היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [55–63] מתוך 1292
עבודה מס' 70201
סקירת ספרות ובדיקת תכנית התערבות שהועברה לתלמיד כיתה ד'.
8,253 מילים (כ-25.5 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70200
בדיקה מחקרית של הקשר בין עמדות ההורים כלפי בית-הספר לרמת מעורבותם.
8,438 מילים (כ-26 עמ'), 25 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 70196
המאפיינים של תפקוד חברתי אצל ילדים עם לקות למידה והגורמים המשפיעים על תפקודם.
8,056 מילים (כ-25 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70173
ניתוח תפנית אשר ארעה במפגש ה-15 של קבוצת פסיכודרמה עם אוכלוסיית פיגור קל.
14,554 מילים (כ-45 עמ'), 37 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 70164
בדיקת תפיסת המדען בקרב מורות דתיות למדעים בישראל, תוך שימת דגש על השפעת עריכת מחקר בנושא המדען וחשיפה לסטריאוטיפים ומחקרים אקדמאיים בנושא על תפיסת המדען.
6,420 מילים (כ-20 עמ'), 13 מקורות, 398.95 ₪
עבודה מס' 70158
דרכי התמודדות והעצמה אישיים ומוסדיים.
8,093 מילים (כ-25 עמ'), 54 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70134
סקירת מקורות וניתוח מקרה בוחן.
7,550 מילים (כ-23 עמ'), 12 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 70133
סקירה של נושא האלימות המקוונת, ודרכי ההתמודדות של ההורים ומערכת החינוך עם תופעה זו.
7,455 מילים (כ-23 עמ'), 39 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70122
מחקר פעולה המתאר שינוי בשיטת ההוראה אשר חל אצל מורה לאנגלית העובדת בבית ספר יסודי במרכז הארץ והעבירה שיעור בו צפתה עמיתתה.
8,356 מילים (כ-25.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [55–63] מתוך 1292