היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 3680
עבודה מס' 71235
הקשר בין שימוש הצרכן בפעילות מקוונת באתר הבנק לבין גיל ורמת השכלת משתמש.
7,822 מילים (כ-24 עמ'), 15 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 71232
חברת בת , 2017
מהן הסיבות, האילוצים והמניעים לבניית חברה בת?
6,164 מילים (כ-19 עמ'), 15 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 71231
כיצד מתבטא הקונפליקט בין פיתוח קריירה וקיום משפחה אצל אמהות ערביות נוצריות בישראל?
4,920 מילים (כ-15 עמ'), 27 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 71227
ניתוח דוחות כספיים שנתיים המתפרשים על 5 שנים, 2002-2006, שווי כספי וכלכלי, כאשר במרכזן בוצע מיזוג בין החברות הגדולות שטראוס ועלית אשר הפכו לחברת "שטראוס גרופ בע"מ".
8,905 מילים (כ-27.5 עמ'), 5 מקורות, 279.95 ₪
עבודה מס' 71226
האם לתרבות הארגונית השפעה על סגנון הניהולי והצדק הארגוני בארגון?
7,562 מילים (כ-23.5 עמ'), 27 מקורות, 269.95 ₪
עבודה מס' 71225
האם אוטונומיית עובדים ובריונות בעבודה משפיעים על כוונות עזיבה של עובדים את מקום עבודתם?
5,176 מילים (כ-16 עמ'), 22 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 71224
האם קיים קשר בין האקלים הבית ספרי ושחיקת מורים ובין רמת רווחתם הנפשית של המורים בבית הספר?
7,152 מילים (כ-22 עמ'), 27 מקורות, 284.95 ₪
עבודה מס' 71219
בחינת הלגיטימיות המוסרית של השימוש בהעדפה מתקנת בשוק התעסוקה בראי גישות שונות של צדק כלכלי וחברתי.
20,387 מילים (כ-62.5 עמ'), 44 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 71218
באיזו מידה מגן בית הדין הישראלי על הזכות לפרטיות בעבודה בעידן של התפתחות בטכנולוגיות של אמצעי המעקב והניטור?
15,358 מילים (כ-47.5 עמ'), 46 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 3680