היישום אינו מחובר לאינטרנט

תנאי העסקת עובדים ותרומתם למוטיבציית עובדי פנימיית מנוף

עבודה מס' 070832

מחיר: 269.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר איכותני המתבסס על ראיונות עומק חצי מובנים.

5,875 מילים ,23 מקורות ,2018

תקציר העבודה:

מחקר זה עוסק בבחינת השפעת תנאי העסקה שונים על מוטיבציית עובדים. מחקרים רבים שנעשו בתחום זה מצאו הלימה כמעט מוחלטת בין שני משתנים אלה אולם בחינת הקשר בין תנאי העסקה ומוטיבציה בקרב עובדי פנימיות בישראל טרם נבחן באופן מחקרי.
לפיכך, מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון האם, בהלימה למחקרים קודמים, גם במקרה של עובדי מגזר שלישי ופנימיות בפרט עדיין לתנאי העסקה השפעה עיקרית על מוטיבציית העובדים. על מנת לבחון סוגיה זו המחקר תחילה מציג מהם תנאי העסקה, מהי מוטיבציה ומה הקשר בין משתנים אלה. שאלת המחקר אשר מובילה את עבודה זו הינה: מהם תנאי העסקה של מדריכי פנימיית מנוף וכיצד תנאי העסקה אלה משפיעים על מוטיבציית המדריכים?
המחקר הינו מחקר איכותני המתבסס על ראיונות עומק חצי מובנים. כלי זה נמצא כמתאים ביותר על מנת להבין באופן עמוק ומשמעותי מהן ההשפעות של תנאי תעסוקה על מוטיבציית עובדי פנימיית מנוף.
מתוך בחינת שאלת המחקר ולאור הממצאים האיכותניים השונים של מחקר זה, מסקנת המחקר הינה כי לתנאי העסקה ישנה השפעה רבה על מוטיבציית עובדים אולם מסקנה זו נכונה בעיקר לעובדים במגזרים פרטיים או ציבוריים ופחות לעובדי מגזר שלישי וחינוך בפרט. עובדי מגזר שלישי העוסקים בחינוך בפרט אינם מוצאים כי תנאי העסקתם הם הגורם העיקרי לבחירתם במקצוע זה אלא הערך המוסף של אופי העבודה בקידום ילדים ובני נוער מבחינות רבות כגון הגשמה עצמית ומסוגלות אישית. לפיכך, בהתייחס לשאלת המחקר, ניתן לומר כי תנאי העסקה של עובדי פנימיית מנוף משפיעים על מוטיבציית העובדים אולם באופן מינורי ביחס לתחושת התרומה ועשייה החינוכית.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 תנאי העסקת עובדים
2.2 תנאי העסקה בשירותים החברתיים
2.3 השפעת תנאי העסקה על מוטיבציית העובדים
2.4 הארגון הנבחן
3. מתודולוגיית המחקר
3.1 מערך המחקר
3.2 כלי המחקר
3.3 מדגם המחקר
3.3.1 אופן הדגימה
3.4 אתיקה בביצוע הראיונות
3.5 ניתוח הנתונים
3.5.1 עץ קטגוריות
4. ממצאים
4.1 תנאי העסקה של עובדי פנימייה
4.2 גורמים וסיבות לעבודה בפנימייה
4.3 מוטיבציית עובדי הפנימייה וגורמי השפעה
5. דיון ומסקנות
5.1 דיון
5.2 מסקנת המחקר
5.3 מגבלות המחקר
5.4 הצעה למחקר המשך
6. ביבליוגרפיה
7. נספחים - ראיונות

קטע מהעבודה:

הספרות האקדמית עוסקת רבות בבחינת השפעת תנאי העסקה על העובדים בארגון בהיבטים שונים בהם מוטיבציה, מחויבות ארגונית, ביצועים ועוד. מרבית המחקרים העוסקים בהיבטים של תנאי העסקה עוסקים בהבדלים בין שכר קבוע ובין שכר משתנה על היבטים שונים של העובד בארגון. לאורך ההיסטוריה שינויים במשימות הנדרשות מארגון ותמורות בהון האנושי ומגוון כוח האדם הנדרש לבצע משימות אלה, הביאו ארגונים רבים לידי חשיבה מחודשת על מרכיבי השכר של העובדים ושל מנהליהם בהקשר לאופן בו על הארגון לתגמלם לאור משתנים שונים כגון מוטיבציה, ביצועים ותפוקות העובד (משולם והרפז, 2015).

תגים:

תעסוקה · עובדים · מעסיקים · הנעה · מוטיבציה · פנימייה · חינוך · העסקה פוגענית · זכויות עובדים · תרבות ארגונית · המגזר הציבורי · שירותים חברתיים · רווחה · הכשרה · עובדי הוראה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תנאי העסקת עובדים ותרומתם למוטיבציית עובדי פנימיית מנוף", סמינריון אודות "תנאי העסקת עובדים ותרומתם למוטיבציית עובדי פנימיית מנוף" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.