היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [19–27] מתוך 3593
עבודה מס' 70646
מבנים ארגוניים, רמות וסקטורים בארגון, אינטליגנציה רגשית.
6,475 מילים (כ-20 עמ'), 7 מקורות, 139.95 ₪
עבודה מס' 70645
האם קיים יחס שונה ומפלה בין נשים לגברים בשוק העבודה.
2,279 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 70643
הצגת הוויכוח סביב מתווה - הגישה החופשנית מול גישת הסוציאליזם.
5,164 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 70641
ניתוח התפתחות חברת Newell.
3,887 מילים (כ-12 עמ'), 4 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 70640
האסטרטגיה הגלובלית של החברה.
2,283 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 70627
ניתוח הארגון והתייחסות להתמודדתו עם אי וודאות. (מטלת קורס)
1,884 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 70624
האם יש קשר בין רמת מסוגלות עצמית לבין רמת השקעה ומאמץ של בן אדם בתהליך השגת מטרה מסוימת.
2,481 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 70623
בחינת הקשרים והמתאמים בין חמשת גורמי האישיות לבין אפשרויות התגובה של מנהלת בסיטואציה ניהולית מורכבת.
3,123 מילים (כ-9.5 עמ'), 2 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 70622
בחינת ההשערה כי סיפוק של גורמים פנימיים בלבד יביאו לשביעות רצון בקרב העובד ללא סיפוק ומילוי מלא של גורמים חיצוניים.
3,431 מילים (כ-10.5 עמ'), 5 מקורות, 399.95 ₪

עבודות [19–27] מתוך 3593