היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [55–63] מתוך 384
עבודה מס' 68352
ניסיון להראות כיצד יוצק הרמב"ם את השכלתנות האריסטוטלית אל תוך תפישתו ולבחון, במה שונה ממנה, נוכח העמדתו אותה כבסיס לתפישתו.
2,891 מילים (כ-9 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68337
העבודה דנה בניגוד בין הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית לבין הגדרתה כמדינה דמוקרטית - תוך התמקדות בחוק שירות הביטחון (הכולל בתוכו את הפטור לבחורי-ישיבה משירות בצה"ל).
13,008 מילים (כ-40 עמ'), 37 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68175
סקירת הנושא וההיבטים האתיים, הדתיים והמוסריים.
4,932 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68116
מקרה מבחן - ספר לילדים או למבוגרים? חדשני או שיגרתי?
3,749 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68096
בחינת היצירה 'קאנדיד' מאת וולטר, מול מיתוס יציאת מצרים.
5,305 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67891
סקירת גישתם אל העולם של שני ההוגים\סופרים בני דורות שונים.
2,480 מילים (כ-7.5 עמ'), 4 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 67800
התייחסות החברה לטיפול השיאצו- טיפול מפנק או שמא טיפול רפואי.
2,199 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 67456
סקירה קצרה של התפתחות המשפט האסלאמי.
1,762 מילים (כ-5.5 עמ'), 8 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 67368
הצגת הנושאים המרכזיים ופיתוח נושא מרכזי אחד בספר "הדיאלקטיקה של הנאורות" מאת אדורנו והורקהיימר, חברי אסכולת פרנקפורט.
2,209 מילים (כ-7 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [55–63] מתוך 384