היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 2095
עבודה מס' 70860
האם היקף המשרה קשור לקונפליקט בית עבודה?
6,951 מילים (כ-21.5 עמ'), 28 מקורות, 339.95 ₪
עבודה מס' 70856
בדיקת הקשר באמצעות שאלון.
6,572 מילים (כ-20 עמ'), 26 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 70855
הגורמים והמניעים המובילים למוות הקשור לעבודת יתר ביפן והתפיסה החברתית הרווחת כלפי תופעה זו.
6,609 מילים (כ-20.5 עמ'), 33 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70854
האם ישנם הבדלים בעמדות כלפי שימוש באלכוהול בין נוער יהודי לנוער ערבי במדינת ישראל?
7,545 מילים (כ-23 עמ'), 13 מקורות, 269.95 ₪
עבודה מס' 70853
האם קיימת אפליה בשוק העבודה בישראל בקרב מבוגרים בגילאי 55-70?
6,467 מילים (כ-20 עמ'), 16 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 70852
בחינת השפעתם של שישה משתנים על בחירתו של הפרט להתחסן מפני הנגיף.
8,001 מילים (כ-24.5 עמ'), 11 מקורות, 319.95 ₪
עבודה מס' 70844
בדיקת הנושא באמצעות ראיונות עומק.
7,670 מילים (כ-23.5 עמ'), 13 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 70843
סקירת ספרות לגבי ההבדלים בין המינים בתפיסות לגבי ציפיות שכר ודרכי ניהול משא ומתן.
5,209 מילים (כ-16 עמ'), 22 מקורות, 319.95 ₪
עבודה מס' 70842
האם קיימת אפליה מגדרית בתעסוקה בקרב נשים עובדות בתנאי שכר, תנאי תעסוקה ואפשרויות קידום?
5,518 מילים (כ-17 עמ'), 30 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 2095