היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [46–54] מתוך 2029
עבודה מס' 70330
סקירת מחקרים בנושא אלימות ובנושא השפעת העיסוק בספורט על האלימות.
5,987 מילים (כ-18.5 עמ'), 37 מקורות, 186.95 ₪
עבודה מס' 70328
סקירה עיונית על אופן ההשפעה של אחריות חברתית תאגידית על המוטיבציה בקרב העובדים.
7,088 מילים (כ-22 עמ'), 26 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70325
סקירת הנושא ובדיקה אמפירית של עמדות כלפי המתת חסד.
6,535 מילים (כ-20 עמ'), 30 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70306
השפעת הציונות הלאומית על אגודות הספורט בישראל.
7,289 מילים (כ-22.5 עמ'), 42 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70300
ניתוח המחזמר קזבלאן בכל הפקותיו כביטוי לפער העדתי בין אשכנזים לספרדים.
6,615 מילים (כ-20.5 עמ'), 20 מקורות, 247.95 ₪
עבודה מס' 70286
תיאור וניתוח השינוי.
1,520 מילים (כ-4.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70285
מחקר איכותני הבודק את השפעת התמיכה כמאפיין תרבותי על המוטיבציה של אמהות עובדות.
2,220 מילים (כ-7 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70275
חברת IBI השקעות - בדיקת הארגון על פי המאפיינים שהגדירה דניס רוסו (2004).
10,409 מילים (כ-32 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 70270
העבודה מתארת תהליך קואצינג' על פי מודל הקואצינג' על כל שלבי התהליך.
1,774 מילים (כ-5.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [46–54] מתוך 2029