היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [55–63] מתוך 2046
עבודה מס' 70348
נוער נושר - מה מוביל לכך, מה ניתן לעשות בשעת משבר, ואיך להצליח לצאת מהבעיה.
4,579 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 109.95 ₪
עבודה מס' 70342
סקירת ספרות וניתוח ממצאי סקר קצר בשאלה: באיזה אופן באה לידי ביטוי פעילות המשתמש בפייסבוק בכל הנוגע לחשיפת מידע אישי?
5,495 מילים (כ-17 עמ'), 28 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 70341
בחינה עיונית של הקשר בין עיסוק בספורט וערכים דמוקרטיים.
7,222 מילים (כ-22 עמ'), 29 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 70340
סקירה עיונית.
6,605 מילים (כ-20.5 עמ'), 33 מקורות, 230.95 ₪
עבודה מס' 70338
סימני מסחר מנקודת מבט בינלאומית משווה.
9,751 מילים (כ-30 עמ'), 48 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70334
סקירת מחקרים בנושא.
4,939 מילים (כ-15 עמ'), 29 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70332
סקירת ספרות ומחקר בקרב משפחות חרדיות.
5,389 מילים (כ-16.5 עמ'), 27 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 70331
סקירה עיונית בשאלה כיצד הצגת העצמי באה לידי ביטוי באתרי הכרויות?
7,135 מילים (כ-22 עמ'), 33 מקורות, 214.95 ₪
עבודה מס' 70330
סקירת מחקרים בנושא אלימות ובנושא השפעת העיסוק בספורט על האלימות.
5,987 מילים (כ-18.5 עמ'), 37 מקורות, 186.95 ₪

עבודות [55–63] מתוך 2046