עבודות [1-9] מתוך 377 :: [עמוד 1 מתוך 42]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 70479 SHOPPING CART DISABLED
התגבשות התרבות האקולוגית באמריקה, 2014.
בחינת הרומנטיציזם הטרנסנדנטי מבית מדרשו של ת'ורו, מסורת היציאה אל הטבע הפראי ולאחר מכן השימור הסלקטיבי של ג'ון מיור, וגישת "ניהול הטבע" של פינצ'וט ואלדו ליאופולד.
2,939 מילים (כ-9 עמודים), 6 מקורות, 159.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ניתן לומר כי בסוף המאה ה-18 הרומנטיקה הציעה סוג של אלטרנטיבה - אופוזיציה למול האינסטרומנטליות של הנאורות ושל הרציונאליות. אופוזיציה למחשבות של התועלתנות, אופוזיציה למכניזציה של החברה והטבע. הרומנטיקה הושפעה בעיקר מעליית ההמון ושל התחזקות חברה מטריאליסטית. אחד האובייקטים החשובים שהרומנטיקה העמידה במרכז היה של אידיאה של התהליך, במקום המושג המכאני של מנגנון הפעולה היא רצתה להציג מדע משל עצמה שבו יש חזון אורגני והוליסטי השייך לנפש העולם. התיאוריה המכאנית מרסקת את החיים לרסיסים קטנים, ובעולם כזה תפקיד הרומנטיקן הוא לאחד את הכל. המחשבה הרומנטית ייחסה לטבע משמעות שלא קשורה כלל וכלל למוסכמות. היופי הוא לא רק בעיני המתבונן אלא הוא מהות שקיימת בפני עצמה. בטבע ישנו יופי שהוא לא ניתן למדידה. נוכל לראות כיצד רעיונות הוליסטיים של התאמה לסביבה וגם קטסטרופה שמרחפת מעל הרומנטיקה, בכתיבה של סופרים רומנטיים. האקולוגיה הרומנטית לא מסתיימת בטבע אלא היא גם עוברת אל תחום החברתי והאנושי. לכן, רעיון ההתפתחות הרומנטית מושלך על מבנים חברתיים שצריכים להתפתח באופן אורגני וספונטני.
בעבודה זו אציג את גישותיהם של מספר הוגים בהם המסורת של הרומנטיציזם הטרנסנדנטי של הנרי ת'ורו, בהמשך את מסורת היציאה אל הטבע הפראי והשימור הסלקטיבי של ג'ון מיור ואסיים עם גישת ניהול הטבע של פינצ'וט ואלדו ליאופולד.

מתוך העבודה:
ת'ורו טען כי "אנו צריכים את המחזוריות וההרמוניה של הטבע הפראי...לעולם לא נדע מספיק מהטבע"(2). ת'ורו נחשב לקדוש סביבתי, סמל של בדידות מרצון אשר מלווה בהתבוננות עמוקה בטבע תוך הסתפקות במועט ודחייה כמעט מוחלטת של אורח חיים הישגי. הוא סימל את התופעה של לצאת לבד לטבע, הוא משטח את חייו בבדידות לצד אגם קטן בספרו המפורסם וולדן כמו כן, לפי המלצתו של מורו, אמרסון, הוא כתב יומן.
 
עבודה מס' 70478 SHOPPING CART DISABLED
ביו-אתיקה - הולדה בעוולה, 2015.
דיון בהיבטים משפטיים, מוסריים, דתיים ועוד.
9,024 מילים (כ-28 עמודים), 27 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודתי בחרתי לכתוב על נושא הולדה בעוולה, מהסיבה שנושא זה הוא אמביוולנטי, שנוי במחלוקת, המעורר תהיות ושאלות ערכיות ומוסריות והן שאלות מקצועיות פרקטיות רבות.
גם כיום, עם התפתחות הטכנולוגיה והמדע עדיין אין תשובה ברורה, פתרון, דרך התמודדות או דרך שפיטה אחת וחד משמעית, זהו עדיין נושא שכל אדם בחברה הישראלית רואה ותופס בצורה שונה תלוי במצבו, תפקידו, הסטטוס שלו וכו'.
הלכת זייצוב מעלה לראשונה במשפט הישראלי שאלות רבות ושיקולים מוסריים רבים אותם אסקור בעבודתי בהרחבה: כיצד ניתן לכמת נזק במובן של חיים במום או חיים בנזק, איך קובעים מהו נזק חמור דיו עד כדי פיצוי בגינו?
שיקולי צדק והגינות בגינם יש לחייב את המעוול על הנזק שגרם, במקרה זה הם ההורים-גורמי העוולה הישירים.
עיקרון קדושת החיים- אמנם נולד הקטין במום אך זכה למתנת החיים עצמם.
שיקולי הרתעה כלפי רופאים וגורמים רפואיים לביצוע עבודתם כראוי.
שיקולים חברתיים כלכליים לפיהם שימוש נרחב בעילה תגרום לריבוי מדיקליזציה, חדירה לגופה של האישה ואף חשש לריבוי הפלות, רפואה מתגוננת ועיקרון "המדרון החלקלק".
שיקולים תרבותיים וחברתיים: היחס לשונים ומוגבלים בחברה ומגמת הולדת "הילד המושלם-perfect baby syndrome".
דיון פילוסופי בשאלה כיצד חי קטין עם הורים שטענו במפורש כי אם הייתה בידם האפשרות, לא היו מביאים אותו לעולם, כיצד חי קטין את חייו כאשר הוא עצמו טוען כי היה עדיף ולא היה נברא.

בעבודה זו אנסה לגעת בכל הצדדים הנוגעים להולדה בעוולה: עמדת ההורים, עמדת הילד, עמדתם של הרופאים ואנשי המקצוע וכמובן דעתי שלי כאדם, כאישה החווה את הבדיקות וההתערבות הרפואית בזמן הריון ולידה וכאמא לילד הרוצה את הטוב והבריא ביותר עבורו.

תוכן העניינים:
הקדמה
חיים והולדה בעוולה-ניתוח ע"א 518/82 זייצוב נ' כץ
השינוי בדין-ניתוח ע"א 1326/07 המר נ' עמית
הרחבת המסגרת המשפטית באופן תקדימי בעילת הולדה בעוולה-מחשבות בעקבות ת"א 259/02 פלוני נ' מדינת ישראל
הרחבת הלכת זייצוב-מקרים נוספים בהם נפסק לתובעים פיצוי בעילת הולדה בעוולה בגין נזקים שאינם מסכני חיים
תהיות על עצם מהות החיים, קדושת החיים ומעמד העובר
מעמד העובר במשפט הישראלי
ריבוי מדיקליזציה, רפואה מתגוננת ובעיית המדרון החלקלק
גוון חברתי בעייתי המתגבש בחברה הישראלית
אותנסיה ומבצע  4 T
הנדסה גנטית-מחשבות על עיצוב  דור תינוקות "מושלמים"
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
עילות חיים בעוולה והולדה בעוולה הינן עילות תביעה במסגרת עוולת הרשלנות, עילת "חיים בעוולה" הינה תביעה של הילוד כנגד מי שגרם ברשלנותו להולדתו עם מום חמור ולפיכך נועד לחיים הכרוכים בסבל. לדבריה של השופטת מ' בן-פורת בפרשת זייצוב(1), ניתן לנסח את טענתו של הקטין כך: "מדוע גרמתם ברשלנותכם (הישירה והשילוחית) שאהיה קיים".
עילת "הולדה בעוולה" הינה תביעה של ההורים כנגד רופא ו/או מוסד רפואי בגין התרשלותו אשר גרמה להולדתו של היילוד במומו.
פסק הדין המנחה לעניין הולדה בעוולה הוא זייצוב נ' כץ משנת 1982, פסק דין זה נחשב פסק דין מכונן בתחום, בו נתקל לראשונה בית המשפט עם הסוגיה החדשה שנקראת הולדה בעוולה ובו פסק לראשונה בית המשפט העליון פיצויים ליילוד על כך שנולד.
 
עבודה מס' 70476 SHOPPING CART DISABLED
מדע מול רוחניות - ניתוח מאמר, 2015.
ניתוח מאמרם של שרי אורבינדו וקרישנצדרה בצ'אריה Sri Aurobindo and Krishnachandra Bhattacharyya: Relation between Science and Spiritualism in Debates in Indian Philosophy: Classical, Colonial and Contemporary Raghuramaraju A.
1,176 מילים (כ-3.5 עמודים), 1 מקורות, 98.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפרק " Sri Aurobindo and Krishnachandra Bhattacharyya: Relation between Science and Spiritualism" מתוך הספר Debates in Indian Philosophy: Classical, Colonial and Contemporary של רגהו ראמה ראג'ו דן בקשר שבין מדע, דהיינו החומר, לבין מטה-פיזיקה והפילוסופיה, דהיינו הרוח. כמו כן, שרי אורובינדו גורס כי המדע, החומר, מתמזג עם הרוחניות ההינדואית. ההינדואיזם לעיתים ממעיטה מהתחום של העולם הפיזיקלי או מהמאיה, האשליה אך מנגד, מתמקדת בנצחיות שמעבר לעולם הקיים. המדע החומרי הינו חסר ובאמצעות הרוח ניתן לגלות את השלם.

מתוך העבודה:
עוד ועוד, עולה שאלה מהותית אשר ניצבת במרכז פולמוס ער. קיימת הכרה וחשיבות של המדע, החומר, בעוד שהשאלה של יעילות המדע כאשר הוא לא משולב עם המטה-פיזיקה והפילוסופיה, הרוח, מוטלת בספק. בנוסף לכך, ישנו מתח בין ההבנה של המדע המודרני כחומרנות לבין הדת והרוחניות הקיימות במערב. יחד עם זאת, הבעיה שעולה מהיעדר התמזגות של המערב והמזרח מטילה פער שבעקבותיו לא מצליחים להגיע למודעות מרבית. נוסף על כך, עולה השאלה של מי שולל את מי? האם המדע את הפילוסופיה, או שמא, להיפך . האם העובדות על פני השטח בבסיסיהן הן מדעיות או שמא נובעת מהקיום העצמי, המטה-פיזיקה? מה עושה את האובייקט אמיתי ומציאותי, החומר או הרוח?
 
עבודה מס' 70393 SHOPPING CART DISABLED
אפלטון ודקארט ב-1984: האין זה עולם מופלא?, 2008.
בחינת שתי יצירות ספרות: "עולם חדש מופלא" ו-"1984", לאור רעיונות מרכזיים שעלו בחשיבתו של דיקארט ובביקורת אותה העביר אפלטון באמצעות משל המערה.
2,784 מילים (כ-8.5 עמודים), 6 מקורות, 119.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה כוללת השוואה בין מצבם של שוכני המערה אצל אפלטון לבין מצבם של שוכני העולם שברא אלדוס האקסלי בספר "עולם חדש מופלא", ובדיקה האם הביקורת שמעביר אפלטון במשל המערה על מצבם של בני האדם רלוונטית לאוטופיה של האקסלי?
בנוסף, דנה העבודה בשאלה כיצד רעיונות מרכזיים שעלו בחשיבתו של דיקארט ובמשל המערה של אפלטון מקבלים ביטוי ב "1984"? האם המתודה הספקנית היא שוללנית בלבד? באיזו מידה "1984"  מהווה אתגר למתודה הספקנית של דיקרט?

מתוך העבודה:
"עולם חדש, מופלא" הוא עולם אשר תושביו חיים ביציבות מוחלטת, אותה יציבות אשר באה בדרך של 'תכנות' על-ידי ההתניות פיזיות שמקבלים התושבים. בדרך זו, התושבים אינם מסוגלים לראות את המציאות האמיתית כפי שהיא, שכן גם בעתות של חולשה או של חשיפה לאירוע שעלול לערער את יציבות החברה, השלטון דואג לסממם, כפי שנכתב- "אם ירגיש הפרט, הקהילה תמעד" (האקסלי, 1985, עמ' 78). היציבות כביכול מספקת את האושר, שכן האדם אינו חש כעס או רגשות כלשהם, וכן גם לא בצורך להטיל ספק, מאחר ומודעות זו עלולה להביא את אותו האדם לידי מרי ובכך היציבות נפגעת.
 
עבודה מס' 70392 SHOPPING CART DISABLED
רוסו וסארטר- "חיים של אחרים" ו"התפסן בשדה השיפון", 2009.
ניתוח הסרט "חיים של אחרים" והספר "התפסן בשדה השיפון", על-פי מושגי מפתח במשנתו החינוכית של רוסו ותיאורית האקזיסטנציאליזם של סרטר.
2,997 מילים (כ-9 עמודים), 5 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בסרט "חיים של אחרים" מוצגת דמותו של ויסלר, סוכן מיוחד מטעם ה"שטאזי", אשר מונה לעקוב אחר זוג אמנים ולוודא כי הם "נאמנים למפלגה". מרגע התחלת ה"מבצע" נחשף ויסלר אל עולם אחר לגמרי, וחייו לאורך העלילה משתנים. כך, גם דמותו של הולדן גיבור הספר "התפסן בשדה השיפון", עוברת שינוי לאורך העלילה תוך שהוא מעביר ביקורת על החברה בה הוא חי.

העבודה מורכבת מ-3 חלקים:
1. ניתוח תהליך השינוי אותו עובר הסוכן המיוחד ויסלר' תוך התייחסות למושגים - "ניכור" ו"בחירה" כפי שהם באים לידי ביטוי בתיאוריות הפילוסופיות של רוסו וסארטר.
2. דיון בתהליך אותו עוברת דמותו של הולדן תוך התייחסות לדומה ולשונה בין ביקורתו של הולדן את החברה בה הוא חי ובין זו שמעביר רוסו על החברה בכתבים שנלמדו.
3. ניתוח תגובתו סארטר לבחירותיהם והחלטותיהם של שני הגיבורים, הולדן וויסלר.

מתוך העבודה:
"חיים של אחרים"- ניתוח את התהליך אותו עובר ויסלר, לאור המושגים- "ניכור" בתורתו של רוסו ו"בחירה" בתורתו של סארטר:
ניכור: רוסו טוען כי כדי שהאדם יגיע למימוש ולאוטונומיה עצמית עליו לחבור לאותנטיות הפנימית שלו. האדם מכונן עצמו על-ידי הרצונות והשאיפות שלו והגשמתם מביאה למימוש עצמי. כאשר קיימת סתירה בין האידיאל הקיים האדם נכנס למצב של ניכור עצמי, כלומר נוצר פער בין העדפותיו ורצונותיו לבין מצבו והתנהגותו. האדם מתרחק מעצמו ומהאותנטיות שלו כאשר הוא מביט על עצמו דרך עייני הזולת וכן מנסה לספק את רצונות הזולת כדי לזכות לחסדיו ולהערכתו. אתמקד בשני סוגי ניכור: ניכור לא מודע- רצונותיו של האדם הם רצונותיה של החברה ולא של ה'אני האותנטי'. האדם לא מודע לפערים שקיימים, זהו מצב של הונאה עצמית. ניכור מודע- מצב שבו האדם מודע לכך שקיימים פערים בין רצונותיו הפנימיים לבין מוסכמות החברה, קיימת תחושת תסכול וזרות לעצמי.
 
עבודה מס' 70388 SHOPPING CART DISABLED
הוגי דעות בפילוסופיה של החינוך - סוקרטס, 2016.
סקירה קצרה והתמקדות על החשיבה הביקורתית.
1,764 מילים (כ-5.5 עמודים), 7 מקורות, 149.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחרנו לעשות את העבודה על סוקרטס משום שהיה פילוסוף ומורה שדגל בחשיבה הביקורתית, רעיון זה נולד בתקופתו. למעשה נלחם סוקרטס על החופש לחשוב, לחקור ולשאול בתהליך החיפוש אחר האמת.
במרוץ ההיסטוריה עברה החשיבה הביקורתית מתחומי הפילוסופיה לתחומי המדינה: מדינות דמוקרטיות רבות ראו בחשיבה ביקורתית יעד חשוב בדמוקרטיה. כיום נפוץ השימוש במושג חשיבה ביקורתית גם בתחום החינוך ובתי ספר רבים חורטים על דגלם את טיפוח החשיבה הביקורתית של תלמידיהם.
אנו רואות בחשיבה הביקורתית כלי מאוד חשוב לפיתוח סגנון למידה מאתגר ויצירתי גורם לתלמיד לחשוב להכיר עוד דעות ולהבין שגם לו יש את היכולת לחפש פגמים ולהתנגד לטענות שלא נתמכות בידי ראיות.
כך מגדיר רוברט אניס "חשיבה ביקורתית": "חשיבה ביקורתית היא חשיבה שקולה ורפלקטיבית המתרכזת בהחלטה למה להאמין ומה לעשות" (אניס, 1996).

תוכן עניינים:
מבוא
תיאוריות בחינוך
דעות פילוסופיות בחינוך
סיכום ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
סוקרטס דוגל בשילוב צוות בדיאלוג- שיטת הוראה זו מיושמת בבתי הספר ע"י כך שמורה פותח את השיעור בהצגת שאלה לתלמידיו ועליהם לחקור בעצמם את הנושא. מה שנותן חופש ביטוי לכל תלמיד ותלמיד להביע את עצמו בפרספקטיבה האישית שלו איך שהוא רואה את הדברים.
סוקרטס בניגוד לאחרים פגש את תלמידיו מחוץ לכותלי ביה"ס, במקומות ציבוריים, בתים פרטיים ודגל בדיון פתוח ללא מחויבות וכפייה.
 
עבודה מס' 70301 SHOPPING CART DISABLED
ברבור שחור, 2014.
ניתוח סצנה מהסרט על-פי הגותם של דקארט, סארטר ומרלו-פונטי.
7,683 מילים (כ-23.5 עמודים), 6 מקורות, 599.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הסרט "ברבור שחור" הוא מותחן פסיכולוגי מצמרר אשר מתאר את מסלולה הפתלתל של הפרימה בלרינה נינה (המגולמת על-ידי השחקנית נטלי פורטמן)  בדרכה אל גילומו של התפקיד הראשי בבלט "אגם הברבורים".
הסצנה שברצוני לנתח (אורכה כ- 7 דקות) מתחילה כאשר נינה מסיימת לרקוד את תפקיד הברבור הלבן והיא חוזרת לחדר ההלבשה להתכונן לקטע הריקוד של הברבור השחור. נינה מופתעת לגלות בחדר ההלבשה את לילי כשהיא לבושה במדי הברבור השחור שלה ודמותה ניבטת אליה מן המראה. בעבודה זו אנתח את הסצנה הנ"ל על-פי הגותם של שלושה פילוסופים מרכזיים: רנה דקארט  , ז'אן פול סארטר ומוריס מרלו-פונטי.
הסדר של הדיון נובע מכך שסארטר ומרלו פונטי מתייחסים בדיונם לסובייקט הטהור של דקארט כנקודת מוצא לדיון, וכן בגלל שמרלו-פונטי מציע זווית  שונה מן היחס ל"אחר" בתורתו של סארטר.

תוכן עניינים:
הקדמה
פרק ראשון: ניתוח הסצנה על-פי דקארט
פרק שני: ניתוח הסצנה על-פי סארטר
פרק שלישי: ניתוח הסצנה על-פי מרלו-פונטי
סיכום וביקורת
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
פרק ראשון: ניתוח הסצנה על-פי דקארט
הפרק הראשון עוסק בהגותו של דקארט משום שכינונו של הסובייקט הטהור מהווה בסיס לביקורת המושמעת על-ידי סארטר ומרלו-פונטי בהמשך העבודה.
מתודת הספק של דקארט גורסת כי על-מנת שנוכל להשיג אמת פילוסופית שתהווה בסיס לכל המדעים יש ראשית להטיל ספק בכל דבר. לשם הטלת ספק זה, הקרוי גם ספק מתודי, עלי לדחות כל עמדה שאבחן אם אינה מהימנה לביסוסו של המדע:
"כבר מרגע זה מלמדני השכל, שאני חייב להימנע מלהאמין בדברים שאינם ודאיים ובלתי-מסופקים כל צרכם לא פחות מאשר בדברים, שהם נראים לנו בברור ככוזבים, על-כן טעם הספק הקל ביותר שאמצא בהם יהא בו כדי להניעני להשליך את כולם."
הספק של דקארט נקרא "ספק מתודי" מפני שהוא משמש כחלק מהצגתה של שיטה כוללת ולא עומד בזכות עצמו כשיטה ספקנית. במסגרת מהלך מתודי זה דקארט משליך מעליו אמיתות שקיבל ואשר יש לו ספק קל שבקלים לגביהם. אם נניח כי השיטה של דקארט מהווה מודל התחלתי לגילוי האמת, נגלה שב"ברבור שחור" נינה מעמיסה על עצמה לאורך הסרט אמיתות מפוקפקות ביותר לגבי אופייה: כך למשל, היא שואפת להיות פתיינית חסרת מעצורים כאשר דמותה הביישנית והעצורה כובלת אותה באזיקים. בניתוחו של דקארט היא כושלת לחלוטין בשימוש בשיטה הנכונה לגילוי עצמה: על-פי דקארט אנו חייבים להימנע מלהאמין בדברים שאינם ודאיים לא פחות מאשר בדברים שקריים אך אנו רואים שנינה בחרה להאמין בשקר על מנת להשיג את האמת שבגילום התפקיד. אי הרצון של נינה להתייחס אל הברבור השחור כאמת כוזבת ובכך אולי לגלות את גרעין האמת המצוי באופיו של הברבור הלבן הוא הגורם המרכזי לסיומה הטרגי של הסצנה. אמנם הקהל אוהב אותה כברבור השחור, אבל זהו זיוף שמאחוריו מסתתר מותו של הברבור הלבן. היא אינה יכולה להמשיך לשאת את המשא הנפשי העצום והדרך היחידה שלה להפטר ממנו היא ההתאבדות.
בהמשך ה"הגיונות" דקארט פותח בהנחה ראשונה שכל מה שחשב בחייו שהוא נכון התבסס על החושים . אך החושים לפעמים מטעים אותנו. דקארט מציין כי אין כוונתו להטיל ספק בכל נתוני
 
עבודה מס' 70039 SHOPPING CART DISABLED
עריצות הרוב במשטר דמוקרטי - בין טוקוויל ומיל, 2013.
דיון בסכנה שבעריצות הרוב לקיומה של דמוקרטיה ליברלית תוך התמקדות בשני הוגי דיעות בולטים במאה התשע עשרה - מיל האנגלי וטוקוויל הצרפתי.
4,980 מילים (כ-15.5 עמודים), 11 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כוחם של המשטרים הדמוקרטיים נובע מריבונות העם לקבוע את גורלו כאשר אבן יסוד מרכזית בדמוקרטיה הוא שלטון הפועל מכוח רצונו של הרוב המעניק לו תמיכה ולגיטימיות. לעיקרון זה יש יתרונות והצדקים לקיומם של החיים הדמוקרטיים כגון:
1. ביצוע רצון רוב העם
2. השתתפות העם בתהליכים פוליטיים הקשורים לגורלו.
3. שוויון בהשפעה בין כל האזרחים שקולם שווה בקלפי
4. עדיפה החלטת רוב על כפיית החלטה על ידי מיעוט בעם על הרוב.
אך אליה וקוץ בה, אם במשטרי העבר אשר כוחם נבע מכוחות חיצוניים לעולמנו ללא תלות ברצון שלנו - האל או מסורת אבות - והשליט היה יכול לפעול על פי מיטב הבנתו ללא חובת קבלת הסכמה מהעם היה יכול לנקוט בפעולות נגד רצונו של רוב העם, הרי עתה יכול היה השליט להשתמש בכוח אשר קיבל מרוב העם בבחירות כדי להפעיל עריצות נגד המיעוט בשם הרוב [גרזון, 2002, 71]. שינוי זהות הסמכות השלטונית הציב אתגר בפני הליברליזם שעד אז עיקר חששו היה מעריצות השליט על חיי הפרטים בחברה ועתה כאשר למעשה המדינה מייצגת את הפרטים ופועלת בשמם באופן דמוקרטי עולה במלוא חריפותה השאלה איך שומרים על חירויות הפרט מעריצות רוב דמוקרטי הפועל בשם העם.
אלכסיס דה טוקוויל וג'ון סטיוארט מיל היו שני הוגי דעות ליברלים אשר עסקו בסוגיית עריצות הרוב במאה התשע עשרה בניסיון להתמודד עם הסוגיה. טוקוויל, אציל צרפתי, חקר בספרו "הדמוקרטיה באמריקה" את סוד הצלחת המשטר הדמוקרטי בארצות הברית מול כישלונות חוזרים ונשנים בצרפת. מיל האנגלי בדק גם הוא את סוגיית עריצות הרוב במסגרת חקירתו על חירותו של היחיד אותה ראה כהגנה על אותו מרחב שהפרט יכול להיות בו בלי חשש להתערבות השלטון או החברה.
נקודה משותפת היא חששם מצירופם של ההמונים לפוליטיקה כשווים למעמד השליט האריסטוקרטי בכוח ההצבעה ובכול זכויות האזרח. שניהם תמכו בהרחבת הדמוקרטיה לכלל האומה וראו בזה תהליך בלתי נמנע, הסכנה שהם ראו נבעה מהצפי שהתנהגותם תהיה פחות סובלנית וינסו לנצל את כוחם לאינטרסים פרטיים שלהם אף יותר מהשליטים במשטרים הלא דמוקרטיים שלעיתים קרובות התקיימה בהם דאגה לעם בשם חובה אלוהית או מעלה רפובליקאית.
שאלת המחקר: באיזה מידה, אם בכלל, שונה התמודדותו של מיל עם עריצות הרוב משל טוקוויל?
בפרק הראשון נדון ונרחיב בסוגיות העלולות להיווצר במשטר הבנוי על הכרעת רוב דמוקרטי בבואו לממש את רצון רוב העם במתח העלול להיווצר מול זכויות הפרט וזכויות של קבוצות מיעוט באוכלוסייה.
הפרק השני מחולק לשניים, בחלק הראשון והקצר נביא פרטים על חיי מיל וטוקוויל ועיקר פועלם על רקע התקופה והמקום אשר עיצבו את השקפת עולמם. בחלק השני נביא את אבחנתם ואת השקפתם על עריצות הרוב והסכנות הגלומות בו, ולאחר מכן נעקוב אחרי הדרכים שמיל וטוקוויל מציעים כדי להפחית סכנה זו.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון - עריצות הרוב - מה זה?
פרק שני - עריצות הרוב - טוקוויל ומיל בוחנים ומתמודדים:
חלק ראשון: חייהם ופועלם
חלק שני: התמודדות מיל וטוקוויל עם עריצות הרוב
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
פרק ראשון - עריצות הרוב - מה זה?
המושג "עריצות הרוב" התגבש בתקופה הסוערת של המהפכה הצרפתית בבסיסו היה הקושי הטמון בהתאמה בין ליברליזם ודמוקרטיה [שם]. בזמן שהמדינה הייתה גוף שלא נבחר באופן דמוקרטי על ידי העם הייתה סכנה של עריצות שלטונית אשר תדכא את הפרט וקבוצות באוכלוסייה באמצעות הכוחות העומדים לרשות השליט. במצב עניינים זה השאיפה הליברלית הייתה להגן על היחיד מעריצות שליט אשר אינו בהכרח משקף את רצון הרוב. תמונת מצב זו עברה שינוי כאשר השליט נבחר באופן דמוקרטי על ידי העם ונוצרה חפיפה בין העם לגוף השולט האמור לייצג בפעולותיו את רצון רוב העם.
 
עבודה מס' 70008 SHOPPING CART DISABLED
ניטשה והתרבות העברית - 'ניטשיאנים עבריים', 2010.
דיון בשלושה 'ניטשיאנים עבריים': בנימין זאב הרצל, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי וחיים יוסף ברנר.
11,226 מילים (כ-34.5 עמודים), 23 מקורות, 362.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
השפעתה הנרחבת של הגותו של ניטשה לא פסחה גם על גדולי ההוגים היהודים, ובהתאם לרוח התקופה, גם על דמויות ציוניות מרכזיות. עם התפתחות המחקר בתחום ניתן לומר היום בוודאות כי רבים מגדולי הציונים, מן הזרמים השונים, היו 'ניטשיאנים עבריים', מונח אשר, לדבריו של יעקב גולומב, מתייחס לכל "יהודי בעל אוריינטציה ציונית מובהקת שבשלב מסוים בחייו היצירתיים נעשה מודע להשפעתו של ניטשה בחייו ואף הודה בה או ביקש לתת להשפעה זו ביטוי מעשי בכלל עבודתו."  

בדפים שלפנינו נעסוק בשלושה 'ניטשיאנים עבריים' שכאלו: בנימין זאב הרצל, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי וחיים יוסף ברנר. נעמוד על עיקרי תפיסתם של כל אחד מן ההוגים תוך שנתרכז בנקודות המרכזיות בהן באה לידי ביטוי השפעת משנתו של ניטשה. נעמוד על הרעיונות הניטשיאניים המרכזיים אשר מופיעים בהגותו של כל אחד מהם וננסה לחברם לעניינים מרכזיים בהגותם כמו, תפיסת 'היהודי החדש', יחסי התרבות היהודית והתרבות הכללית, וכמובן, לאומיות יהודית וציונות. ננסה להבין כיצד תרמה הגותו של ניטשה להתמודדותו של כל אחד מן ההוגים עם נושאים אלו וכיצד, לבסוף, תרמה הגות זאת לעיצוב משנתם באופן כללי. מתוך הדיון, יעלו נקודות דמיון ושוני בין ההוגים השונים בנוגע לדרך בה התייחסו ויישמו את רעיונותיו של ניטשה, ואף בנוגע לדרך שבה התייחסות זאת עיצבה את תפיסתם את עצמם ואת הקולקטיב אליו השתייכו - העם היהודי.

תוכן עניינים:
הקדמה
1. בנימין זאב הרצל - ניטשיאני עברי?
הניטשיאניות של הרצל
שתי נקודות ביקורת ושאלה אחת
2. מיכה יוסף ברדיצ'בסקי
תיקון ערכי היהדות
ניטשיאני עברי או עברי ניטשיאני?
שתי ביקורות
3. חיים יוסף ברנר
אינדיבידואליזם של הרוח החופשי
ברנר כעברי
ציונות לחופשיים נוסח ברנר
ברנר כסופר ניטשיאני
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
ההצבעה על קשר אפשרי בין מהלכיו ותפיסת עולמו של הרצל להגותו של ניטשה עברה מספר גלגולים, לאו דווקא מסודרים כרונולוגית, וכפי שנראה, גם היום מתקבלת בזהירות מסוימת. דסמונד סטיוארט, בספרו משנת 1974 העוסק בדמותו של הרצל, ידע כבר להצביע על השפעה כלשהי על הרצל, ולו זניחה בלבד, של הרוח הניטשיאנית אשר החלה מתפשטת באוסטריה(4).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
חדשה
יהודית
כללי
פילוסופיה של המדע
תולדות הפילוסופיה
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 377 :: [עמוד 1 מתוך 42]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>