע הקוראן והחדית' על לבושן וקישוטן של הנשים המוסלמיות בעבר? תחילה אסקור את נושא כיסוי הראש בראיה מודרנית כיום, ולאחר מכן אפנה למקורות הקדומים של תחילת תקופת האסלאם.
הלבוש הינו סמל, והוא סממן מאפיין של תרבות, וגלומות בו משמעיות חברתיות שונות. בהקשר האסלאמי בחרתי לנתח את משמעויות אלו כפי שהן משתקפות בספרות הערבית קלאסית. בטקסטים שביקשו לעצב את המראה ההולם לנשים המוסלמיות, דרך הקוראן והחדית'. מקורו של הקוראן, כתב הקודש המוסלמי, בחג'אז של אמצע המאה השביעית. החדית' נוצר במאתיים השנים הראשונות לקיום האסלאם, עיקר חשיבותו נובע מחלק בלתי נפרד מחיי הקהילייה המוסלמית.

תוכן עניינים:
מבוא
כיסוי ועיטור ראשיהן של נשים על פי הקוראן והחדית'
כיסוי הראש לנשים באסלאם על פי ההלכה
כיסוי הראש וקישוטו
בחינת ממדים סימבוליים בחברה האסלאמית
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
העיסוק בזכויות הנשים בעולם המוסלמי נרחב ובמיוחד בשנים האחרונות הוא מקיף ספרות ענפה העוסקת במרכיבים רבים בחייה של האישה המוסלמית בעולם הערבי הלא ערבי(2). בפרק זה אסקור תחילה על היחס לגבי כיסוי הראש בראיה המודרנית.
 
עבודה מס' 70074 SHOPPING CART DISABLED
ההנקה באסלאם ובפולקלור המוסלמי, 2013.
ההנקה באסלאם והצורה שבה באה לידי ביטוי בפולקלור המוסלמי.
3,776 מילים (כ-11.5 עמודים), 12 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לגבי העולם המוסלמי, הפרה-מודרני בהעדר מידע ארכיוני, המידע אודות הנקה קשור למקורות של האופי התיאורטי הנורמטיבי שנכתב ולוקט על ידי גברים מהמעמד העירוני הגבוה.
אנו למשל לא מוצאים בתי-יתומים בארצות האסלאם משום שיתומים מצאו חסות בקרב בני משפחתם או המשפחה המורחבת שאליה השתייכו, אף אם לא אומצו רשמית (הקוראן ביטל את האפשרות שבן מאומץ יקבל את שמו של האב המאמץ) .

עבודה זו תדון בנושא ההנקה באסלאם ובצורה שבה באה לידי ביטוי בפולקלור המוסלמי.

תוכן עניינים:
מבוא- היסטוריה של ההנקה
ההנקה באסלאם
הנקה בפולקלור המוסלמי
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
אחד מהחובות העיקריות של אישה מוסלמית היא החובה כלפי ילדיה: להזין את המוחות שלהם, הגופות והנשמות שלהם עם החלב שלה לתקופה של שנתיים. הגמול שלה הוא מאוד גדול כך שאם היא מתה בתקופה זו היא מתה בסטטוס של קדושה מעונה(4).
בקוראן מצוין כי:"אמהות יניקו את ילדיהם עד גיל שנתיים, זה למי שמעוניין להמשיך ביניקה"(5).
 
עבודה מס' 70060 SHOPPING CART DISABLED
טקס החינה התימני, 2012.
כיצד ערכים של מגדר ומשפחה משתקפים בטקס החינה התימני.
7,312 מילים (כ-22.5 עמודים), 19 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודתי אעסוק בטקס החינה התימני המסורתי העובר מדור לדור ומהווה טקס חשוב במערך הטקסים אצל יהודי תימן. עצם חשיבותו הרבה גרמה לי לרצות לחקור כיצד ערכים של נגדר ומשפחה משתקפים בטקס החינה, וכיצד הם מתבטאים בסמלים השונים. וכן, לבדוק האם וכיצד הטקס השתנה לאורך השנים וכיצד הוא מתבטא בחברה הישראלית בת-זמננו.

הספרות המקצועית עוסקת במספר נושאים, ביניהם בהעברת מסרים שכנועים ומהותם. במהלך העבודה נבדקה ספרות מחקרית אודות ההיסטוריה של יהודי תימן והמציאות החברתית תרבותית שהיוותה בסיס חשוב למחקר, וזאת בכדי להבין את משמעות הסמלים, הערכים והנורמות המשתקפים בטקס החינה המסורתי. בנוסף, לא ניתן להתעלם מהעובדה שכיום בישראל כתוצאה מערבוב תרבויות טקסים שונים, ובפרט טקסי חתונה שונו והתאפיינו במודרניזציה. בכדי להבין את השינוי במערך טקס החינה לאורך השנים, נבדקה ספרות מחקרית שעסקה בטקס החינה כיום בישראל.  לאחר סקירת הספרות, נבדקו הממצאים על ידי ניתוח סמיוטי של מספר תמונות ושירים שאפיינו את מעמדה וחשיבותה של האישה התימנית. התמונות אשר בהם בחרתי להתמקד היוו שלושה שלבים משמעותיים בטקס החינה: תלבושות הכלה, התהלוכה ומריחת החינה. ניתוח הממצאים שהתבסס על סקירת הספרות אפשר לי להבין את המשמעויות השונות שחלקם בלטו יותר וחלקם היו נסתרים מעייני. הערכים אשר בלטו היו עידוד ושמירה על פטריארכליות ושמירה על נורמות חברתיות ותרבותיות.  

תוכן ענייניים:
מבוא
פרק 1- יסודות ערכיים במסרים שכנועים
טקסים ומשמעותם החברתית
פרק 2-  טקס החינה- מקורו ומשמעותו
העדה התימנית וטקס החינה
טקס החינה בישראל כיום
מתודולוגיה
ממצאים
סיכום ודיון
רשימה ביבליוגרפית
נספחים

מתוך העבודה:
מקור המילה תעמולה הוא בשפה הלטינית במאה ה-16 "פרופגנדה", שמשמעותו: הפצת האמונה היחידה. תעמולה בהגדרתה היבשה, היא צורת תקשורת, בה נעשית הפצה מחושבת של רעיונות פוליטיים בקרב ציבור רחב, במטרה להשפיע על התנהגותו או עמדותיו. התעמולה כמו אויר, סובבת ומקיפה אותנו בכל אשר נלך. אך שלא כאוויר, התעמולה נתפסת בדרך-כלל כאלמנט מזיק, המרעיל את האטמוספרה החברתית. כשאומרים על טקסט שהוא תעמולה מפקפקים בערכו האמנותי, בכנות כוונותיו ובאמיתות אמירותיו. תעמולה נכונה אמורה לענות על הצרכים של קהל היעד, כלומר, תעמולה לא אמורה לשנות המערכת הערכית של קהל היעד, היא אמורה להתחבר למערכת הערכית, לענות על צרכים שיש לקהל היעד ולפתור לו בעיות שהן אמתיות. כל זה דרך שימוש במערכת הערכים והנושאים המוכרים אל קהל היעד ותיעולם לערכים אותם התעמולה מנסה להעביר.
 
עבודה מס' 70005 SHOPPING CART DISABLED
סוגיית הנישואים בתוך קהילת המהגרים מאיראן, 2012.
מחקר איכותני בקהילת המהגרים הפרסים בשכונת בברלי הילס.
14,352 מילים (כ-44 עמודים), 16 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא המחקר יתמקד בסוגיית הנישואים בתוך קהילת המהגרים מאיראן, תוך חקירת הנורמות בנושא זה בקהילה ובאופן בו הן נשמרות ומועברות לדור הבא של מהגרים אלו.
שאלת המחקר: מה המשמעות שמעניקה קהילת המהגרים מאיראן לנישואים בתוך הקהילה ובאיזה אופן היא משמרת ומעמיקה את נורמותיה וערכיה המסורתיים בנושא זה לצאצאיה החיים בעולם המודרני של ימינו?
אוכלוסיית המחקר הינה אוכלוסיית המהגרים מאיראן, המכונים "פרסים" Persian)), המתגוררת בשכונת בברלי הילס בלוס אנג'לס שבארצות הברית.

מתוך המתודולוגיות השונות בחרתי לערוך ראיונות עומק ותצפית משתתפת:
* ראיונות העומק כללו הן ראיונות עם גברים ונשים בני הקהילה הפרסית היהודית בבברלי הילס, אשר נולדו וגדלו כל חייהם בארה"ב (דור ראשון) וכיום הם נשואים, והן ראיונות עם ילדיהם הבוגרים, נשואים ורווקים כאחד, של הורים מדור ראשון בקהילה זו.
כל המרואיינים הינם קרובי משפחתי או חברים טובים של משפחתי או שלי, שהכרתי במהלך שהיותיי הרבות בלוס אנג'לס. בעבודה אציג אותם בשמות בדויים.
* התצפית המשתתפת נערכה בטקס חתונה שהתקיים בקהילה ב-2012.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע כללי על קהילת ה - Persian Jews
מתודולוגיה
תמה 1 - אינדיבידואל ומשפחה
תמה 2- ספירת הפנים וספירת החוץ
תמה 3- התייחסות כלכלית לנישואים
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח 1 - תצפית חתונה
נספח 2 - רשימת ראיונות ותצפית

מתוך העבודה:
על אף שבמרוצת השנים חלו בהם שינויים רבים בשל השפעת האיסלאם, הטקסים עצמם, המושפעים מהמסורת הזרתוסטרית העתיקה, נותרו די דומים לה. פרייס (Price, 2011) סוקר במאמרו את ההיסטוריה והסימבוליות שבטקס הנישואים הפרסי. הוא מציין כי הנישואים הם אירוע גדול ומשמעותי ונמשך על פני שניים- עשר ימים. הוא נחגג ברוב פאר והילולה ובנוכחות קהל רב. אביא חלק מדבריו כעת:
 
עבודה מס' 69990 SHOPPING CART DISABLED
הסדרה "קטמנדו" כהצצה אל עולמם של ה"שלוחים" כמיעוט אתנוגרפי, 2013.
מחקר איכותני באמצעות ניתוח פרקי הסדרה.
7,388 מילים (כ-22.5 עמודים), 19 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
השערות המחקר
שליחי חב"ד נמצאים כל חייהם ב"רילוקיישן" במדינות שונות, בדומה להייטקיסט או מרצה שנוסעים כדי לעבוד.
השערות:
1. שליחי חב"ד נתקלים בקושי רגשי גדול, בעיקר בתחילת השליחות שלהם. הקושי נובע בשל היותם מיעוט אתני שיוצר שונות מאוד גדולה.
2. השונות היא כפולה - מחד הם שונים מן המטיילים הישראלים ומנגד הם שונים מהסביבה בה הם מתגוררים.
3. סגנון ההתמודדות שלהם בארץ זרה מורכב משני טיפוסים. הם מתבדלים בארץ זרה מול תרבות הארץ בה הם מתגוררים, ופועלים בסגנון ה"דו- תרבותי" בסביבת המטיילים.
4. אורח החיים הרוחני והדבקות במשימה, היא שמחזקת את השליחים בימים קשים.

שיטת המחקר: מחקר איכותני אשר יתבסס על ניתוח סדרת הטלוויזיה "קטמנדו", סדרת דרמה ישראלית בת 13 פרקים (30 דקות כל פרק), שעלתה במאי 2012 ושודרה בערוץ 2, ברשת.
המחקר יתבסס על ניתוח קטעים מן הסדרה תוך כדי בחינת הדיאלוג בין הדמויות הראשיות בניהם  לבין דמויות משנה, הבעת הרגשות שלהם, קבלת ההחלטות שלהם והתגובות המילוליות לאירועים שקורים.
אנתח את הממצאים על סמך צפייה ביקורתית בסדרה, ותיעוד שערכתי לקטעים המשמעותיים לדיון (נספח).
הדוגמאות הן רבות, אך הבאתי כאן את העיקריות שבהן.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
-חסידות חב"ד
-רילוקיישן - מגמה צוברת תאוצה בשוק העבודה
-אתגרים של שליחי חב"ד
-השערות המחקר
השיטה
ניתוח הממצאים
דיון ומסקנות
סיכום
מקורות מידע
-נספח- תיאור קטעים מפרקים של הסדרה קטמנדו פרקים

מתוך העבודה:
במבט אל שוק העבודה בעשורים האחרונים, נראה שחל שינוי מאוד משמעותי בעיקר במדינות המתועשות. השינוי הבולט הוא במעבר מתעשיות מסורתיות להתרחבות ענפי שירותים ותעשיות עתירות ידע. תהליך זה מתרחש בעיקר בשל הגלובליזציה פורצת הגבולות. מבין מאפייני שוק העבודה: טכנולוגיות ממחושבות, מעבר לניהול משאבי אנוש, יחסי העסקה שונים כמו עובדי קבלן, ירידה בביטחון תעסוקתי ועוד (שטייר, 2006).
 
עבודה מס' 69974 SHOPPING CART DISABLED
בריאת גן עדן וגיהינום, 2010.
השוואה בתיאורי גן עדן טרום הופעת האסלאם ולאחר האסלאם כפי שהם משתקפים בספרים "אז באין כל" ו"ארומם אל".
5,013 מילים (כ-15.5 עמודים), 7 מקורות, 241.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תעסוק בנושא בריאת גן עדן וגיהינום כאשר הדגש יושם על השוואה בתיאורי גן עדן טרום הופעת האסלאם ולאחר האסלאם כפי שהם משתקפים בספרים "אז באין כל" ו"ארומם אל".
השאלה שהייתי רוצה לבחון היא: מה נשתנה בתיאורי הבריאה של גן עדן וגיהינום לפני האסלאם ולאחר האסלאם?
בפרקים הבאים של העבודה אדון בבריאת העולם וגן עדן, גיהנום, הבריאה כפי שהיא משתקפת בפיוט "אז באין כל" ולבסוף בהשוואה ל"ארומם אל".

תוכן עניינים:
מבוא
בריאת העולם וגן עדן
גיהנום
סיפור הבריאה באז אין כול
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
אם נשווה בין סיפור הבריאה התנ"כי למיתוס הבריאה "אנומה אליש" המסופוטמי הרי שבמיתוס המסופוטמי האל מרדוך בורא את העולם בכוח ואילו בסיפור הבריאה התנ"כי אלוהים בורא את העולם יש מאין באמצעות דיבור, בדרכי שלום. על-פי "אנומה אליש" האדם נוצר כדי לשרת את האלים ואילו בסיפור הבריאה התנ"כי העולם נברא לרווחת האדם. ההשקפה התנ"כית גורסת שהעולם נברא כתוצאה מרצון חופשי של האלוהות. הוא אינו דטרמיניסטי(4).
 
עבודה מס' 69882 SHOPPING CART DISABLED
טמא, מיותר ופתיר: המשמעויות התרבותיות של הווסת הנשית בראי הדת, הרפואה, 2013.
בחינה של שיח רפואי, דתי ופרסומי, כפי שהם באים לידי ביטוי בתקשורת הפופולארית בישראל.
10,030 מילים (כ-31 עמודים), 22 מקורות, 296.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הגוף בכלל והגוף הנשי בפרט תמיד היו שדה קרב לאידיאולוגיות יריבות או משלימות ואלו ניסו להגדיר את התנהלותו ואת גבולותיו. האידיאולוגיות הללו משתנות בהתאם לתקופה, להקשר הגיאוגרפי והתרבותי, עם זאת, תמיד נלוו למופעים הגופניים פרשנויות ומשמעויות שניסו להסבירם ולהגדירם. במילים אחרות, מתקיים קשר אוניברסלי משמעותי מאוד בין נשים כקבוצה, בין מעמדן, מיקומן, תפקידיהן וזהותן כנשים, לבין הגדרת הקולקטיב, גבולותיו, קיומו והשתייכות אליו. אבל קשר זה מתאפיין בדפוסים ספציפיים בקונטקסט היסטורי, גיאוגרפי ופוליטי ייחודי (Anthias and Yuval-Davis, 1989 אצל אמיר 1995).
עבודה זו תעסוק במופע גופני נשי, הווסת החודשית, על מספר שיחים מרכזיים המנסים להגדירה ולנהלה - שיח רפואי, שיח דתי ושיח פרסומי-כלכלי בהקשר הישראלי העכשווי. נבקש לטעון כי השיחים הללו מגבילים את החברות של נשים בתרבות בתוך גבולות שמוגדרים על ידי תהליכיהן הגופניים. כך הקשר האוניברסלי בין נשים כקבוצה והדפוסים הספציפיים בהקשר ההיסטורי-תרבותי העכשווי מתגלים לנגד עיננו (שם).
בעוד שעל פניו נדמה שאין קשר בין השיחים הללו, והם אף מוגדרים כשיחים מנוגדים (מדעי מול דתי, למשל), בחינת שיח תרבותי עכשווי על וסת נשית חושפת בפנינו דווקא שיתוף פעולה ביניהם. ההצטלבות ביניהם מהווה חלק מאידיאולוגיה כללית המגדירה את המשמעות של הגוף הנשי, קובעת לו גבולות וחוקים ברורים להתנהלות ומקצה לו מקום מסוים להשתתפות בתרבות. השיחים האלה למעשה מאזנים בין ממלכת החופש לממלכת האיסורים, וכך קובעים לו גבולות ברורים (Mandziuk, 2010).

בעבודה זו נבקש להוכיח את טענתנו באמצעות בחינה אמפירית של שיח רפואי, דתי ופרסומי, כפי שהם באים לידי ביטוי בתקשורת הפופולארית בישראל: א) טורי מומחים של רופאים באתר ויינט; ב) שתי כתבות בנושא טהרת המשפחה מאתר חן וכבוד, אתר חרדי הפונה לקהל הרחב; ג) ולבסוף, פרסומות למוצרי היגיינה נשית באתר יוטיוב.
דרך בחינה של שלושת עולמות השיח הללו ננסה לבדוק מהם הדפוסים האידיאולוגיים בשיח התרבותי-פופולארי והעכשווי בישראל בכל הנוגע לתופעת הווסת, האם יש ספציפיות תרבותית (ינאי ורפפוט, 2001) לשיח הלוקאלי שנבחן, ואם כן, מה מאפייניו, וכך, כמובן, נבקש להוכיח את טענתנו כי השיחים יוצרים במשולב אידיאולוגיה שמגדירה את החברות של נשים בתרבות בתוך גבולות שמוגדרים על ידי תהליכיהן הגופניים.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירה היסטורית ותיאורטית:
- השתנותו של השיח הדתי
- הבנייתו של השיח הרפואי על גוף האישה והווסת
- בין שיח רפואי לשיח פרסומי-כלכלי
מתודולוגיה
שיח דתי
שיח רפואי
שיח פרסומי-כלכלי
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
פוקו (אצל Bartky, 1988), אומר שבד בבד עם ההתפתחות של המוסדות הפרלמנטריים וחופש פוליטי לאדם התפתחה גם שיטת משמעת שכוונה כנגד הגוף, שפלשה אליו על מנת להסדיר את פעולותיו ותנועותיו. בחברה המודרנית אין סדר וחוקים כמו בחברות העבר, ולכן נוצרו שיטות חדשות של שליטה באמצעות רעיונות, לא באמצעות הפעלת כוח. מטרת השיטה החדשה היא יצירת גוף צייתן, שניתן להפיק ממנו תועלת מירבית ע"י שליטה על תנועותיו, על המרחב האישי שלו, על הזמן שלו.
 
עבודה מס' 69866 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח אנתרופולוגי - יחסי חליפין בשווקים, 2013.
ניתוח אנתרופולוגי של שוק קריית שמונה ושוק מחנה יהודה בירושלים.
2,376 מילים (כ-7.5 עמודים), 0 מקורות, 131.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בכל חברה ישנן דרכים מקובלות להקצות בין בני החברה את אותם המשאבים. הקצאה פירושה העברה של משאבים בין פרטים וקבוצות בתוך החברה. פעולת ההקצאה היא תמיד סוג מסוים של חליפין, בין אם הוא נעשה בין פרטים שווים או בין הפרט לממשל, בין אם הוא נעשה באופן של החזר מיידי או משוהה.
חליפין הוא כל פעולה אנושית בסיסית, ניתן אפילו לומר שחליפין הוא אחד המאפיינים של חברה אנושית באשר היא.

שדה המחקר
התמקדנו בשני שדות מחקר עיקריים בעבודתנו.
שוק מחנה יהודה- השוק ממוקם בירושלים בין הרחובות יפו ואגריפס לצד שכונת מחנה יהודה.
שאלת המחקר- כיצד מתבצע סחר החליפין בשוק מחנה יהודה בירושלים ובשוק בקריית שמונה?

מתודולוגיה
השתמשנו בשיטת מחקר איכותני הכוללת אתנוגרפיה שאמורה לשקף הן את הדרך בה הנחקרים מבינים את המציאות וחיים בתוכה והן את הדרך בה ממשיגים החוקרים את המציאות הזאת.
ביצענו תצפית משתתפת.
השתמשנו בשני אינפורמנטים, האחד תושב ירושלים שסיפר על שוק מחנה יהודה והשני, יליד קריית שמונה שסיפר על שוק קריית שמונה.

תוכן העניינים:
מבוא
מאפייני המיקוח
זמני המכירות
אינטראקציות בין סוחרים ללקוחות
אינטראקציות בין המוכרים
"השוק של פעם"
סיכום

מתוך העבודה:
במהלך שיחותנו עם הסוחרים, כשנשאלה השאלה על המיקוח, ניתן היה לראות כי המיקוח מתבצע בכל הבאסטות (באסטה=דוכן), אך אופן המיקוח עצמו משתנה מסוחר לסוחר.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
כללי
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 272 :: [עמוד 1 מתוך 31]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>