היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [10–18] מתוך 3567
עבודה מס' 70531
עבודה זו דנה בשאלה מתי עומדת היכולת לתבוע בעוולת רשלנות בגין נזקי שביתה באמצעות סקירת התפתחות השביתה, הגדרתה וסוגיה.
16,087 מילים (כ-49.5 עמ'), 51 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 70527
הצגת התופעה ובחינת אחריותן המוסרית של החברות המפעילות את הרשתות.
6,713 מילים (כ-20.5 עמ'), 9 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 70517
סקירת ספרות ומחקר שבוצע באמצעות שאלונים.
22,109 מילים (כ-68 עמ'), 69 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 70516
הצעת מחקר.
4,326 מילים (כ-13.5 עמ'), 16 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70514
האם רמת שביעות הרצון של העובדים משפיעה על איכות שירות הלקוחות בחברות בעלות מוקדי שירות?
4,238 מילים (כ-13 עמ'), 20 מקורות, 186.95 ₪
עבודה מס' 70512
מחקר איכותני ובחינת מאמרים ומחקרים מתוך ספרות מחקר בתחום.
5,023 מילים (כ-15.5 עמ'), 33 מקורות, 269.95 ₪
עבודה מס' 70511
האם וכיצד הכשרה והגברת מודעות תגביר את ההטמעה והשימוש באנרגיה מקיימת ויישום התייעלות אנרגטית כפתרון להפחתת פליטה של גזי חממה.
6,771 מילים (כ-21 עמ'), 19 מקורות, 641.95 ₪
עבודה מס' 70504
שיווק העיר ירושלים בהיבט תיירותי
7,338 מילים (כ-22.5 עמ'), 9 מקורות, 230.95 ₪
עבודה מס' 70498
בדיקת הגורמים באמצעות נתונים כפי שדווחו על ידי החברות בשנת 2010.
6,054 מילים (כ-18.5 עמ'), 7 מקורות, 274.95 ₪

עבודות [10–18] מתוך 3567