עבודות [1-9] מתוך 3548 :: [עמוד 1 מתוך 395]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 70466 SHOPPING CART DISABLED
ההשפעות החיוביות של פעילות הפנאי והבעיותיות שבחסרונה , 2013.
האם מחסור בפנאי הנגרם משעות עבודה רבות עשוי להשפיע על תחושת הרווחה הפיזית והמנטלית של העובד?
4,593 מילים (כ-14 עמודים), 23 מקורות, 119.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה עוסקת בהשפעות שיש למחסור בזמן פנאי הנובע משעות עבודה רבות על העובד, כאשר שאלת המחקר היא- האם מחסור בפנאי הנגרם משעות עבודה רבות עשוי להשפיע על תחושת הרווחה הפיזית והמנטלית של העובד? בכדי לענות על שאלה זו החלק הראשון יעסוק בתרומתה הפוטנציאלית של פעילות הפנאי ויראה את ההשפעות החיוביות שיש לה על האדם. שאלת המחקר מחייבת התייחסות גם להשפעות של שעות עבודה רבות על העובד, על מנת להגיע למסקנה מבוססת. זאת מפני שניתן יהיה לטעון כי ההשפעות החיוביות של פעילות הפנאי עשויות להתקבל גם בעת ההימצאות במקום העבודה במשך שעות רבות- על-ידי אינטראקציה חברתית, הגשמה עצמית ותחושת הצלחה למשל. משום כך חלקה השני של העבודה יעסוק בהשפעות של שעות עבודה רבות על העובד.
הפרקים מתבססים על סקירת ממצאיהם של כתבים ומחקרים משני תחומי מחקר שונים, הראשון עוסק בחקר הפנאי והשני בעבודה ובהשפעותיה על העובד. חיבור ממצאים מסוג זה מטרתו להוביל למסקנה אחת מבוססת המעידה על מידת החשיבות, או חוסר החשיבות, של זמן הפנאי בחיינו. מטרתה של המסקנה להגביר את המודעות לבעיות שעשויות להיווצר בעקבות שעות עבודה רבות, בעידן בו מדי שנה במהלך עשרים וחמש השנים האחרונות עולה בהתמדה מספר שעות העבודה הממוצע לשבוע בעולם המתועש (Caruso& Bushnell, 2006, p. 531)

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א': ההשפעות החיוביות של זמן הפנאי
פרק ב': ההשפעות השליליות של שעות עבודה ארוכות על העובד
פרק ג': דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
ימי עבודה ארוכים מאפשרים למעסיק להאיץ את זמן הייצור, חוסכים ממנו את החיפושים אחר עובדים חדשים, את העלויות הכרוכות בהעסקתם וכן את הכשרתם לעבודה. מן העבר השני, שעות עבודה מרובות מאפשרות לעובדים, בין היתר, לשמור על עבודתם באמצעות הבעת מחויבות למקום עבודה. בנוסף, ישנה עליה בתחרות על משרות וירידה בביטחון התעסוקתי הנובעים מתהליכי גלובליזציה, אשר גורמים להארכת שעות העבודה. (Wharton, 2006, p. 416 Caruso& Bushnell, 2006, p. 531;)
 
עבודה מס' 70460 SHOPPING CART DISABLED
בעלות מרוכזת או מבוזרת בחברה והשפעתה על רווחי פירמות, 2016.
האם בעלות מרוכזת או מבוזרת בחברה משפיעה על רווח החברה וכיצד?
3,387 מילים (כ-10.5 עמודים), 24 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקר זה בוחן את סוגיית השליטה ריכוזית אל מול שליטה מבוזרת והשפעתו על הרווח  בחברות ציבוריות. במרביתן של החברות הציבוריות בישראל קיימת קבוצת שליטה, קבוצה המחזיקה במרבית מניות החברה ושולטת בהצבעות והחלטות החברה. לא אחת לקבוצת השליטה ישנה  את יכולת למשוך טובות הנאה מן החברה על חשבון יתר בעלי המניות Cheung, Rau & Stouraitis, 2006)). ואף במקרים לא מעטים באפשרותו של בעל השליטה בקבוצה, לערוך שימוש בהלוואות, בהנפקות פרטיות ובעסקאות בעלי עניין במטרה להעביר הון או חוב בין החברות השונות שבקבוצת העסקים שלו וכך לקיים מעין שוק הון פנימי Almeida & Wolfenzon, 2006)).
למעשה בעלות ריכוזית היא בעלות של חברה על ידי בעלי מניות רבים, לכל בעל מניות יש אחוז קטן בשליטה בחברה ולכן אין ביכולתו להשפיע על החלטות בפירמה. בעיה אפשרית העלולה להתעורר במצב זה היא בעיית הסוכן, שזהו מצב שבו למנהל החברה בפועל יש ניגוד אינטרסים עם בעלי המניות. ניגוד שכזה יכול לבוא לידי ביטוי כאשר מטרות המנכ"ל הן להרוויח יותר כסף או להמשיך ולהינות מההטבות המגיעות עם יוקרת המקצוע, בעוד שמטרות בעלי המניות הן רווח או למקסם את שווי שוק החברה.  בעיית הנציג המתפתחת במקרה של בעלות מבוזרת הינה למעשה החשש שהמנהלים, בעלי השליטה בפועל, יפעלו לטובתם העצמית שלהם ולא לטובת בעלי המניות ומאופיינת בניגוד עניינים ופערי מידע (Fama & Jensen, 1983).
חשוב לציין בעניין זה כי הספרות המחקר המקצועית בתחום זה מכירה ביתרונותיהן של קבוצות עסקיות ובעלות ריכוזית במשקים מתפתחים, אשר למעשה משמשות תחליף למוסדות חסרים או חלשים בכך שהן מספקות לחברות בקבוצה העסקית אשראי עובדים מיומנים וכיוצא בזה. עם זאת, ישראל אינה נחשבת מדינה מתפתחת בהיבט זה (Khanna, et al.,2007).

במסגרת המחקר הנוכחי נסקרת ספרות מחקרית רלוונטית וכן נערך מחקר אמפירי הבוחן את השפעות הבעלות על רווחיות של חברות ציבוריות בישראל במטרה לענות על שאלת המחקר:
האם בעלות מרוכזת או מבוזרת בחברה משפיעה על רווח החברה וכיצד?
המחקר הוא מחקר כמותי המבוסס על סקירת ספרות. המחקר האיכותני יהיה הבסיס לחלק המחקרי ויבוצע באמצעות סקירת מאמרים ומחקרים מתוך ספרות המחקר המקצועית בתחום המימון.
על מנת לערוך את המחקר הכמותי נערך שימוש בשיטת מודל הריבועים הפחותים - רגרסיה לינארית.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
מתודולוגיה
ממצאים
סיכום דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
מחקר שנערך על ידי מחלקת המחקר של BDO (2006), אשר נבחנו למעלה מחמש מאות חברות הרשומות למסחר בבורסה של תל אביב, נמצא כי כ-45% מהחברות הציבוריות בישראל הנן בבעלות ובמעורבות משפחתית. חברה משפחתית הוגדרה כחברה אשר מקיימת שני תנאים מצטברים: שליטה בידי משפחה אחת עד שלוש משפחות, ונוכחות משפחתית בדירקטוריון (משמע, לפחות שני דירקטורים בני אותה משפחה). המחקר מצביע על כך כי בחברות הנכללות במדד תל אביב 100 זוהו 37 חברות ציבוריות משפחתיות, כמו כן כי ממוצע מספר הדירקטורים שהם בני משפחה הנו שלושה בחברה, וכי במרבית המקרים שיעור אחזקת המשפחה בהון החברה גבוה מכ- 50%, ובקבע מהמקרים אף גבוה מכ-80%.
 
עבודה מס' 70456 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח ענף בתי הקפה בישראל, 2015.
ניתוח האטרקטיביות של הענף עפ"י מודל חמשת הכוחות של פורטר.
1,136 מילים (כ-3.5 עמודים), 2 מקורות, 79.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ענף בתי הקפה מורכב משתי קבוצות מרכזיות; בתי קפה פרטיים, המהווים כ89% מהענף, ובתי קפה המשתייכים לרשתות, המהווים כ10%. אולם, השחקנים הראשיים בשוק הינם בתי הקפה הרשתיים, שהבולטים מביניהם הינם ארומה, ארקפה, קפה, קפה קפה, קופי בין, קפה הלל ואילנ'ס. הרשתות יציבות יותר ומהוות מותג חזק המושך אליו לקוחות רבים ההופכים לקבועים.
לאור זאת, נבחן את מידת האטרקטיביות של הענף תוך התמקדות בבתי הקפה הרשתיים.
בדירוג העסקים המסוכנים שביצעה חברת ,BDI ענף בתי הקפה בארץ הוא במקום הראשון בדירוג הענפים החלשים והמסוכנים, בעיקר בגלל התחרותיות הגבוהה. אחד מכל ששה עסקים שנסגרים בארץ הינו בית קפה.

נבחן את מידת האטרקטיביות של הענף עפ"י מודל חמשת הכוחות של פורטר.

* הערת מערכת: שני המקורות הם מ-2007 ו-2008.

מתוך העבודה:
גודל: ישנו יתרון משמעותי לגודל. בנוגע לרשתות בתי הקפה הגדולות, היות ויש להן מספר סניפים רב, יש להן כוח קניה משמעותי אל מול הספקים, שמאפשר להוזיל את עלויות חומרי הגלם. בנוסף, באפשרותן אף לייצר בעצמם חלק מהסחורה במפעלים אזוריים, ובכך לחסוך בעלויות תיווך מול ספקים, מוצרים וכו'. כלומר, גודל הרשתות הקיימות מהווה חסם כניסה גבוה למתחרים.
 
עבודה מס' 70451 SHOPPING CART DISABLED
שביעות רצון מקבלת החלטות במצב של אמביוולנטיות, 2010.
הצגת שלוש שאלות מחקר והסבר רעיוני ותיאורי בלבד של מהלך המחקר ושל התוצאות אותם נצפה לקבל.
5,762 מילים (כ-17.5 עמודים), 14 מקורות, 289.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בני אדם מתמודדים מאז ומתמיד על בסיס יומיומי עם הצורך לקבל החלטות צרכניות בכל תחומי החיים וברמות שונות. אולם בעוד שפעם לקנות לחם היה קל: היה לחם לבן, לחם שחור ולחם אחיד. היום לבחור לחם זה לא פשוט, קיימים  מגוון רב של גדלים וסוגים שונים.
בעידן המודרני- כשיש שפע של מוצרים, שירותים וידע, תהליך בחירה / קבלת החלטות נעשה מורכב יותר.

במסגרת העבודה בחרנו להתמקד במדידה של שביעות רצון מקבלת החלטה צרכנית במצב של אמביוולנטיות, תוך התייחסות לסגנונות עיבוד מידע שונים, מרכיב הזמן בקבלת ההחלטה ואסטרטגיות התמודדות.
אומנם נדרשנו להסביר באופן רעיוני ותיאורי בלבד את מהלך המחקר והתוצאות אותם נצפה לקבל, אך אנו מאמינים שאם היה בידינו לבצע את המחקרים שתוארו בפועל, התוצאות שהיינו מקבלים היו תואמות את התוצאות להן ציפינו ותומכות בהשערותינו.

השערת מחקר 1 : שימוש באסטרטגיה רגשית על מנת להתמודד עם אמביוולנטיות רגשית תוביל לשביעות רצון גבוהה יותר מקבלת ההחלטה, בהשוואה לשימוש באסטרטגיה קוגניטיבית על מנת להתמודד עם אמביוולנטיות רגשית.
השערת מחקר 2 : אדם שבחר על פי הרגש בדילמה בפעם הראשונה יטה להיות עקבי עם בחירתו וכשיעמוד בפני אותה דילמה בפעם השניה, למרות שמשאבי העיבוד יהיו זמינים (ניתן לו זמן רב יותר לעיבוד המידע), הוא לא ישנה את תגובתו.
השערת מחקר 3: אנו משערים כי  אנשים הגבוהים בעיבוד מידע רגשי או קוגניטיבי, כאשר הם ניצבים מול אמביוולנטיות בין מרכיבים רגשיים לקוגניטיביים, יחוו פחות אמביוולנטיות בקבלת ההחלטה  ושביעות רצונם לאחר הרכישה תהיה גבוהה יותר, מאחר ונטייתם האישיותית תקבע את החלטתם, וזאת לעומת אנשים הגבוהים בשני סגנונות עיבוד המידע או נמוכים בשני סגנונות עיבוד המידע.

הערת מערכת: רוב המקורות הם משנות התשעים, והעדכני ביותר הוא מ-2009.

מתוך העבודה:
מחקר 1
כאמור במקרים של אמביוולנטיות בקבלת החלטה, האדם ירצה להפחית את חוסר הנוחות המתעוררת בו, הוא יעשה זאת על ידי שימוש באסטרטגיות שונות (Van Harreveld et al ,2009). הספרות המחקרית עושה שימוש רב בחלוקת אסטרטגיות ההתמודדות שהציעו Lazarus & Folkman (1984), אשר מבחינה בין אסטרטגיות התמודדות ממוקדות רגש ובין אסטרטגיות התמודדות ממוקדות קוגניציה. בין האסטרטגיות ממוקדות הרגש ניתן למצוא הימנעות והכחשה (דחיית קבלת ההחלטה או אי קבלת החלטה), הימנעות- אנשים המתמודדים עם החלטה קשה מחפשים הזדמנויות כדי להימנע מלקבל החלטה. לדוגמא אם מישהו חווה קושי מיוחד בבחירה בין מכונית מגניבה המונעת ע"י דלק לבין מכונית להיברידית לא מגניבה, סביר להניח שידחה את ההחלטה. הם הראו שהימנעות מהחלטה מקלה את העוצמה של הרגשות.
 
עבודה מס' 70447 SHOPPING CART DISABLED
אי השיווין המגדרי במקצוע הגננות, 2014.
הצגת הבעיה והצעת פתרונות.
3,159 מילים (כ-9.5 עמודים), 17 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו, בחרנו להתמקד במקצוע הגננות בגני-ילדים, כזירה בה קיימים פערים מגדריים בין גברים לנשים. במהלך העבודה, נציג את הבעיה העולה מתוך מאפייניו והיבטיו המגדריים של מקצוע זה, תוך שימוש במקורות הדנים בנושא, וכן מתוך נקודת מבטנו והיכרותנו עם המקצוע והסטריאוטיפים האופפים אותו. כמו כן, נציג פתרונות לצמצום אי השוויון בזירה ארגונית זו, בתקווה שאלו יהיו ישימים וברי ביצוע, וננתחם על פי המודל של אקר.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע ותיאור התופעה
תיאור מהלך השינוי המוצע
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בעולם העבודה ישנה סגרגציה מגדרית לחלק מהמקצועות והעיסוקים. כלומר, מצד אחד ישנם מקצועות ההולמים גברים ולא מתאימים לנשים ועל כן נחשבים "גבריים", ומצד שני ישנם מקצועות ההולמים נשים ולא מתאימים לגברים, ועל כן נחשבים "נשיים" (רימלט, 2008). במילים אחרות, רק חברי מגדר אחד נחשבים כמועמדים כשרים לעיסוקים ממוגדרים אלה. חלוקה בינארית של מקצועות על פי מגדר עונה על הצורך האנושי של האדם להבין את עולמו וליצור בו סדר (שטראוס, 1995).
 
עבודה מס' 70446 SHOPPING CART DISABLED
תכנית שיווקית - חברת AIRBNB, 2015.
ניתוח השוק של חברת airbnb, ניתוח המתחרים והלקוחות, הצעת המלצות ותכנית שיווקית.
5,920 מילים (כ-18 עמודים), 24 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
AIRBNB הינה חברה המספקת פתרונות לינה על ידי אתר המתווך בין שוכרי יחידות מגורים לטווח קצר לבין בעלים של יחידות כאלה, בד"כ אנשים פרטיים. עד כה למעלה מ-10 מיליון איש השתמשו בשירותי החברה; רוב לקוחותיה כיום הינם תיירי פנאי ונופש וכעשירית תיירי עסקים.
החברה אכן פופולארית ומצליחה ומספקת תועלת גבוהה ללקוחותיה העיקריים, תיירי הפנאי, אך התחרות הקיימת על פלח שוק זה מחייבת את החברה לפנות לפלחי שוק נוספים.
מסקרי שוק שערכנו התברר כי החברה אמנם ממוצבת בתודעת אנשי עסקים כזולה אך גם כלא נוחה ביחס לבתי המלון, שמהווים את המתחרים העיקריים על הלקוחות העסקים. תיירים עסקיים הם פלח שוק אטרקטיבי עבור החברה שכן הוא רווחי ביותר. אנחנו מאמינות כי יש ביכולותיה של airbnb לענות על צרכי לקוחות אלה בצורה אופטימלית על ידי יצירת מאגר נכסים המותאם לסוג לקוחות זה, מתוך המאגר הקיים.
ל-AirBNB תחרות רבה על הלקוחות העסקיים מול בתי המלון, המציעים אמנם שירותי לינה כפי שמציעה החברה, אך הצעת הערך שלהם, כיום, מותאמת יותר ללקוחות העסקיים  מזו של AirBNB. בתי המלון שמים דגש על נוחות (ארוחות במלון, שירותי ניקיון) ועל סטנדרטים אחידים וצפויים של כלל חדרי המלון, בכל עיר ובכל מדינה. חברות מלונאות ותיקות הינן בעלות מוניטין טוב בתחום והן מוכרות לקהל צרכנים זה. בהתאם לכך, ההעדפה המקובלת היא להשתמש בשירותי בתי המלון על אף המחירים הגבוהים שרק הולכים ועולים.
מתוך הבנה זו והסתכלות על יתרונות המחיר, המיקום וגודל החברה (מציעה כמיליון נכסים ב-192 מדינות בעולם), על AirBNB למצב עצמה כזהה למלונות בתכונות נוחות החשובות במיוחד ללקוח העסקי, אך לבדל עצמה מהן על סמך שירותים ייחודיים שהיא מציעה.

תוכן עניינים:
1. ניתוח מצב
המוצר
הענף והשוק
תיירות עסקית
פוטנציאל השוק העסקי
תחרות
לקוחות
פילוח
2. שוק מטרה ומיצוב
3. אסטרטגיה שיווקית
נספחים
נספח 1 - ראיון עומק
נספח -2 שאלון לתיירי עסקים
נספח 3-תוצאות השאלון וממצאים
נספח 4- מודל מפצה
נספח 5- מפה תפיסתית
נספח 6 - מראי מקום

מתוך העבודה:
תחרות ברמת המוצר- המתחרות ברמה זו הן חברות בענף המציעות שירותי השכרת נכסים לטווח קצר במחירים דומים לAIRBNB. רוב החברות ברמה זו פועלות גם הן באמצעות אתרים ואפליקציות. לדוגמא: Roomorama HomeAway, HouseTrip, .Booking.com חלק מהחברות הללו אף חולקות עם AIRBNB נכסים רבים במאגר הנתונים שלהן.
 
עבודה מס' 70445 SHOPPING CART DISABLED
סלקום - בחינה אסטרטגית, 2015.
כיצד פירמה משוק הסלולר מגיבה להתפתחויות בשוק ובחינת יכולותיה הדינאמיות לבצע שינויים פנימיים ולהתחדש.
2,093 מילים (כ-6.5 עמודים), 6 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תחום הסלולר, עבר בשנים האחרונות שינויים טכנולוגיים משמעותיים - הקמת רשתות סלולאריות בטכנולוגיות מתקדמות (דור רביעי), התפתחותם של טלפונים חכמים, עלייה בצריכת שירותי העברת נתונים, הגדלת היצע האפליקציות ועוד. כמו כן הטלפון הסלולרי הפך מאמצעי פשוט לביצוע שיחות טלפון בלבד, למרכז מולטימדיה ולמוצר מרכזי בחיינו.
בעבודה זו נראה כיצד פירמה משוק הסלולר מגיבה להתפתחויות בשוק ונבחן את יכולותיה הדינאמיות לבצע שינויים פנימיים ולהתחדש. כאשר בחרנו להתמקד בחברת סלקום, ולבחון כיצד השפיע רפורמת הסלולר ושינויים נוספים בשוק התקשורת על התנהלות החברה. אנו נתחיל בהצגת רקע כללי אודות החברה, נזהה את השינויים בסביבה החיצונית והשפעתם. בהמשך, נבחן את השינויים הפנימיים שחלו בחברה ואופיים ולבסוף, נבדוק אילו התנגדויות היו למהלכים אותם ביצעה החברה.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע
שינויים בסביבה החיצונית ומשמעותם
השפעת השינויים
אופי השינויים
התנגדויות לשינוי
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
בהתאם לתיאוריית המערכת הפתוחה (Open System Theory), שינויים שמתרחשים בסביבה החיצונית הגלובאלית-כלכלית-טכנולוגית, משפיעים על סביבת ענף התקשורת. בעבודתנו נתמקד בשינויים החיצוניים המרכזיים שהביאו להשפעה רבה מאוד על חברת סלקום בשנים האחרונות.
 
עבודה מס' 70444 SHOPPING CART DISABLED
חברת דוקאטי - ניתוח מקרה, 2015.
ניתוח 'קייס-סטאדי' של חברת דוקאטי, שבוחן את המשבר שחוותה, ובעיקר את הturnaround המהפכני שעברה על ידי המנכ"ל החדש, מינולי.
2,954 מילים (כ-9 עמודים), 0 מקורות, 149.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו ננסה לנתח את פועלה של דוקאטי בשוק האופנועים, ואופנועי הספורט בפרט. לאחר שנבין את הרקע להתרחשות, נעמוד על המשבר העמוק אשר חוותה החברה בשנות ה- 90' שאף החל קודם לכן, ונתחקה אחר הצעדים שביצע המנכ"ל החדש להבראת החברה. עיקר פועלו נגע במספר עיקרים - ראשית, זיהוי הבעיה. לאחר מכן זיהוי החולשות והחוזקות בחברה, שכללו את ההנהלה החלשה ועם זאת את הפוטנציאל הגלום בדמות המוצר אותה היא מייצרת, המשאב האנושי שלה וכן המשאב הלא ממשי - המותג.
בניתוח המקרה נשים דגש על דמות המנכ"ל, מינולי, אשר היה בעל חזון שונה מעמיתיו, ובעל תפיסה שיווקית מהפכנית לחברה אשר באה להתמקד בערכים נוספים של המוצר ולדבר בשפה שונה עם הלקוח, מעבר לתועלתו הפונקציונאלית.
בהמשך, נבצע ניתוח של הפן התחרותי בשוק לאחר צמיחתה של דוקאטי והאפשרויות העומדות בפני השחקניות בשוק זה, מביסוס מעמדה בסגמנט הספורט להתרחבות לעבר שוק נוסף. מתוך כך נעמוד על האסטרטגיות הזמינות ודרך הפעולה המומלצת לדוקאטי, בהתחשב ביעדי הצמיחה שהציב לה מינולי ובדרכי הפעולה האפשריות של המתחרות. ומניתוחים אלו, אפוא, נמליץ על אסטרטגיה מומלצת מבחינתנו להמשך.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע
המהפך של מינולי
תחרות
אלטרנטיבות אסטרטגיות
סיכום

מתוך העבודה:
ההיגיון הכלכלי הבסיסי שעמד מאחורי המהפך של מינולי היה בהתרכזות ביכולות החברה, בהרחבת בסיס הלקוחות ע"י מיתוג מחדש ובשיפור יכולות הייצור שלה. לכן, בשלב הראשון, הוא ניסה לעמוד על יתרונותיה. הוא זיהה שלושה יתרונות מרכזיים; ראשית, מבחינת המשאבים הממשיים, הוא הבחין כי החברה מספקת מוצרים ברמה גבוהה, אף אם עדיין פחות יעילים ואמינים מהמוצרים אותם מספקים המתחרים היפנים.
 
עבודה מס' 70443 SHOPPING CART DISABLED
ניהול אסטרטגי - מכתשים אגן, 2010.
ניתוח פנימי ארגוני של החברה והסביבה התחרותית בה היא פועלת עפ"י מודלים בתחום הניהול האסטרטגי.
11,649 מילים (כ-36 עמודים), 4 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בסקירה שערכנו על חברת מכתשים אגן ובחינת כל הנקודות שהוצגו במהלך העבודה (סביבה ענפית, פרופיל עסקי, ניתוח פיננסי וכיו"ב) זהינו כי חברת מכתשים אגן הינה חברה בעלת מוניטין רב ואיתנות פיננסית ומהווה מתחרה בלתי מבוטלת בענף האגרוכימיה.  להערכתנו ובהתאם לאסטרטגיות שהוצגו, החברה תמשיך להציג שעורי צמיחה ורווחיות גם בשנים הבאות.

* העבודה נכתבה לפני רכישת מכתשים אגן ולפני שינוי שמה לאדמה.

תוכן עניינים:
תיאור תמציתי של התאגיד
חזון החברה
ייעוד החברה- גישת מונחית מוצר וגישת מונחית לקוח
מטרות על
יעדים לטווח ארוך
יעדים לטווח קצר
ניתוח בעלי עניין
ניתוח סביבה חיצונית רחוקה
ניתוח סביבה חיצונית קרובה:
* ניתוח התחרות
* מגמות התחרות
* מודל חמשת הכוחות של פורטר
* מודל קבוצות אסטרטגיות
* מודל מחזור חיי הענף
* מסקנות

ניתוח סביבה פנימית - פרופיל עסקי של הפירמה
* מודל שרשרת הערך המוסף
* ניתוח משאבים ארגוניים - מודל בסיס המשאבים
* ניתוח פיננסי
* יתרונות תחרותיים ברי קיימא
* מבנה ארגוני
* תרבות ארגונית- מודל שבעה מימדי תרבות

בניית אסטרטגיה עתידית ל SBU
* אסטרטגיות גנריות תחרותיות
* אסטרטגיות צמיחה
* אופני יישום
* אסטרטגיית על - טבלאות פישביין
* מסקנות
אסטרטגיות פונקציונאליות
מיסוד האסטרטגיה
* שינויים מוצעים במבנה הארגוני
* שינויים מוצעים בתרבות הארגונית

מערכת פיקוח ובקרה
סיכום
נספחים

מתוך העבודה:
ניתוח בעלי העניין (Stakeholders):
למ.א מספר רב של מחזיקי עניין השונים במאפייניהם ובאינטרסים שלהם. אנו נציין את העיקריים שבהם:
בעלי מניות: בעלת המניות הגדולה ביותר במ.א תעשיות הינה כור תעשיות מקבוצת IDB. באוקטובר 2009 השלימה כור תעשיות יחד עם חברות אחרות מקבוצת IDB הצעת רכש מיוחדת לרכישת 22 מיליון מניות של מ.א המהוות כ-5.11% מזכויות ההצבעה במ.א. כיום לכור 48.38% מהון המניות המונפק והנפרע וכ 48.88% מזכויות ההצבעה בה. שאר המניות של מ.א מוחזקות ע"י הציבור וע"י מס' בעלי עניין אחרים (ביניהן מ.א וחברת בת שלה).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אסטרטגיה עסקית
כללי
לימודי עבודה
מוסר בעסקים
מימון
מערכות מידע
משאבי אנוש
ניהול
עיונים וסקרים
פרסום
שיווק
שיטות מחקר
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 3548 :: [עמוד 1 מתוך 395]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>