היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [46–54] מתוך 1291
עבודה מס' 70356
המחקר הינו מחקר כמותני אשר בדק את השפעת הלימודים האקדמים על תחושת הערך העצמי והחוללות עצמית של הסטודנט.
4,762 מילים (כ-14.5 עמ'), 8 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 70354
המחקר בחן את הקשר בין חרדה חברתית לבין הפרעות דימוי גוף. מטרת המחקר הייתה להוכיח כי קיים קשר בין שתי התופעות על מנת למצוא להן פתרון יישומי.
5,532 מילים (כ-17 עמ'), 12 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 70341
בחינה עיונית של הקשר בין עיסוק בספורט וערכים דמוקרטיים.
7,222 מילים (כ-22 עמ'), 29 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 70288
ניתוח דמותו של קורצ'ק על פי תיאוריות ומודלים של מנהיגות.
8,166 מילים (כ-25 עמ'), 27 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70287
בדיקת הקשר בין המורה למתמטיקה העולה לבין תחושת המסוגלות שהוא מפתח במהלך עבודתו לאורך השנים.
13,481 מילים (כ-41.5 עמ'), 41 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 70273
הפרעת ADHD , 2011
סקירת ההפרעה תוך התייחסות לדרכי טיפול והקשר בין מורה לתלמיד עם ADHD.
3,268 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70225
האם קיים הבדל בין אובדן אב לאובדן אם? מהו ההבדל המגדרי בסוגיית האובדן? מהם הקשיים הניצבים בפני היתום בגיל הרך? ומהן דרכי ההתמודדות בתהליך שיקום ההסתגלות למציאות החדשה?
10,371 מילים (כ-32 עמ'), 35 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70202
השוואה בין הורים לילדים רגילים לבין הורים לילדים עם פיגור שכלי.
8,396 מילים (כ-26 עמ'), 46 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 70201
סקירת ספרות ובדיקת תכנית התערבות שהועברה לתלמיד כיתה ד'.
8,253 מילים (כ-25.5 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [46–54] מתוך 1291