היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 1343
עבודה מס' 71267
האם קיים קשר בין התנהגות אזרחית ארגונית של מנהלים לבין התנהגות אזרחית ארגונית של מורים ומידת העומס בעבודת המורים בבתי ספר?
6,104 מילים (כ-19 עמ'), 19 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 71266
האם קיים קשר בין לקות למידה בקרב תלמידים ובין הערכת מסוגלות העצמית לימודית?
5,506 מילים (כ-17 עמ'), 24 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 71264
ניתוח מאמר מוביל ואינטגרציה עם שלושה נוספים.
2,569 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 71262
בדיקת הקשר באמצעות שאלון מקוון להורים.
5,685 מילים (כ-17.5 עמ'), 17 מקורות, 339.95 ₪
עבודה מס' 71257
האם לחדשנות בהוראה ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות ישנה השפעה חיובית על הישגים לימודיים בקרב תלמידים?
6,228 מילים (כ-19 עמ'), 21 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 71254
מהי התפיסה הפדגוגית בעיני הנהלות ביניים בעידן הקונספטואלי: מטרותיה, דגשיה והדרכים למימושה?
9,393 מילים (כ-29 עמ'), 19 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 71249
כיצד משפיעה מעורבות הורים על הישגים לימודיים בקרב תלמידים?
7,936 מילים (כ-24.5 עמ'), 25 מקורות, 319.95 ₪
עבודה מס' 71230
הקשר בין עמדות כלפי הוראה מקוונת בשעת חירום ובין מוטיבציה להוראה מקוונת?
5,730 מילים (כ-17.5 עמ'), 20 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 71229
האם ללמידה באמצעות אסטרטגיות למידה, כחלק מתהליך למידה מטה-קוגניטיבי, יש השפעה חיובית על שביעות רצון סובייקטיבית מהישגים לימודיים ומודעות מטה-קוגניטיבית בכתיבה בקרב סטודנטים?
5,782 מילים (כ-18 עמ'), 19 מקורות, 259.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 1343