עבודות [1-9] מתוך 568 :: [עמוד 1 מתוך 64]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 70437 SHOPPING CART DISABLED
יצירתיות ופתולוגיה באישיותו וכתביו של פנחס שדה, 2016.
ניתוח ע"פ DSM
10,367 מילים (כ-32 עמודים), 44 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
פנחס שדה היה דמות סוערת, צבעונית ושרויה במחלוקת. כפי העולה מן הספרות הוא לא אובחן בימי חייו ואף בז לפסיכולוגים ופסיכיאטרים כפי שמתואר בספרו "החיים כמשל" (שדה, 1984). עם זאת, מכריו מרמזים כי בהחלט היו לו מאפיינים פסיכופתולוגיים. לדוגמא, ידידו אהוד בן עזר העיד עליו: "היחיד שחי כאן נכון הוא פנחס שדה, והוא מטורף כאדם וגאון כסופר" (בן-עזר, 2002). אם כן, שאלת המחקר היא: מה היתה האבחנה של פנחס שדה לו ניאות ללכת לפסיכיאטר, האם מדובר בהפרעה אחת בלבד, או שמא מדובר בקווים מתונים של הפרעה?

תוכן העניינים:
פרק 1 : ההשקפה הקונספטואלית על סוגיית הקשר בין תחלואה נפשית ויצירתיות אמנותית
פרק 2: הצגת האמן
2.1 תחום עיסוקו, חשיבותו והשפעתו
2.2 תולדות חייו ותולדות התחלואה הנפשית
פרק 3: התרשמות אבחנתית
ניתוח אישיותו  ע"פ DSM
מאפיינים קשורים התומכים בדיאגנוזה ע"פ DSM:
אבחנה מבדלת ע"פ DSM-IV-TR :
מבנה אישיותו
סיכום - השפעת התחלואה על היצירתיות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
שאלת הקשר בין תחלואה נפשית ויצירתיות אומנותית הועלתה כבר בתקופתם של אריסטו ואפלטון (Carson, 2014). באחת מן הבעיות בהן עסק, problem xxx" , אריסטו תוהה כיצד קורה הדבר כי מי שהפך בולט בפילוסופיה, פוליטיקה, שירה או אומנות, הוא גם מלנכולי? (ברגמן, 2014). אריסטו הבדיל באופן מובהק בין מלנכוליה קלינית (הקשורה לחולי נפשי) לזו הקשורה ליצירתיות ולהשראה. הוא התבסס על תורת המ�רו�ת, הסוברת כי לאדם יש ארבע מרות, ועודף או חוסר באחת מהן גורם לכל התחלואות. לפי גישה זו, "המרה השחורה" מייצגת את המזג המלנכולי (ברגמן, 2014).
 
עבודה מס' 70412 SHOPPING CART DISABLED
ביקורת על מוסד העבדות האמריקאי בספר 'הרפתקאותיו של האקלברי פין', 2014.
באיזה אופן באה לידי ביטוי הביקורת על החברה האמריקאית הנוצרית והצדקנית בכלל ועל מוסד העבדות בפרט בספר?
9,345 מילים (כ-29 עמודים), 23 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה עוסקת בביקורת אשר מביע טווין בספר זה על מוסד העבדות האמריקאי, תוך ניסיון לענות על שאלת המחקר: באיזה אופן באה לידי ביטוי הביקורת על החברה האמריקאית הנוצרית והצדקנית  בדגש על מוסד העבדות בספר "הרפתקאותיו של האקלברי פין" מאת מארק טווין?
העבודה מורכבת משני פרקים, מלבד פרק מבוא זה. בפרק הראשון- מארק טווין, אבצע סקירה ביוגרפית ממוקדת על מארק טווין כותב הספר, שכן מלמידה על רקע חייו, החברה בה גדל, משפחתו והסובבים אותו, ניתן ללמוד על הרקע לדעותיו בנוגע למוסד העבדות האמריקאי וכן לנסות ולהבין כיצד רקע זה בא לידי ביטוי בכתיבתו.
בפרק השני- האקלברי פין; ניתוח תוכן, אבצע ניתוח טקסט של הספר "הרפתקאותיו של האקלברי פין", תוך ניסיון לראות את הכתוב בעין ביקורתית הנעזרת מחד בידוע לנו על חייו של מארק טווין, ומאידך בספרות האקדמית הרבה בנושא. כמו כן, בניתוח תוכן זה אביא ציטטות מן הטקסט עצמו אשר לדעתי האישית, נקשרות לנושא המדובר של עבדות אמריקאית.
בפרק השלישי- סיכום ודיון, אבצע אינטגרציה בין כל אשר עלה מן החומר האקדמי וכן כל אשר עלה מקריאת הטקסט הנבחן בעבודה ואבדוק האם נמצא ביטוי ובאיזה אופן לביקורת על החברה האמריקאית ומוסד העבדות בה בספר.
בפרק הרביעי- דעה אישית, אתן מקום לדעתי האישית וחוויתי הסובייקטיבית מקריאת הספר, בנוגע לנושא העבודה, העבדות בארצות הברית.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון- מארק טווין
פרק שני- האקלברי פין; ניתוח תוכן
פרק שלישי- סיכום ודיון
פרק רביעי-דעה אישית
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
במהלך חייו, צפה סם בארצות הברית הצעירה מתפתחת והופכת מאומה שסועה הנקרעת בשל קונפליקטים פנימיים למעצמה בין לאומית. הוא חווה את הצמיחה המהירה והעצומה- את ההליכה מערבה לעבר עידן התיעוש, את סוף עידן העבדות, את תחילתה של הקידמה הטכנולוגית, את צמיחתו של הממשל האמריקאי כפי שאנו מכירים אותו כיום ואת המלחמות הפנימיות והחיצוניות. ולאורך כל הדרך הזו, היה לו לעיתים קרובות מה לומר על השינויים באמריקה(4).
מארק טווין, נולד ב30 בנובמבר 1835 בשם סמואל קלמנס. הוא נולד בפלורידה, מיזורי שבארצות הברית, ילד שישי מתוך שבעה ילדים במשפחתו. כאשר היה בן ארבע, עברו משפחת קלמנס לעיירת הספר שעל גדות נהר המיסיסיפי "חניבעל".
 
עבודה מס' 70393 SHOPPING CART DISABLED
אפלטון ודקארט ב-1984: האין זה עולם מופלא?, 2008.
בחינת שתי יצירות ספרות: "עולם חדש מופלא" ו-"1984", לאור רעיונות מרכזיים שעלו בחשיבתו של דיקארט ובביקורת אותה העביר אפלטון באמצעות משל המערה.
2,784 מילים (כ-8.5 עמודים), 6 מקורות, 119.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה כוללת השוואה בין מצבם של שוכני המערה אצל אפלטון לבין מצבם של שוכני העולם שברא אלדוס האקסלי בספר "עולם חדש מופלא", ובדיקה האם הביקורת שמעביר אפלטון במשל המערה על מצבם של בני האדם רלוונטית לאוטופיה של האקסלי?
בנוסף, דנה העבודה בשאלה כיצד רעיונות מרכזיים שעלו בחשיבתו של דיקארט ובמשל המערה של אפלטון מקבלים ביטוי ב "1984"? האם המתודה הספקנית היא שוללנית בלבד? באיזו מידה "1984"  מהווה אתגר למתודה הספקנית של דיקרט?

מתוך העבודה:
"עולם חדש, מופלא" הוא עולם אשר תושביו חיים ביציבות מוחלטת, אותה יציבות אשר באה בדרך של 'תכנות' על-ידי ההתניות פיזיות שמקבלים התושבים. בדרך זו, התושבים אינם מסוגלים לראות את המציאות האמיתית כפי שהיא, שכן גם בעתות של חולשה או של חשיפה לאירוע שעלול לערער את יציבות החברה, השלטון דואג לסממם, כפי שנכתב- "אם ירגיש הפרט, הקהילה תמעד" (האקסלי, 1985, עמ' 78). היציבות כביכול מספקת את האושר, שכן האדם אינו חש כעס או רגשות כלשהם, וכן גם לא בצורך להטיל ספק, מאחר ומודעות זו עלולה להביא את אותו האדם לידי מרי ובכך היציבות נפגעת.
 
עבודה מס' 70392 SHOPPING CART DISABLED
רוסו וסארטר- "חיים של אחרים" ו"התפסן בשדה השיפון", 2009.
ניתוח הסרט "חיים של אחרים" והספר "התפסן בשדה השיפון", על-פי מושגי מפתח במשנתו החינוכית של רוסו ותיאורית האקזיסטנציאליזם של סרטר.
2,997 מילים (כ-9 עמודים), 5 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בסרט "חיים של אחרים" מוצגת דמותו של ויסלר, סוכן מיוחד מטעם ה"שטאזי", אשר מונה לעקוב אחר זוג אמנים ולוודא כי הם "נאמנים למפלגה". מרגע התחלת ה"מבצע" נחשף ויסלר אל עולם אחר לגמרי, וחייו לאורך העלילה משתנים. כך, גם דמותו של הולדן גיבור הספר "התפסן בשדה השיפון", עוברת שינוי לאורך העלילה תוך שהוא מעביר ביקורת על החברה בה הוא חי.

העבודה מורכבת מ-3 חלקים:
1. ניתוח תהליך השינוי אותו עובר הסוכן המיוחד ויסלר' תוך התייחסות למושגים - "ניכור" ו"בחירה" כפי שהם באים לידי ביטוי בתיאוריות הפילוסופיות של רוסו וסארטר.
2. דיון בתהליך אותו עוברת דמותו של הולדן תוך התייחסות לדומה ולשונה בין ביקורתו של הולדן את החברה בה הוא חי ובין זו שמעביר רוסו על החברה בכתבים שנלמדו.
3. ניתוח תגובתו סארטר לבחירותיהם והחלטותיהם של שני הגיבורים, הולדן וויסלר.

מתוך העבודה:
"חיים של אחרים"- ניתוח את התהליך אותו עובר ויסלר, לאור המושגים- "ניכור" בתורתו של רוסו ו"בחירה" בתורתו של סארטר:
ניכור: רוסו טוען כי כדי שהאדם יגיע למימוש ולאוטונומיה עצמית עליו לחבור לאותנטיות הפנימית שלו. האדם מכונן עצמו על-ידי הרצונות והשאיפות שלו והגשמתם מביאה למימוש עצמי. כאשר קיימת סתירה בין האידיאל הקיים האדם נכנס למצב של ניכור עצמי, כלומר נוצר פער בין העדפותיו ורצונותיו לבין מצבו והתנהגותו. האדם מתרחק מעצמו ומהאותנטיות שלו כאשר הוא מביט על עצמו דרך עייני הזולת וכן מנסה לספק את רצונות הזולת כדי לזכות לחסדיו ולהערכתו. אתמקד בשני סוגי ניכור: ניכור לא מודע- רצונותיו של האדם הם רצונותיה של החברה ולא של ה'אני האותנטי'. האדם לא מודע לפערים שקיימים, זהו מצב של הונאה עצמית. ניכור מודע- מצב שבו האדם מודע לכך שקיימים פערים בין רצונותיו הפנימיים לבין מוסכמות החברה, קיימת תחושת תסכול וזרות לעצמי.
 
עבודה מס' 70387 SHOPPING CART DISABLED
הסיפור הקצרצר, 2012.
סקירת הסוגה וניתוח סיפור קצרצר מאת הכותבת ממוצא בחרייני פאוזיה רשיד.
11,133 מילים (כ-34.5 עמודים), 15 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בבואי לסקור את הסוגה, אעמוד על מקורותיה, מקורות השראתה והשפעתה, הסיבות להופעתה ומאפייניה התכניים והאמנותיים, בדגש על העולם הערבי. לאחר סקירה כללית על הסוגה, אבצע ניתוח סיפור קצרצר מאת הכותבת ממוצא בחרייני פאוזיה רשיד.
שם הסיפור הינו "נשווה" קרי, התעלות, שכרון חושים. אציין כי תרגום הטקסט הינו תרגום חופשי של מגישת העבודה וכך גם המינוח והמשמעויות הנלוות, כל זאת תוך הסתייעות בספרות עזר אקדמית נרחבת, מילונים והמיומנויות אשר רכשתי בקורס "סיפורת מינימלית".
הסיפור אשר ניתוחו מהווה את גוף העבודה, הוא סיפור קצרצר, רווי בתיאורים עדינים ומרפרפים על זוג, שתי דמויות שהן ישות אחת, אשר סביבן מתחוללת חוויה רוחנית ולתחושתי כמעט מיסטית. החוויה המתוארת מלאה בקודים טקסטואליים ותיאורים רב משמעיים, תיאור החוויה המיסטית כמעט ונראה בעין ובולטים בו מוטיב האור והמים כמו גם הדגש על היות החוויה זוגית, שימוש נרחב ובלעדי בהטיית הפועל בצורת הזוגי גורם לזוג להיתפס בעיני הקורא כישות אחת, שלם אחד שאמנם מורכב משניים אך את התהליך והחוויה הם עוברים כאחד.
מצאתי בטקסט אלמנטים סופיים בולטים: המימדים המיסטיים בשירה ובספרות הסופית נשענים על כיסופים לקשר עם הישות האלוהית הנשגבת והאחרונה מקבלת צורה של אהבה. בניתוח הטקסט להלן אעמוד על הדמיון בין מאפיינים סופיים בספרות המודרנית למוטיבים המופיעים בטקסט של פאוזיה רשיד.
בכל קריאה, מצאתי כי הטקסט, באופן כתיבתו ובשימוש הנרחב במילים גבוהות וייחודיות, מבטא עוצמה בלתי רגילה כמו גם ויזואליות מוחשית כמעט.
בניתוחי אביא את נקודת מבטי לטקסט תוך התעמקות בחוויה הרוחנית הגלומה ומתוארת בו ואשר לדעתי שואבת השראה ממקורות רוחניים של אמונה, סופיות , פילוסופיה כללית ואסלאמית, רמיזה לספירות עליונות ועם זאת שמירה על מסגרת המעוגנת במציאות- ההתחלה והסיום.

תוכן העניינים:
1. הקדמה
2. חלק א'- על סוגת הסיפור הקצרצר
2.1. הגדרה ורקע
2.2. הנסיבות החברתיות והתרבותיות בהולדת הסוגה
2.3. התפתחות הסוגה בעולם הערבי
2.4. מאפיינים ספרותיים
3. חלק ב'- ניתוח סיפור קצרצר, הטקסט "נשווה"
4. על הכותבת
5.  המחשת מאפייני הסוגה באמצעות ניתוח סיפור קצרצר
5.1.  הכותרת  בסוגת הסיפור הקצרצר
5.2.  המבנה הצורני של הסיפור
5.3.  ניתוח השלד מחומש של הסיפור
5.4.  ניתוח מפורט
5.5.  חוויה חושית- מיסטית, צופית
5.6.  המוטיבים המרכזיים בסיפור
5.7.  מגמת הסופיות בספרות
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה
8. נספחים

מתוך העבודה:
הסיפור הקצרצר, משתייך לז'אנר הסיפורת המינימאלית.
תופעת המינימליזם, כשמה כן היא, מתאפיינת במינימום אמצעים להבעת רעיון, מסר או מחשבה של האמן. בסוגת הסיפור הקצרצר, בונה הכותב סיפור קצר במילים ומינימליסטי צורנית אשר תכניו והיבטיו הפנימיים והסמליים רבי משמעות.
הסיפור הקצרצר והמינימליזם משתייכים אם כך לאמנות המודרנית.
אציין כי לא רק בספרות, אלא גם בשדות האמנות הנוספים כגון: צילום, ציור ופיסול חל במאה ה-20 המעבר מאמנויות מסורתיות לאמנות המתאפיינת במינימליזם צורני שלא פגם בהיבטים התכניים הרבים הטמונים בה.
 
עבודה מס' 70335 SHOPPING CART DISABLED
פמיניזם ותאטרון במחזה "אמא קוראז' וילדיה"., 2014.
האם "אפקט הניכור" תורם למסר הפמיניסטי בתיאטרון האפי?
4,796 מילים (כ-15 עמודים), 19 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ניצני המהפכה הפמיניסטית החלו במחצית השנייה של המאה התשע עשרה ושיאה של המהפכה החל במחצית השנייה של המאה העשרים עד היום. למהפכה זו הייתה השפעה גדולה על עולם התיאטרון. מנקודת המבט של המחקר התיאטרוני ניתן להצביע על קיומן של מגמות עיקריות שהתפתחו בעקבות הפמיניזם וביניהן ניתן למצוא גם שחזור וקריאה מחודשת של ההיסטוריה של התיאטרון תוך בחינת מקומן של הנשים ו/או הדרתן ובחינת אופני ואפשרויות הייצוג של נשים ונשיות בדרמה ובתיאטרון. המחזה אותו אנתח בבסיס העבודה הינו: "אמא קוראז' וילדיה".
המחזה נכתב בשנת 1939 על ידי המחזאי (והמשורר) הגרמני ברטולט (ברט) ברכט. המחזה הינו אחד המחזות הידועים ביותר של ברכט ונחשב שם דבר בכל עולם התיאטרון. המחזה עלה במקומות שונים בעולם בהפקות רבות ואף עיבוד שלו הוצג בקולנוע. כיום המחזה מוצג בתיאטרון הקאמרי. עלילת המחזה מתנהלת בתקופת מלחמת שלושים השנים . סוגיה זו של ייצוג נשים מחדש בהיסטוריה עולה למעשה במחזה זה, שכן נכתב בשנות השלושים של המאה העשרים, תקופה בה עדיין המהפכה הפמיניסטית התפתחה, ואילו העלילה מתרחשת בתקופה שקדמה למהפכה הפמיניסטית - המאה ה- 17.
אחד המושגים התיאורטי-תיאטרוני, הבולטים ביותר, מתוך הגותו של ברכט הנו: "אפקט הניכור" . הדבר אשר עומד מאחורי רעיון זה היא אפשרותו של התיאטרון להציג דבר מוכר באור חדש, שהוא בלתי מוכר ומעורר שאלות וביקורת מצד הצופה. אפקט הניכור נעשה באמצעות טכניקות הזרה, משהו נראה לנו מוכר מחד ובאותו זמן מרגיש כלא מוכר. על פי ברכט, בתיאטרון האפי, השחקן אינו צריך לחקות באופן מושלם ומיטבי, את הדמות ומאפייניה, אלא רק להדגים אותה, "לצטט". השחקנית אינה אמורה להזדהות עם הדמות אלא להישאר מחוץ לרגשותיה, ליצור סיטואציה בו זמנית אשר בה היא גם משחקת את הדמות וגם לא משחקת אותה.
בלב העלילה עומדת הדמות - אנה פירלינג, אשר מכונה בשם "אמא קוראז'". אנה פירלינג היא רוכלת הגוררת את עגלתה ובה מרכולתה בעקבות החיילים במלחמה. הדמות בעלת אופי של סוחרת ערמומית, מוכרת היטב בקנטינה בצבא שבדיה, דוגלת ונחושה להתפרנס ולהרוויח מן המלחמה. אט אט מתברר לאנה פירלינג כי מי שרוצה לחיות על המלחמה צריך לשלם מחיר בתמורה, ואכן היא משלמת את המחיר היקר מכל ולאורך המחזה, היא מאבדת את שלושת ילדיה, כתוצאה בדיוק אותה המלחמה שקיוותה להרוויח ממנה.
המחזה משתרע על פני שתים עשרה שנים אל מול שתים עשרה סצנות. אנה פירלינג מהווה דמות נשית חזקה, עם יכולת לביצוע תככים ומשימות וכן פמיניסטית יחסית לתקופה בה מתרחש המחזה.
שאלת המחקר
שאלת המחקר מבוססת על מושג אותה טבע ברכט - "אפקט הניכור". האם "אפקט הניכור" תורם למסר הפמיניסטי בתיאטרון האֶפִּי?
במטרה לענות על שאלת המחקר, עבודה זו תענה על לשאלות משנה.
* מהו תפקידו של "אפקט הניכור" בתיאטרון האפי בהיבט הפמיניסטי?
* הצגת המסר הפמיניזם בתיאטרון האפי
* קיומם אלמנטים נוספים בתיאטרון האפי שתורמים למסר הפמיניסטי?

המסגרת תיאורטית מתודולוגית
האסטרטגיה לניתוח הינה: "תיאטרון פמיניסטי אֶפִּי".
כותב המחזה, ברכט, ראה בתיאטרון אמנות המסוגלת להוביל לשינוי חברתי באמצעות אסתטיקה בימתית וכונתה על ידו "תיאטרון אֶפִּי", היות וברכט ידוע כחלוץ התיאטרון האפי מצאתי לנכון לבחור באסטרטגיה זו.

ראשי פרקים:
מבוא
פמיניזם ותיאטרון - רקע
התיאטרון האפי ופמיניזם
ניתוח המחזה "אימא קוראז' וילדיה"
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
ייצוג מגדרי, לרבות ייצוג נשי, ונשי- פמיניסטי בתיאטרון ובדרמה נמצא על שולחן הדיונים בספרות זמן רב. תשומת לב מחקרית הוקדשה לשאלה - מהו ייצוג? ייצוג הוא למעשה תהליך בו סימנים וסמלים מיוצרים במטרה להעביר משמעויות מסוימות. סימנים אלה אמורים לשקף פרספקטיבה מסוימת של המציאות כמו עצמים, אנשים, קבוצות, מקומות, אירועים, נורמות חברתיות, זהויות תרבותיות וכיוצא בזה (Bernstein, 2002).
 
עבודה מס' 70333 SHOPPING CART DISABLED
הצגתה של הזהות היהודית במחזה "איש חסיד היה", 2014.
ניתוח המחזה-מחזמר "איש חסיד היה" כמחזה אשר בוחן את הסוגייה החברתית של יהדות, חילוניות וזהות יהודית על במת התיאטרון הישראלי.
5,079 מילים (כ-15.5 עמודים), 14 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תנתח את המחזה-מחזמר איש חסיד היה כמחזה אשר בוחן את הסוגיה החברתית של יהדות, חילוניות וזהות יהודית על במת התיאטרון הישראלי. איש חסיד היה הוא מופע מוזיקאלי של סיפורים וניגונים חסידיים בלבוש מודרני המראה על התפנית בציבור החילוני: מדחייה של הגלות לקבלה וגעגועים לזהות יהודית מסורתית. כלומר חל שינוי במבנה הרגש של הקבוצה ההגמונית ביחס לזהותה היהודית כחילונים.
ההפקה הראשונה עלתה בשנת 1968 על ידי היוצר דן אלמגור שהיה שותף גם בהפקה הנוכחית. ההפקה החדשה של "איש חסיד היה" אינה מנסה לשחזר או לחקות את ההפקה ההיסטורית משנת 1968, אלא מתמודדת ברוח ההווה ובסגנון ועיבוד חדשים עם הסיפורים והשירים המוכרים של ההצגה הראשונה, מתוך הכרה ורגישות לשינויים ולתמורות שעברה החברה הישראלית בעשורים האחרונים.
אל הסיפורים, השירים, הניגונים והמשלים של ההצגה המקורית התווספו בהפקה הנוכחית סיפורים, משלים ושירים העוסקים בקשר בין אדם לעצמו, לחברו ולאלוהים שלא נכללו בהצגה המקורית, ונכתבו לאחרונה במיוחד להפקה החדשה.
ההצגה מציגה את סוגיית השסע היהודי דתי במתכונת החברתית ישראלית של שנות האלפיים. תחת מטריית הביקורת הציבורית כלפי סוגיות שונות ובינהן: קיומו של אי שוויון בחובות האזרחיות והחברתיות, אפליות בתקציבית וסוגיית "מדינת הלכה". סוגיות אלו יצרו פערים במהלך השנים משמעותיים בחברה הישראלית, בין הקבוצות הדתיות ובין הקבוצות החילוניות.
המחזה מהווה גשר לפער בין הציבור הדתי והחילוני אך מדגיש אותו מצד שני. ההפקה החדשה מנסה להעלות את הזיכרון החיובי כלפי הזרם החסידי, את השמחה, השירים והניגונים יחד עם ביקורת מסוימת על הדרך השלילית של שעשה הממסד הדתי מאז שכלל התרחקות ממהות ורוחניות אל הון חומר ובצע כסף.
המחזה הוא אחד מני רבים בהקשר הדתי, רוב המחזות בהן קיימות דמויות בעלות זהות יהודית דתית, מציגות סטראוטיפים שליליים רבים של הזהות היהודית דתית, אך מחזה זה בחלקו מציג את ההיפוך לכך כפי שנראה בהמשך. עבודה זו תנתח את כל מרכיבי התאטרון והאלמנט של הצגת הזהות היהודית הדתית בראי התאטרון הישראלי.

תוכן עניינים:
מבוא
קונטקסט
שדה
רפרטואר
התכוונות
דמויות
סוציו-נרטיב
סוציו-סמיוטיקה
סוציו-לינגוויסטיקה
התקבלות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
על פי אוריין (1998), התיאטרון מייצג את ההוויה הישראלית חברתית, תיאטרון אינו משקף מציאות נתונה , אלא הוא מנסה לעצב אותה לצרכים שונים, התיאטרון חושף קונפליקטים חברתיים מוצנעים ובוחן שסעים גלויים. כבר מהקמתה של מדינת ישראל החל השיח הציבורי על שאלת הזהות יהודית, והקשרו הדתי ועל כן חשוב להבין את משמעות המונח זהות ככלל והזהות היהודית בפרט.
 
עבודה מס' 70272 SHOPPING CART DISABLED
אוטוביוגרפיה ביצירה "סיפור על אהבה וחושך", 2011.
סיפור חייו המשפחתי של היוצר עמוס עוז ביצירה "סיפור על אהבה וחושך".
2,304 מילים (כ-7 עמודים), 5 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זאת אציג את סיפורו של עמוס עוז "סיפור על אהבה וחושך", רומן המהווה מפתח לעולמו הספרותי של המחבר, הסיפור שעל פי הפרטים האוטוביוגרפיים הנמסרים בו מתברר כסיפור אוטוביוגרפי. יצירה זו מתייחסת למשפחה ככלל ולנקודות השבר והמשבר של המשפחה בפרט. מקורן בטראומה הפרטית שעבר הסופר.
לאורך כל הסיפור באפיזודות השונות מנסה הסופר הצעיר שמועקת הנטישה של אמו רובצת עליו ועל עולמו הספרותי, לברר את הדינמיקה שבהקשרה נוצר השיבוש שהמיט חורבן כה קשה ומסיבי על עולמו. מן הבירור עולה כי מקור השיבוש אינו רק הבית הספציפי בו גדל עוז, אלא סדרה של כשלים עקרוניים הקיימים ומובנים בכל משפחה באשר היא. גם במובן זה הסיפור הוא בבחינת "רומן מפתח" מאחר והוא מאפשר לקרוא את היצירה המוקדמת כסדרה של טקסטים שמנסים לפענח את אותו שבר משפחתי ולרכך את עוצמתו על ידי הוצאתו מהמרחב האישי אל המרחב הכללי ועל מוסד המשפחה באשר הוא.
סיפור זה ממוקד באמצעות המבט, התודעה, עולם הרגשות והקוגניציות של ילדים, זוהי נקודת התצפית הדומיננטית הקובעת את העלילות המשפחתיות ואת גלגוליהן גם כאשר הן מסופרות על ידי מספרים חיצוניים או על ידי מספרים פנימיים שהם אנשים מבוגרים. הסיפור מניב בעצם סיפור משפחה שהתסכול, הכעס וחוסר התפקוד הם צדדים שליליים הכרחיים ובלתי נמנעים שלו.

תוכן עניינים:
מבוא
תקציר הסיפור
יסודות אוטוביוגרפיים
המשפחה בסיפורו של עוז
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה לא צוינו מראי מקום.

מתוך העבודה:
עמוס עוז מציג בספרו סיפור על אהבה וחושך אוטיביוגרפיה הכתובה כמעין רומן משוכלל, יצירה ספרותית שנפרשים בה שורשי משפחתו, קורות ילדותו ונעוריו בירושלים בקיבוץ חולדה, חייהם הטראגיים של הוריו וכן מציג בתוכו תיאורים אפיים של ירושלים, תל אביב וחיי הקיבוץ בשנות השלושים עד לשנות החמישים. ניתן לראות בבירור וברחבה שני עולמות, עולם הספרות והעולם האקדמי, בהומור סלחני ולעיתים גם באירוניה.
 
עבודה מס' 70219 SHOPPING CART DISABLED
הזהות והמסורת היהודית ב"המצאת הבדידות" \ פול אוסטר, 2013.
כיצד מוצגות הזהות היהודית והמסורת בספרו "המצאת הבדידות" של פול אוסטר?
2,417 מילים (כ-7.5 עמודים), 10 מקורות, 252.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אוסטר מדגיש את חשיבותם של הזכרונות האישיים בבניית זכרונו ומורשתו  של עם. בעיסוקו עם הזהות של עצמו - הן האישית והן הקולקטיבית - הוא למעשה חוקר את מורשת עמו.
שאלת המחקר - כיצד מוצגות הזהות היהודית והמסורת בספרו "המצאת הבדידות"  של פול אוסטר?
אענה על השאלה על סמך הטקסט של הספר והכתוב במחקרים אקדמיים.

תוכן עניינים:
מבוא
על הסופר
הרטוריקה של פול אוסטר
על הספר  "המצאת הבדידות"
המוטיבים היהודיים בספר
הקשר בין היוצר פול אוסטר ליצירתו "המצאת הבדידות"
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
חלקו הראשון של הספר נכתב על ידי אוסטר לאחר מות אביו, הוא מין חצי הספד וחצי ספר זיכרון; בעיקר זהו ניסיון לקבל ולהפנים את מותו של האב שאמנם לא היה נוכח בחייו של בנו במשך כל השנים, אך עם מותו של האב חש לפתע אוסטר את חסרונו בצורה חדה וכואבת. הוא כתב את הספר מתוך תקווה להתמודד עם האבל, ועם התחושה המפתיע של חסרונו של האב (שלא לקח חלק בחייו של אוסטר - עד לפני מותו) שעמם נותר.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
בלשנות
ימי הביניים
כללי
מחזות
עברית
ערבית
שירה
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 568 :: [עמוד 1 מתוך 64]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>