היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [28–36] מתוך 275
עבודה מס' 69187
ניתוח תפיסת הזמן התרבותית של קהילת יהודי אתיופיה ומאפייניה הלאומיים והדתיים אל מול השפעת חיי היומיום הנכפת מכורח התרבות המערבית.
20,274 מילים (כ-62.5 עמ'), 55 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 69185
ניתוח השיר תוך התייחסות אישית של כותבת העבודה.
1,830 מילים (כ-5.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69072
סקירה כללית של מערך הכיבוי.
6,831 מילים (כ-21 עמ'), 25 מקורות, 211.95 ₪
עבודה מס' 68956
העבודה עוסקת בתיעוד טקס החינה וניתוח משמעותיה מנקודת מבט חיצונית לעומת ניתוח הטקס על פי נקודת מבטו הפנימית של המשתתף הפעיל בטקס (תצפית וראיון).
6,116 מילים (כ-19 עמ'), 24 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68931
מקורו של טקס החינה המרוקאי, אופיו והתמורות שחלו בו במהלך השנים.
6,117 מילים (כ-19 עמ'), 4 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68833
מחקר איכותני אודות קהילת "הארי קרישנה" דוברת רוסית בישראל, כולל ראיונות עם חברי הקהילה.
9,560 מילים (כ-29.5 עמ'), 35 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68732
מחקר אתנוגרפי איכותני, העוסק בשאלת הזהות של מתבגרים דור שני לעליה מברית המועצות, דרך מסגרת מושגית של לימינאליות.
4,263 מילים (כ-13 עמ'), 19 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 68722
כיצד מכוננת זהותם הגברית של המתאמנים הקיצוניים באמצעות פרקטיקת האימון הגופני.
7,427 מילים (כ-23 עמ'), 25 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68721
בחינת השאלה: מה מניע אוהדי כדורגל להקדיש חלקים ניכרים מחייהם, זמנם וכספם לקבוצת הכדורגל אותה הם אוהדים.
11,496 מילים (כ-35.5 עמ'), 23 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [28–36] מתוך 275