היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 277
עבודה מס' 70752
אפליית נשים - גישה פרשנית מחמירה לגישה המגדרית בקוראן
7,970 מילים (כ-24.5 עמ'), 31 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 70751
האם מדיניות הרב-תרבותיות נכשלה, אל מול הציפיות ממנה ואל מול איכות החיים של האירופאים?
8,313 מילים (כ-25.5 עמ'), 25 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 70594
כיצד השתנתה שירת הבקשות בקרב יהודי ארם צובא, מימי תקופת ספרד, דרך חאלב, סוריה ועד לימינו אנו, וזאת על מנת להישאר רלוונטית בקרב הדורות השונים?
3,821 מילים (כ-12 עמ'), 6 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 70534
הגוף הכחוש כתופעה היסטורית על פי מאמרה של סיגל גולדין: "מופעי הגוף הכחוש: ההיסטוריה החברתית של נראותו".
2,006 מילים (כ-6 עמ'), 1 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 70505
סקירת ספרות וראיונות עם ארבע נשים.
8,999 מילים (כ-27.5 עמ'), 20 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70149
סקירה כללית תוך התייחסות לשמש כאלמנט בדת זו.
1,574 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 70087
היבטים סימבולים לכיסוי ראש ועיטור פניהן של הנשים המוסלמיות על פי הקוראן והחדית'.
3,686 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70074
ההנקה באסלאם והצורה שבה באה לידי ביטוי בפולקלור המוסלמי.
3,776 מילים (כ-11.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70060
כיצד ערכים של מגדר ומשפחה משתקפים בטקס החינה התימני.
7,312 מילים (כ-22.5 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 277