עבודות [1-9] מתוך 1273 :: [עמוד 1 מתוך 142]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 70471 SHOPPING CART DISABLED
אלימות בבית הספר היסודי, 2015.
מהי בעיית אלימות ומהן דרכי ההתמודדות המוצעות בהתייחס לגישות תיאוריות שונות?
6,973 מילים (כ-21.5 עמודים), 21 מקורות, 399.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעיית האלימות בבתי הספר היא נושא המעסיק, לפי דעתנו, את כל העוסקים בחינוך, ולכן כמורות במערכת החינוך נושא זה עניין אותנו ובחרנו לעסוק בו. בחירת הנושא נעשתה מתוך עניין לחקור ולגלות את המניעים העומדים מאחורי התופעה וגם לתת לנו כלים כמורות להתמודד עם נושא האלימות בבית-הספר. למעשה, תחום זה נבחר על-ידינו כתוצאה מהתמודדות עם בעיות אלימות שהתפתחו במהלך שנת התנסותינו בהתמחות בהוראה. שתינו מלמדות גילאים שונים ולכן דבר זה אפשר לנו לבחון את אופי האלימות ודרכי הטיפול שניתן או לא ניתן מצד הצוות החינוכי. נוסף על כך, מאוד התעניינו בנושא חקר הילד האלים ומה מביא ילדים לנהוג באלימות, ומדוע ילדים הדחויים חברתית לעיתים נוהגים באלימות וכיצד ניתן למנוע זאת. נושא המשמעת בבית הספר מורכב מאוד, כך למשל, במהלך התנסותינו גילינו כי כל המעורבים אינם נוטלים אחריות ומאשימים אחד את השני: ההורים מאשימים את המורים, המורים את התלמידים, וכך הלאה. כתוצאה מכך נוצר מצב המפריע לטפל בבעיה עצמה באופן מקצועי ולנסות להעלים אותה לגמרי. בעבודה זו, מובאות גישות עדכניות לחקר הילד האלים ואמצעים מערכתיים וטיפוליים העומדים לרשות הצוות החינוכי. נסביר באמצעות תיאוריות שונות מהי אלימות, אלו סוגי אלימות קיימים במערכת החינוך, הסברים שונים לתופעת האלימות, נתייחס להשפעה המעצבת בגיל הילדות ועד גיל הנעורים, נחקור את הגורמים להתנהגות אלימה ונבחן את דרכי ההתמודדות עם התופעה. בנוסף, נראה כיצד כל אלו מטופלים במערכת החינוכית וכיצד מעוגנים בחוזר המנכ"ל של משרד החינוך.

תוכן עניינים
מבוא
פרק א':
סקירה ספרותית
הגדרת-אלימות
פרק ב':
סוגי אלימות במסגרות חינוכיות
הסבר תופעת האלימות באמצעות גישות שונות
פרק ג':
השפעות מעצבות בגיל הילדות  ועד לגיל הנעורים
הגורמים להתנהגות אלימה בבית הספר
פרק ד':
דרכי הטיפול במקרי אלימות, בעיות התנהגות ומשמעת
שימוש בתקנון  עפ"י חוזר מנכ"ל  משרד החינוך
פרק ה':
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
השימוש באלימות עונה על הדחפים האישיים של הנוהג באלימות ומספקת עבורו מטרות שונות. כלומר פעולת האלימות היא אנוכית ומכוונת למטרה אישית כגון: האלימות גורמת לשחרור ופריקת כעסים ומתחים, בדרך זו היא מאפשרת לתת ביטוי לרגשות. מטרה נוספת אשר האלימות יכולה לענות עליה היא להביא לשינוי חברתי. כלומר אלימות המתרחשת מתוך אידיאולוגיה מסוימת של התוקף ומבחינתו ברגע שיפעל באלימות הדבר יביא לשינוי חברתי. לפיכך, יכול להשתמע מכך כי באלימות כביכול יש ערכים חיוביים, כיוון שתורמת ליחיד ולחברה, ויכולה להביא לשינוי חברתי חיובי. אך למעשה האלימות משמשת כסימן אזהרה שהסדרים הקיימים אינם טובים ואם לא ישונו צפויה החמרה. האלימות יוצרת רגישות לבעיות חברתיות (מנחם אמיר, תשמ"ב).
 
עבודה מס' 70469 SHOPPING CART DISABLED
דרכי ההתמודדות של סטודנטים לקויי למידה במהלך לימודיהם באקדמיה, 2016.
עבודה עיונית הסוקרת את הקשיים ודרכי ההתמודדות של סטודנטים לקויי למידה וממיינת אותם לקטגוריות.
5,949 מילים (כ-18.5 עמודים), 35 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו הינה עבודה עיונית שמטרתה לסקור את דרכי ההתמודדות של סטודנטים לקויי למידה במהלך לימודיהם באקדמיה. לקויי למידה נתקלים בקשיים שונים בתפקודם היומיומי: קשיים בתחום הלימודי והמיומנויות האקדמיות, קשיים פסיכולוגיים-רגשיים וחברתיים (היימן ופרצל, 2003, טלמור וקיים, 2006). בניגוד להנחת העבר שקשיים אלו עוברים עם הגיל, הוכח כי ילד עם לקויות למידה יגדל להיות מבוגר עם לקויות למידה (איצקוביץ' וכפיר 2011, ווגל ושרוני, 2009, נבו ושני, 2003).  עקב כך כסטודנט, הוא עתיד להיתקל בקשיים במהלך לימודיו האקדמיים ויידרש למצוא דרכים להתמודדות עמם כדי להתאים את עצמו לדרישותיה הגבוהות של האקדמיה (היימן ופרצל, 2003, טלמור וקיים, 2006).

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
1. לקויות למידה
1.1 לקויות למידה הגדרה ומאפיינים
1.2 סוגי לקויות למידה
1.3 לקויות למידה אצל מבוגרים
2. סטודנטים לקויי למידה
2.1 שילוב סטודנטים לקויי למידה באקדמיה
3. קשייהם של סטודנטים לקויי למידה
3.1  ההיבט הקוגניטיבי
3.2 ההיבט החברתי
3.3 ההיבט הרגשי
4.  דרכי התמודדותם של סטודנטים לקויי למידה במהלך לימודיהם באקדמיה
4.1 דרכי התמודדות הנובעות מגורמים פנימיים
4.1.1 פיתוח מוטיבציה
4.1.2 אסטרטגיות למידה
4.2 דרכי התמודדות הנובעות מגורמים חיצוניים
4.2.1 סיוע מחברים ומבני משפחה
4.2.2 מרכזי תמיכה
4.2.3 טכנולוגיות מסייעות
4.2.4 התאמות בדרכי ההיבחנות
4.2.5 סנגור עצמי
5. דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בשנות ה- 80 המאוחרות מכללות רבות טענו שהן מציעות שירותים נרחבים לסטודנטים עם לקויות למידה, אך בפועל הציעו רק תכניות קצרות טווח כמו קידום מיומנויות למידה שכוונו לכלל הסטודנטים. עם הגידול במספר הסטודנטים בעלי לקויות הלמידה, עלתה גם המודעות לנושא, רמת המקצועיות וסוגי הסיוע המוצעים לסטודנטים אלו באקדמיה במשך השנים. בסקירה של 650 מוסדות להשכלה גבוהה בארה"ב נמצא כי שירותי הסיוע המוצעים לסטודנטים עם לקויות למידה כוללים: התאמות בבחינות, ייעוץ אישי, סנגור, חונכות, פיתוח מיומנויות וארגון הרגלי למידה (Stodden, Whelley, Chang & Harding, 2001).
 
עבודה מס' 70452 SHOPPING CART DISABLED
חינוך אידיאלי והימנעות מענישה אצל ילדים, 2016.
כיצד ניתן להתמודד עם חינוך ואילו סוגי חינוך הם האידיאליים לנקוט בהם תוך הימנעות מענישה עד כמה שניתן תוך הצבת גבולות ברורים בפני הילד.
9,210 מילים (כ-28.5 עמודים), 31 מקורות, 399.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מורים מתמודדים עם בעיות משמעת במגוון רחב של כלים, התלויים באופי הפרעת המשמעת המתעוררת, במאפייני הכיתה ובית הספר, באישיות המורה ויכולותיו, בגישתם החינוכית של המורה ובית-הספר, ביחסים קודמים עם התלמיד המפריע ועוד. הפרעות, כגון דיבור ללא רשות, שוטטות, הפרעה לתלמידים אחרים, השמעת קולות והגעה באיחור, גורמות למעשה לבזבוז זמן רב ויקר, והן משבשות את ההוראה והלמידה ושוחקות את המורים. על מנת למגר את כל סוגי ההפרעות הללו, יש לחנך את הילד בצורה יעילה, כך שהוא לא ישוב שנית על מעשיו הרעים.  

מטרת העבודה בנושא חינוך אידיאלי והימנעות מענישה אצל ילדים, היא לענות על השאלה, כיצד ניתן להתמודד עם חינוך ואילו סוגי חינוך הם האידיאליים לנקוט בהם תוך הימנעות מענישה עד כמה שניתן תוך הצבת גבולות ברורים בפני הילד.
לצורך כתיבת העבודה ייעשה שימוש בספרות מקצועית ובכתבי עת הרלוונטיים לנושא.
הפרק הראשון יסביר מהי ענישה, מהו חינוך ואת הקשר בין המושגים, ובנוסף, מהי ענישה חיובית ומהי ענישה שלילית בחינוך אצל ילדים, ואת היתרונות והחסרונות של הענישה החיובית והשלילית אצל ילדים.
הפרק השני יבאר איזה חינוך הוא הראוי ובאיזה אופן ניתן להגיע  אליו, ובנוסף איך ניתן לחנך תוך ענישה מינימאלית, אילו גבולות צריך להציב בפני הילד המתחנך, ומדוע אם בכל זאת מענישים יש להעניש ללא כעס.
הפרק השלישי יבדוק את האידיאל הטוב ביותר שיש לחנך באמצעותו, ומספר סוגי חינוך אידיאליים, כמו שכר ועידוד, העצמה עצמית ובניית בטחון עצמי וחינוך על פי טבעו של הילד, ובנוסף איך להתמודד עם התנהגויות בעייתיות של ילדים באמצעות התנסות אישית.

תוכן ענייניםף
מבוא
פרק א'- ענישה בחינוך אצל ילדים
1. הגדרת המונחים ענישה, חינוך והשילוב ביניהם
2. סוגי הענישה בחינוך אצל ילדים
2.1 אופני ענישה שלילית בחינוך ילדים
2.2. אופני ענישה חיובית בחינוך ילדים
3. היתרונות והחסרונות בענישה השלילית והחיובית בחינוך ילדים
פרק ב' - חינוך ילדים ראוי תוך ענישה מינימאלית
1. חינוך ראוי
2. עצות מעשיות לחינוך ראוי
3. סוגי חינוך ראוי תוך ענישה מינימאלית
3.1 חינוך ללא הענשה כלל
3.2 חינוך למשמעת וגבולות
3.3. עונש מחנך ולא מתוך כעס
פרק ג' - חינוך אידיאלי
1. האידיאל הנדרש בחינוך
2. סוגי חינוך אידיאליים
2.1 שכר ועידוד
2.2 העצמה אישית הבונה בטחון עצמי
2.3 חינוך על פי טבעו של הילד
3. התנסות אישית בבעיות התנהגות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בשנים האחרונות השתנה היחס לילדים והגישה אליהם, מצד אחד בשל התבססות של חוק זכויות הילד בעולם ומצד שני מחמת ביטול ההיררכיה בין הורים לילדים והתרופפות הסמכות ההורית. בעבר, במשפחה המסורתית, להורים הייתה סמכות מלאה והכוח היה מרוכז בידי ההורים. בדומה לכך, המורה היווה מקור ידע סמכותי וכמעט בלעדי לתלמידים ולהוריהם, והענישה הייתה הפתרון הרווח לחינוך יעיל ולטיפול בבעיות חינוכיות. בתחילת שנת אלפיים ניתן בישראל פסק דין תקדימי האוסר כל מכה חינוכית, בדומה למדינות רבות אחרות בעולם. פסק הדין גרם לירידה בתמיכת הציבור בענישה גופנית. הגישה החדשה גורסת, כי ניתן לחנך את הילד מבלי להענישו, וכי על החברה וציבור ההורים לחתור לדבר. תפיסה זו מתאפיינת בנקודת מבט, הרואה בתוקפנות לא מרוסנת של ילדים עדות למצוקה ואו תגובה לחוסר אמפטיה או נוקשות יתר ביחסם של ההורים כלפיהם, ועל-כן העונש אינו מהווה תגובה מותאמתׁ1ׂ.
 
עבודה מס' 70450 SHOPPING CART DISABLED
מידותיו של הקב"ה -מידה כנגד מידה, 2016.
עיון וסקירה בנושא הנהגת הקב"ה בעולמו.
13,852 מילים (כ-42.5 עמודים), 54 מקורות, 399.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העיקרון של מידה כנגד מידה מופיע מספר רב של פעמים בתורה. על פי חוקי המקרא, מי שפגע באחר יש לפגוע בו באותו האופן, כלומר מי שנותן מום בעמיתו ייעשה לו כמו שהוא עשה לאחרים. העיקרון של מידה כנגד מידה אינו מופנה לעבר האדם הנפגע והנזק שנגרם לו, אלא לעבר הפוגע, והנזק הנפשי שגרם לעצמו. למעשה, ניתן לומר כי עקרון מידה כנגד מידה מוציא את העונש שהיה אמור לבוא כבר בשעת המעשה מן הכוח אל הפועל. באמצעות המידה הזו מתגלה מדרגתו האמיתית של הפוגע, והוא מועמד במקומו הראוי לו. בשעה שבאים להעמיק בהנהגת ד' במידה כנגד מידה, ניתן לראות שגם כיום, כשבני האדם חיים בתקופה של הסתר פנים, כשאין נביאים, דרכו של הקב"ה הינה לדבר עם ברואם ולהוכיח להם, שאינו עוזבם ולו לרגע מן ההשגחה הפרטית והכללית, וזאת באמצעות כך שד' גומל לברואיו כמעשיהם אם לטוב ואם למוטב.
בחרתי לכתוב על הנושא מידה כנגד מידה משום, שהוא נושא מעניין, שכמעט ולא כותבים עליו, ומכיוון שניתן ללמוד ממנו דברים חדשים רבים בהנהגתו של הקב"ה בעולמו.
מטרת העבודה בנושא 'מידותיו של הקב"ה במידה כנגד מידה' היא לענות על השאלה, האם העיקרון של מידה כנגד מידה, המצוי מאוד במקרא, הוא רק אחת מיני מידות רבות אצל הקב"ה או שהיא מהווה את הבריח האוחז את כל המקרא כולו, תוך בדיקה מקיפה באילו אופנים נעשית הנהגת ד' במידה כנגד מידה, והיכן ניתן השכר והעונש על המעשים הטובים והרעים של האדם, וכן מהי הסיבה שרע לצדיק ולעומת זאת טוב לרשע במקרים מסוימים.
לצורך כתיבת העבודה יעשה שימוש בעיקר בספרות עיונית תורנית, ובנוסף בספרי ראשונים ואחרונים, בספרי יסוד, ואף בספרות כללית.
הפרק הראשון יבאר מהו עקרון ההנהגה ותינתן סקירה של מספר הנהגות בהן ד' נוהג בעולמו כמו גם עקרון מידה כנגד מידה, ויתבארו האלמנטים בהם באה מידה זו לידי ביטוי.
הפרק השני יבאר באילו אופנים נעשית הנהגת ד' במידה כנגד מידה לעושי דברו ומצוותיו, והאם ניתן שכר בעולם הזה או רק בעולם הבא, והאם הרשע מקבל עונש בעולם הזה או רק בעולם הבא, ובאילו מקרים העונש ניתן בגלגול אחר.
הפרק השלישי ידון במושג צדיק ורע לו האם הוא כפשוטו או לא, ובאמצעות הפירושים השונים למושג תתבאר הדילמה כיצד יש מצבים בהם יש צדיק ורע ויש רשע וטוב לו, וכן יתבארו סיבות לייסורי הצדיקים ולמיתתם בטרם עת.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א- דרך הנהגת ד' בעולם במידה כנגד מידה
1. משמעות המונח הנהגה
2. דרכי הנהגה של הקב"ה בעולם
2.1 הנהגות בהסתר
2.2 הנהגות במידת רחמים
2.3 הנהגות מסוגים שונים
3. הנהגת ד' במידה כנגד מידה בעולמו
4. אלמנטים שונים בהנהגת מידה כנגד מידה
פרק ב' - הנהגת ד' של שכר ועונש במידה כנגד מידה
1. שכר טוב במידה כנגד מידה
2. הענשה במידה כנגד מידה
2.1 שכר ועונש בעולם הזה בגלגול הנוכחי
2.2 שכר בעולם הבא ועונש בגלגולים אחרים ובעולם הבא
3. הנהגת ד' במידה כנגד מידה במספר מקומות במקרא
פרק ג'- הבהרת הביטוי צדיק ורע לו, רשע וטוב לו
1. הסבר המושג צדיק ורע לו ורשע וטוב לו
2. הסיבות השונות לסבל צדיקים והנאת רשעים בעולם הזה
2.1 סיבות הנגזרות מפירוש המושג צדיק ורע לו ורשע וטוב לו
2.2 סיבות נוספות לייסורי הצדיקים
2.3 הסיבה למיתת הצדיקים טרם עת
3. קבלת ייסורים באהבה ובשמחה
סיכום
ביבליוגרפיה
יחידה דידקטית

מתוך העבודה:
הנהגת ד' בעולם מתנהלת במגוון רב של דרכים, הכל לפי מה שהקב"ה רואה לנכון. משה רבינו עליו השלום ביקש מהקב"ה, שיגלה לו את דרכי הנהגתו בעולם, "הראיני נא את כבודך... וראית את אחורי ופני לא יראו..."(1). משה רבנו עליו השלום ביקש מהקב"ה, שיגלה לו את דרכי הנהגתו בעולם, מכיוון שיש פעמים בהם נגלית מידת הדין ופעמים בהם נגלית מידת הרחמים. פעמים רבות הנהגת הקב"ה היא במידה כנגד מידה ויש מקרים, שאינם מתיישבים עם ההיגיון האנושי. כלומר, ישנן דרכים רבות והנהגות שונות, שמתגלות בעולם ואין בכוח שכלו של האדם להשיגם. שלמה המלך החכם מכל אדם גם כן הודה, שלמרות חוכמתו וחקירותיו, לא הצליח להבין על בורים את הנהגותיו וכוונותיו של הבורא בבריאה: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"(2). אף על פי כן, אפשר להבחין בכמה מאותן הנהגות, או ללמוד עליהן מן המקורות השונים, אליהם מפנים אותנו רבותינו לאורך כל הדורות. הפרק יסקור, מהו בעצם פירוש המילה הנהגה, באילו דרכי הנהגה נוהג ד' בעולם, מהו עיקרון מידה כנגד מידה ולבסוף איך ד' מנהיג את עולמו בדרך של מידה כנגד מידה.
 
עבודה מס' 70431 SHOPPING CART DISABLED
השוואה בין תכנית דוסו לתכנית שפת הג'ירף, 2016.
השוואה בין שתי תכניות התערבות חנוכיות לילדים - תכנית שפת הג'ירף ותכנית דוסו.
1,456 מילים (כ-4.5 עמודים), 0 מקורות, 119.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודתי אערוך השוואה בין שתי תכניות התערבות: שפת הג'ירף ותוכנית דוסו.
שתי התוכניות הן תכניות התערבות כלל גניות.
תכנית שפת הג'ירף מתבססת על פיתוח תקשורת יעילה בין הילדים בעזרת פיתוח מס' מיומנויות אישיות .
תכנית דוסו, מתבססת על פיתוח מיומנויות חברתיות ורגשיות בקרב הילדים וכך גם מתפתחת יכולת התקשורת.

העבודה כוללת מבוא, טבלה עם קריטריונים להשוואה (רציונל, מטרות, אוכלוסיית היעד, קווי דימיון וקווי שוני וכו'.)

מתוך העבודה:
תכנית דוסו היא תכנית לפיתוח מיומנויות רגשיות וחברתיות בגיל הרך, תוך ביסוס תקשורת חיובית מקבלת ואמפתית, יצירת אווירה של כבוד ומניעת אלימות. התכנית מורכבת משלושה חלקים: "הכרת האני", "הכרת הזולת" ו"תהליך קבלת החלטות".
 
עבודה מס' 70429 SHOPPING CART DISABLED
פיתוח ויסות עצמי בילדים בגן במטרה למנוע אלימות, 2016.
כיצד הגננת מפתחת את הוויסות העצמי של הילדים בגן למטרה למנוע אלימות.
7,894 מילים (כ-24.5 עמודים), 36 מקורות, 499.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המחקר הנוכחי עוסק בשאלה כיצד הגננת מפתחת את הוויסות העצמי של הילדים בגן למטרה למנוע אלימות. האלימות בגן הילדים היא תופעה נפוצה למדי. צוק (2009), חושפת נתונים מדאיגים על אלימות בגני ילדים, כאשר קרוב לחמישית מהילדים קורבנות הצקה. כמו כן, קונפליקטים של ילדי גן מתרחשים סביב מאבקי כוח על חפצים או זכויות, מי הראשון במחשב  (ברמן, 2002).
אחת הסיבות העיקריות לאלימות ילדים נובעת מהקושי של הילד הרך לשלוט על עצמו  ולהתמודד עם כעס ותסכול (ארנון ושליו, 2009), כלומר, קשיים בוויסות עצמי. ויסות עצמי מתייחס ליכולת להבין ולשלוט בסביבה החברתית, לווסת את ההתנהגות, לשלוט בהתנהגויות, לתכנן, להציב מטרות, לפקח באופן עצמאי על התהליך החברתי, לבצע התאמות חיוניות, להעריך את ההתנהגות, לחזק את התנהגויותיהם היעילות ולתכנן כיצד להימנע בעתיד מהתנהגויות שעלולות לעכב או להזיק (מרעי-חאג', 2015).
המחקר הנוכחי מבקש לחקור כיצד מפתחות הגננות את הוויסות העצמי של הילדים במטרה להפחית את האלימות. הספרות הקיימת בתחום דנה בתפיסות גננות, דרכי התמודדות באלימות, אך אינה דנה באופן ספציפי בוויסות עצמי ואופן ניהולו בגן הילדים.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
סקירה ספרותית
1.1 וויסות עצמי
1.2 תפיסה חינוכית של גננות לגבי מניעת אלימות והתמודדות
1.3 גבולות וכללי הלמידה הרגלים לכללים סדר יום
1.4 אלימות בגן הילדים
1.5 תכניות המדריכות כיצד להתמודד עם בגן
1.6 הגננת כמנהלת גן
1.7 אקלים כיתה מיטבי
מתודולוגיה
2.1 סוג המחקר
2.2 משתתפות
2.3 כלי המחקר
2.4 הליך המחקר
2.5 אתיקה במחקר
ממצאים
3.1 אני מאמין של הגננות בנושא אלימות
3.2 תגובות למקרי אלימות
3.3 מניעת אלימות
3.4 קשרים עם צוות הגן
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
נספחים - תמלילי ראיונות

מתוך העבודה:
וויסות עצמי הוא יכולתו של האדם לבקר ולהתאים את מחשבתו, את רגשותיו ואת התנהגותו על פי הנורמות החברתיות, לצורך השגת מטרה כלשהי או הסתגלות למצב מסוים (Berger, 2011). ויסות עצמי מתייחס ליכולת להבין ולשלוט בסביבה החברתית, לווסת את ההתנהגות, לשלוט בהתנהגויות, לתכנן, להציב מטרות, לפקח באופן עצמאי על התהליך החברתי, לבצע התאמות חיוניות, להעריך את ההתנהגות, לחזק את התנהגויותיהם היעילות ולתכנן כיצד להימנע בעתיד מהתנהגויות שעלולות לעכב או להזיק (מרעי-חאג', 2015).
 
עבודה מס' 70420 SHOPPING CART DISABLED
הפרעת התנהגות, 2010.
סוגי הפרעות, גורמים ודרכי טיפול.
8,697 מילים (כ-27 עמודים), 29 מקורות, 149.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה עוסקת בסוגי הפרעות התנהגות, בגורמים להם ובטיפול. קיימים סוגים שונים של הפרעות התנהגות: הפרעת התנהגות מתנגדת- ילדים הסובלים מהפרעה זו, הם ילדים המתנגדים לסמכות ובאופן שיטתי הם נמנעים מציות למבוגרים. הפרעת התנהגות מרדנית- סוג זה של הפרעה קשה מקודמו. הפרעה זו מתבטאת במרדנות ובהתנהגות אלימה וקשה. ביקורת עצמית- אלו ילדים הדורשים מעצמם רבות והם נוטים לבקר ולהאשים את עצמם ללא הרף. תלונות יתר- הפרעה זו מתבטאת בתלונות ובהתמרמרות רבה מצד הילד. להפרעות ההתנהגות מייחסים מספר גורמים הקשורים בילד עצמו, במשפחה ובסביבה החברתית. בגורמים הקשורים בילד עצמו נמנים: ליקויי למידה שאינם מטופלים, לקות בתקשורת ונטיות מולדות לתכונות אנטי חברתיות. בגורמים הקשורים במשפחה נמנים: סמכות הורית לקויה, העדר אהבת הורים ורקע סוציו אקונומי נמוך. הגורמים הקשורים בסביבה הרחבה יותר מתייחסים לחברה אלימה ותוקפנית וכן לחברה המתעללת בפרט וגורמת לו להתנהגות חסרת גבולות בשל כך. בעבודה הובאו דרכים מספר לטיפול בהפרעות התנהגות. דרכים אלו ניתנות ליישום לאחר הכרת סוגי הבעיות והגורמים להם. ראשית יש לעקוב מקרוב אחר הבעיה ולנסות להתחקות על מקורותיה ושורשיה, שנית יש לטפל באופן ממוקד ומידי בהפרעה שצצה. הטיפול המיידי כולל: התעלמות מהבעיה, הסחת דעתו של הילד מההפרעה, התמקדות בהפרעות חריגות בלבד והתעלמות משאר ההפרעות, העברת הביקורת בצורה ברורה ומובנת והימנעות מהערות כלליות, העברת ההוראות בצורה של הוראה ולא בצורה של שאלה, שימוש בהבעת פנים ובתנועות גוף תואמות להערה, מתן ביטוי לרגשות של הילד ולנסיבות ההפרעה. הטיפול הנרחב כולל: שיתוף פעולה תקין בין ההורים לבית הספר, הקניית יכולת שליטה עצמית אצל הילד, עידוד, הערכה ופרסים והפנייה לטיפול מקצועי כאשר כל הדרכים נוסו ללא הצלחה.

פרקי העבודה השונים ירחיבו על סוגי ההפרעות הקיימות, על הגורמים להם ועל הדרכים בהם ניתן לשפר התנהגות.
פרק א' ידון בסוגי ההפרעות הקיימות. הפרק ירחיב על הפרעת התנהגות מתנגדת; על הפרעת התנהגות מרדנית; על ילדים בעלי ביקורת עצמית שלילית;  ועל ילדים המתלוננים בתמידות.
פרק ב' יפרט את הגורמים להפרעות: גורמים הקשורים לילד; גורמים הקשורים להורים ולמשפחה הקרובה; וגומרים הקשורים לסביבה הרחבה יותר.
פרק ג' יציע דרכי התמודדות עם הפרעת התנהגות.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
פרק א'
סוגי הפרעות התנהגות
א.1 הפרעת התנהגות מתנגדת
א.2 הפרעת התנהגות מרדנית
א.2 1 מאפיינים משניים של הפרעת התנהגות מרדנית
א.3 ביקורת עצמית
א.4 הילד המסכן
פרק ב
הגורמים להפרעות בהתנהגות
ב.1 גורמים הקשורים בילד עצמו
ב.1 1 ליקויי למידה שאינם מטופלים
ב.1 2 לקות בתקשורת
ב.1 3 נטיות מולדות לתכונות אנטי חברתיות
ב.2 גורמים הקשורים במשפחה
ב.2 1 סמכות הורית לקויה
ב.2 2 העדר אהבה הורית
ב.2 3 רקע סוציו אקונומי נמוך
ב.3 גורמים הקשורים בסביבה הרחבה יותר
פרק ג'
כיצד נעזור לילדים הסובלים מבעיות התנהגות
ג. 1 תיעוד הבעיה והבנת מקורותיה
ג.2 שימוש בטכניקות טיפול פשוטות
ג.3 שיתוף פעולה תקין בין ההורים לבית הספר
ג.4 הקניית יכולת שליטה עצמית
ג.5 עידוד, הערכה ופרסים
ג.6 הפנייה לעזרה מקצועית

סיכום
ביביליוגרפיה

מתוך העבודה:
הורים רבים מודאגים מהתנהגות ילדיהם. הילדים שובבים, מרדנים, פעילים מדי או שקטים מדי. ההורים בטוחים שהילד לוקה במשהו המחייב טיפול. הניג מרגיעה וכותבת שלרוב התנהגותם של הילדים היא בגדר הרגיל. וגם חריגות מעטות עדיין אינן מעידות על סטייה מהנורמה. הפרעת התנהגות נחשבת רק כאשר ההתנהגות פוגעת בחיי היום יום של הילד, בהתפתחותו התקינה או שהיא גורמת לו לסבל ניכר. (הניג, תשס"ח, עמ' 175) פרק זה יבחן סוגי התנהגויות שונות המוגדרות כהפרעת התנהגות ומחייבות התייחסות וטיפול נאות. הפרק יתייחס אף להפרעות קליניות הפוגעות בילדים בריאים בנפשם כמו דיכאון והפרעת חרדה.
 
עבודה מס' 70419 SHOPPING CART DISABLED
מעורבות מול התערבות הורים בגן הילדים, 2016.
כיצד תופסות גננות את רמות שיתוף ומעורבות של הורים בתהליכי החינוך בגן.
6,944 מילים (כ-21.5 עמודים), 26 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
החברה הישראלית נמצאת בעיצומו של תהליך שבו ההורים מבקשים לממש את זכותם להשפיע על החינוך הניתן לילדיהם (פרידמן ופישר, 2002). יחסי הגומלין בין ההורים לממסד החינוכי מאופיינים לא פעם בעמימות ובקונפליקט פנימי: קונפליקט זה מהווה מקור לאי הבנה ולקשיים, ובמקרים לא מעטים גם לסכסוכים ולהתנגשויות.
מחקרים מעידים, כי מעורבות ההורים ושיתוף הפעולה בינם לבין המורים בתהליך הלימודי משפרות את הישגי התלמיד ואת התנהגותו . ההורים הם משאב רב עצמה, המציע סיוע מעשי בתחומים מגוונים, שותף פעיל בשטח שמגויס לפי בקשה (גרינבאום ופריד, 2011; Ginzburg-Block, Manz & McWayne, 2010).
המחקר הנוכחי בודק את תפישותיהן של גננות את רמות שיתוף ומעורבות של הורים בתהליכי החינוך בגן. במחקר השתתפו ארבע גננות, שלוש מהן מהמגזר הממלכתי-דתי ואחת מהמגזר הממלכתי, שרואינו ראיונות מובנים למחצה.
חשיבותו של המחקר הנוכחי היא בכך שהוא בודק כיצד תופסות גננות המלמדות במגזרים ממלכתי, ממלכתי-דתי וחרדי את רמות השיתוף והמעורבות של הורים בתהליכי החינוך בגן. נערכו אמנם מחקרים כיצד גננות תופסות את שיתוף ההורים (דיין, 2004; בקר, 2009), אך המחקרים הללו לא התמקדו בגננות מהמגזר הממלכתי-דתי והחרדי.

תוכן עניינים:
הקדמה
מבוא
פרק א' /סקירה ספרותית
1.1 מעורבות או התערבות?
1.2 קשר ההורים עם צוות הגן
1.3 גישות שונות ביחסי הורים וגננות
1.4 מעורבות הורים חיובית ככלי לקידום הילד
1.5 קונפליקטים ביחסי גננות -הורים במציאות הישראלית
1.6 תפיסת הגננת את מעורבות ההורים
1.7 ציפיות ההורים מהגננות ומהגן
1.8 מודלים מיושמים במדינות שונות
פרק ב'/ מתודולוגיה
2.1 סוג המחקר
2.2 משתתפות
2.3 כלי המחקר
2.4 הליך המחקר
2.5 אתיקה במחקר
פרק ג' /ניתוח ממצאים
3.1 סוגי למידה- איזו למידה מקדמת הגננת בגן שלה
3.2 חשיבות הקשר עם ההורים
3.3 סוגי מעורבות של הורים
3.3.1 יוזמת הקשר
3.3.2 שיתוף הפעולה של ההורים בתוך הקשר שמחזק למידה
3.4 סוגי הקשר עם ההורים בגן
פרק ד' /דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים/ תמלול הראיונות

מתוך העבודה:
הקשר בין המוסד החינוכי להורים מתבטא ברמות שונות. ברמה הבסיסית ביותר עשוי קשר זה להתמקד בתקשורת שגרתית, שעניינה התקדמות הילד בגן, הצלחות וקשיים ומפגשים סדירים עם ההורים, מה שמוכר כ"אסיפות הורים". הקשרים יכולים להיות מורכבים יותר, להתקיים במספר מישורים ולכלול מספר רב של נושאים ותחומי פעולה.
הקשר בין הגן להורים והיחסים ביניהם יכולים להיות מומשגים במונחי מרחק חברתי ותודעתי. לפי המשגה זאת, הקשרים ביניהם מכוונים לווסת את המרחק התודעתי שבין השותפים לחינוכו של הילד, כשהמרחק מותנה בנקודת ההשקפה (בעיקר של הגן) על חשיבותם של מטרות משותפות ביניהם.
יעל דיין (2004), טוענת כי בגישות חינוכיות שונות יש חשיבות גדולה למעורבות ההורים על אף שהצוות הינו מקצועי ומסור ביותר ואולי אפשר לומר שהיא הנותנת, דווקא המקצועיות והמסירות של הצוות מאפשרת למעורבות ההורים ליצור תנאי חינוך נאותים ומפרים יותר עבור הילד.
 
עבודה מס' 70414 SHOPPING CART DISABLED
המדיניות הקיימת בישראל כלפי מניעת אלימות בספורט, 2013.
סקירת ספרות וארבעה ראיונות עומק עם בעלי תפקידים שונים בעולם הספורט.
11,670 מילים (כ-36 עמודים), 32 מקורות, 399.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
משחר ההיסטוריה ענף הספורט היווה אפיק לגיטימי וחיובי בתרבות האנושית. עיקר תשומת הלב נעה סביב תיעולן של פעילויות הנתפסות כשליליות ותרגומן לפעולות מקובלות ורצויות בחברה. יחד עם זאת, פעילות גופנית צורכת זמן ממושך ואנרגיה בין יחידים וקהילות. בנסיבות מסוימות תחרויות ספורט עלולות להעמיד ספורטאים, מאמנים וצופים במצבים בהם הכללים והנורמות המקובלות בספורט יכולים להישבר "בקלות", ועלול ים להיווצר עימותים אגרסיביים. (Endresen & Olweus, 2005)
אלימות מוגדרת כהתנהגות המאופיינת בהפגנת רגשות חופשית שאינה מתחשבת לחלוטין בנורמות תרבותיות וביחסים חברתיים סדירים (ברום וסלזניק, 1979 כמוזכר בגלילי, לידור ובן פורט, 2009). סוגיית האלימות בספורט עלתה לכותרות בשנים האחרונות, לאור מספר מקרים קיצוניים בהם אירעו פגיעות גוף בקרב צופים במגרשים. בניסיון להתמודד עם תופעת האלימות בספורט, המדיניות בישראל כוללת מחד את החוק למניעת אלימות בספורט התשס"ח 2008, שתכליתו להפחית את מימדי התופעה, ומאידך את הקוד האתי של משרד התרבות והספורט ב-2008.
החוק אינו נותן הגדרה מפורשת של המושג "אלימות בספורט". אולם על פי פרק ד' של החוק, שכותרתו "אכיפה ועונשין" ניתן להצביע על ההתנהגויות החורגות מכללי הספורט המקובלים. סוגי ההתנהגויות שנכללות בקטגוריה זו: הפרעה לסדר הציבורי, התנהגות אלימה, הכנסת חפצים אסורים, התבטאות גזענית וכניסה לשדה המשחק ללא אישור. לעתים, לא רק המעשה האלים נתפס בר ענישה, אלא גם הכוונה לבצעו (ספר החוקים 2182, התשס"ח 2008).
הקוד האתי הגנרי נועד לשרטט את קווי היסוד של האתיקה המקצועית בקרב המעורבים בספורט בישראל. חשיבותו נועדה להבטיח סדר חברתי באמצעות כללי אתיקה המגדירים את ההתנהגות המקצועית והערכית הראויה. כללי התנהגות אלה משרתים את מטרות הארגון ומסייעים להתמודד עם שאלות ערכיות, המתעוררות במהלך הפעילות השוטפת ותורמים לשיפור תפקודו של הארגון (משרד התרבות והספורט, 2008).
ממצאי מחקר זה העלו כי הנושא המרכזי ביותר אשר צריך להוות בסיס למדיניות הישראלית הוא החינוך להתנהגות בלתי אלימה בספורט, תוך חיזוק ההתנהגות החיובית. נושא החינוך בשלבים המוקדמים ככל האפשר עלה כבעל פוטנציאל לשינוי אמיתי ומניעת התופעה וזאת בניגוד לטיפול החוקי, האכיפתי, אשר מטפל במקרים לאחר שהתרחשו בפועל.

תוכן עניינים
תקציר
מבוא
סקירת ספרות- מבוא תיאורטי
1. אלימות בספורט והגדרותיו
2. מקומה של אתיקה בארגוני הספורט
3. תפיסות תיאורטיות המסבירות אלימות בספורט
4. תרומתם של גורמים נוספים לאלימות בספורט
5. חינוך לערכים דרך ספורט
6. המדיניות כלפי מניעת אלימות בספורט בישראל
6.1 חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח- 2008
6.2 קוד הבסיס: כללי אתיקה לספורט בישראל קוד להגינות והתנהגות ספורטיבית
6.3 המדיניות הישראלית, הלכה למעשה
מתודולוגיה
ממצאים
1. חינוך ואלימות בספורט
חינוך במסגרות השונות
הורים וחינוך בהקשר לתופעת האלימות בספורט.
2. תרבות ישראלית ואלימות בספורט
3. פתרונות
3.1 הקוד האתי
3.2 תשתיות
3.3 תכניות התערבות
4. אכיפה
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה

* הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את הראיונות.

מתוך העבודה:
בישראל נעשה שימוש נרחב בידע ובניסיון שנצברו במדינות אחרות בתחום זה. בעקבות זאת בשנת 2012 גובש הקוד להגינות ולהתנהגות ספורטיבית בישראל על ידי שרת התרבות והספורט לימור ליבנת יחד עם המרכז לאתיקה בירושלים (משרד התרבות והספורט, 2011). החלטה זו נועדה לקדם מדיניות אחידה הפועלת תחת קורת הגג של מנהל הספורט. הטמעת הקוד האתי מחייבת את כל אחד מגופי הספורט השונים לעמוד בכללי האתיקה שנקבעו. אי עמידה בו תגרור סנקציות כלכליות (מעריב, 2012 ספטמבר 27).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 1273 :: [עמוד 1 מתוך 142]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>