היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [82–90] מתוך 2042
עבודה מס' 70193
האם יש קשר בין חיי חברה, צורך בחברה ומגדר לאושר (שיטות מחקר).
3,583 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70192
השסע העדתי וייצוג הסטריאוטיפ המזרחי במערכוני "הפילוסים" ששודרו בתכנית "ארץ נהדרת".
8,398 מילים (כ-26 עמ'), 21 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70188
כיצד באה לידי ביטוי ההשתתפות של נשים בכלל ושל נשים ערביות בפרט בשוק העבודה בישראל?
6,642 מילים (כ-20.5 עמ'), 20 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70171
סקירת ספרות ופרויקט שטח שנערך בקרב שלוש כיתות י' מב"ר שבחטיבה העליונה בבית הספר.
4,729 מילים (כ-14.5 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70146
מרכיבי זהות פוסטמודרנית של נשים מישראל בנות 25-30 הבאים לידי ביטוי בדימויים חזותיים המיוצגים בתמונות הפרופיל שלהן בפייסבוק.
5,590 מילים (כ-17 עמ'), 22 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 70138
סקירת מקורות וראיונות עם ארבע נשים ושני גברים.
8,172 מילים (כ-25 עמ'), 37 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70125
תפיסותיהן של נשים המטופלות בהפריה חוץ גופית בישראל - המוסר היהודי מול הגישה התועלתנית.
12,534 מילים (כ-38.5 עמ'), 39 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70124
האם סרטי מיוזיקל ישראלים משנות ה-70 מעצימים סטריאוטיפים אתניים ופער עדתי או מציעים חיזיון שוויוני אוטופי?
9,936 מילים (כ-30.5 עמ'), 28 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70114
בחינת הסרט דרך פריזמת ייצוגה של האשה המזרחית בו.
11,541 מילים (כ-35.5 עמ'), 50 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [82–90] מתוך 2042