היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 274
עבודה מס' 70534
הגוף הכחוש כתופעה היסטורית על פי מאמרה של סיגל גולדין: "מופעי הגוף הכחוש: ההיסטוריה החברתית של נראותו".
2,006 מילים (כ-6 עמ'), 1 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 70505
סקירת ספרות וראיונות עם ארבע נשים.
8,999 מילים (כ-27.5 עמ'), 20 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70149
סקירה כללית תוך התייחסות לשמש כאלמנט בדת זו.
1,574 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 70087
היבטים סימבולים לכיסוי ראש ועיטור פניהן של הנשים המוסלמיות על פי הקוראן והחדית'.
3,686 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70074
ההנקה באסלאם והצורה שבה באה לידי ביטוי בפולקלור המוסלמי.
3,776 מילים (כ-11.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70060
כיצד ערכים של מגדר ומשפחה משתקפים בטקס החינה התימני.
7,312 מילים (כ-22.5 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70005
מחקר איכותני בקהילת המהגרים הפרסים בשכונת בברלי הילס.
14,352 מילים (כ-44 עמ'), 16 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69990
מחקר איכותני באמצעות ניתוח פרקי הסדרה.
7,388 מילים (כ-22.5 עמ'), 19 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69974
השוואה בתיאורי גן עדן טרום הופעת האסלאם ולאחר האסלאם כפי שהם משתקפים בספרים "אז באין כל" ו"ארומם אל".
5,013 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 265.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 274