היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [64–72] מתוך 2041
עבודה מס' 70285
מחקר איכותני הבודק את השפעת התמיכה כמאפיין תרבותי על המוטיבציה של אמהות עובדות.
2,220 מילים (כ-7 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70275
חברת IBI השקעות - בדיקת הארגון על פי המאפיינים שהגדירה דניס רוסו (2004).
10,409 מילים (כ-32 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 70270
העבודה מתארת תהליך קואצינג' על פי מודל הקואצינג' על כל שלבי התהליך.
1,774 מילים (כ-5.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70267
דיון בשני מאמרים בנושא.
1,875 מילים (כ-6 עמ'), 5 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 70264
דיון בהיבטים של המראה החיצוני כפי שהם נדונים במקורות הלכתיים מוסלמים מימי הביניים.
4,802 מילים (כ-15 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70255
בדיקת הדילמה באמצעות ראיונות קצרים וניתוח תיאורטי.
3,499 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70252
מחקר באמצעות שאלון.
9,353 מילים (כ-29 עמ'), 32 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70245
סקירת מספר היבטים של המשמעויות החברתיות של האינטרנט.
6,813 מילים (כ-21 עמ'), 18 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70244
בדיקת ההשערה כי לתמיכה וועדית נתפסת ישנה השפעה רבה יותר על ביצועי העובד, שביעות הרצון של העובד מהארגון ועל רמת האזרחות הארגונית שלו מאשר תמיכה ארגונית נתפסת.
8,027 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [64–72] מתוך 2041