היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 1300
עבודה מס' 70763
מהן מטרות הוראת השואה, שישים שנה לאחר תום מלחמת העולם השניה?
13,578 מילים (כ-42 עמ'), 50 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70719
בדיקת הנושא באמצעות ראיון עם ילד, הורים ומחנכת.
5,147 מילים (כ-16 עמ'), 19 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 70687
באילו דרכים משפיעה מנהיגות מעצבת של מורים על ההישגים הלימודיים של התלמידים?
6,214 מילים (כ-19 עמ'), 28 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70685
סקירת שני מחקרים.
1,332 מילים (כ-4 עמ'), 3 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 70649
בחינה עיונית של יתרונות השימוש בכלים טכנולוגיים בהוראה כמקדמים את תחושת המסוגלות העצמית של תלמידים לקויי למידה.
3,196 מילים (כ-10 עמ'), 19 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 70619
סקירת ספרות בנושא.
4,206 מילים (כ-13 עמ'), 25 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 70616
האם יימצאו הבדלים בין התנהגות מוסרית בבית בהשוואה להתנהגות מוסרית בגן בקרב ילדי גן חובה, כך שילדים יתנהגו באופן מוסרי יותר בגן מאשר בבית.
8,166 מילים (כ-25 עמ'), 25 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 70615
בדיקת תפיסתם של סוכני הסוציאליזציה בקהילה החרדית את השפעת הסמכות וסגנון ההורות על בחירתם של בני נוער בפנאי בלתי ראוי.
13,816 מילים (כ-42.5 עמ'), 22 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70614
סקירת ספרות וראיונות עם חמישה עולים.
12,176 מילים (כ-37.5 עמ'), 19 מקורות, 499.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 1300