היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרומת הפנימיות לחניכיה מהיבטים שונים

עבודה מס' 070833

מחיר: 259.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת תרומת החינוך בפנימייה לחניך בהיבטים שונים ביניהם השכלה גבוהה, כישורים והשתלבות חברתית, מצב תעסוקתי וסוציאלי.

5,254 מילים ,20 מקורות ,2018

תקציר העבודה:

מוסדות החינוך הפנימייתיים של משרד החינוך והמנהל לחינוך התיישבותי, הם תופעה ישראלית ייחודית. ביסודותיהם משולבים ערכים ותפיסות עולם של החינוך היהודי בגלות לצד אידיאלים של חלוציות והגשמה של ישראל המודרנית. למוסדות אלו נועדה משימת חינוך מאתגרת המבקשת להטמיע בתלמידים ערכי חינוך ומוסר נוסף על הצלחה בלימודים. עם השנים התגלה כי משימה זו מורכבת אף יותר, שכן הרקע שממנו באה אוכלוסיית התלמידים לפנימייה ולבית הספר השתנה מעשור לעשור ולכן נדרשה התאמה מתמדת לצורכיהם המיוחדים.
מחקר זה עוסק בבחינת ההשפעות שיש לחינוך במסגרת פנימייה על החניך ובעיקר בוחן ומתמקד בתרומת מסגרת חינוך זו לחניך עם סיום לימודיו. כלומר, מטרת המחקר הנוכחי הינה לבחון את תרומת החינוך בפנימייה לחניך בהיבטים שונים ביניהם השכלה גבוהה, כישורים והשתלבות חברתית, מצב תעסוקתי וסוציאלי.
על מנת לבחון סוגיות אלה, המחקר בנוי במספר שלבים: פרקו הראשון של המחקר הינו פרק הסקירה הספרותית אשר תחילה סוקר את מאפייני הפנימיות בישראל, את התפתחות הצורך במסגרות חוץ ביתיות ופנימיות בפרט ואת יעודה של מסגרת זו. עוד עוסקת הסקירה בתרומת הפנימיה לחניך בהיבטים שונים ובבחינת הרקע הדמוגרפי של החניך והשפעתו על תרומת הפנימייה עבורו בחייו הבוגרים.
חלקו השני של המחקר הינו פרק שיטת המחקר המציג את משתני המחקר השונים ופירוטם, כלי המחקר בו נעשה שימוש, תיאור השאלון, מדגם המחקר ושיטות סטטיסטיות שונות לבחינת השערות המחקר. חלק זה מהווה פירוט של החלק האמפירי של עבודה זו. בחלק השלישי מופיע פרק הממצאים אשר מציג באופן שיטתי וסדור את ממצאי המחקר השונים שהתקבלו מתוך מבחנים סטטיסטיים על פי סדר השערות המחקר. חלק זה מציג הן באופן כמותי והן בליווי תיאורטי את הממצאים ומאפשר להבין האם השערות המחקר השונות אוששו או לא אוששו.
חלקו הרביעי של המחקר הינו למעשה פרק הדיון אשר מציג את עיקרי ממצאי המחקר הנוכחי תוך הצגת זוויות מחשבה נוספות בדבר הנושא הנבחן. חלק זה למעשה הינו סיכום העבודה והצגת הרלוונטיים השונים שעלו מתוך בחינת הנושא. כלל השלבים שתוארו לעיל מטרתם לאפשר לתת מענה תיאורטי ואמפירי הולם לשאלת החקר המובילה את מחקר זה והיא: מהי תרומת מסגרת החינוך בפנימייה עבור החניך וממה מושפעת תרומה זו?
המניע לבחירת הנושא נבע מהצורך לדון ולהעמיק בנושא בעל חשיבות רבה בחברה הישראלית. תחום הפנימיות בישראל הינו תחום רחב שכן בישראל קיימות מסגרות חוץ-ביתיות רבות אשר מיועדות לאוכלוסיות שונות בעלות צרכים מגוונים. חלק מן המסגרות החוץ ביתיות הן מסגרות פתוחות בהן חוזרים הביתה החניכים בסוף יום הלימודים, חלקן מסגרות סגורות בהן ישנים החניכים, חלקן מיועדות לילדים שנפלטו ממסגרות נורמטיביות וחלקן נועדו כדי לחזק אוכלוסיות מסוימות בחברה ולהפוך את חניכיה לאזרחים טובים ובעלי השפעה בחברה הישראלית.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 הפנימיות בישראל
2.2 תרומת הפנימיות להצלחת הילדים בבגרותם
2.3 גורמים דמוגרפיים להבדלי תרומת הפנימיה לחניך

3. מתודולוגיית המחקר
3.1 משתני המחקר
3.2 מערך המחקר.
3.3 אוכלוסיית המחקר
3.4 מדגם המחקר
3.5 כלי המחקר
3.6 הליך המחקר ושיטת איסוף הנתונים.
3.7 שיטות סטטיסטיות
4. ממצאים
4.1 סטטיסטיקה תיאורית של משתתפי המדגם
4.2 סטטיסטיקה תיאורית משתני המחקר
4.3 בחינת השערות המחקר
4.4 רגרסיה מרובת משתנים
5. דיון ומסקנות
5.1 דיון
5.2 מסקנות המחקר
5.3 מגבלות המחקר והצעות למחקרי המשך
6. ביבליוגרפיה
7. נספחים
7.1 שאלון המחקר

קטע מהעבודה:

המקום הטבעי לגדל בו ילדים הוא המסגרת המשפחתית. עם זאת, לעתים השהות של ילדים בקרב משפחתם מהווה סיכון עבורם Glisson, Hemmelgarn & Post, 2002 ; Zetlin, Weinberg & Kimm, 2005) ) וחלקם מוצאים מבית הוריהם למסגרות חוץ ביתיות. ילד מופנה למסגרת חוץ ביתית בשל נסיבות אישיות או משפחתיות אשר מסכנות אותו או אינן מאפשרות את התפתחותו התקינה. ההחלטה בדבר השמה במסגרת חוץ ביתית היא חלק מהתהליך אשר נועד לאפשר לילד סביבה חינוכית טיפולית מסודרת ובטוחה שתענה על צרכיו. את ההחלטה מקבלים חברי צוות מקצועי- חברי הוועדה לתכנון תכניות טיפול במחלקה לשירותים חברתיים (לשכת הרווחה) שברשות המקומית, ואלה משתפים בה את הילד ואת הוריו. בית המשפט לנוער יכול להורות על הוצאתו של ילד למסגרת השמה חוץ-ביתית, אף אם ההורים אינם מסכימים לכך (אלתרמן-שאשא ובנבנישתי, 2014).

תגים:

משפחה · רווחה · מוסדות חינוך · השמה חוץ ביתית · אומנה · ילדים בסיכון · נוער · כפרי נוער

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרומת הפנימיות לחניכיה מהיבטים שונים", סמינריון אודות "תרומת הפנימיות לחניכיה מהיבטים שונים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.