היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [10–18] מתוך 275
עבודה מס' 69974
השוואה בתיאורי גן עדן טרום הופעת האסלאם ולאחר האסלאם כפי שהם משתקפים בספרים "אז באין כל" ו"ארומם אל".
5,013 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 69882
בחינה של שיח רפואי, דתי ופרסומי, כפי שהם באים לידי ביטוי בתקשורת הפופולארית בישראל.
10,030 מילים (כ-31 עמ'), 22 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 69866
ניתוח אנתרופולוגי של שוק קריית שמונה ושוק מחנה יהודה בירושלים.
2,376 מילים (כ-7.5 עמ'), 0 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 69806
סקירת ספרות והשוואה בין ההיברידים בשני העולמות.
4,671 מילים (כ-14.5 עמ'), 6 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 69755
סוגיית גיוס החרדים לצה"ל בפשקווילים.
1,298 מילים (כ-4 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69733
השוואת הקשרים והמאפיינים של הסביבות הוירטואליות לחברות הציידים-לקטים.
6,755 מילים (כ-21 עמ'), 26 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69661
כיצד באה לידי ביטוי הזקנה באמצעות מסך הקולנוע - הסרט "רסיסים"/ יונתן חיימוביץ'.
6,360 מילים (כ-19.5 עמ'), 9 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69644
תצפית על שלב "הדינאמיקה הקבוצתית" למועמדים לתפקידי מכירות בחברת תקשורת.
4,337 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69636
עבודה במסגרת 'שיטות מחקר איכותניות' שבוצעה ע"י ראיון עומק.
6,288 מילים (כ-19.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [10–18] מתוך 275