עבודות [1-9] מתוך 2008 :: [עמוד 1 מתוך 224]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 70480 SHOPPING CART DISABLED
בעלי מוגבלויות בתכניות ראליטי, 2015.
באיזה אופן מגיבים הצופים לדמויות בעלות מוגבלות המופיעות בתכניות ראליטי בטוקבקים?
9,368 מילים (כ-29 עמודים), 40 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
היות שהחברה נוטה להסתיר בעלי נכויות ברשות הפרט ולהעלים את קיומם מן החללים הציבוריים, הזירה התקשורתית היא עבור בני-אדם רבים המקום היחיד בו הם יכולים להתבונן בבעלי נכויות ולהתוודע אליהם (Thomson, 2001). העלמה זו מבוצעת הן מבחינה תרבותית והן מבחינה מוחשית. כלומר, קיימת מסורת בחברה המודרנית להצניע את בעלי 'הפגמים הלא-אסתטיים'. (Wolfson & Norden, 2000)                                                                                                                                                                בעקבות כך, בעבודתי בחרתי לבחון כיצד מוצגים בעלי מוגבלות בתכניות ריאליטי ואיך מגיבים הצופים לדמויות המסוקרות במדיה הדיגיטלית באמצעות טוקבקים באתרי אינטרנט כוואלה!, mako, nrg  ועכבר העיר. כן אתמקד בשישה בעלי מוגבלות: איתי וולך, משתתף האח הגדול עונה 5, בעל גמגום; מורן מזוז, משתתפת כוכב נולד עונה 7, בעלת לקות ראיה; אלעד צפני, משתתף האח הגדול עונה 3 , נמוך קומה; חנוך  בודרין, משתתף הישרדות הפיליפינים עונה 3, גידם; ארז דה דרזנר, משתתף האח הגדול  עונה 2, חירש; בנצי שני, משתתף האח הגדול עונה 2, בעל תסמונת טורט.
על מנת לבחון כיצד בעלי  המוגבלות נתפסים בעיני הטוקבקיסטים בעקבות השתתפותם בתכניות ריאליטי שונות אתייחס בניתוח לקריטריונים הבאים: סוג המוגבלות, מוגבלות פיזיולוגית נראית לעין, תכונות אופי אישיות והתייחסות הצופים למגבלה.
שאלת המחקר: באיזה אופן מגיבים הצופים לדמויות בעלות מוגבלות המופיעות בתכניות ראליטי בטוקבקים?  
השערות המחקר: ראשית, בעלי מוגבלות מוצגים בתוכניות ראליטי באופן שמשפיע בחיוב על תפיסת הציבור אותם. שנית, השתתפות בעלי מוגבלות בתוכניות ראליטי תורמת לחיזוק מעמדם בחברה.
שיטת המחקר: המחקר יתבצע בשיטה איכותית, תוך שימוש בבחינת טוקבקים במדיה הדיגיטלית, טקסטים אקדמיים וניתוח משתפי ריאליטי בעלי מוגבלות לצד ניתוח מאמרים בספרות המחקר האקדמית.

תוכן עניינים:
פרק א': מבוא
שאלת המחקר
השערות המחקר
שיטת המחקר
פרק ב': אופן ההתייחסות של החברה כלפי בעלי מוגבלות
פרק ג': תפקיד התקשורת בשינוי עמדות  הצופים  כלפי בעלי מוגבלות
פרק ד' : הקשר שבין הצגת בעלי מוגבלות בתקשורת לבין שינוי  עמדות הצופים
פרק ה':בעלי מוגבלות בתכניות ריאליטי מוצגים באופן אהוד
פרק ו': תגובות  הצופים לדמויות בעלות מוגבלות המופיעות בתכניות ריאליטי בטוקבקים
השערות המחקר
מדגם
ממצאים
פרק ז: סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
במבט על החברה הישראלית, ניתן לראות כי האפליה כלפי אנשים עם מוגבלות משפילה, מדובר בפגיעה בכבוד מהגישה השנייה לפי סטטמן (2001), יחס משפיל. שכן, חוסר יכולתו של אדם בעל מוגבלות ליטול תפקידים חברתיים נובע בחלקו מעמדות שליליות השוררות בחברה וממדיניות היוצרת בלמים ומחסומים להשתתפות ציבורית. לפיכך, הכשל השוויוני בחברה אינו מיוחס באופן בלעדי לקיומם של לקות ונכות של האדם עם מוגבלות, אלא נובע מקשיים ביחסי הגומלין בין האדם לסביבתו (ארטן-ברגמן ורימרמן, 2005, ע' 15).
 
עבודה מס' 70466 SHOPPING CART DISABLED
ההשפעות החיוביות של פעילות הפנאי והבעיותיות שבחסרונה , 2013.
האם מחסור בפנאי הנגרם משעות עבודה רבות עשוי להשפיע על תחושת הרווחה הפיזית והמנטלית של העובד?
4,593 מילים (כ-14 עמודים), 23 מקורות, 119.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה עוסקת בהשפעות שיש למחסור בזמן פנאי הנובע משעות עבודה רבות על העובד, כאשר שאלת המחקר היא- האם מחסור בפנאי הנגרם משעות עבודה רבות עשוי להשפיע על תחושת הרווחה הפיזית והמנטלית של העובד? בכדי לענות על שאלה זו החלק הראשון יעסוק בתרומתה הפוטנציאלית של פעילות הפנאי ויראה את ההשפעות החיוביות שיש לה על האדם. שאלת המחקר מחייבת התייחסות גם להשפעות של שעות עבודה רבות על העובד, על מנת להגיע למסקנה מבוססת. זאת מפני שניתן יהיה לטעון כי ההשפעות החיוביות של פעילות הפנאי עשויות להתקבל גם בעת ההימצאות במקום העבודה במשך שעות רבות- על-ידי אינטראקציה חברתית, הגשמה עצמית ותחושת הצלחה למשל. משום כך חלקה השני של העבודה יעסוק בהשפעות של שעות עבודה רבות על העובד.
הפרקים מתבססים על סקירת ממצאיהם של כתבים ומחקרים משני תחומי מחקר שונים, הראשון עוסק בחקר הפנאי והשני בעבודה ובהשפעותיה על העובד. חיבור ממצאים מסוג זה מטרתו להוביל למסקנה אחת מבוססת המעידה על מידת החשיבות, או חוסר החשיבות, של זמן הפנאי בחיינו. מטרתה של המסקנה להגביר את המודעות לבעיות שעשויות להיווצר בעקבות שעות עבודה רבות, בעידן בו מדי שנה במהלך עשרים וחמש השנים האחרונות עולה בהתמדה מספר שעות העבודה הממוצע לשבוע בעולם המתועש (Caruso& Bushnell, 2006, p. 531)

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א': ההשפעות החיוביות של זמן הפנאי
פרק ב': ההשפעות השליליות של שעות עבודה ארוכות על העובד
פרק ג': דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
ימי עבודה ארוכים מאפשרים למעסיק להאיץ את זמן הייצור, חוסכים ממנו את החיפושים אחר עובדים חדשים, את העלויות הכרוכות בהעסקתם וכן את הכשרתם לעבודה. מן העבר השני, שעות עבודה מרובות מאפשרות לעובדים, בין היתר, לשמור על עבודתם באמצעות הבעת מחויבות למקום עבודה. בנוסף, ישנה עליה בתחרות על משרות וירידה בביטחון התעסוקתי הנובעים מתהליכי גלובליזציה, אשר גורמים להארכת שעות העבודה. (Wharton, 2006, p. 416 Caruso& Bushnell, 2006, p. 531;)
 
עבודה מס' 70447 SHOPPING CART DISABLED
אי השיווין המגדרי במקצוע הגננות, 2014.
הצגת הבעיה והצעת פתרונות.
3,159 מילים (כ-9.5 עמודים), 17 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו, בחרנו להתמקד במקצוע הגננות בגני-ילדים, כזירה בה קיימים פערים מגדריים בין גברים לנשים. במהלך העבודה, נציג את הבעיה העולה מתוך מאפייניו והיבטיו המגדריים של מקצוע זה, תוך שימוש במקורות הדנים בנושא, וכן מתוך נקודת מבטנו והיכרותנו עם המקצוע והסטריאוטיפים האופפים אותו. כמו כן, נציג פתרונות לצמצום אי השוויון בזירה ארגונית זו, בתקווה שאלו יהיו ישימים וברי ביצוע, וננתחם על פי המודל של אקר.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע ותיאור התופעה
תיאור מהלך השינוי המוצע
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בעולם העבודה ישנה סגרגציה מגדרית לחלק מהמקצועות והעיסוקים. כלומר, מצד אחד ישנם מקצועות ההולמים גברים ולא מתאימים לנשים ועל כן נחשבים "גבריים", ומצד שני ישנם מקצועות ההולמים נשים ולא מתאימים לגברים, ועל כן נחשבים "נשיים" (רימלט, 2008). במילים אחרות, רק חברי מגדר אחד נחשבים כמועמדים כשרים לעיסוקים ממוגדרים אלה. חלוקה בינארית של מקצועות על פי מגדר עונה על הצורך האנושי של האדם להבין את עולמו וליצור בו סדר (שטראוס, 1995).
 
עבודה מס' 70427 SHOPPING CART DISABLED
השפעת התרבות על גירושים, 2016.
האם ישנה השפעה על גירושים בין חברה מסורתית לבין חברה מערבית?
4,772 מילים (כ-14.5 עמודים), 40 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו, בחרתי לחקור את השפעת התרבות על גירושים בחברה מסורתית ובחברה מערבית, כאשר השאלה בה בחרתי להתמקד היא באיזה אופן מושפע שיעור הגירושים בחברה בתרבות מערבית לעומת התרבות המסורתית?
נישואין הם ברית בין שני בני זוג הבוחרים לחיות את חייהם יחדיו ולאחד את התא המשפחתי. כמו בכל דבר בחיים, תרבות משפיעה גם על אופן הנישואים ועל ההחלטה אם וכיצד לסיימם (Viitanen, 2013). אמונות דתיות, מודרניזציה, חברות בעלות אופי אינדיבידואלי או קולקטיבי משפיעות על בני הזוג בניהול מערכת יחסיהם ובהחלטה האם לסיימה ברגע שצץ משבר ביחסים.
עפ"י מחקרים רבים, נראית מגמה ברורה של עלייה בשיעור הגירושים. נכון שרוב הזינוק נצפה בחברות תעשייתיות מתקדמות, בהן התרבות נוטה יותר לאינדיבידואליות (Toth & Kemmelmeier, 2009) , אך ממחקרים רבים שקראתי קיימת גם מגמת עלייה בחברות שנחשבות יותר מסורתיות שבהן גירושים בעבר היו דבר בלתי מתקבל על הדעת.
הסיבות לעלייה בשיעור הגירושין שונות ומגוונות. חלק מהחוקרים טוענים ומתמקדים בתפקיד חוקי הגירושים המתירנים של התקופה האחרונה לעלייה בשיעור הגירושים (Furtado et al. , 2011). לעומתם, חוקרים אחרים בוחרים דווקא להתמקד בצד התרבותי ובערכים של כל תרבות כמשפיעים או לא משפיעים על ההחלטה לסיים את הנישואים.
תרבות מועברת מהורים לילדיהם , אך ילדים סופגים גם תרבות מקבוצת השווים, מהחברה בה הם חיים, מהטלוויזה וכו', לעיתים האמונות שספגו בבתיהם משתנות, ואותם ילדים גדלים למבוגרים עם דעות משל עצמם וגישה מתירנית יותר ממה שהתחנכו עליה (Furtado et al. , 2011).
בעשורים האחרונים החלה להתפתח תופעה שחוקרים רבים בוחרים להתייחס אליה כ"תרבות גירושים". תרבות זו מגדירה מחדש את המשמעות של נישואים וגירושים. מבחינת תרבות זו, גירושים הם דרך מפלט לאחד מבני הזוג, או לעיתים לשניהם, לעבר הגשה עצמית ומימוש עצמי (Hacstaff, 1993).

את שאלת המחקר אבחן במחקר איכותני תיאורטי- תיאורי בו אסקור את מיטב המקורות שמצאתי, אנמק ואדגים את הטענות שאעלה תוך הגעה למסקנות.
השערת מחקר שלי היא ככל שחברה היא יותר מערבית שיעור הגירושים בה עולה, וככל שהחברה יותר מסורתית שיעור הגירושים יורד.
על מנת לענות על שאלת המחקר, אבדוק את שיעור הגירושים והסיבות בתרבות האמריקאית, תרבות מערבית ומתירנית, לעומת התרבות הערבית (האסלאם) שהיא תרבות מסורתית. לפני כן, אציג סקירת ספרות בה אסביר מהי תרבות וכיצד תרבות וגירושים קשורים זה לזו, אם בכלל.

תוכן העניינים:
מבוא
1. מהי תרבות
2. תרבות וגירושים
* גירושים בתרבות מערבית: ארה"ב
* גירושים בתרבות מסורתית- העולם הערבי: האסלאם
* נישואי תערובת והשפעה על גירושים
3. סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
להגדיר מהי תרבות אינו דבר פשוט. במהלך כתיבת מחקר זה נתקלתי בלא מעט הגדרות שונות, מגוון רחב של פרשנויות ומשמעויות, חלקן ברורות וחלקן מעורפלות, חלקן פופולריות וחלקן הגדרות אקדמאיות.
בשנת 1874 אדוארד טיילר הציע הגדרה כללית למונח תרבות שאומרת- תרבות הינה דבר מורכב הכולל ידע, אמונות, אומנות, מוסר וכל היכולות וההרגלים שנרכשים ע"י אדם שהוא חלק מחברה .ההגדרה של טיילר כוללת למעשה 2 רבדים, מה מבדיל בין קבוצה מסוימת אחת או חברה אחת מהשנייה, ורובד נוסף של התנהגות נרכשת או מולדת (Gusfield, 2006).
הגדרה נוספת שנמצאת בשימוש רחב טוענת שתרבות היא סט של אמונות והעדפות שמשתנות לאורך זמן, מקום או קבוצות חברתיות (Fernandez & Fogli, 2009).
 
עבודה מס' 70415 SHOPPING CART DISABLED
הצעת מחקר - השתלבות בוגרי הפנימייה הצבאית לפיקוד בסגל הפיקוד בצה"ל, 2006.
הצעה למחקר בשאלה: מהי תרומתה הסגולית של הפנימייה לשדרת הפיקוד בצה"ל ועד כמה באמת משפיע החינוך בפנימייה על פוטנציאל הנערים להשתלב בסגל הפיקוד.
2,077 מילים (כ-6.5 עמודים), 4 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפנימייה הצבאית לפיקוד בחיפה, הוקמה בשנת 1953 ביוזמתו של ד"ר ארתור בירם (אז מנהל בית הספר הריאלי העברי) ובתמיכתו  של דוד בן-גוריון. המטרה הייתה לשלב בין לימודים תיכוניים וחינוך לצבאיות ע"מ להכשיר את הנוער לקראת השירות הציבורי בכלל והפיקוד הצבאי בפרט, מתוך מטרה להכשיר מפקדים פוטנציאליים לשירות ארוך בצה"ל. מאז הקמת הפנימייה יצאו את שעריה 1345 בוגרים. 1321 שירתו כמפקדים בצה"ל, מתוכם 377 הגיעו לדרגות בכירות (סגן אלוף עד רב אלוף). 11 בוגרים הגיעו לדרגת אלוף ובוגר אחד רמטכ"ל (אמנון ליפקין שחק).
הפנימייה אינה מסמיכה מפקדים בפועל, אינה מאמנת לוחמים ולא מכשירה בעלי מקצועות טכניים. המיקוד העיקרי הוא בחינוך, חישול האופי והקניית ערכים, מתוך ציפייה שאת הפירות ניתן יהיה לקטוף במהלך השירות הצבאי. לאורך השנים עלתה פעמים רבות השאלה לגבי מידת התועלת של מערכת החינוך בפנימייה מול העלות השולית של כל חניך. בתקופות של קיצוצים בתקציב הביטחון, סגירת יחידות ובסיסים ופטור אלפי אנשי קבע עולה כל פעם על הפרק סוגיית התפוקה הלא מוחשית של המוסד המיוחד. רבים טענו שאין צורך בהכשרה כה ארוכה של שלוש או ארבע שנים וניתן להסתפק במכינה קדם צבאית קצרה. אצבע מאשימה הופנתה אף למערכת החינוך בארץ שהיא האחראית למחסור במפקדים איכותיים בצה"ל ואין זה מתפקידו של הצבא לחנך את הנוער בטרם גיוסו.
מטרת המחקר הבוחן השערות על סיבתיות לבדוק בצורה מהימנה מהי תרומתה הסגולית של הפנימייה לשדרת הפיקוד בצה"ל ועד כמה באמת משפיע החינוך בפנימייה על פוטנציאל הנערים להשתלב בסגל הפיקוד. תוצאות ומסקנות המחקר יוכלו לשמש כלי להערכת ביצועים, להסבר ולניבוי ובסיס לשינוי או שימור שיטת העבודה בבית הספר התיכון היחיד בארץ אשר מתיימר לגדל את דור המנהיגים הבא.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע על הפנימיה
תכנון המחקר:
-שאלת המחקר
-השערות המחקר
-אוכלוסיית המחקר
-מערך המחקר
-שיטת איסוף הנתונים
-שיטת הדגימה:
א - משתני המחקר
ב - הגדרות
ג - רמת המדידה
ד - תוקף
ה - מהימנות
ו - מבחן אומדן הקשר

מקורות

מתוך העבודה:
מערך מתאמי הוא המתאים היותר למחקרנו. במחקר מתאמי נבדקים קשרים בין משתנים כפי שהם במציאות בעזרת שימוש בכלי מדידה. המחקר הוא דדוקטיבי, לפי התאוריה נבחרו המשתנים, השאלות והשערות המחקר. המחקר מתבונן בהבדלים בין הבוגרים לאורך זמן, על פני מגוון משתנים המשקפים את רמת ההצלחה בתפקיד פיקודי בצה"ל. המחקר מחפש את הקשרים וההתפלגויות בין המשתנים ע"מ למצוא קשר בין מערכת החינוך בפנימייה לבין רמת ההצלחה בצה"ל.
 
עבודה מס' 70411 SHOPPING CART DISABLED
ערכיה של תרבות הנגד והמחאה בחברה האמריקאית בשנות ה-60, בשירי בוב דילן, 2014.
באיזו מידה מהווים שיריו של בוב דילן שירי מחאה ושופר לערכי תרבות הנגד האמריקאית בשנות ה-60 בארצות הברית?
9,454 מילים (כ-29 עמודים), 23 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בערכיה של תרבות הנגד והמחאה בחברה האמריקאית בשנות השישים, כפי שבאה לידי ביטוי בשיריו של בוב דילן.
שאלת המחקר אשר נבחנת במסגרת העבודה: באיזו מידה מהווים שיריו של בוב דילן שירי מחאה ושופר לערכי תרבות הנגד האמריקאית בשנות ה-60 בארצות הברית?
את שאלה זו אבחן באמצעות הצגת התשתית התיאורטית הנדרשת להבין מהם אותם ערכים ומהם מאפייניה של תרבות הנגד בשנות ה-60 בחברה האמריקאית, תוך ניסיון ליצור תמונה שלמה עד כמה שאפשר של החברה האמריקאית באותה התקופה. בחינה תיאורטית זו תבוצע תוך התייחסות לאחד מהיבטיה המרכזיים של תרבות הנגד כפי שבא לידי ביטוי במוסיקה הייחודית לאותה התקופה והשפעותיה על הקהל האמריקאי. כמו כן, אתן רקע ביוגרפי בעיקרו על האומן בוב דילן, שכן להבין את מקומו כחלק מתרבות בפולק-רוק האמריקאי באותה התקופה הנבחנת היא חשובה בכדי לבצע ניתוח תוכן איכותי לשיריו.
מאחר וקיים קושי להעניק לפרשנות טקסטואלית מעמד של קביעה מובהקת וחד משמעית והיא סובייקטיבית במידת מה לצד היותה מעמיקה ואיכותנית, אבצע ניתוח תוכן של שלושה שירים שנכתבו על ידי בוב דילן ואנסה לבדוק באיזו מידה הם מבטאים ערכים אנטי מלחמתיים, ערכי מחאה, ולמעשה את הערכים אותם מבטאת תרבות הנגד אשר מוצגת בסקירה התיאורטית. ניתוח התוכן מבוצע על ידי ניסיון לדלות ולהדגיש קטעים נבחרים מתוך שירים אשר בהם ישנם מסרים יחסית ברורים ומובהקים אשר אין בם מקום להרבה פרשנות אישית, אלא מקיימים מעין אחדות סמלית אוניברסאלית לגבי הלך רוח אנטי-מלחמתי, אנטי-קפיטליסטי, אנטי- ממסדי.
נושא העבודה הוא נושא אשר יש חשיבות לעיסוק בו. ראשית, אומנם הוא נוגע לעברה של ארצות הברית אך אין בהכרח מקום לפסול דמיון רב ומשותף בין הלך הרוחות בשנות ה-60 וה-70 וכן בתקופת מלחמת וייטנאם ובין זמננו אנו. בתחומים רבים אנו חשופים להנהגות, משטרים, תרבויות אשר מעמידות בספק רב את היות התרבות המערבית לתרבות אשר מעמידה את זכויות האזרח, וההתייחסות לאזרח כאדם במעלה ראשונה. כבר בשנות השישים והשבעים של המאה הקודמת ניתן היה להצביע על פגיעה בחייו של האדם הפשוט, זכויותיו, ערך חייו ועוד. אמרות מסוג זה יכולות להישמע גם היום בהקשר למשטרים ותרבויות שונות בעולם.
יתר על כן, העיסוק התרבותי, המסר אשר מועבר באמצעות התרבות והמוסיקה בפרט הוא נושא אשר יש בו רלוונטיות גדולה מאוד גם לימינו אנו. אומנם, באופן כללי, יש נטייה לעיסוק בעצמי ובאינדיבידואל גם באספקט התרבותי, אך לצד זאת ניתן לראות גם כיום שירי מחאה, מסרים תרבותיים מוסיקליים ואומנותיים אחרים אשר מטרתם העברת מסר, העברת ביקורת. כלי המחאה התרבותי הזה, הוא אותו כלי מחאה אשר נוסח גם בשנות השישים והשבעים על ידי אומני תרבות הנגד וכמותם גם בוב דילן.
בפרק הראשון- רקע תיאורטי, אבצע סקירה המבוססת על ספרות אקדמית על ארצות הברית והחברה האמריקאית בשנות ה-60 וה-70, תוך התייחסות להתעוררות תרבות הנגד, ולמלחמת וייטנאם. כמו כן, בפרק זה אבצע אינטגרציה בין אותה תרבות הנגד ובין היותה של מוסיקה כלי ושופר לביטוי ערכים פוליטיים באופן כללי, ובהקשר להלך הרוח החברתי-אמריקאי באותה התקופה בפרט.
בפרק השני-  בוב דילן, ביוגרפיה, אציג באופן כללי את קורות חייו של המוסיקאי והיוצר בוב דילן תוך ניסיון להתמקד בעיקר בתקופה הנבחנת בעבודה זו- שנות ה-60.
בפרק השלישי- שיריו של בוב דילן, שירי מחאה? אבצע ניתוח תוכן של שלושה שירים מתוך ארסנל השירים העצום של בוב דילן ואבדוק את מידת התאמתם למסרים וערכים של תרבות הנגד, מסרים פוליטיים, אנטי מלחמתיים, אנטי אלימים, אנטי קפיטליסטיים וכו. בשירים אדגיש את החלקים המרכזיים אשר יעמדו לניתוח, וכן חשוב להדגיש כי התרגום של הטקסט הוא תרגום שאינו מקצועי/ רשמי אלא תרגום שלי-כותבת העבודה.
בפרק הרביעי- דיון ומסקנות, אבדוק באיזה אופן ענתה העבודה על שאלת המחקר אשר הוצגה במבוא זה, והאם אכן יש התאמה בין ההנחה הבסיסית כי שיריו של בוב דילן הם שירי מחאה ובין השירים עצמם בפועל.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון- רקע תיאורטי
פרק שני- בוב דילן, ביוגרפיה
פרק שלישי- שיריו של בוב דילן, שירי מחאה?
פרק רביעי- דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
שנות השישים בארצות הברית של אמריקה, ה"סיקסטיז" הם לא רק תקופה בהיסטוריה המתארת עשור שנים. המונח "סיקסטיז" טומן בחובו התייחסות לרוח תקופה ייחודית שכולל פעלתנות רבה, מרד נעורים, התייחסות ואחריות לסביבה והטבע, ניסיונות לתיקון עולם, פעולות אנטי ממסדיות, הפגנות, מהומות, רציחות פוליטיות, מהפכה תמידית, שימוש בסמים, רוק'נרול- כל אלו הם מושגים אשר יחד מרכיבים את התצרף של התקופה. (נווה, 2000)
 
עבודה מס' 70406 SHOPPING CART DISABLED
מימון וניהול פיננסי: השפעת המצב הכלכלי על שיעורי הפריון במדינות ה-OECD, 2016.
סקירה תאורטית וניתוח סטטיסטי.
12,792 מילים (כ-39.5 עמודים), 22 מקורות, 549.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה שלפנינו היא לבדוק כיצד ועד כמה המצב הכלכלי במדינה משפיע על שיעורי הפריון. המצב הכלכלי מורכב בעיקר מ-3 פרמטרים: שיעורי צמיחה, רמת אבטלה ותמ"ג לנפש, שהם המשתנים המסבירים, והמשתנה הנוסף המוסבר הוא שיעור הפריון.
בתחילת העבודה ניתנת סקירה של מחקרים, הדנים בהשפעת מצב הכלכלה על שיעורי הפריון. מצבה הכלכלי של מדינה משפיע על הרבה מאוד פרמטרים, ובתוכם על התרבות ותכנון חיי המשפחה. בספרות נמצא, שישנם דעות שונות בנידון. למשל: מצד אחד טוענים דיילן ואחרים, שכאשר תנאי הכלכלה טובים שיעורי הפריון עולים, אך במצבים של מיתון או משבר הם יורדים (Dilan et al., 2010). מצד שני, טוען החוקר ג'ונס ששיעורי הילודה הינם גבוהים במדינות עצמם, כשיש בהם גיוון אתני ו/או המוסדות חלשים. כמו כן, קבוצות אתניות יכולות לכפות שיעורי פריון גבוהים בקרב משקי הבית המרכיבים אותן באמצעות נורמות חברתיות. לפיכך, הגורמים לפוריות גבוהה עלולים להיות פוליטיים ולא רק כלכליים (Janus, 2011).
בהמשך העבודה מפורטים המרכיבים השונים הכלולים בכלכלת מדינה ומשתנה הפריון במדינות השונות. נבחנה השאלה, כיצד מעריכים כלכלה של מדינה ואיך היא משפיעה על התרבות, על האנשים במדינה ועל מגמות הילודה במשך השנים. הרצון להביא ילדים לעולם הינו משהו טבעי הטבוע באדם, והוא רצון להמשיך את הדורות ולחנך את הדור הבא על פי ערכים, שבהם האדם מאמין. מכל מקום, כיום ישנם אנשים רבים שחושבים אחרת ולא רואים סיבה מספיק טובה כדי להביא ילדים או לחילופין להביא יותר מילד או שניים. הללו טוענים, בין היתר, שהבאת ילד לעולם גורמת להוצאות משק בית גבוהות יותר, הורדת שעות והפחתת משכורת בעבודה ויוצרות בעיות כלכליות. ברם, למרות שהם אינם משאירים אחריהם צאצאים, הם לא מוטרדים מהשאלה מי יטפל בהם עצמם, כשהם יזדקנו ויזדקקו לסיוע.
לאחר מכן מגיע שלב המחקר, הכולל שימוש בנתונים ממספר אתרים וקבצים כלכליים שנאספו בחודשים מרץ ואפריל, לגבי 4 משתנים ו-30 מדינות ב-OECD, על פני השנים 1961-2014. לצורך בדיקת המחקר נבדקו הנתונים על ידי רגרסיה, כדי לראות את השפעת שלושת המשתנים הכלכליים על משתנה הפריון. תוצאות העבודה מראות, כי אמנם המצב הכלכלי במדינות המתקדמות משפיע על שיעורי הפריון, אך מכל מקום רק משתני האבטלה והתוצר לנפש משפיעים באופן שלילי מובהק, ואילו למשתנה הצמיחה לא נמצאת השפעה מובהקת על שיעורי הפריון, הניתנת להוכחה. הלכך, במודל השפעת הכלכלה על הילודה מופיעים רק משתני האבטלה והתוצר לנפש.
לצורך המחקר נאספו נתונים עבור 30 מדינות ב-OECD בין השנים 1961 ועד 2014, לגבי שלושה משתנים בלתי תלויים: שיעורי צמיחה, רמת אבטלה, תמ"ג לנפש וכן עבור משתנה הפריון התלוי. נמצא, כי אמנם המצב הכלכלי משפיע על שיעורי הפריון, אך רק משתני האבטלה והתמ"ג לנפש משפיעים באופן שלילי מובהק, ואילו למשתנה הצמיחה לא נמצאת השפעה מובהקת, שניתן להוכיח ממנה על שיעורי הפריון.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות ומחקרים
3. הערכת כלכלה של מדינה
3.1 תוצר מקומי גולמי לנפש (תמ"ג לנפש)
3.2 קצב צמיחת הכלכלה
3.3 רמת אבטלה של מדינה
4. שיעורי הפריון
4.1 חשיבות ילודה למדינה
4.2 שיקולים כלכליים בהבאת ילדים, שיקולי זמן חופשי לצורך טיפול בילדים
4.3 גורמים המשפיעים על שיעור הפריון ב-OECD
4.4 מדיניות לעידוד ילודה
5. כלכלה וילודה במדינות ה-OECD
5.1 מדינות אירופה
5.2 ארצות הברית
5.3 מדינות נוספות
6. כלכלה וילודה בישראל
6.1 המשק בישראל
6.2 מצב הילודה בישראל
6.3 השפעה כלכלית על רמת הפריון
7. השפעת משבר 2008
7.1 השפעת המשבר על מדינות אירופה
7.2 השפעת המשבר על ארצות הברית
8. כלכלה וילודה בראייה כלל עולמית
9. לאור משבר המהגרים באירופה
10. תיאור הנתונים ושיטת המחקר
10.1 מתודולוגיה ומקורות הנתונים
10.2 מגמות במדינות ה-OECD על בסיס נתוני המחקר
10.3 סטטיסטיקה תיאורית
10.4 ממצאים
10.4 דיון ותוצאות
11. סיכום
12. ביבליוגרפיה
13. נספחים

מתוך העבודה:
מצבה הכלכלי של מדינה משפיע על הרבה מאוד פרמטרים ובתוכם, על התרבות ותכנון חיי המשפחה. החוקרים מנסים להבין, מהם הגורמים המשפיעים על רמת הפריון לעלות או לרדת במדינות המפותחות, בפרט במצב של היום, בו רוצים להבין מדוע שיעורי הילודה יורדים פלאים (ראה תרשים 1). נשאלת השאלה, כיצד והאם משפיע המצב הכלכלי על שיעורי הילודה ותכנון גודל המשפחה במדינות מפותחות? מצד אחד, ניתן לחשוב שככל שמצב המשק טוב יותר, נוצרת אפשרות לגדל יותר ילדים ולתת להם חינוך וכל הנדרש בעבורם. מצד שני, כאשר מסתכלים על מדינות המערב ניתן להבחין די בבירור, שהמגמה בעשורים האחרונים היא להביא פחות ילדים, על אף שרמת החיים והיכולות הטכנולוגיות טובות בהרבה, ממה שהיו לפני מספר עשורים.
 
עבודה מס' 70400 SHOPPING CART DISABLED
התנהגות חברתית אצל בנים ובנות בגן חובה (5-6), 2016.
האם קיימים הבדלים בהתנהגות חברתית בזמן משחק אצל בנים ובנות?
6,184 מילים (כ-19 עמודים), 15 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לצד תהליכים תרבותיים כלל-עולמיים, מתקיימים בחברה הישראלית תנאים ייחודיים בעלי השפעה מכרעת על היחסים החברתיים ועל תהליכי החיברות והחינוך להתנהגות חברתית. נראה שבחברה הישראלית מתרחשים שני תהליכים מנוגדים, הנובעים ממיקומנו בין מזרח למערב. מצד אחד מושם דגש חזק על חברותיות, על קירבה, על לכידות ועל חברויות ארוכות טווח - שהם מאפיינים של חברות מסורתיות-קולקטיביסטיות; מצד שני - עמדות אינדיווידואליסטיות, האופייניות לחברות תעשייתיות, מימי תנועת הנוער (בקר, 2009).
בהקשר לכך, במחקר שנעשה בקרב ילדים במסגרת חינוכית נמצא כי הקוריקולום הסמוי השולט בהתנהגויות הגופניות של ילדים במטרה לעצב אותם מבחינה קוגניטיבית משרת מטרה נוספת באותה עת: הוא הופך ילדים בעלי התנהגויות, תנועות ומעשים דומים, לבנים ולבנות, לילדים בעלי מנהגים שונים Martin, 1998)).
העבודה הנוכחית תעסוק בנושא: "התנהגות חברתית אצל בנים ובנות בגן חובה (5-6)".
שאלת המחקר היא "האם קיימים הבדלים בהתנהגות חברתית בזמן משחק אצל בנים ובנות". מטרת המחקר היא לעסוק בהתנהגות חברתית בין בנים ובנות בכלל, ולהתמקד בהבדלים בין שני המינים במהלכה בפרט.
כדי לענות על שאלת המחקר, בחרנו בשיטה האיכותנית, על ידי תצפיות ישירות. במסגרת המחקר, קיימנו 9 תצפיות בתוך גן ילדים (חובה) בגילאים 5-6 בעיר מודיעין.
חילקנו את העבודה לשלושה חלקים מרכזיים: חלק תיאורטי, שכולל התייחסות מהמקורות הספרותיים; חלק מחקרי, שכולל התייחסות למחקר שקיימנו; וחלק נוסף, של דיון, מסקנות וסיכום, שכולל שילוב בין שני החלקים הראשוניים.
  
תוכן עניינים:
1. מבוא
2. חלק תיאורטי
2.1 התנהגות חברתית
2.2 ה"משחק"
2.3 סוגיית המגדר בגן הילדים
3. חלק מחקרי
3.1 שאלת המחקר
3.2 מתודולוגיה
3.3 הליך המחקר
3.4 ממצאים
4. דיון
5. סיכום
6. רשימת מקורות
7. נספחים

מתוך העבודה:
התנהגות חברתית מהווה חלק מהמציאות היומיומית הקיימת של הפרט. בהתאם לכך, אנו מוצאות, כי תחילה יש לעסוק בתהליך החיברות, שמהווה ההתנסות החברתית המתמדת, שבאמצעותה אנו מפתחים את הפוטנציאל האנושי הגלום בנו ולומדים את דפוסי התרבות שלנו. בניגוד ליצורים חיים אחרים, אשר התנהגותם נקבעת על ידי מדע הביולוגיה, אנחנו בני האדם מוכרחים לעבור התנסויות חברתיות על מנת ללמוד לפרטי פרטים את התרבות שלנו לשם הישרדות (משוניס, 2000).
 
עבודה מס' 70398 SHOPPING CART DISABLED
המשמעות של הצבת גבולות ביצירת ניהול כיתה אפקטיבי, 2014.
כיצד ניתן להציב גבולות ברורים לילדים בכיתה א' בבית הספר היסודי כדי לנהל כיתה באופן אפקטיבי?
5,226 מילים (כ-16 עמודים), 13 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת העבודה הנוכחית נבקש לעסוק בנושא: "המשמעות של הצבת גבולות ביצירת ניהול כיתה באופן אפקטיבי". כששאלת המחקר הינה: "כיצד ניתן להציב גבולות ברורים לילדים בכיתה א' בבית הספר היסודי כדי לנהל כיתה באופן אפקטיבי?".
על מנת לענות על שאלת המחקר, בחרנו לעסוק בשיטה האיכותנית; כשהשיטה לאיסוף הנתונים הינה: ראיונות עומק, שהתקיימו עם 10 מחנכות כיתה א'.
מבנה העבודה, יכלול שלושה חלקים מרכזיים: האחד, חלק תיאורטי, המשלב בתוכו מקורות ספרותיים הקשורים בצורה ישירה ובצורה עקיפה לשאלת המחקר; השני, חלק אמפירי, הכולל בתוכו את המחקר שקיימנו על שלל היבטיו השונים; והשלישי, חלק של דיון, מסקנות וסיכום, המשלב בתוכו הן את המקורות הספרותיים והן את ממצאי המחקר שערכנו.
הסיבה שבגללה בחרנו את הנושא הספציפי למחקר קשורה להנחת היסוד שלנו לפיה: על מנת להצליח בניהול כיתה, בדגש על: כיתה א', שמהווה "שלב מעבר" מגן לבית הספר, קיים הצורך בהצבת גבולות (באשר הם). מעבר לכך, לא הצבת גבולות ברורים, אנו מניחות כי התלמידים (שרק סיימו את גן הילדים ונפרדו מגן המשחקים) "ילכו לאיבוד" בתוך המערכת החדשה, הבית ספרית; ואף קיים הסיכוי כי לא יצליחו להשתלב בה בהמשך הדרך - הן מבחינה לימודית, הן מבחינה חברתית והן מבחינה רגשית.  

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. חלק תיאורטי
2.1 ניהול כיתה והמאפיינים המשפיעים על ניהול כיתה אפקטיבי
2.2 סמכות המורה בכיתה
2.3 גבולות בחינוך
2.4 חשיבות הצבת גבולות
2.5 כיצד מציבים גבולות
3. חלק אמפירי
3.1 שיטת המחקר ושדה המחקר
3.2 כלים איכותניים לאיסוף נתונים
3.3 הליך וגישת הניתוח האיכותני
3.4 ממצאים
4. דיון ומסקנות
5. סיכום
6. נספחים:
7. רשימת מקורות

הערת מערכת: העבודה אינו כוללת את תמלילי הראיונות.

מתוך העבודה:
2.1 ניהול כיתה והמאפיינים המשפיעים על ניהול כיתה אפקטיבי
אחד הנושאים החשובים והעיקריים שאינם מפסיקים להעסיק מחנכים והורים הוא נושא "ניהול כיתה". ניהול כיתה הוא מערכת ההתנהגויות העיקרית וסגנון העבודה של המורה בכיתה. זאת היא אינטגרציה של תפקידי המורה ופעולותיו המקצועיות בהוראה, בחינוך ובניהול. חוקרים הגיעו למסקנה שניהול כיתה הוא הגורם הבדיד עם ההשפעה הגדולה ביותר על הישגי התלמידים, מכיוון שניהול שהינו יעיל מניח את המסד ללמידה מוצלחת של התלמידים. מסקנתם של אותם חוקרים בניתוח מפורט יותר, הייתה שיחסי מורים-תלמידים היווה את המפתח לכל האספקטים האחרים של ניהול כיתה (באבד, 2011).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
ארגונית
דת
חינוך
כללי
מין)מגדר(
משפחה
תקשורת בין אישית
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 2008 :: [עמוד 1 מתוך 224]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>