היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [28–36] מתוך 2029
עבודה מס' 70411
באיזו מידה מהווים שיריו של בוב דילן שירי מחאה ושופר לערכי תרבות הנגד האמריקאית בשנות ה-60 בארצות הברית?
9,454 מילים (כ-29 עמ'), 23 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 70406
סקירה תאורטית וניתוח סטטיסטי.
12,792 מילים (כ-39.5 עמ'), 22 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 70400
האם קיימים הבדלים בהתנהגות חברתית בזמן משחק אצל בנים ובנות?
6,184 מילים (כ-19 עמ'), 15 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 70398
כיצד ניתן להציב גבולות ברורים לילדים בכיתה א' בבית הספר היסודי כדי לנהל כיתה באופן אפקטיבי?
5,226 מילים (כ-16 עמ'), 13 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 70394
כיצד באה לידי ביטוי מנהיגותו של המורה בכיתה הטרוגנית בחינוך הערבי ומה הם הגורמים שמסייעים למנהיגותו של המורה בחינוך הערבי.
9,804 מילים (כ-30 עמ'), 35 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 70384
האם וכיצד משפיע שינוי ארגוני על העובדים.
4,033 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 54.95 ₪
עבודה מס' 70383
האם וכיצד מסייעת העצמת עובדים לתפקודו החיוני של הארגון.
3,832 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 54.95 ₪
עבודה מס' 70362
אמן כסובייקט ואמן כאובייקט.
8,692 מילים (כ-26.5 עמ'), 15 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 70361
תיאור בעיות הידע KM והחדשנות ביחידת הוידאו החדשנית שהוקמה לאחרונה בחלק מסניפי בנק ירושלים והצעת פתרון לבעיה.
6,106 מילים (כ-19 עמ'), 8 מקורות, 164.95 ₪

עבודות [28–36] מתוך 2029