היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 3693
עבודה מס' 71272
האם האזרח בישראל מוכן לצרוך אנרגיה ירוקה ובלתי מזהמת על חשבון כלכלתו האישית, תוך תלות בגילו ובהשכלתו?
5,479 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 269.95 ₪
עבודה מס' 71269
מהו הקשר בין צורת השיווק לבין רווחיות החברה.
4,126 מילים (כ-12.5 עמ'), 16 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 71268
סקירת ספרות.
4,634 מילים (כ-14.5 עמ'), 32 מקורות, 209.95 ₪
עבודה מס' 71267
האם קיים קשר בין התנהגות אזרחית ארגונית של מנהלים לבין התנהגות אזרחית ארגונית של מורים ומידת העומס בעבודת המורים בבתי ספר?
6,104 מילים (כ-19 עמ'), 19 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 71261
ניתוח השוק, תוכנית אסטרטגית ותוכנית פיננסית.
5,713 מילים (כ-17.5 עמ'), 18 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 71259
מהם הגורמים המרכזיים שמרבית ההטרדות המיניות הן מצד אישי ציבור ובעלי תפקידים בכירים?
6,541 מילים (כ-20 עמ'), 24 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 71256
האם קיים קשר בין שימוש הצרכן בפעילות מקוונת באתר הבנק לבין גיל ורמת השכלת משתמש?
7,196 מילים (כ-22 עמ'), 14 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 71253
האם לעבודה מהבית ביצועים פחותים מאשר עבודה מתוך הארגון?
6,400 מילים (כ-19.5 עמ'), 14 מקורות, 319.95 ₪
עבודה מס' 71251
בחינת ותיקוף הקשר בין הפרמיה החודשית לנהגי הגרר במדור שירותי דרך וגרירה על מרכיביה לבין שביעות רצון העובדים.
4,030 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 299.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 3693