היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [37–45] מתוך 573
עבודה מס' 69689
שיטתיות הרוע במחזה "אותלו".
2,272 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 69682
עיקרי הקריאה הפמיניסטית ברומן "הנערה מאגם מישיגן"
1,986 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 69652
בדיקת ההבדל בתפיסת משמעות מילים וביטויים בעברית (חלקם הגדול ביטויי סלנג) כשאותו ביטוי מנוסח פעם בזכר ופעם בנקבה.
35,269 מילים (כ-108.5 עמ'), 110 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 69643
בדיקת פרוטוקולים של האקדמיה ללשון העברית במשך 50 שנה תוך כדי שימת לב למאפייני כפייה ומאפיינים טוטאליים שיכולים להיות בהחלטותיה ובדרכי מחשבתה.
13,240 מילים (כ-40.5 עמ'), 25 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69517
העבודה בוחנת את שיקופן של תופעות חברתיות, פוליטיות ואידיאולוגיות בנפשם, אורחות חייהם ובחירותיהם של הגיבורים וגיבורי המשנה בשני סיפורים קצרים מאת א.ב. יהושע.
3,881 מילים (כ-12 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69408
מאפייני ההומור הייחודי של השלישיה ותרומתה המיוחדת לעולם התרבות הישראלי.
3,198 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69399
השוואה בין ארבעה סיפורים ואגדות: 'בגדי המלך החדשים', 'פינוקיו', 'הרועה שצעק זאב' ו'רותי מגלה את האמת'.
8,482 מילים (כ-26 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69379
בחינת פרקטיקות אימהות במשפחה פטריארכלית טיפוסית, על פי הספר.
7,174 מילים (כ-22 עמ'), 19 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69317
האם הספר מציג אלטרנטיבה לסדר הקיים או שמא מהווה חיזוק לערכים הקונבנציונאליים בחברה?
7,260 מילים (כ-22.5 עמ'), 22 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [37–45] מתוך 573