היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 2049
עבודה מס' 70728
מהן ההשלכות החיוביות והשליליות של ניהול רגשות אצל עובדים במוקדי השירות וכיצד משפיע ניהול הרגשות על המוטיבציה שלהם.
31,085 מילים (כ-95.5 עמ'), 70 מקורות, 599.95 ₪
עבודה מס' 70724
סקירת ספרות זו עוסקת בנושא "המתת חסד" ויחסן של מדינות שונות כלפי תופעה זו.
2,439 מילים (כ-7.5 עמ'), 19 מקורות, 169.95 ₪
עבודה מס' 70723
סקירת ספרות קצרה בנושא מעורבות אבות בטיפול בילדים ודרישות קריירה.
1,333 מילים (כ-4 עמ'), 7 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 70705
הצגת נשים מול גברים בספרות ילדים, תוך השוואה בין ספרות ילדים משנות ה-70 לספרות עכשווית.
10,198 מילים (כ-31.5 עמ'), 22 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70687
באילו דרכים משפיעה מנהיגות מעצבת של מורים על ההישגים הלימודיים של התלמידים?
6,214 מילים (כ-19 עמ'), 28 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70686
סקירה תמציתית של היתרונות והחסרונות.
1,233 מילים (כ-4 עמ'), 12 מקורות, 149.95 ₪
עבודה מס' 70681
מאפייני החברה הישראלית, זהות קבוצתית וספורט עממי.
3,686 מילים (כ-11.5 עמ'), 16 מקורות, 149.95 ₪
עבודה מס' 70678
עבודת מחקר בשיטת ניתוח תוכן איכותני (מסגור), בנושא ייצוג נשים מסורבות גט בעיתונות הכתובה בישראל, תוך השוואה בין כתבות העיתון המקוון "מקור ראשון" והעיתון המקוון "הארץ".
6,520 מילים (כ-20 עמ'), 12 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 70664
בחינת השפעתו של מאיר הר-ציון על הזהות הקולקטיבית הישראלית.
6,273 מילים (כ-19.5 עמ'), 26 מקורות, 159.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 2049