היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [55–63] מתוך 1296
עבודה מס' 70287
בדיקת הקשר בין המורה למתמטיקה העולה לבין תחושת המסוגלות שהוא מפתח במהלך עבודתו לאורך השנים.
13,481 מילים (כ-41.5 עמ'), 41 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 70273
הפרעת ADHD , 2011
סקירת ההפרעה תוך התייחסות לדרכי טיפול והקשר בין מורה לתלמיד עם ADHD.
3,268 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70225
האם קיים הבדל בין אובדן אב לאובדן אם? מהו ההבדל המגדרי בסוגיית האובדן? מהם הקשיים הניצבים בפני היתום בגיל הרך? ומהן דרכי ההתמודדות בתהליך שיקום ההסתגלות למציאות החדשה?
10,371 מילים (כ-32 עמ'), 35 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70202
השוואה בין הורים לילדים רגילים לבין הורים לילדים עם פיגור שכלי.
8,396 מילים (כ-26 עמ'), 46 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 70201
סקירת ספרות ובדיקת תכנית התערבות שהועברה לתלמיד כיתה ד'.
8,253 מילים (כ-25.5 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70200
בדיקה מחקרית של הקשר בין עמדות ההורים כלפי בית-הספר לרמת מעורבותם.
8,438 מילים (כ-26 עמ'), 25 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 70196
המאפיינים של תפקוד חברתי אצל ילדים עם לקות למידה והגורמים המשפיעים על תפקודם.
8,056 מילים (כ-25 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70173
ניתוח תפנית אשר ארעה במפגש ה-15 של קבוצת פסיכודרמה עם אוכלוסיית פיגור קל.
14,554 מילים (כ-45 עמ'), 37 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 70164
בדיקת תפיסת המדען בקרב מורות דתיות למדעים בישראל, תוך שימת דגש על השפעת עריכת מחקר בנושא המדען וחשיפה לסטריאוטיפים ומחקרים אקדמאיים בנושא על תפיסת המדען.
6,420 מילים (כ-20 עמ'), 13 מקורות, 398.95 ₪

עבודות [55–63] מתוך 1296