היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [46–54] מתוך 383
עבודה מס' 68507
התייחסות לערכים עיקריים בתפיסת האקזיסטנציאליזם של קאמי.
5,221 מילים (כ-16 עמ'), 11 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68476
בחינת הסוגיה על פי משנתו של תומס קון.
1,392 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68469
ניתוח הספר בראייה ליברלית-פלורליסטית, ועל-פי הנחות היסוד של גישה זו הסברת פעולותיה של המפלגה ואת מבנה החברה והסביבה האורוולית בספר.
4,394 מילים (כ-13.5 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68459
סקירת הגותו, ההקשר בו פעל והשוואה לאפלטון וסוקרטס, ולאוגסטינוס ואקווידס.
2,038 מילים (כ-6.5 עמ'), 3 מקורות, 72.95 ₪
עבודה מס' 68377
כיצד היה מנתח מרטין בובר את מערכת היחסים בין הצופים למשתתפים בתוכניות הריאליטי?
4,833 מילים (כ-15 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68371
בחינת היבטים שונים של העניין החינוכי הקשור בתפילה.
10,903 מילים (כ-33.5 עמ'), 39 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 68370
בחינת מיקום האדם מול אלוהיו בתפישת השל, דרך עמידה על שתי הבחנות עיקריות אותן עורך בחיבוריו הנוגעות בעניין התפילה: 'יחיד מול ציבור' ו-'קבע מול כוונה'.
1,628 מילים (כ-5 עמ'), 10 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 68369
האם עניינם של שני המונחים הוא סגנון כלשהו: ספרותי או אחר, או האם לכל אחד מהם משמעות שונה הנובעת מהבחנות מושגיות ברצון האלוהי.
2,822 מילים (כ-8.5 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68352
ניסיון להראות כיצד יוצק הרמב"ם את השכלתנות האריסטוטלית אל תוך תפישתו ולבחון, במה שונה ממנה, נוכח העמדתו אותה כבסיס לתפישתו.
2,891 מילים (כ-9 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [46–54] מתוך 383