היישום אינו מחובר לאינטרנט

גירושין בקרב נשים ערביות בישראל

עבודה מס' 070831

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת עמדות האוכלוסייה הערבית-מוסלמית כלפי נשים גרושות.

7,703 מילים ,25 מקורות ,2017

תקציר העבודה:

תופעת הגירושין הולכת ומתרחבת בכל מדינות המערב וכך גם בישראל. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2011, מספר הזוגות שהתגרשו בישראל בשנת 2009 היה 13,233 זוגות, לעומת 10,683 בשנת 1999 כאשר מתוכם 10,928 יהודים ו- 1,393 ערבים. מהתמונה שעולה כי אחוז הגירושין בחברה הערבית נמוך מאשר בחברה היהודית, בחברה הערבית מדובר בעלייה תלולה במהלך העשורים האחרונים (מג'אדלה, 2015). לפי הנתונים של הלמ"ס לשנת 2015, שיעור הגירושין בחברה הערבית עומד על 2101 זוגות שהתגרשו.
נושא הסמינריון הנוכחי יעסוק בעמדות האוכלוסייה הערבית-מוסלמית כלפי נשים גרושות. השימוש שלי במושג 'פלסטינאים', 'ערביי ישראל' ו'פלסטינאים בישראל' באים לשרת את אותה קבוצת מיעוט. כאמור, בעשורים האחרונים מדובר רבות על העלייה החדה בשיעור הגירושים במדינות מערביות. מצבה של ישראל הוא יחסית טוב לשאר מדינות העולם בגלל אופייה המסורתי יותר. בחברה הערבית בישראל אחוז הגירושין הוא אפילו נמוך יותר, ונע בין אחוז לשני אחוז. יחד עם זאת גם בחברה הערבית מדובר בעליה תלולה במהלך העשורים האחרונים, כמעט כפול מהמצב לפני עשרים שנה (אבו חוסין, 2013).
לאור רקע הדברים הנ"ל, בעבודת מחקר זו אחקור באיזה אופן האוכלוסייה הערבית מתנהגת כלפי האישה הגרושה, האם הם מקבלים אותה או שבעצם היא מסומנת כ'גרושה' והיחס כלפיה הוא יחס פחות חיובי מאשר היחס לאישה נשואה. בנוסף, במחקר זה אחקור האם האישה הגרושה הינה "פורצת דרך" כאשר במקביל לתהליך של עליה באחוז המתגרשים ישנה מודעות גדולה והולכת לזכויות האדם ולמעמד האישה בחברה. מודעות זו מתחילה להגיע גם אל המגזר הערבי בישראל, ובייחוד אל הנשים הערביות אשר מתחילות להיכנס לשוק העבודה ולהיות חלק מהעולם המודרני שמציעה מדינת ישראל.
לשם בחינת הסוגיות השונות שתיארתי לעיל, המחקר יהיה בנוי באופן הבא: החלק הראשון במחקר זה הינו פרק הסקירה הספרותית אשר סוקר תחילה את מבנה המשפחה הערבית בישראל תוך התמקדות בפטריארכליות התא המשפחתי הנ"ל. פרק שני בסקירה סוקר את מעמדה של האישה הערבייה בתא המשפחתי הערבי ואילו חלק שלישי בסקירה סוקר את תופעת הגירושין בחברה הערבית בישראל. חלק רביעי בסקירה מציג את עמדות החברה הערבית כלפי תופעת הגירושין בתוך חברה זו.
פרק שני בעבודה הינו פרק המתודולוגיה. פרק זה מציג את משתני המחקר, כלי המחקר בו נעשה שימוש, שיטת איסוף הנתונים וכן הליך המחקר. פרק שלישי הינו פרק הממצאים אשר מציג תחילה את מאפייני מדגם המחקר באופן אמפירי (שכיחות, חציון, סטיית תקן וכו'), מציג את משתני המחקר ואת בחינת השערות המחקר השונות באופן אמפירי.
חלק רביעי ואחרון במחקר זה הינו פרק הדיון והמסקנות אשר מציג באופן אינטגרטיבי את הממצאים הספרותיים עם הממצאים הכמותיים של המחקר, את מסקנות המחקר העיקריות, מגבלות המחקר וכן הצעות למחקרי המשך נוספים אשר רלוונטיים לסוגיית המחקר הנוכחית.
כלל השלבים שתיארתי באים לתת מענה על שאלת החקר של עבודה זו והיא: כיצד נתפסות נשים גרושות בחברה המוסלמית? תתי שאלות עליהן יינתן מענה במסגרת המחקר הינן: האם היחס של האוכלוסייה הערבית (מוסלמית) השתנה כלפי נשים גרושות מאז ועד היום; וכיצד נשים גרושות מושפעות מיחס החברה הערבית כלפיהן?
השיקולים שהביאו אותי לבחור בנושא זה הינו נקודת המבט של אישה בחברה הישראלית אשר מנקודת מבטי, חלק מהנשים הגרושות, וודאי בקרב המגזר הערבי, מתקשות להתנתק מתלותן הכלכלית בבעל לשעבר ומתקשות לקיים עצמן בכבוד ללא תדמית שלילית מצד החברה. מצאתי עניין בחקר סוגיה זו בשל העובדה כי כיום, על אף המודרניזציה שחלחלה לכל המגזרים בארץ ובעולם, עדיין בחברה הערבית מתקשים להכיל את הגירושין בצורה מיטבית ומנסים להוקיע את תופעה זו מן החברה לעיתים במחירים גבוהים מן הנשים ומשפחותיהם.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 המשפחה הערבית בישראל- רקע
2.2 מעמדה של האישה הערבייה בתא המשפחתי הערבי
2.3 תופעת הגירושין בחברה היהודית בישראל
2.4 תופעת הגירושין בחברה הערבית בישראל
2.5 הגורמים לגירושין בחברה הערבית
2.6 עמדות החברה הערבית כלפי תופעת הגירושין
3. מתודולוגיית המחקר
3.1 משתני המחקר
3.1.1 משתנה תלוי
3.1.2 משתנה בלתי תלוי
3.2 מערך המחקר
3.3 מדגם המחקר
3.4 תיאור שיטת הדגימה
3.5 שיקולים בבחירת שיטת הדגימה
3.6 כלי המחקר
3.7 הליך המחקר
3.8 עיבוד הנתונים
4. ממצאים
4.1 משתתפי המחקר
4.2 תיאור משתני המחקר
4.3 בחינת השערות המחקר
5. דיון ומסקנות
5.1 דיון
5.2 מסקנות
5.3 מגבלות העבודה
5.4 הצעות לעבודות המשך.
6. ביבליוגרפיה
7. נספחים
7.1 נספח 1- שאלון המחקר
7.2 נספח 2- פלטים סטטיסטיים

קטע מהעבודה:

להבנת הסיטואציה של הנשים בנישואין הנדונים במחקר זה יש לאפיין את מקומה המוחלש של האישה בחברה הערבית המוסלמית. עקרונות הארגון של המשפחה הערבית מיוצגים באופן מובהק בערך "כבוד המשפחה", הדומיננטי ככלי לפיקוח חברתי, ובייחוד על התנהגותה המינית של האישה והקפדתה על מקומה הנורמטיבי בחברה, וכן להצדקה ולשימור המבנה של המשפחה הערבית הפטריארכלית. סביב השליטה בגוף האישה קיים מערך שלם של ערכים מרכזיים, כגון כבוד, ובמיוחד כבוד המשפחה, בושה וצניעות. הפטריארכיה הרחיבה את עקרונות תחום המיניות במערך האיסורים המוטלים על האישה, והובילה אל השיפוט השלילי על כל מגע חברתי עם גבר זר שמחוץ למעגל הקרובים, כאקט שיש להימנע ממנו. "מה יגידו האנשים" ו"השם הטוב" הם כלים לפיקוח חברתי שמשתמשים בהם להענשת האישה במקרה שהיא סוטה מההתנהגות הנורמטיבית (אבו אלעולא, 2015).

תגים:

ערבים · מיעוט · פטריארכיה · משפחה · פטריארכלית · שמרנות · שאלון · עמדות · אסלאם · מוסלמים · מוסלמיות · נישואין · זוגיות · גירושים · גרושה · גרושות · נשים · משפחות · פלסטינים · פלסטיניות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גירושין בקרב נשים ערביות בישראל", סמינריון אודות "גירושין בקרב נשים ערביות בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.