היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [82–90] מתוך 2035
עבודה מס' 70124
האם סרטי מיוזיקל ישראלים משנות ה-70 מעצימים סטריאוטיפים אתניים ופער עדתי או מציעים חיזיון שוויוני אוטופי?
9,936 מילים (כ-30.5 עמ'), 28 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70114
בחינת הסרט דרך פריזמת ייצוגה של האשה המזרחית בו.
11,541 מילים (כ-35.5 עמ'), 50 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70100
ניתוח תוכן איכותי של פרק מס' 5, עונה 1.
15,315 מילים (כ-47 עמ'), 40 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70099
התייחסות למוצרי הפרסום ולדרך השימוש בנשים בפרסום בחמש השנים האחרונות - ניתוח 6 פרסומות.
5,366 מילים (כ-16.5 עמ'), 23 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 70097
בחינה כללית של הפגיעה בדימוי ובתיירות של הודו כתוצאה מהאונס של ג'יוטי סינג פנדיי.
3,175 מילים (כ-10 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70096
מחקר שבוצע באמצעות ראיונות עם הנהלה והעובדים של מפעל 'ריאון'.
16,492 מילים (כ-50.5 עמ'), 12 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 70093
עמדותיהם של סטודנטים יהודים וערבים כלפי רב-תרבותיות והיחסים האישיים שביניהם.
5,960 מילים (כ-18.5 עמ'), 20 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 70091
פרסומות של נשים כמשקפות את התפיסה המגדרית בחברה הישראלית - התייחסות למוצרי הפרסום ולדרך השימוש בנשים בפרסום.
5,305 מילים (כ-16.5 עמ'), 23 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 70080
בחינת ההיבטים המשותפים בשני המקצועות.
1,604 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [82–90] מתוך 2035