היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 1340
עבודה מס' 71262
בדיקת הקשר באמצעות שאלון מקוון להורים.
5,685 מילים (כ-17.5 עמ'), 17 מקורות, 339.95 ₪
עבודה מס' 71257
האם לחדשנות בהוראה ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות ישנה השפעה חיובית על הישגים לימודיים בקרב תלמידים?
6,228 מילים (כ-19 עמ'), 21 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 71254
מהי התפיסה הפדגוגית בעיני הנהלות ביניים בעידן הקונספטואלי: מטרותיה, דגשיה והדרכים למימושה?
9,393 מילים (כ-29 עמ'), 19 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 71249
כיצד משפיעה מעורבות הורים על הישגים לימודיים בקרב תלמידים?
7,936 מילים (כ-24.5 עמ'), 25 מקורות, 319.95 ₪
עבודה מס' 71230
הקשר בין עמדות כלפי הוראה מקוונת בשעת חירום ובין מוטיבציה להוראה מקוונת?
5,730 מילים (כ-17.5 עמ'), 20 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 71229
האם ללמידה באמצעות אסטרטגיות למידה, כחלק מתהליך למידה מטה-קוגניטיבי, יש השפעה חיובית על שביעות רצון סובייקטיבית מהישגים לימודיים ומודעות מטה-קוגניטיבית בכתיבה בקרב סטודנטים?
5,782 מילים (כ-18 עמ'), 19 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 71224
האם קיים קשר בין האקלים הבית ספרי ושחיקת מורים ובין רמת רווחתם הנפשית של המורים בבית הספר?
7,152 מילים (כ-22 עמ'), 27 מקורות, 284.95 ₪
עבודה מס' 71210
האם קיימים הבדלים בין רמות השחיקה של מורות משלבות לילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל לבין מורות רגילות שאינן משלבות, והאם יש קשר בין רמת השחיקה ותפיסת הזהות המקצועית של המורות?
8,834 מילים (כ-27 עמ'), 35 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 71194
כיצד משבר הקורונה עיצב את פעילותם של מרכזים קהילתיים כמוקדי טיפול בקהילה במצב חירום בצפון הארץ ואת תפקידיהם של קובעי המדיניות ברשויות המקומיות בתקופת המשבר ומהן ההשלכות של משבר זה על חיי הקהילה בכלל ועל החינוך הבלתי פורמאלי בפרט?
13,515 מילים (כ-41.5 עמ'), 44 מקורות, 399.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 1340